بخشی از مقاله

حسابرسی

 

مزیت متمایز

 به سازمان حسابرسی مزیت متمایزی را که تمام سازمان های موفق دارند را ارائه بدهد. افراد ؟؟؟ را چنان به بهترین حالتشان تبدیل نمایئد که آنها بتوانند که سازمان شما بهترین شود. مهارت های که آنها برای موفقیت در سازمانتان به آن نیاز دارند را بدهید و در عوض شاهد آن باشید که

آنها سبب بهترین شدن سازمان شما می شوند. با این مهارت های افبزوده، افراد انسانی شما می توانند بفهمند که چگونه به اهداف خود دست پیدا کنند و احتیاجاتی را که قبلاً فقط تصور آن را در ذهن می پروراندند به دست آورند. هیچگاه در گروه آن مدیران کوته نظری نباشید که هزینه های

پنهان افراد انسانی آموزش ندیده را در نظر نمی گیرند و از آن چشم پوشی می کنند. هر چند که این هزینه ها محدود به زمان خاصی نیستند ولی می توانند به وضوح انتهای خط و کار را نشان دهند. آژانسهای مدیریتی، نظارتی و دولتی که از افراد انسانی با اموزش ضعیف بهره  می برند

(استفاده می کنند)، از سطح تولید پایین و ضعیف کیفیت نامطلوب، به درستی انجام نشدن کار، به موقع انجام نشدن کار، انجام کلی غلط کار و مانند آن رنج می برند. در این حالت مشتریان ناراضی اند، مدیران به نتیجه مطلوب نمی رسند و کارکنان از کار رنجیده و بیزار می شوند. در نتیجه میزان عواید و مزایا کاسته می شود، بودجه از میزان لازم فراتر می رود و میزان تلفات کاری بسیار زیاد می شود. در اموزش افرادتان هزینه کنید تا مزایای تولید سطح بالا را همراه با کیفیت خوب و مشتریان راضی وانتها و سرانجام خوب کار را جمع کنید.

 

10 راه آسان برای موفقیت افراد انسانی آموزشتان

مهارت های مدیریتی حسابرسی

 معرفی حسابرسی: به حسابرسان جدیدتان آنچه انها در مورد فرایند حسابرسی شان از موضوع  گزارش نهایی می بایست بدانند ارائه دهید. آیا تا کنون مراحل خلاصه شده هر حسابرس را دیده اید؟ برنامه ریزی، تحقیق و پژوهش، تجزیه و تحلیل، روش های ارتباطی، گزارش دهی، روش های کنترلی و مانند آن از این جمله اند که اموزش آن سه روز آموزش 24 ساعته می طلبد.

 


تولید و استفاده از ابزار برنامه ریزی حسابرسی

 ابزار حسابرسی را برای برنامه ریزی و کنترل حسابرسی از پایان نامه ها و مقالات ارائه شده به بخش های برنامه ریزی حسابرسی برای گزارش های داخلی، تولید کنید. گسترش و تقویت یک ایده حسابرسی و ارائه آن، برای قسمت مدیریت قسمت های حسابرسی و حتی قسمت های ثالث بسیار مفید و موثر است. نوشتن مسایل اهداف حکسابرسی قابل بررسی، تخمین زبان

تقویتی مورد نیاز برای هر کاری به صورت شخصی و کالا و ساده ای و تجهیزات پشتیبانی و دیگر منابع. مامور کردن یک فرد حسابرس در زمینه کاری و عملیاتی اش از یک ایده حسابرسی. نوشتن یک گزارش از نوع دستوری انجام بده/ انجام نده  از کارهای ابتدایی. نوشتن یک برنامه حسابرسی به مبنای برنامه های مدون حسابداری خاص و بی نظیر و نتایج کارهای ابتدایی استفاده کردن از یافته ها و ارائه چک لیست گزارش برای اطمینان از کیفیت کار و گذاشتن یک دوره دو روزه

ساعته برای هر حسابرسی یا رهبر گروه یا مدیر حسابرسی از جمله این موارد هستند.

مدیریت حسابداری

 جریان های حسابرسی تان را به گونه ای مدیریت کنید که یک گزارش مطلوب و در زمان مقرر با منابع موجود برای شما فراهخم کنند. به مفاهیم پرداختن، برنامه ریزی، کنترل کارمندان و ارتباطات از روش های این موضوع هستند. تیم را رهبری کنید و همانند یک گروه کار کنید. مهارت های مدیریت پروژه، مدریت زمان، تجزیه و تحلیل تحقیقات و گزارش نویسی را برای ایجاد یک گزارش موثر و کارآمد حسابرسی با هم ترکیب کنید. یک دوره دو روزه  ساعته برای هر حسابرس و مدیر لازم است.

بررسی و نقد گزارشَ های حسابررسی

 تابع و عملکرد بررسی و نقد برای موفقیت ودر گزارش نویسی که نادیده گرفته شده است. بسیار مهم و حیاتی است. این دوره و موضوع، اهداف بررسی کننده، تکنسین ها و قوانین را شرح می دهد و خصوصیات مربوط به کیفیت را برای جستجوی انها و راه های مثبت را برای ایجاد پیشرفت های پیشنهاد شده و را ه های موثری را برای جمع اوری نتایج ارتباط میان نویسندگان گزارش نشان می دهد. یک دوره دو روزه 16 ساعته برای هر رهبر گروه، مدیر حسابرسی و گزارش نویسی حرفه ای و هر آنکس که پیش نویس های افراد دیگر را می بیند مفید است و یک دوره دو روزه 16 ساعته برای هر کسی که گزارش های دیگر افراد را بررسی می کنید نیز لازم است.

مدیریت برای حسابرسان

 با انچه می بایست انجام شود و اینکه بسیاری از افراد منتظر نتایج هستند زمان می بایست تا حد ممکن به صورت موثر و کارامد مدیریت شود. یاد بگیرد که چگونه کار را برنامه ریزی کنید و همانند برنامه کار کنید، وظایف را برنامه ریزی زمانی کنید و نتایج را انتظار داشته باشید. و در کل وظایف را به صورت خارق العاده ای به پیش ببرید. یک دوره یک روزه هشت ساعته برای حسابرسی یا رهبر گروه و مدیر حسابرسی کافی می باشد.

مهارت های جمع ائوری مدارک و شواهد

 مهارت های مصاحبه ای برای حسابرسان: مصاحبه های حسابرسان مدیران، کارکنان دیگر افرادی که در موضوع دخیل هستند را برای به دست اوردن بهترین نتایج، برنامه ریزی و هدایت کنید. این را مشخص کنید که چرا یک مصاحبه به عنوان روشی مناسب برای جمع اوری شواد مورد نیاز برای برنامه کاری زمان است. این را بفمید که چه اطلاعاتی از مصاحبه مورد نیاز است و افرادی که می توانند این اطلاعات را ارائه دهند و فراهم کنند را مشخص نمایید. یک سری سوالات از قبل برای

مصاحبه امایده نمایید. برنامه زمان بندی مصاحبه را تنظیم کنید. کاری کنید که شخص مصاحبه شونده احساس راحتی کند و مصاحبه را شراکتی حس کند. به صورت تک سوال کنید و جواب ان را پیشگویی کنید. اطلاعات لازم را از مصاحبه شونده های بی میل و ناراضی دریافت کنید و مصاحبه را ادامه دهید. یک دوره دو روزه 16 ساعته با تمرین و نقش بازی کردن  د ر این مورد لازم است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید