دانلود مقاله تربیت

word قابل ویرایش
11 صفحه
18700 تومان

تربیت


مقدمه
بسم الله الرحمن الرحيم و الحمدالله الذي انزل علي عبده الكتاب و لم يعجل له عوجاً
« انسان ؛ چيزي جز همان كودك رشد يافته نيست »


دوران كودكي به جهت نقش مهمي كه در سرنوشت آيندة انسان ايفا مي كند ، فرصت بي نظيري است كه نبايد آن را از دست داد . اين دوران بهترين زمان براي تربيت و پايه گذاري زندگي سالم و سعادتمندانه كودكان است و در زندگي انسان از اهميتي ويژه برخوردار مي باشد چرا كه شالوده شخصيت انسان معمولاً در همين دوران ريخته مي شود .


متأسفانه بايد اعتراف كرد كه بسياري از خانواده ها به تربيت كودكان خود چندانكه شايسته است بها نمي دهند و يا به صورت سطحي و ظاهري با اين امر مهم و ضروري برخورد مي كنند ، آنان گمان مي كنند كه تربيت كودك كاري سهل و آسان است در صورتيكه تربيت كاري ظريف و دقيق است كه موفقيت در آن جزء با بصيرت و روشن بيني ميسر نيست و جاي بسي تاسف است كه بسياري از كودكان و نوجوانان قرباني بي بصيرتي ، ناآگاهي و بي مسئوليتي والدين خود مي شوند و غنچه هاي زيباي وجود آنان ناشكفته پژمرده مي شود.


والدين بايد بدانند كه كودك ، امانتي است كه به پدر و مادر سپرده شده است قلب او پاك ، نفيس ، ساده و بي پيرايه است ، آنچنان كه پذيراي هر نقشي و رو كننده به هر سو مي باشد. از اين رو اگر به سوي خير و فلاح ميل كند و نيكبختي هر دو جهان را به كف آرد ، پدر و مادرش در اين پاداش سهيم اند و اگر همانند چهارپايان رها شود و به بديها رو كند و دچار هلاكت شود باز هم ايشان (پدر و مادر) در اين فرجام زشت با وي شريكند .


امام سجاد (ع) مي فرمايند : حق فرزندت بر تو اين است كه بداني وجود او از توست و بد و خوب او را در اين دنيا به تو ارتباط مي دهند و بداني كه در سرپرستي او مسئوليت داري و مسئول تربيت او هستي و بايد او را در راه رسيدن به خداوند بزرگ راهنمايي كني.


براي رسيدن به اين مهم (تربيت فرزند) و براي آشنايي هر چه بيشتر والدين گرامي در اين زمينه و بالاخص مادران كه نقش شگرف و موثري در تربيت كودك بر عهده دارند بر آن شدم تا با استعانت از پروردگار و اتكال به او مقاله اي با عنوان : « نقش مادر در تربيت فرزند از ديدگاه علم و قرآن و سنت، در دوران كودكي » كه شامل فصول 1ـ تربيت 2 ـ كودك 3 ـ وظايف مادر در تربيت فرزند 4ـ آسيب شناسي كودك مي باشد را به نگارش در آورده تا بدينوسيله قدمي در مسير آگاهي خود و ساير مادران نسبت به تربيت صحيح فرزندان و آينده سازان ايران اسلامي داشته باشيم .


تعريف و تبيين موضوع :
با توجه به نقش و جايگاه حساس و مهم مادر در تربيت فرزندان ، در اين نوشتار در پي آنيم كه از نگاه قرآن و سنت اصالتاً و همچنين با كمك از مسائل علمي و روانشناسي نكات مهم و اصولي تربيت فرزند را ياد آوري نموده و از آنجايي كه وظايف مادر در طول زندگي فرزند بسيار گسترده است و سخن گفتن از آن در توان اين نوشتار نمي گنجد ، از اين رو موضوع را به دوران كودكي فرزند اختصاص داده و پيرامون مسائل دوران كودكي فرزند بحث خواهيم كرد.


ضرورت و اهداف تحقيق :
تربيت از اركان مهم و اساسي سعادت بشر است تحقق خوشبختي ها و بد بختي هاي جسمي و رواني يك فرد ، يك خانواده ، يك ملت و خلاصه تمام مردم جهان بستگي مستقيم به نوع تربيت آنها از هنگام طفوليت دارد.


بنابراين اهميت مسئله تعليم و تربيت در رابطه با سعادت و يا شقاوت نهايي انسان بسيار واضح است ، آنچه كه قابل توجه و دقت است اينست كه بدانيم تربيت صحيح و ثمر بخش ، تا حدود زيادي در گرو اين است كه پدران و مادران از ابتداي كودكي فرزند خود و حتي قبل از تولد فرزند خود به اين مهم توجه داشته و نهايت سعي و تلاش خود را در جهت تربيت اولادي صالح به كار ببرند.


چرا كه شالوده ي شخصيت انسان معمولاً در همين دوران ريخته مي شود ، در نتيجه براي اينكه نسل آينده افرادي سالم و صالح و كارآمد باشند تا حدود زيادي بستگي به اين دارد كه عوامل محيطي و بخصوص رفتار والدين و بالاخص مادر در دوران كودكي فرزند و تكوين شخصيت او چگونه بوده و چه تاثيراتي را بر شخصيت كودك داشته است

و از آنجا كه امروزه مادران به مشاغل اجتماعي اهميت بيشتري داده و وظيفه اصلي خود را كه همان خانه داري و بچه داري است را فرع بر مشاغل اجتماعي مي دانند و آنطور كه بايد و شايد به تربيت فرزند و نقش موثر خود در تربيت فرزند بها نمي دهند و اغلب حاضرند كه كودكان معصوم خود را از همان اوان طفوليت از خود دور و به كودكستانها بسپارند از اين رو نگارش نوشتاري در اين زمينه براي بيداري و آگاه كردن هر چه بيشتر مادران خالي از لطف نيست. به همين منظور بر آنيم تا قدمي در مسير آگاهي خود و ساير مادران نسبت به تربيت صحيح فرزندان داشته باشيم.


پيشينة موضوع :
موضوع تربيت در كتب آسماني كه بر انبيا نازل شده مطرح بوده است و پس از آن نيز نگارندگان و مرزبانان حريم تعليم و تربيت اين مهم را به دوش كشيده اند.
در دهه هاي اخير نيز عالمان دين با رويكردهاي گوناگون (اخلاقي ، تربيتي ، رواني ، اجتماعي و … ) به اين موضوع پرداخته اند كه از آن ميان مي توان به كتابهاي ذيل اشاره نمود :


- كتاب تربيت فرزند : آقاي مظاهري
- كتاب فرهنگ تربيت : عباس اسماعيلي يزدي
- كتاب الگوهاي تربيت : محمد علي كريمي نيا
- تربيت فرزند در اسلام ، محمود اركاني بهبهاني حائري و …


قابل يادآوري است كه نوشتن مقاله اي ديگر در اين زمينه با همة تلاشهاي انجام شده به نظر مي آيد ، نگاهي جديد و بر خواسته از نيازهاي امروز به آموزه هاي ديني و بازنويسي آن به زبان امروز و مطابق با سئوالات و پرسشهاي نو ضروري باشد و از آنجا كه كتابهايي كه تا كنون در اين زمينه نوشته شده اغلب حاوي مضامين علمي بوده و نويسنده هاي آن كتابها به دليل اينكه مسلمان بوده و عرق مذهبي داشته اند معمولا در كنار زمينه هاي علمي به مسائل ديني در اين زمينه پرداخته اند.

از اين رو در طرح تحقيق پاياني بر آن شديم با توجه به مشكلات جامعه ي امروزمان ، بسوي قرآن و روايات رفته و موضوع را ديگر بار واكاويم .


فرضيه ها يا سئوالات اصلي و فرعي :
سئوالات اصلي :
1 ـ با توجه به آزموده هاي دين نقش مادر در تربيت فرزند تا چه حد است ؟
2 ـ آيا تربيت صحيح فرزند از نظر علم و روانشناسي هم وابسته به رفتار والدين بخصوص مادر مي باشد.


سئوالات فرعي :
1ـ مفهوم تربيت چيست ؟
2ـ مراحل تربيت را بنويسيد ؟


3ـ اهداف تربيت كدامند ؟
4ـ مسئله تربيت فرزند را در آيات قرآن بررسي كنيد ؟
5ـ روايات به مسئله تربيت تا چه حدي اهميت داده اند ؟
6ـ راهبردهاي تربيت را از جانب مادر بنويسيد ؟


7ـ راهكارهاي تربيت از سوي مادر كدامند ؟
8ـ نقش مادر در تربيت ديني فرزند چيست ؟
9ـ اهميت پرورش اخلاقي و معنوي فرزندان تا چه حد است ؟ بنويسيد .


10ـ پرورش اخلاقي و معنوي فرزندان را از كجا چه سني بايد شروع كرد و چگونه به اين مهم پرداخت ؟
11ـ مهمترين دوران اثر پذيري و تربيت در كودك كدامست ؟


12ـ ايمان والدين و رشد معنويت در كودك تا چه حد در تربيت صحيح او موثر است ؟
13ـ در دوران شير خوارگي چه حساسيتهايي وجود دارد و به چه مسائلي بايد پرداخت ؟


14ـ در دوران زير 7 سال كودك (7 سال اول زندگي ) با كودك چگونه رفتاري را بايد داشت ؟
15ـ نيازهاي كودك و تأثيرات پاسخگويي و عدم پاسخگويي به نيازهاي كودك در تكوين شخصيت تا چه حد است ؟
16ـ چگونگي پاسخگويي به نيازهاي كودك چون پاسخ به پرسشهاي كودك و نظم و انضباط بخشيدن به كودك و … را بنويسيد ؟
17ـ آسيبهاي دوران كودكي فرزندان كدام مواردند ؟
18ـ براي هر يك از آسيب هاي دوران كودكي چه راه حلي هايي را پيشنهاد مي كنيد ؟
روش تحقيق :
براي نوشتن اين تحقيق از روش كتابخانه اي بدين صورت استفاده شده است :
ابتدا تعيين و تصويب موضوع و بعد از آن كتابهاي مرتبط و مربوط به موضوع شناسايي شده ، فهرست مي گردد و در مرحلة بعد فهرست كتابهاي شناسايي شده مورد مطالعه قرار گرفته و موارد مورد نياز
مشخص مي گردد .


در جمع بندي فهرست مطالب به نكات قوت و ضعف كار پيشينيان آگاهي پيدا نموده به تكميل و ترتيب فهرست جديد به فراخور نياز پرداخته مي شود كه در آن خلاء هاي كار پيشينيان مورد توجه قرار گرفته و در پي پاسخ به سئوال جامعة امروز نيز خواهيم پرداخت .


پس از اين مرحله به درون خواني كتابها و فيش برداري پرداخته مطالب خام تحقيق آماده مي گردد پس از ساماندهي فيشها و جمع بندي و اظهار نظر ، كار براي پيش نويس اول آماده مي گردد .


در پيش نويس اول تفكر جابجا كردن مطالب ، حذف و اضافة آن آوردن مثالها و مانند آن … نقش مهمي داشته و كار آمادة پيش نويس دوم و نهايي مي گردد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 11 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد خانواده و تربیت دینی فرزندان

word قابل ویرایش
28 صفحه
18700 تومان
خانواده و تربيت ديني فرزنداننظام تربيتي اسلاماسلام ديني است كه براي كليه شئون زندگي پيرامون خوئ برنامه هاي منظم و تدوين شده دارد و بر پيرامون آن است كه با شناخت اين برنامه ها و عمل به آن سعادت و كمال نهايي خود را بدست آورند اسلام دين تعلم و تربيت است، در اولين آياتي كه بر نبي اكرم (ص) نازل شده است امر به خوان ...

دانلود مقاله بررسی DNA سازمانی اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان براساس مدل هنالد در بعد وظایف و فعالیتهای مدیریتی

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
چکیدههدف از این پژوهش، بررسی DNA سازمانی اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان بود. روش پژوهش توصـیفی از شاخه پیمایشی است که به روش میدانی انجام گردید. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مدل هنالـد و سیلورمن می باشد. در این مدل DNA سازمانی در چهار نوع DNA عین گرا، فردگرا، زمینه گرا، معنا گرا، بیان شده است. رو ...

دانلود مقاله بررسی آرا و نظرات حضرت امام خمینی ( ره ) ، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، در خصوص رسالت تربیت دینی اجتماعی دانشگاه

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
چکیدهدر پژوهش حاضر به بررسی رسالت تربیت دینی ـ اجتماعی دانشگاه از منظر بنیانگذار جمهوري اسلامی ایران حضرت امام خمینی پرداخته شده است. روش انجام پژوهش، توصیفی و از نوع تحلیل محتوي بوده؛ بهعلاوه براي گردآوري دادههاي لازم، براي پاسخدهی به سؤالهاي پژوهش، تمامی مکتوبات، سخنرانیها، بیانیهها، فرامین، توصیهها و آثار ...

دانلود مقاله رویکردهای نوین آموزشی - تربیتی؛ نیاز اساسی مراکز آموزشی در عصر فرامدرن

word قابل ویرایش
15 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمهدر دهههای اخیر، شیوههای موثر آموزشی و تربیتی محوریت بحثهای گسترده رسانهای و فضاهای مجازی مفاهیمارزشی و معرفتی بوده چرا که حل تبعات و ناهنجاریهای فردی و اجتماعی ناشی از کمکارآمدی نظام آموزش و پرورش ازرهگذر اشاعه مفاهیم عمیق ارزشی و معرفت دینی به انحاء مختلف و موثر آموزشی و تربیتی است. نظر به اهمیت بالایمو ...

دانلود مقاله میزان توجه به شاخص های تربیتی امام خمینی ( ره ) در سند چشم انداز آموزش و پرورش

word قابل ویرایش
16 صفحه
21700 تومان
بیان مسئلهبنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی برای تربیت سیاسی مؤلفه هایی را برشمردند ازجمله: آگـاهی، عـدالت، اسـتقلال، خودشناسـی، آزادی. سـند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش با الهام گیری از اسناد بالادستی و بهره گیری از ارزش های بنیادین آن ها و توجه به اهداف راهبردی نظـام جمهوری اسلامی ایران، چشم انداز و اهداف تع ...

دو فاکتور موثر در تعلیم وتربیت سازمان های کارآفرین

برای بیان این بعد از موانع محیطی به اختصار درباره ی دو فاکتور که تاثیر به سزایی در تعلیم وتربیت در سازمان های کارآفرین دارند میپردازیم. ضعف آموزش عالی : در کشورهای اروپایی و آمریکا، مباحث کارآفرینی به جهت اهمیت موضوع، کاربردی بودن درس و همچنین منافع بسیار زیاد مشاهده شده از آن، مهارتهای ارائه شده در این درس ...

اصول تربیت اخلاقی بر اساس فطرت از نظر حضرت علی ( ع )

مفهوم شناسي تربيت تربيت از نظر لغوي به معني پروراندن ، پرورش دادن ، ادب و اخلاق به کسي ياد دادن است . مصدر باب تفعيل و از ريشه a ربو ́ و به معناي رشد و نمو، زياد شدن و فزوني گرفتن ، پرورش دادن و پاک گردانيدن است . به عبارتي مي توان گفت تربيت ، از حد افراط و تفريط بيرون آمدن و به حد اعتدلال سوق دادن نيروها در ...

آشنایی با برخی اصول تربیت اخلاقی

تحقق کامل عمل اخلاقي و پايبندي به خواسته فطرت به بيدار نگهداشتن و نيز تقويت اين آمادگي فطري منوط است که از طريق دينداري به دست مي آيد. همچنين فطرت پاک انسان حتي در بهترين موقعيتها، هرگز او را به رفتار اخلاقي وادار نمي ̈کند. ساختار دروني بشر ابعاد ديگري نيز دارد و لذا عمل اخلاقي بشر از مجموعه شناختها، گرايشها، ...