دانلود مقاله تبیین رابطه ارتباط با طبیعت و میزان احساس تعلق به مکان در معماری سنتی ایران، نمونه موردی بررسی خانه لاری ها

word قابل ویرایش
10 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

(۱چکیده:

یکی از معانی مهم و موثر در ارتباط انسان و محی که مورد توجه

طراحان بوده است ، حس تعلق و مالکیت فضایی می باشد. خانه اولین فضایی است که انسان احساس تعلق فضایی را در آن تجربه میکند. معمار خانههای سنتی میدانست که انسان جزئی از طبیعت است و وابستگی انسان به طبیعت مسألهای غیرقابل انکار می باشد.ارتباط با طبیعت در خانه های سنتی سبب ایجاد حس تعلق به خانه گردیده که معمار مدرن نادانسته با حذف این عنصر از خانه های معاصر زمینه ساز از بین رفتن احساس مالکیت شده است. در این مقاله عواملی که باعث ایجاد حس تعلق در خانه لاری ها شده است مورد بررسی قرار گرفته است .این بررسی از طریق مطالعه و مقایسه خانه لاری ها با خانه های معاصر از نظر ایجاد حس تعلق می باشد و در نتیجه فضای باز(حیاط) و فضای نیمه باز(ایوان) و عوامل طبیعی (اب و گیاهان )از عوامل ایجاد حس تعلق در خانه لاری ها میباشد که این مهم از خانه های امروزی حذف گردیده است.

(۲کلید واژه:

حس تعلق و مالکیت فضایی ،حیاط ،ایوان،اب،گیاهان

(۳مقدمه:

مطالعه مبانی شکل دهنده معماری در بستر شهرهای ایرانی نشان میدهد که همواره طبیعت نقش به سزایی در شکل گیری شهرها و به تبع آن معماری و به ویژه مسکن داشته است. در گذشته رابطه انسان، محی طبیعی و معماری به صورتی بوده که هم انسان در ارتباط با طبیعت بوده وهم معماری در بستر طبیعت شکل میگرفته است ولی در حال حاضر رویکردهای جدید طراحی مسکن در ایران توجه چندانی به همجواری با طبیعت ندارد.

طبیعت همواره جایگاه مهم در طراحیها داشته به طوری که انتظام سازمان فضایی خانههای سنتی از فضای باز با مرکزیت عناصر طبیعت آغاز گردیده بنابراین ایجاد محیطی مطبوع و پویا و چندعملکردی هر لحظه زمینه لازم جهت تعالی روحی ساکنان را فراهم میکند

۱

مساله مقاله را این چنین مطرح میکنیم که چرا خانه های سنتی القاگر حس تعلق به ساکنین بوده ولی در خانه های معاصر این حس در ساکنین وجود ندارد؟

به گفته نورنبرگ شولتز»خانه مکانی است که انسان به آن احساس تعلق می-کند.« با مقایسه معماری سنتی با معماری معاصر درمییابیم که خانههای سنتی حاوی حس مالکیت هستند ولی خانههای امروزی فاقد این حس هستند و نمیتوان نام خانه بر آنها نهاد.

به طور کلی حس تعلق انسان وابسته به خاطرات اوست و یاداوری انها باعث ایجاد ارامش و تعلق خاطر می شود انسان تحت تاثیر انچه که از طبیعت و محی پیرامون خود دریافت کرده،حافظه تصویری خود را شکل داده و احساس او نشات گرفته از همین تصاویر و خاطرات بصری است، مثلا دیدن اب جاری احساس خوشایندی ایجاد میکند.

با توجه به تاثیر گذاری محی بر روان و تاثیرپذیری انسان از محی حفظ و گسترش طبیعت امروزه از ضروریات زندگی بشر است.

(۴ادبیات موضوع:

(۴-۱ موضوع مقاله:

مقاله معماری داخلی سبز و تأثیر آن در ایجاد حس تعلق

نویسنده:

سارا عالم/ کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

بهرهگیری از معماری سبز اشاره کرد که تا حد زیادی در کیفیت فضاهای داخلی تأثیرگذار بوده و علاوه بر داشتن نقش اقلیمی و تلطیف محی ، حس تعلق افراد را نیز به فضای داخلی افزایش می دهد. استفاده از عناصر طبیعی در فضاهای داخلی میزان حضور افراد را در محی افزایش داده و افراد احساس تعلق به محی پیدا می کنند و این امر تا حد زیادی در ارتقاء کیفیت فضاهای داخلی نقش موثری را ایفا می کند.

(۴-۲ موضوع مقاله:

مقاله انعطاف پذیری، الگویی در راستای ایجاد حس تعلق به مسکن

نویسندگان:

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 10 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد