دانلود مقاله شناخت عوامل موثر بر میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی

word قابل ویرایش
174 صفحه
21700 تومان
217,000 ریال – خرید و دانلود

شناخت عوامل موثر بر میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی

فصل اول- کلیات تحقیق
۱- مقدمه :
خیلی از مردم عقیده دارند که آموزش حسابداری زمینه های بیشتری را برای تجارت و دوره های گزارش دهی آماده می کند و به همین دلیل یک رشد انفجاری در ثبت نام دانشجویان در رقابت های آموزش مجازی دیده می شود زیرا که وقت طلا و دارای ارزش است و ثبت نام در آموزش مجازی رشدی مشابه یک داستان دارد که هر روز بر تعداد رقابت های حسابداری فعلی برای آموزش مجازی افزوده می شود و تعداد آن روز به روز در حال افزایش است. مطابق با بررسی سلیمی(۲۰۰۷) از وقتی که رقابت های آموزش مجازی حسابداری پیشنهاد شده است خیلی از قسمت ها و بخش های مختلف برنامه های آموزش حسابداری چندان خوب است که آموزش مجازی را پیشنهاد کرده است و در دوره لیسانس و سطوح عالی که در بالا ذکر شده است فارغ التحصیل نیز داشته است.

مطابق چشم انداز حرفه ای کتابهای درسی در سال ۲۰۰۶ توقع استخدام شدن از حسابداری و حسابرسی این است که رشد سریع خود را بیشتر از این نیز افزایش دهند. که این رشد سریع برای همه حرفه ها تا سال ۲۰۱۴ باعث افزایش درآمدها نیز خواهد شد. در میان بازرگانی و دیگر حرفه های مالی حسابداران و حسابرسان و مدیران تجزیه و تحلیل می خواهند مشاغل دیگری را اضافه و دسته بندی نمایند با توجه به اینکه پیش بینی می شود که میانگین درآمدها تا سال ۲۰۱۴ به ۰۰۰/۳۸۶ دلار در سال در ایالات متحده خواهد رسید.

رشد انفجاری حسابداری سرعت کلاسهای آموزش مجازی را در سطوح آموزش عالی در دهه گذشته هدیه کرده است و اصلاً به نظر نمی رسد که این رشد انفجاری آهسته و رو به پایین باشد. تکامل اینترنت و دسترسی گسترده و آسان به آن در خانه و منزل باعث این احتمال شده است که آنها که می خواهند در کلاسهای درس شرکت کنند بدین وسیله بتوانند باعث ادامه رشد خود شوند. مطابق یک گزارش نقل شده آموزش مجازی باعث رتبه ساختن هم می شود: آموزش مجازی در ایالات متحده توسط آلفرد اسلوان تأسیس شد و توسط گروه بررسی تحقیق باب سون جریان پیدا کرده است و در رابطه با کالج نیزیک رشد هم نواخت و یک دستی در ثبت نام های آموزش مجازی وجود داشته است. موسسات آموزش عالی نیز گزارشات ثبت شده ای دارند که ثبت نام آموزش مجازی هم از لحاظ عددی و هم از لحاظ درصدی به طور اساسی رو به افزایش است.

مطابق یک گزارش تحویلی به حوزه آموزش ایالات متحده تقریباً ۷۵% درصد دانشجویان دوره لیسانس که این روزها مورد بررسی قرار گرفته اند غیر سنتی و مدرن هستند زیرا که سن و سال بالا و اوضاع و احوال مالی یا موارد دیگر باعث ثبت نام آنها در دانشکده های مدرن شده است گاهی اوقات دانشجویان آموزش مجازی که مراجعه می کنند سنتی هستند زیرا که معمولاً ۲۵ ساله یا بزرگتر هستند و یا اینکه به عنوان کارکنان بالغ مشغول به کار هستند و برخی نیز متأهل هستند و وقت کمتری را برای رفتن به مدرسه در طول شبانه روز و یا در طول هفته دارند

دانشجویان آموزش مجازی حسابداری هم اکنون مشغول به کار در میدان های حسابداری می باشند و برای پیشرفت خود به مدرسه می روند تا مهارتهای خود را افزایش دهند و بتواند گواهینامه عمومی حسابداری را از طریق امتحان CPA دریافت نمایند (وان نورد ۲۰۰۶) اوب لی جز و دلی کارت (۲۰۰۰) بیان کردند که افزایش ثبت نام های زیاد در آموزش عالی حق دانش آموزان بالغ می باشد . او ب لی جر (۲۰۰۳) بررسی کرد که رشد ثبت نام دانشجویان مجازی نشانه پاره وقت بودن آنان است زیرا که اکثراً ۲۵ ساله به نظر می رسند. در سال ۲۰۰۴ نادسان مطالعه ای را انجام داد و

اظهار عقیده کرد که شیوه های آموزش افراد بالغ غیرسنتی اختلاف دارد و این اختلافات در شیوه های آموزش وقتی که روشهای تدریس آموزش مجازی انتخاب شده اند بیشتر خواهد بود. مطابق تحقیق و تینگ هام (۲۰۰۵) دانشجویان بالغ شیوه های آموزش خود را توسعه می دهند و نیاز دانشکده ها استفاده از وسیله های مختلف موجود و کلاسهای درس مادی که تعهد اثربخشی را در دانشجویان ایجاد کند می باشد و تکنیک های آموزش همه دانشجویان را بهبود می بخشد و مخاطبان روشهای تدریس برای دانشجویان حسابداری غیرسنتی در موارد ذیل اهمیت دارد:
۱- اگر دانشجویان درخواست های خوب از حسابداری بکنند حرفه حسابداری درآمد آن ها را واقعا افزایش می دهد.

۲- واقعاً نیاز است که هرکدام از حسابداران فرض های دانشجویان را اجرا کنند.
جین کتر (۲۰۰۳) گزارشی تسلیم کرد که دانشجویان غیرسنتی بالغ غالباً با این نیت به مدرسه می روند که حرفه های حسابداری بتوانند درآمدهای خوب برایشان آماده کنند بوسیله چنین آمادگی که رشته حسابداری دارد.
رفتار های دانش آموزان بالغ ممکن است مناسبت بهتری نسبت به دانشجویان جوان تر سنتی داشته باشد. زیرا که آنها می توانند از تجربیات خودشان برای گزارش دادن درحرفه حسابداری استفاده کنند. روش اصلاح آموزش دانشجویان مجازی مدرن بالغ مطالعه کردن حسابداری می باشد بنابراین اهمیت دارد آموزش عالی از وسایل تعلیم وتربیت آموزشی مربوط به هم استفاده کند. این مطالعه کیفی توصیفی توانایی های دانشکده ها را در زمینه های فرآیند آموزش

حسابداری برای کیفیت آموزش دانشجویان مجازی را در یک دوره چهارساله لیسانس بررسی می نماید . مفهوم از این مطالعه تعیین روش تحقیق هایی می باشد که اعضا هیئت علمی توانایی اصلاح و بهبود آنها را در آموزش حسابداری برای دانشجویان مجازی بالغ خواهند داشت و بوسیله تمرینات و کار بهتر در محیط آموزش مجازی به کار خواهند گرفت و آنها را رشد خواهند داد.
۲- بیان مسئله:

این حق کارفرمایان می باشد که از کارمندانشان بخواهند که مهارتهای خود را به وسیله آموزش حسابداری از طریق آموزش مجازی ارتقا دهند و باعث رشد آموخته های خود شوند و در طی یک جریان فرآیند آموزش مجازی به عنوان دانش آموز بالغ وارد مؤسسات آموزش عالی شوند و با داشتن دسترسی آسان به اینترنت زمینه یک آموزش مجازی دائمی را برای خود فراهم آورند.
۳- اهداف تحقیق:
۱-۳: اهداف اصلی:
۱- شناخت عوامل موثر بر میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی برای دانشجویان رشته حسابداری با استفاده از تجربیات اساتید دانشگاههای دولتی و غیردولتی.

۲- استفاده از تدریس آموزش مجازی برای دانشجویان رشته حسابداری به عنوان یک اصل کلی.
۲-۳:اهداف فرعی:
۱- شناخت میزان تأثیر ویژگیهای شغل حسابداری در صورت استفاده از آموزش مجازی برای دانشجویان رشته حسابداری در دانشگاه آزاد اسلامی.
۲- شناخت میزان تأثیر ویژگیهای شخصیتی بر تعهدات دانشجویان آموزش دیده رشته حسابداری در دانشگاه آزاد اسلامی.
۳- شناخت میزان تأثیر تجربیات اساتید تدریس کننده آموزش مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی.
۴- شناخت میزان تأثیر مؤسسات آموزش دهنده وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی.
۵- آموزش حسابداری به روش مجازی به عنوان یک روش کم هزینه ساده وآسان.

۴- فرضیات تحقیق:
۱- بین میزان اثر بخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی و دانشجویان رشته حسابداری رابطه معناداری وجود دارد.
۲- بین روش تدریس های آموزش مجازی و دیدگاههای اساتید حسابداری رابطه معناداری وجود دارد
۵- روش تحقیق:

در این روش تحقیق میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی در رابطه با دانشجویان رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و یک روش تحقیق کیفی توصیفی به نام بررسی ارائه نموده است که قابل تغییر و توسعه می باشد و از وسایلی مانند پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات و اظهارنظر و بیانات مصاحبه شوندگان یا پاسخ دهندگان استفاده کرده است تا باعث شود نتایج بهتری بدست آید. متغیرهای اصلی مورد استفاده دانشگاهها و اساتید و دانشجویان و آموزش مجازی می باشند و هم چنین از متغیرهای کمی و کیفی مانند سطوح آموزش عالی دانشگاه ها و یا انگیزه دانشجویان در یادگیری آموزش مجازی و متغیرهای شغلی و دیگر متغیرهای مستقل و یا وابسته استفاده شده است و یکی از مهم ترین متغیرهای آن اینترنت می باشد که نقش بسیار مهمی در یادگیری و تدریس آموزش مجازی دارد.

و یکی دیگر از مزایای این روش تحقیق این است که از طریق پرسشنامه نظرات ۲۲۵ نفر از اعضای هیئت علمی را درباره مزایای استفاده از روش آموزش مجازی برای دانشجویان رشته حسابداری آموزش مجازی جمع آوری کرده است که از آنها به عنوان روش تحقیق های تدریس استفاده خواهد شد و دیدگاه اساتید حسابداری را در رابطه با میزان این اثربخشی ها در رابطه با آموزش مجازی بدست آورده است . ولی در حال حاضربه خاطر اینکه در دانشگاه آزاد اسلامی از آموزش مجازی استفاده نمی شود پرسشنامه های تحقیق توسط اساتید دانشگاههای دولتی و غیردولتی تکمیل شده است و البته این نکته لازم است که برخی از اساتید دانشگاههای دولتی و دانشگاه آزاد

مشترک هستند که کمک خوبی می تواند به این روش تحقیق بنماید و هم چنین نظرات اساتید دانشگاه آزاد اسلامی نیز در نتایج تحقیق دخالت شده است و هم چنین از برخی اساتید حسابداری دانشگاه آزاد که در این زمینه اطلاعاتی دارند نظرخواهی به عمل آمده است و برای تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها از روشهای پارامتری و غیرپارامتری استفاده شده است .
۶- روشهای جمع آوری اطلاعات:
روش معمول جمع آوری اطلاعات همان کتب، مقالات، مشاهدات و سایر روشهای جمع آوری اطلاعات می باشد و در این تحقیق از روش پرسش نامه ای به صورت حضوری استفاده شده است. که این پرسش نامه های حاوی سئوالات در رابطه با میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی بین اعضای هیئت علمی دانشگاههای دولتی و غیردولتی توزیع شده است و سپس اطلاعات خواسته شده و نظرات اعضای هیئت علمی جمع آوری شده است. لازم به ذکر است که این پرسشنامه شامل دو نوع سئوال دمگرافی و ادراکی می باشد.

۷- قلمرو تحقیق:
این تحقیق کلیه دانشگاهها و اساتید و دانشجویان و حتی کسانی را که مشغول تهیه و طراحی و نصب و فروش نرم افزارهای کامپیوتری هستند ر ا شامل می شود و در بر می گیرد.
۸- دوره زمانی تحقیق :
یک دوره هفت ساله از زمان پیشنهاد آموزش مجازی تا کنون یعنی از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ را در بر می گیرد ولی آموزش مجازی در ایران سابقه ای سه تا چهار ساله بیشتر ندارد و اما در ایالت متحده از سال ۱۹۹۸ تدریس آموزش مجازی شکل گرفته است و حدود ده سال است که در دانشگاه ها از این روش استفاده می شود..
۹- جامعه آماری:
دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه های دولتی و غیر دولتی به عنوان جامعه آماری انتخاب شده است.
۱۰- نمونه های آماری:
اعضا هیئت علمی و اساتید دانشکده های دانشگاههای دولتی و غیردولتی و دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان مشهد به عنوان ن

مونه به طور تصادفی انتخاب شده اند و پرسش نامه ها به طور حضوری بین آنها توزیع شده است.
۱۱- استفاده کنندگان از تحقیق:
تحقیق حاضر می تواند مورد استفاده دانشگاههای دولتی و غیردولتی، دانشگاهیان، اساتید، محققان و دانشجویان مختلف قرار بگیرد.
۱۲-محدودیت های تحقیق:
این تحقیق شامل پنج محدودیت بزرگ می باشد که به شرح ذیل می باشند:
۱- اول اینکه یافته ها محدود به همین مشارکت کنندگانی می باشد که پرسشنامه ها بین آنها توزیع شده است .

۲- دومین محدودیت بزرگ اینکه تفسیراتی که به وسیله محقق انجام شده است فقط محدود به همین جوابهای مشارکت کنندگان می باشد.
۳- سوم اینکه ممکن است محقق به طور ناخواسته کمی در نتایج دست کاری کرده باشد و یا اینکه تجربه کافی را برای این کار را نداشته باشد.
۴- چهارم اینکه مشارکت کنندگان شناخت کافی یا علاقه ای نسبت به آموزش مجازی نداشته باشند.
۵- پنجم این که هیچکدام از مشارکت کنندگان در رشته ح

سابداری تدریس آموزش مجازی نداشته اند. :
۱۳- تعریف واژها و نکات کلیدی :
۱- ۱۳ : دوره تحصیلات: به رقابت های رسمی برای گرفتن مهارت یا بدست آوردن گواهینامه های حسابداری عمومی دوره تحصیلات گفته می شود در برخی از کشورها مؤسسات بزرگی زیر نظر آموزش عالی قراردارند که این مؤسسات گواهینامه های حسابداری را به دانشجویان و یا کارآموزان خود اعطاء می کنند که مورد تأیید آموزش عالی نیز می باشد.
۲-۱۳ :کمیسیون تغییرات آموزش حسابداری (AECC). این یک سازمان غیرانتفاعی می باشد که در سال ۱۹۸۹ به وسیله انجمن حسابداری ایالات متحده تأسیس شد و شش شرکت بزرگ از لحاظ مالی این سازمان را پشتیبانی می کنند. وظیفه AECC این است که فهرستی از کمبودهای آموزش حسابداری را تهیه کند و آنها را بهبود بخشد و شناخت حسابداران را نسبت به رشته حسابداری بیشتر نماید و زمینه های رشد و ارتقای مهارتهای حسابداری را فراهم آورد و برگزاری دوره های حسابداری را از لحاظ کیفیت بهتر زیر نظر داشته باشد.
۳-۱۳ :حسابداری پزشکی: یک حسابداری حرفه ای می باشد که به کسانی که می خواهند در شرکت های عمومی استخدام شوند گواهینامه عمومی اعطا می کند. هدف حسابداری پزشکی وابسته کردن استانداردهای حرفه حسابداری می باشد زمانیکه خدمات مشاوره ای مدیریت برای مشتری و ارباب رجوع لازم باشد.
۴-۱۳ :برنامه حسابداری: برنامه های حسابداری مطالعات آماده شده حسابداری می باشند که مؤسسات آموزش عالی در حدود استوارنامه آنرا امضا می کنند. این برنامه ها مجموعه ای از قوانین می باشند که منجر به یک رتبه حسابداری می شوند. این برنامه های حسابداری شامل رقابتهای آموزش عمومی، بازرگانی و گزارشات ناحیه ای یا دورن سازمانی منطقه ای می باشند.

۵-۱۳ : دانش آموزان بالغ: به افرادی گفته می شود که معمولاً حدود ۲۵ سال یا بالاتر می باشند که این افراد معمولاً مشغول به کار و دارای تجربه زندگی هستند خیلی از آنها نیروی کار برگشت پذیرو سودآوری هستند که می توانند مهارتهای خود را توسعه و رشد بدهند. و برخی از آنها نیروهای تحصیل کرده ای هستند که آماده بازارکار می باشند و منتظر استخدام شرکتها هستند و یا اینکه خودشان برای خود شغلی پیدا می نمایند و به رقابت های خود در بازار ادامه می دهند.
۶-۱۳ : ارتباط غیرهمزمانی: ارتباط و اثربخشی بین بخشهای مختلف یک سازمان را در زمانها و مکانهای مختلف به طور نا هماهنگ را ارتباط غیرهمزمانی می گویند.

۷-۱۳ : ارتباط همزمانی : ارتباط و ابلاغ اثربخشی هرکدام از بخشها را بر همدیگر به طور همزمان ارتباط همزمانی می گویند.
۸-۱۳ : امتحان برای گواهینامه عمومی حسابداری (CPA): یک امتحان غیررسمی داخلی برای حسابداران حرفه ای می باشد که حالتهای مختلف حسابداری را بررسی می کند. این امتحان در دو روز و به صورت سنتی در ابالات متحده برگزار می شود و مهم ترین مطالب آن شامل حسابداری مالی، حسابرسی، قانون تجارت، مالیات، مدیریت و سیاست می باشد. امتحان (CPA) تمام استانداردهای شناخته شده حسابداری را به رسمیت شناخته است و برای کسانی که شیفته کارکردن در حسابداری عمومی می باشند بسیار مفید می باشد.
۹-۱۳ : کلاس درس چهره به چهره: منظور از کلاس چهره به چهره یک کلاس درس سنتی می باشد که در یک مکان و زمان معین تشکیل می شود و استاد و دانشجویان به طور فیزیکی در آن حضور دارند.
۱۰-۱۳ : ابزار شیوه آموزش کولب(LSI): یک پرسشنامه توسعه داده شده می باشد که شیوه های آموزش آن توسط کولب در سال (۱۹۸۴) شناسایی شده بود آموزش تجربی کولب شرح و توصیفی از چهارنوع شیوه آموزش شامل تقارب، منشعب، جذابیت و همراهی می باشد.
۱۱-۱۳ : شیوه های آموزش: به مجموعه ای از طریقه های آموزش گفته می شود که هرکدام آنها بیشترین تأثیر را بر دانشجو داشته باشد و یا هر چیزدیگری که باعث یادآوری دانش شود. جا قابل دسترسی باشد. این رقابت از طریق اینترنت به وسیله کامپیوتر و بدون جلسات کلاس درس سنتی انجام می گیرد.
۱۳-۱۳ : آموزش مجازی: یک فرآیند آموزشی می باشد که دانش آموزان از طریق رسانه ها ی آموزشی مطالب خود را فرا می گیرند ولی در این جا آموزش مجازی بدین مفهوم است که استاد از طریق اینترنت در محل کار یا منزل برای ۱۰ یا ۲۰ دانشجو به مدت چند ساعت تدریس یا صحبت می نماید و دانشجویان نیز اگر سئوال یا مشکلی داشتند در همان لحظه و زمان می توانند از استاد بپرسند و کلاس به همین صورت اداره می شود.

۱۴-۱۳ : دانشجوی مجازی: به یک دانشجو گفته می شود که در یکی از رقابت های آموزش مجازی دانشگاهها برای ادامه تحصیل واحدهای درسی خود ثبت نام می کند این دانشجویان معمولاً ۲۵ ساله یا بیشتر هستند که در شرکت ها و مؤسسات یا سازمانهای اداری مشغول به کار هستند.
۱۵-۱۳ : مؤسسه خصوصی: به مؤسسه ای گفته می شود که با توجه به توانایی های خود تعدادی از دروس آموزش مجازی را پیشنهاد می کند. این مؤسسات انتفاعی هستند و زیرنظر آموزش عالی قراردارند و مدارک آنها مورد تأیید نیز می باشد این مؤسسات بیشتر از مدلهای بازرگانی برای آموزش مجازی استفاده می کنند.

فصل دوم-ادبیات موضوع تحقیق
۱- مقدمه:
مرور ادبی این تحقیق در پنج بخش بزرگ تقسیم بندی شده است: ۱)چشم انداز شغل حسابداری ۲)آموزش مجازی
۳) آموزش دانش آموزان بالغ ۴) آموزش حسابداری ۵)روش های تدریس دانشکده های حسابداری مجازی

۲- چشم انداز شغل حسابداری:
مطالعات حسابداری خیلی مفید هستند زیرا که انتظار می رود اقتصاد محصولات بیشتر و بزرگتری را برای بازرگانی جدید با توجه به آموزش و مهارتهای روزافزون و متعدد تولید نماید و به همین خاطر حسابداران و حسابرسان بیشتری اهمیت حرفه حسابداری را می دانند. مطابق یک بررسی که برای حرفه های حسابداری توسط سالزمان (۲۰۰۶) انجام شد بازار حرفه های حسابداری داغ هستند و باید بازارشان داغتر از این هم بماند تا زمانی که موارد ذیل را داشته باشند:
۱- ثبت نام های مدارس بازرگانی در این سالهای اخیر به دریایی بزرگ تبدیل شده است که به وسیله کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات و مدیریت بازرگانی صورت گرفته است فارغ التحصیلان تازه در حسابداران جامعه را کفایت نمی کند و شکاف بین عرضه و تقاضارا در حسابداری بوجود آورده است.
۲- رویدادهای تجاری جدید در جهان عمومی شده است و بازرگانان کوچک حالا می خواهند تا برای خودشان یک پشتوانه اقتصادی داشته باشند بازرگانان کوچک به حسابدارانی برای کمک به رویدادهای بازرگانی، مشاوره اظهارات مالی، بودجه و برگشت مالیات اضافی که پرداخت شده است نیاز دارند.

۳- اختلاس و رسوایی های تازه در حسابداری تغییرات عمده ای را در قوانین و مقررات به وجودآورده است این افزایش تقاضا برای حسابداران و تخصص های حسابداری که جدید هستند جالب است و تلاش حرفه حسابداری برای جلوگیری از فریب و کلاهبرداری رو به بالا خواهد بود.
۴- افزایش تعداد حوزه های بازرگانی و رویدادهای بالای میانه سالهای ۱۹۹۰ نشان می دهد که افزایش تقاضا برای حسابداران وجود داشته است و شرایط موجود در بازارتقاضا را برای حسابداران افزایش داده است زیرا که شرکاء تجاری علاقه مند می باشند که چگونه می توانند با حساب و کتاب کردن در حوزه های بازرگانی درآمدها را افزایش و هزینه ها را کاهش دهند.

مطابق بررسی سالوین(۲۰۰۰) آموزش حسابداری در حال تغییرات تند و سریعمی باشد و حق استفاده بیشتری را برای مردم به وسیله اینترنت و مسیر آموزش بوجود آورده است و شرکتهای حسابداری می خواهند بزودی کارمندان تازه ای را از میان دانشجویان بالغ مدرن استخدام کنند.
شرکت های بزرگ هم اکنون در حال شمارش کمبودهای مسیر آموزش حسابداری می باشند تا به وسیله آن برنامه های آموزش حسابداری را آماده کنند تا فارغ التحصیلان حسابداری و غیرحسابداری آموزش حرفه ای خود را فرا بگیرند و یک آموزش همیشگی و فراگیر را برای کارمندان خود فراهم کنند. خیلی از افراد بالغ کم تجربه هستند زیرا از نظر اوضاع اقتصادی فقیر هستند و به همین خاطر به دنبال ترفیعات گم شده خود هستند که آن را ناشی از فقدان آموزش می دانند
این حق کارفرمایان است که تقاضاهای معقول و خوب از کارمندانشان داشته باشند تا بوسیله آموزش حسابداری زمینه های رشد خود را فراهم آورند و در آموزش مجازی حسابداری شرکت کنند تا جزء جامعه دانشجویان مجازی به حساب بیایند و خیلی از آرزوهایی که دانش آموزان بالغ مجازی می خواستند برآورده شود از طریق نمرات آموزش مجازی حسابداری به حقیقت پیوسته است.

۳- آموزش مجازی:
در سال (۱۹۹۷ )یک مرکز داخلی آمریکا برای آموزش مجازی آماری را ارائه داده بود که فقط یک سوم از مؤسسات آموزش عالی آموزش مجازی را پیشنهاد کرده بودند. در (۱۹۹۹) محققان ادعا کردند که( ۸۵%) از دانشکده ها و دانشگاهها در سطح پیشنهاد مقدماتی تدریس آموزش مجازی هستند و رقابتهای آموزش مجازی به وسیله آنها هموار شده است (۲۰۰۲).
خیلی از دانشکده های مدرن غیرسنتی و دانشگاهها انتظار داشتند که پیشنهادات رقابت های مختلف آموزشی و تماما در آموزش مجازی باشد. و اما امروزه انتطارات فراتر از رتبه دادن یا نمره دادن دانشکده ها می باشد که چگونه آن ها در رقابت های آموزش مجازی نمرات را مشخص می کنند.
در سال ۲۰۰۵ در ایالات متحده یک گزارش تایید شده وجود داشت که آموزش مج

ای به وسیله آلفرد اسلوان تأسیس شد و به وسیله گروه تحقیق باب سون که با دانشکده ها مشارکت داشتند هدایت و انتقال یافت و در گزارش سالانه خودشان یک وضعیت از آموزش مجازی به آموزش عالی ایالات متحده ارائه کردند که آموزش مجازی و هم آموزش سنتی در دو نوع کوچک یا بزرگ از برنامه ها و رقابت ها رخنه دارد.

گروه تحقیق باب سون یافته های خودشان را به صورت ذیل ارائه کرده اند:
۱- ثبت نام آموزش مجازی یک نرخ بالای ۱۰ ساعت را نشان می دهد که این موضوع به وسیله مرکز داخلی آموزش حسابداری عمومی تایید شده است.
۲- ۶۳% از مدارس که کلاسهای چهره به چهره دوره لیسانس حسابداری داشتند پیشنهاد کردند که به آموزش مجازی تبدیل شود.
۳- از میان همه مدارسی که پیشنهاد کلاس های بازرگانی چهره به چهره را داشته اند ۴۳% نیز پیشنهاد کرده اند که آموزش برنامه های بازرگانی به صورت مجازی باشد.
در مطالعه دیگری که توسط اسلوان ضمانت داشت گزارش خود را اینطور تعریف کرده بود:
از آموزش مجازی در ایالات متحده سال ۲۰۰۶ یک گزارش توسط گروه تحقیق باب سون که با دانشکده ها در ارتباط بوده است نتیجه گیری شده بود که اهمیت وسعت آموزش مجازی در میان مؤسسات آموزش عالی ایالات متحده گزارش شده است که برخی یافته ها نیز به صورت ذیل بوده اند:
۱- تقریباً ۰۰۰/۲۰۰/۳ دانشجو در رقابت آموزش مجازی سال گذشته منتهی به ترم آخر ۲۰۰۵ ثبت نام کرده اند و تعداد ۰۰۰/۳۰۰/۲ نفر هم در سال گذشته گزارش شده بود.
۲- در ترم های جاری رقابت آموزش مجازی ۰۰۰/۸۰۰ نفر اضافی ثبت نام کرده بودند .
۳- دانشجویان مجازی مانند لباس کار بدن دانشجو در مقابل فشار سخت دوره لیسانس هستند.
۴- مؤسسات آموزش عالی گزارش ثبت شده ای از رشد آموزش مجازی دارند که این رشد ناشی از رشد عددی و هم درصدی می باشد و آن رشد زمانی اساسی تر می شود 

اینترنت مبنی بر کلاسهای درس نقش های اساسی را در مسیر آموزش افراد دارد چنانچه قبلاً مسیر آموزش نیز ویدئوها بودند . شناخت کلاسها نیز شباهت به رقابت های شتر با برجستگی دیررس قرن نوزدهم دارد. تکنولوژی های گذشته نیز رادیو و تلویزیون بوده اند اما امروزه اینترنت فاصله و مسیر آموزش را برای خیلی از مردم در فضاهای گسترده دگرگون ساخته است.
لی ویز(۱۹۹۳) یک مطالعه قبلی و گذشته را در آموزش مجازی هدایت کرد. این مطالعه ضمانتی برای شناسایی مبارزات و علاقه مندان به آموزش مجازی می باشد. زمانیکه تدریس کلاسها در دانشگاهها برسر اختلافات بین تعلیم دادن کلاسهای مجازی و سنتی متمرکز شده بودند مبنی بر این گواه می باشد. مطابق بررسی پان(۲۰۰۴) صفحه گستر وب مسیر آموزش را بر مبنای ترکیب بندی ایده آل از آموزش خود انفعالی و اثر بخش آماده می کند صحبت ها و گفتگوهای مجازی، نگهداری ایمیل و تشریک مساعی یک حس خوب از جامعه را برای دانشجویان فراهم می کند. پان(۲۰۰۴) بیان کرد که آموزش مجازی می توان چندان خوب یا از نظر کیفیت چنان بهتر باشد که در جلسات کلاسها یک یا چند گواه تحقیق از بحث و مذاکره وجود داشته باشد. آماده کردن کیفیات مختلف آموزش مجازی در یک ابزار آلات با چندین مقیاس کنترل کیفی موافقت گفته های پان می باشد.
۴- مدارس اختصاصی در ایالات متحده :
این خیلی مهم است که مالکیت مؤسسات خصوصی مورد بحث قرار بگیرد زیرا که آنها بخش بزرگی از بازار آموزشی را ثبت نام می کنند.
با فرض اینکه شرکتهای عالی و بزرگ مبارزه بازاریابی و سرمایه لازم سرمایه گذاری را برای رشد نقدینگی دارند. دورنمای بازار اختصاصی رشد سودی بین ۱۴ تا ۱۵% در سال ۲۰۰۷ بوده است و برای رسیدن به درآمد سالانه ۲۰ بیلیون دلاری در حال تلاش و رقابت هستند.
کالج هر(۲۰۰۵) اعتقاد داشت که چشم و هم چشمی نیز در مؤسسات خصوصی وجود دارد تا آنها شناخت بهتری از دانشجویان و مشتریان خود داشته باشند و مؤسسات خصوصی نیز نیازهای خود را از زمان ثبت نام دانشجویان برای حفظ مشتریان برابر و یکسان مطرح می کنند و از درآمد اجاره برای استمرار برنامه ها کمک می گیرند.

تا تابلوی نمایشی تبلیغاتی با قابلیت های اینچنینی جذب کنند: آراستگی یا وضع ظاهری، اتاق برای اساتید، صحبت و سمینارهای زنده ویدئوئی و دسترسی نامحدود به کتابخانه ها و کتابخانه های مجازی نامحدود دیگر و وسایل نوشتن واقعی که هرکدام به دانش آموزان و دانشجویان کمک می کند که نوشته های خود را اصلاح و بهبود بخشند و از معلم خصوصی مجازی نیز استفاده کنند.
با خیلی از فرض ها سازمانهای خصوصی تلاش می کنند که برای حفظ دانشکده اثربخش و حضور شخصیت ها در محیط آموزش مجازی در صورت کلاس درس را با حداقل تعداد روزهای هفته برگزار کنند. به وسیله ترسیمات فوق برنامه برای دانشجویان فرصتی را برای تصمیم گرفتن انتشارت، پرسشها و جوابها، و مراقبت کردن از واکنش های کیفی را برای همه اوقات فراهم آورند. برخی از مدارس خصوصی نیز شرکتهای عمومی هستند که زیرفشار سخت اداره کردن سهامداران یا سرمایه گذاران ویا موجودی کالای بازار می باشند.
۵- اعتبار قانونی مدارس خصوصی:
مطابق دو مطالعه که توسط اسلوان جریان داشت نشان داد که رشد دادن دانشجویان به وسیله نمره دادن می باشد و آموزش مجازی در ایالات متحده در سال ۲۰۰۵نمره و رتبه نیز داشته است. آموزش مجازی در سال ۲۰۰۶ اعتبار قانونی پیدا کرده است و برنامه های آموزش مجازی رشد بالایی را در این سالهای اخیر داشته است و برنامه های آموزش مجازی مورد قبول همه واقع شده است همچنین از روش معمول توجه کردن به مدارس برای سودبخشی موافقت کرده بودند. در اندازه های فرصت دهی، نیز برای کیفیت و تمدید کردن آموزش مجازی در ایالات متحده ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ یک گزارش عمومی به وسیله اسلوان منتشر شد که مؤلفان تاکید داشته اند که بیشتر دانشجویان هم زمانی را ترجیح می دهند و موسسه و مؤسساتی که آموزش مجازی را پذیرفته اند روشهای تحویلی توجه شده بیشتر و گسترده تری را در آینده نزدیک ارائه خواهند داد.

بایر (۲۰۰۶) یادداشت کرده بود که اعتبار بخشی برای دانشجویان خیلی مهم است زیرا آنها می خواهند که اعتمادهای کارفرمایان خود را جلب کنند تا این برنامه های آموزش مجازی را به رسمیت بشناسند.
بنابراین آموزش مجازی برای جامعه سودآور است و دانشجویان آرام موارد باورکردنی و اطمینان را جستجو می کنند هرچند که برخی دانشجویان از جریان یافتن نمرات آموزش مجازی عقب می مانند. هرجا که جزر و مد وجود داشته باشد حقانیت و درستی بیشتری برای برنامه های آموزش مجازی نمایان می شود. اگر یک دانشکده تعهد نامه نداشته باشد اینطور برداشت می شود که از نظر اعتباری فقیر است پس کارفرمایان مجبورند که دانشجویانش را استخدام نکنند و یا بیشتر مورد توجه و رسیدگی قرار دهند.

۶- آموزش مجازی آسان:
کن ویلز، هالتون، اسوانسون (۱۹۹۸) عقیده داشتند که مربیان و اساتید قطعاً آرزو دارند که شناخت علم را انتشار دهند اما آنها برای راهنمایی آمده اند که به دانشجویانی که شناخت لازم را به وسیله تکنولوژی مساعدت شده است بدست آورده اند کمک کنند . مطابق بررسی کنولز(۱۹۸۴) رقابت های مسیر آموزش تاکید داشتند که این محیط ها دانشجوسالاری باشند و هم چنین با محیط استاد سالاری مخالفت شده بود مدل متداول این نوع روشها را می توان در کلاسهای درس سنتی یافت. کارزلی (۱۹۹۸) اظهار کرد که هیچ استاد یا کارشناس متخصصی چگونه در لحظه کنفرانس یا سخنرانی در یک گروه آموزش مجازی می تواند لحن و آهنگ خود را خارج از آن چیزهایی که تمرین کرده است سرعت بخشد.
۷- آموزش دانش آموزان مجازی بالغ:
آموزش افراد بالغ یک پویایی و حادثه طبیعی پیچیده است که لازمه شناخت فرآیندهایی از آموزش و نیازهای آمادگی دانش آموزان و زمینه های لازم آن می باشد و ثبت نام دانشجویان بالغ منعکس کننده تعهدات آنها به وسیله آموزش عالی برای دسترسی بیشتر به نیازهای عمومی می باشد. زنان درصد بیشتری از دانش جویان بالغ را از آن خود ساخته اند که این یک تهدید می باشد و زنان تعدادشان بیشتر از حد تصور می باشد و به طرف این نرخ رشد تندتر حرکت می کنند و بیشتر دانشجویان بالغ یک دوره که بررسی شده بودند ( ۸۵%) آن دوره مسئول و یا دارای سمت اداری بوده اند که برای اهداف کلیدی خود ثبت نام کالج را انجام داده اند.

از آن زمان که شناخت اثربخشی ها فرض شد ساختن شکل تجربه قدیمی تر از افراد بلوغ انتظار نیست و برای آموختن اثربخشی ها می توان از میان اساتید با تجربه و هم چنین مذاکره و یا حل کردن مسئله و یا هرکدام که مورد استفاده تجربیات قدیم بوده است استفاده کرد. برای آفریدن یک محیط آموزشی اثربخش که دانش آموزان آن گرفتار شده اند می توان از میان تشویق و تحریک دانش آموزان برای دنبال کردن اهداف نهایی ایشان استفاده کرد آن معمولاً باورکردنی است که یک سطح عالی از اثربخشی بین یک مسیر دانش آموزی و استاد چندان خوب از میان همه مسیرهای دانش آموزی بهتراست وکلاسهای ویژه مسلماً می تواند تجربه گرانتر دانش آموزان و رضایتمندی دانشجویان را فراهم کند.
در تحقیقات قبلی تایید شده بود که اثربخشی در آموزش مجازی یکی از مهمترین اهداف و عوامل اساسی در تعیین کردن موفقیت یک رقابت مجازی می باشد و اثربخشی های خوب طراحی شده نه فقط ارضاء کننده آموزش راضی کننده می باشند بلکه آنها می توانند راهنمایی، واکنش را برای دانش آموزانی که آموزش مجازی را دوست دارند آماده کنند.
مورد دیگری که رسیدگی شده بود فرصت اثربخشی است زیرا مسیرهای آموزش اثربخش رشد شرح داده شده ای دارند و شکل های مختلف توانایی ها قاطعیت پیدا کرده اند در خیلی از مطالعات که خیلی از محققان آنرا بررسی کرده اند برخی از مطالعات ادعا کرده اند که دانشجویان به سطوح عالی گزارش می دهند و دانشجویان آموزش دیده در محیط آموزش مجازی باید به سطوح عالی نیزگزارش دهند در یک گزارش دستی خیلی از محققان روش مشارکتی آموزش دانشجو-دانشجو رابه کار برده بودند و در آن اهمیت بیشتر اثربخشی ها را در مسیر آموزش مشاهده کرده بودند آنها گمان کرده بودند که روش دانش آموز-دانش آموز بلند کردن تجربه آموزش دانشجویان برای سطوح عالی خواهد بود.
زاهو ولی و تن (۲۰۰۵) بر این دلالت داشتند که اثربخشی کلید ترکیب کننده اثرگذاری مسیر آموزش است زیرا که رفتار انسانی با تکنولوژی سودمندی بیشتری را برای آموزش دانشجو به دنبال دارد.
هانج(۲۰۰۲) یادداشت کرده بود که باید خواسته های دانش آموزان بالغ در جمع آوری اطلاعات برای دختر یا پسر بلافاصله مفید باشند. دانش آموزان بالغ احتیاج دارند که برای آموختن و مهارتها گزارش دهند وآن را برای تجربه کاری خودشان و یک زندگی واقعی به کار ببرند و محیط آموزش باید مبنی بر محیط های آموزش معنی دار وبا شناخت صحیح صورت گیرد. گروههای مذاکره مجازی توصیف شده اند و نیز مصحح مبنای موضوعات پرسشهای تمرکز یافته هستند و تشریک مساعی زیادی دارند و این توانایی ها را برای کاربرد گزارشات و برای اهداف دانش آموزان بالغ وقتی که آنها وارد آموزش عالی شدند را لازم دارند.
تجربیات زندگی دانش آموزان بالغ به آنها

اجازه می دهد که به آوردن اطلاعات برای کلاس درس و دنیای تجاری به محل کار بروند و ۴۰ یا ۵۰ یا ۶۰ ساعت کار در هفته داشته باشند. آیا یک استاد نمی تواند ببیند از میان کار تجربی یا از میان فعالیت کلاس درس کدام مفهوم کاربردها اثربخشی بیشتری دارد. رقابت های آموزش مجازی هرچند که همیشه و هرکجا موجود هستند اما دانشجو باید به اینترنت دسترسی داشته باشد.و موفقیت دانشجویان در نیازهای آموزش مثبت و راست دسته بندی شده اند و مبارزه کردن دانشجویان و انگیزه دانشجو برای کامیاب شدن آنها صورت می گیرد. و مساعدت و کمک دانشجویان بالغ در توانایی خودشان برای کامیابی و موفقیت در آموزش عالی انجام می شود.
۸- شیوه های آموزش افراد بالغ:
جیمز و گاردنر(۱۹۹۵) شیوه های آموزش را اینطور تعریف کردند، هرکدام از طریقه های آموزش که بیشترین اثربخشی را بردانش آموزان داشته باشد مانند مشاهده، فرآیندها، ذخیره کالا و یادآوری هر آنچه که باعث آموختن آنها شود و بیشتر محققان توافق کرده اند که شناخت سبک های آموزش زیاد اثربخش، معلم چندان خوب نیز می تواند به شناسایی دانش آموزان و آموزش استراتژی کمک کند.
بروک فیلد(۱۹۸۶) موارد ذیل را مشخص کرده بود :
دانش آموزان بالغ حالت خود انفعالی و خودمفهومی از استقلال فعلی خود دارند و انتخاب آزادی آنها در آموزش استراتژی خیلی مهم است و به نظر می رسد که بیشترین اهمیت برای دانش آموزان بالغ حس استقلال داخلی می باشد . مشکلات آموزش افراد بالغ وقتی است که دانش آموزان بالغ می خواهند که استقلال بیشتری را در آموزش خودشان داشته باشند اما این فرصت ها به وسیله دانشکده ها تکذیب شده بود.
خیلی از تئوری ها در آموزش دانشجویان رشد دارند اخیراً تصدیق و ثابت شده بود که شیوه های آموزش افراد بالغ به طور جداگانه و بدون حضور افراد انجام می شود. در گذشته نوشتن و دانستن عاریه بود که به افراد بالغ آموزش داده می شد و مانند آموزش بچه ها راههای یکسان و یکنواخت وجود داشت. کن ولز(۱۹۸۰) گاهی اوقات در آموزش پدر تئوری آموزش افراد بالغ نامیده می شد زیرا که او یکی از افرادی بود که آنرا به رسمیت شناخته بود و برای شناخت و بی نظیر بودن آموزش دانش آموزان بالغ از این تئوری و از وسایل تعلیم و تربیت استفاده کرده بود.
کن ولز (۱۹۸۰) بعداً به طور اساسی تئوری خود را توسعه داد و چهار فرض کلیدی ذیل را برای اثبات این تئوری ارائه کرد:
۱- اساتید برای کمک کردن دانش آموزان بالغ برای آمدن بیشتر به سمت خودسالاری مسئولیت دارند
۲- تجربه وسیع دانش آموزان بالغ باید در آموزش منابع نیز استفاده شود.
۳- دانش آموزان بالغ می خواهند اطلاعات جدید را اگر شناختند و قابل اجرا بود آن را در اوضاع زندگی واقعی شان استفاده کنند.

۴- دانش آموزان بالغ نظر اداره آموزش را برای بدست آوردن مهارتها رعایت می کنند.
۵- دانش آموزان بالغ برای آموختن تکنولوژی به شناخت و استدلال نیاز دارند.
۶- بزرگترین انگیزه برای آموزش دانش آموزان بالغ انگیزه های ذاتی هستند.
* * دو مورد آخر بعداً اضافه شد (۱۹۹۸)
کارزلی (۱۹۹۸) تفاوت های بین آموزش افراد بالغ و بچه ها را شناسایی کرد که دانش آموزان بالغ به مرکز کانونی نیاز دارند تا در فرآیندهای آموزش بیشتر خشنود شوند.
اصول مرکز ثقل نمایش های آموزش افراد بالغ این است که قادر باشیم طراحی کردن و جمع آوری کردن افراد بالغ را برای ساختن اثربخشی بیشتر فرایندهای آموزش برای افراد بالغ در نظر بگیریم و این یک مدل آموزشی در صحبت کردن می باشد که است یک صفت ویژه تعلیم دادن آموزش نه برای هدف زدن بلکه برای آموزش استفاده می شود. که به وسیله هریک از اداره آموزش یا افراد بالغ قابل اجرا و عملی می باشد.
کولب (۱۹۸۴) چهار سیکل صحنه تاتر نمایش آموزش را که شامل مدل آموزش تجربی بودند توسعه داد (ELM). مدل کولب داخل یک فرایند چرخه ای چهار صحنه آموزش باز شده بود.
A) تجربه هماهنگ
B) بازتاب مشاهدات
C) خلاصه تصورگرایی
D) اثر آزمایشی
کولب (۱۹۸۴) چهارشیوه آموزش صحنه های بالا را به صورت ذیل بیان کرده است. الف) متقارب ب) منشعب ج) جذابیت د) وفق دادن.

مدل کولب یکی از ابزارهای شیوه آموزش می باشد که غالباً بیشتر در تحقیق و امتحان گرفتن دانش آموزان بالغ استفاده می شود زیرا آن سه معنی مالکیت آموزش را پوشش می دهند و شامل اثربخشی، آگاهی و رضایتمندی می باشند. کولب سپس این روشها را توسعه داد و آن را وسایل شیوه آموزش کولب نامید که هرکدام شامل ۱۲ سئوال خودارزیابی بودند که پاسخ دهندگان برای مزایا و ارزیابی های فردی خود در شیوه های آموزش ویژه استفاده می کنند.
اساتید آموزش دهنده مجازی افراد بالغ باید تشویق کردن دانشجویان خود را در یک گفتگوی روان دائمی راجع به صرفه جویی مادی و آنچه که باعث بستانکارشدن تجربیات بزرگتر آنها و هم چنین شناخت لازم می شود را انجام دهند.

نادسون (۲۰۰۴) سفارش هایی برای آموختن دانشجویان غیرسنتی بالغ انجام داد که چگونه برای کار کردن در همه چهار روش شیوه های آموزش برای بدست آوردن جوابها از هریک از سئوالات، چرا، چگونه، اگرچه و غیره استفاده کنیم فرض استفاده از چهارسئوال ساختار داخلی را نشان می دهد که انواع شیوه های آموزش آن به وسیله کولب (۱۹۸۴) شناسایی شده اند. مطابق یک دسته بندی که توسط مک کارتی (۱۹۸۷) انجام شد از شکل مدلهای آموزش همه چهار شیوه آموزش این طور استنباط می شود که این وسیله را می توان در سطوح آموزش عالی نیز استفاده کرد .
الیوت(۲۰۰۶) اظهار کرده بود که هریک از وسایل شیوه آموزش کولب نیز می تواند توسط اعضای هیئت علمی برای ابراز ارزیابی به کار گرفته شوند که این می تواند نشان دهنده تمایل دانشجویان باشد که در جریان یک شیوه آموزش مسلم و قطعی قرار بگیرند تا یک ترکیب بندی از شیوه های آموزش داشته باشند. این اطلاعات وقتی می تواند به وسیله مؤسسات در نمایش و اجرای خودشان مورد استفاده قرار بگیرد که کار رقابتی حاضر برای دانشجویان بیشتر سودمند باشد.
آن وقتی که دانشجویان شیوه های آموزش خودشان را تغییر می دهند و به آموزش نزدیکترمی شوند توانایی ها نیز سودمندتر خواهد بود که از دیگران عقب تر نمانند. الیوت(۲۰۰۶) اظهاراتی داشت که اساتید باید هریک از شیوه های آموزش را وقتی که تدریس می کنند به حساب آورند زیرا که فرایندهایی از رویدادهای گوناگون آموزش برای هریک وجود دارد. و همه شکل های تدریس باعث انگیزه دادن می شود گاهی یک راه برای دانش آموزانی که نزدیکتر شده اند می تواند انگیزه بیشتری با شیوه های آموزش دانشجویان به او بدهد وقتی که این روش محصول بهتری برای درک و فهم مادی موجود در پی دارد.
۹- آموزش حسابداری:
در ۵۰ سال قبل دانشکده های حسابداری از سخنرانی و حل کردن روتین مسائل برای تدریس حسابداری استفاده می کردند اما امروزه این مختصر شده است و تغییرات زیادی پیدا کرده است واما امروزه در آموزش آرام حسابداری از کنفرانس و حل کردن مسایل روتین برای تدریس حسابداری استفاده نمی شود بلکه از گامهای روبه رشد مورد بحث و مذاکره و تاکیدات بیشتر و از آموزش مجازی استفاده می شود.

در پاسخ به انتقاد از روشهای تدریس در حسابداری باید گفت که اول هشت شرکت بزرگ بودند و سپس تعدیل شدند و چهار شرکت بزرگتر حسابداری را تحت عنوان کمیسیون تغییر آموزش حسابداری را در ایالات متحده تشکیل دادند (AECC 1989). AECC سخن گوهایی را برای کمیته انتخاب کرد که هرکدام در صورت نیاز از روشهای آموزش حسابداری گزارش دهند.
اما این کافی نبود AECC با نیازهایی مواجه شد که حرفه حسابداری را منبسط تر از این که هست بنماید. تمام روشهای حسابداری که استفاده می شدند ناکافی بودند زیرا که آموزش داده نمی شدند بلکه به تفکرات تزریق می شوند و یا برخی از اساتید خود توسعه گری در آموزش دانشجویان داشتند. کمیته گزارش داد آن تأکیداتی که بیشتر در منازل خلق می شده اند در قوانین واقعی آموزش و رویه ها موثرتر بوده اند گزارشگر عقیده داشت که دانشجویان نیاز دارند که برای تغییر شکل آفریدن منفعل باشند که چه کسی از اساتید قوانین حسابداری را برای اثربخشی دانش آموزان فعلی می آموزد و یا اینکه چه کسی می آموزد که بیاموزد. مطابق بررسی بایر(۱۹۹۲) آموزش حسابداری بر نیازهایی تاکیده کرده بود که دانشجویان حسابداری برای خودآموزی بیشتر آن آموخته های بلند زندگی را بیاموزند که لازمه شناخت پول درآوردن می باشد. یک جریان خود تعلیمی یا خودمستقیمی تاکیدات آموزش همیشگی و اهمیت شناخت درباره آموزش افراد بالغ می باشد. برای انجام دادن یک آموزش گروهی مربیان و آموزش چندان خوب مؤسسات و کارکردن با هم برای توسعه مشترک لازم است.
فرانسوی و کاپاچ(۲۰۰۰) تاکید کردند که دانش پژوهان، توقیف شدگان دیگر تجربه های آموزش اصلی هستند و خیلی می خواهند که دانشجویان پیشرفت و ترقی داشته باشند و برای شروع به کار استراحت یک نیمه ترم اساسی بعد از گذراندن چهارساله آموزش ضروری است. فرصت طلبی های امکان دهنده و انتظارات حقوق بالا برای فارغ التحصیلان همیشه رشد بزرگتری در تعیین تصمیم گیری ها و معین کردن هریک از بخش های دوره که به دنبال اداره کردن آن هستند وجود دارد.
یک برنامه خوب از تعلیم و آموزش باید ضمانت یک مقدار زیاد از دانشجو را داشته باشد تا بتوانند تجدید قوا کنند. دانشگاههای حسابداری از سخنرانی های مقدماتی و حل کردن عادی مسایل برای آموزش حسابداری استفاده می کنند. فقدان دانشجویان در توانایی برای نوشتن، گفتن، گوش دادن و مرتب کردن گفته های اثربخش چندان خوب و توانایی برای کارکردن در گروهها و تاثیر متقابل با جامعه عقلایی مشکلاتی را به همراه دارد.

خواب و رویایی کمیته حسابداری این است که به وسیله AECC 28 پیشنهاد و توصیه برای بهبود آموزش حسابداری انجام داده است تا آموزش حسابداری را افزایش دهد که برخی از اینها گزارشات ویژه برای آموزش روش تحقیق ها می باشد.
روش های ویژه گزارش دادن دانشجویان که به وسیله AECC پیشنهاد شده اند به شرح ذیل می باشند :
۱- دانشجویان باید فعالیت کاری داشته باشند و دانش آموزان مستقل باحل کردن مسائل بیشتر از طریق اطلاعات جمع آوری شده به گیرنده حالت انفعالی دست می دهد.
۲- برنامه های حسابداری باید افزایش اثربخشی بین دانشجویان و دانشکده ها و توسعه شخصی برای دانشجویان خود داشته باشند.
۳- برنامه های حسابداری باید به صورت مادی طراحی شوند و تغییرات جدید را پشتیبانی کنند.
۴- برنامه های حسابداری باید قدرت افزایش تفاهم ها را در دنیای امروز داشته باشند.
۵- برنامه های حسابداری باید افزایش توانایی دانشجویان را با اثرگذاری های گوناگون برای مردم و برای دانشجویان و ترازهای مالی در معاملات و معاوضات عقلایی را داشته باشد.
۶- برنامه های حسابداری باید قدرت افزایش یک تفاهم را در مقابله کردن با اقتصاد و سیاست و نیروی انسانی در جهان را داشته باشد.
۷- برنامه های حسابداری باید دانشجویان با تجربه را برای ارزش گذاری قضاوت و دادرسی در داوری آماده کند.
۸- شرکت کنندگان آموزش عمومی از آموزش دانشگاه باید پشتیبانی شوند و عوامل پیشرفت آنها را فراهم کنند و باید انگیزه دانشجویان را برای یک آموزش همیشگی و زنده افزایش دهند.
برای انجام دادن توصیه های AECC که مورد سنجش قرار گرفته اند می توان از شش روش ذیل استفاده کرد که به دوره تحصیل حسابداری اضافه شده اند.
A- مشارکت فعال B- شناسایی و حل کردن مسائل ساختاری C- آموزش به وسیله انجام دادن D- گروه کاری

E- کاربرد استفاده از تکنولوژی F- تجدید قوا از ارتباط اساسی و تاثیر مهارت های شخصی
اهمیت بیشتر کلاسهای دانشجویان حسابداری این است که خودشان می خواهند آن را بدست بگیرند این کلاسها با یک آهنگ آهسته شروع خواهد شد و از تجربیات حسابداری در دوره های آینده نیز برای حسابداری استفاده خواهد شد.
با ظهور محیط آموزش مجازی به دانشجویان اجازه داده شده است که برای یک رقابت حسابداری مجازی به طور ۲۴ ساعته هر روزه بدون هرگونه مزاحمت افراد در کلاس درس تلاش کنند. یک نمره مجازی حسابداری تمام و کمال می تواند آسایش دانشجو را در خانه به صورت ۱۰۰% تأمین کند. به علاوه شرکتها نیز شروع کننده پیشنهاد و ادامه دهنده آموزش مجازی هستند و به صورت جدی برای آموزش کارآموزان و کارمندان خودشان از طریق رقابت های آموزش مجازی تلاش می کنند. سلاوین (۲۰۰۰) پیشنهاد کرد که موارد ذیل درباره آموزش حسابداری انجام شود:

۱- آموزش حسابداری همیشه در حال تغییر کردن است و این حق مسیر آموزش جامعه را از لحاظ ملی افزایش می دهد.
۲- دانشجویان بازرگانی هم اکنون در دانشگاهها و دانشکده هایی که برنامه های نمره دادن را دارند بدون اینکه به دانشگاه بروند ثبت نام کرده اند. و شرکتهای حسابداری می خواهند بزودی کارمندان تازه را از میان دانشجویان غیرسنتی بالغ استخدام کنند.
۳- چهارشرکت بزرگ حسابداری هم اکنون مسیرهای آموزش را برای مقابله با کمبودهای حسابداری به وسیله آماده کردن آموزش حسابداری برای لیسانسهای حسابداری و غیرحسابداری و برای آموزش حرفه ای و همیشگی کارمندان خود که آن را استفاده می کنند ، بکار می برند.
۴- جین کنز (۲۰۰۳) عقیده داشت که دانشکده ها در رقابت اولیه حسابداری باید یک تقدم اولیه از اثربخشی های خودشان را در رابطه با دانشجویان و وسایل اثربخش برای دانشجویان مطرح کنند و فرض های یکسان شامل به کاربردن یک محیط آموزش مجازی می باشد و در تدریس حسابداری باید اندوخته های خودشان را در محیط آموزش مجازی فراهم کند. شیوه های آموزش و تفاوت روشهای تدریس حسابداری می تواند در قابلیت دانشجویان حسابداری برای آموختن آنها تفاوت ساز باشد.
انجمن حسابداری آمریکا پیشنهاد کرده بود که آکادمی باید تجربه های آموزش یک دنیای واقعی را به کار ببرد و آنها باید دانشجویان را برای آمدن به سمت آموختن های همیشگی کمک کنند و از شکل سخنراتی تغییر یافته و حل کردن مسائل برای پرسشها و حل کردن مسئله برای ترقی و جلو بردن آنها استفاده کنند. آداب و رسوم مؤسسات این حقیقت را قبول دارند که این ایده و افتخار برای خودشان می باشد که در کرایه دادن موسسه و استفاده کردن از اساتید فرعی چگونه در شروع کلاس تجربیات دنیای واقعی را داخل کلاس درس بیاورند. بانر (۱۹۹۹) تصور کرد که برای اهداف ویژه روشهای تدریس ویژه بر اهداف آموزش اولیه نیاز می باشد. و دانشکده های حسابداری نیاز دارند که برای روشهای تدریس چند گزینه ای و چند رسانه ای برای آموزش محیطی از اهداف آموزش مختلف و شیوه های گوناگون استفاده کنند.

۱۰- انگیزه دانشجویان مجازی حسابداری از آموختن:
انگیزه های بیرونی و درونی نیز فرض هایی هستند که می تواند باعث پیشرفت دستمزدها و حقوقهای عالی شوند و این انگیزه های درونی یا بیرونی باعث رضایت مندی شغلی می شود که می توانند باعث خود احترامی یا کیفیت زندگی بهتر شود و انگیزه های درونی با انتظارات عالی که برای موفقیت در رقابت های شخصی لازم می باشد، مطابقت دارند.
مک میلین (۱۹۹۸) از یک مقام مسئول نقل قول می کند: که یک دانشجو که هیچ انگیزه ای ندارد ممکن است که ایمان بیاورد به سرنوشت های سخت کوشیدن و اهداف بلند مدت دانشجویان خاور زمین که در دیگران چگونه انگیزه ایجاد کرده اند. کلید توجه داشتن در ساختاری کردن کلاس درس انگیزه است و انگیزه نیز سود بیشتری می دهد برای آنها که زیان کرده اند. به نظر می رسد که دانشگاههای خصوصی برای سرمایه گذاری کردن فرض هایی را برای انگیزه داران دارند و به وسیله ساختن برنامه خوب برای راضی کردن نیازهای دانش آموزان بالغ تلا

هارل، کالدول، دوتی(۱۹۸۵) در مطالعات خودشان چنین یادداشت کرده بودند که مدل پیش بینی ها از دانشجویان با انگیزه درست از آب درمی آید و آن دانشجویان با انگیزه برای دانشکده ها نیز موفق تر هستند که با رفتار خودشان دانشجویان دیگر را نیز تحت تأثیر قرار می دهند.
کارپن تار، فریار، لیپ(۱۹۹۳) فاکتورهای نژادی و جنسیت و انتظارات را که با اهمیت و مربوط به هم هستند مطرح کردند که در اجرای نمایش در رقابت های حسابداری در سه تفاوت محیط ظاهری مؤسسه ای می توانند با اهمیت باشند. در این تشخیص ها نشان داده شد که دو نوع اکثریت و ا قلیت وجود دارد و دانشجویانی را که از نظر قوم شناسی یا نژادی با توجه به انتظارات خودشان در دانشکده ها موفقیت های خوبی را بدست می آورند و در موفقیت های علمی صورت گرفته موفقیت های زیادتری را کسب می کنند گروه اکثریت می نامند و دانشجویان اقلیت هم انتظارات کمتری را نسبت به گروه اکثریت دارند. دانشجویان اکثریت از سطوح بالاتری از کارهای بزرگ در اجتماع بهره مند شده اند که گروه اقلیت از آن محرومند یا تعداد شان کم است و هم چنین افراد مؤنث نیز انتظارات پایین تری در اداره و اجرای کارهای بزرگ دارند اما اجرای مساوی آن در اجتماع برای هر دو گروه مؤنث و مذکر و یا اکثریت و اقلیت سطوح یکسانی را دارد.

جین کنز(۲۰۰۳) آن انتظارات اثرگذاری که ممکن است در رضایت مندی و یا عدم رضایت مندی دانشجویان نفوذ کند را برای مطالعه اهداف ویژه ترقی داد و مشاهده کرد که سوء ظن و حالت اصلاح شده قبل و بعد از نمره نتایج گسترش می یابد و انتظار دانشجویانی که به دنبال اهداف می باشند باید افزایش مهمی از نظر تعهدات را به دنبال داشته باشد. ویکر، بروان، هاجن، بورنیگ، ویو(۱۹۹۱) این طور نتیجه گیری کرده بودند که اهداف اصلاح شده نتایج دیگری از اهداف مشاهده شده می باشند و برای آسان بودن یا مشکل بودن فرق می کنند هرچند که مش

۱۱- آموزش دائمی حسابداری:
دانشجویان بالغ مدرن می خواهند بدانند که چرا آنها همه چیز را می آموزند. جین کنز(۲۰۰۳) یافته هایش را این طور تنظیم کرد که شکل های مهره و رویه هایی که سواره نظام هستند بیشتر حفظ می شوند زیرا که چنگال دارند. اما ایده های مقدماتی شده می خواهند یادآوری کنند که جزئیات چندان مهم نیستند زیرا که ایده و فرایندها مهم است مسلماً می توان همیشه نگاهی به کتابهای مرجع داشت که مشکلات برطرف شود و یک مقام مسئول آموزش حسابداری نیز گفته است که اگر دانشجویان حسابداری توبیخ شوند نگاه بهتری به آموزش خواهند داشت. در رابطه با جهت یابی حرفه ای در (AECC-1990) پیشنهاد شد که کلاسهای حسابداری نباید متمرکز باشد بلکه باید فقط در جهت شناخت اهداف حسابداری باشد و روشهای تدریس که منبسط شده بودند و تقویت کننده ارتباط اساسی هستند باید در مهارتهای پرسنل داخلی به کار برده شوند و مورد استفاده قرار بگیرند.
دانشکده ها باید از آموزش فیلسوفانه افراد بالغ، اصول و تمرینات در حرفه حسابداری و قانون برای تمام دانشجویان حسابداری با تفاوت توانایی ها برای آموختن همیشگی دانش آموزان آگاه باشند . نیاز دانشجویان برای آمدن مبنی بر اکتشاف بیشتر دسته بندی شده است زیرا که تغییر اشیاء هرروز صورت می گیرد و اطلاعات آموزش داده شده ممکن است که بر لبه تیغ قرار گرفته باشد و فقط دادهای ناچیز فردا را لازم داشته باشند.
در عوض آموزش اشیاء به ما یاد می دهد که چگونه لازم است تا نیازها را بشناسیم. هم چنین در فطرت تغییرات آموزش حسابداری نقش اولیه آن را اساتید بر عهده دارند هم چنین شکل تغییر دادن شناخت حسابداری از میان سخنرانی های کلاس درس برای مدیر در فرایندهای آموزش کلیدی بهتر است.

مطابق بررسی فرانسوی کاپاج (۲۰۰۰) به نظر می رسد خیلی از مسئولیت های اساتید حسابداری شامل موارد ذیل می باشد :
A- بازاریابی در حرفه حسابداری برای آینده نگری دانشجویان آموزش عالی و در دانشگاه ها تکالیف بسیار بزرگی است
B- آسان کردن آموزش دانشجو به وسیله به کاربردن تنوع استراتژی های تدریس مقتضی صورت می گیرد.
C- اجرا و اداره منابع لازم برای آماده شدن فرآیندهای آموزشی می باشد.
D- تأثیرگذاری هماهنگ از تجربه آموزشی با نیازهای حرفه حسابداری هماهنگ می باشد.
E- تحقیق و پشتیبانی از حرفه حسابداری لازم است.

F- نگهداری صلاحیت های خودشان در فضای کارشناسان خود مفید است.
G- هرچند گرفتن دیگر نیازها برای خشنودی لازم است.
فرانسوی و کاپاج (۲۰۰۰) نشان دادند که مهارتهای سخنرانی بحرانی در دانشکده حسابداری منبسط کننده رتبه ها هستند و دانشکده حسابداری می خواهد اصالتاً یافته های لازم را برای توسعه مهارتهایی که حرفه حسابداری دارد آموزش حسابداری را داخل فرایند زمینه مطرح کنند .
۱۲- گواهینامه عمومی حسابداری:
جین کنز(۲۰۰۳) در مطالعه خود پیشنهاد کرد که آموزش دانشکده ها باید بیشتر روی کمک کردن یک دانشجو برای آمدن به حرفه حسابداری تلاش کنند و برای عبور کردن از امتحانات حرفه ای ناعادلانه تمرکز نکند .و آنجا کلاسهای تقویتی ویژه ای برای کمک کردن عبور دانشجویان از امتحانات نیز طراحی شده اند. در امتحانات حرفه ای اجازه در امتحانات شرط شده است مانند آن پزشکانی که برای تصرفات قطعی و معین حداقل مهارتها را طبق دستور برای حمایت مصرف کننده فرا می گیرند.
جین کنز(۲۰۰۳) پیشتر یادداشت کرده بود که عبور کردن از امتحان آماده یک تعهد ایجاد می کند برای آن شخص می خواهد در یک حسابداری حرفه ای کامیاب باشد بنابراین آموزش دانشکده حسابداری بایدبرای آمدن حسابداری به یک حرفه کامیاب و موفق تمرکز کند. بیشتر حسابدارهای حرفه ای تجربه های ویژه ای دارند و نیز معتدل و اشخاص منصفی هستند که نمی خواهند در اثر بی تجربگی وسیله جراحی مانند چاقو را در شکم ماهی فرو ببرند و یا مانند خلبان در خارج از دالان هوایی بالا و پایین بپرند و هیچ وقت ماهی هم در دالان هوایی بالا و پایین نمی پرد پس شخص

استفاده کننده از خدمت حسابداری نباید تکیه روی قضاوت و دادرسی یک حسابدار بی تجربه در تصمیمات مالی مهم بکند. یک تصور غلط بسیار بزرگ بین مردم وجود دارد که عبور کردن از امتحان CPA ساخته های کارشناسان متخصص در زمینه های حسابداری می باشد. مطابق بررسی برای جین کنز (۲۰۰۳) عبور کردن از امتحان CPA مفهومات ساده ای است که دانشجو ثابت کرده است حداقل مهارتها را برای شناخت موضوع حسابداری دارد و انجام ندادن آن هم دانشجو را برای موفقیت در حرفه حسابداری آماده می کند. یکی از مباحث بین آکادمی و حرفه های بازرگانی این است که آکادمی می خواهد برای دانشجویان آماده با ابزار آلات لازم برای آوردن حسابداران حرفه ای تلاش کند مادامیکه که کارفرمایان می خواهند اثبات کنند که برای ثابت کردن کار بزرگ از حداقل مهارت مورد نیاز برای عبور از امتحان CPA برخوردار هستند. یک مقام AECC نیز عقیده داشته است که رعایت حداقل مهارتها برای حرفه های حسابداری لازم است.

جین کنز (۲۰۰۳) بیاناتی داشت حرفه حسابداری می خواهد که نیازهای دانشجویان را با مهارتهای تکنیکی خوب، مهارتهای ارتباطی خوب، مهارهای حل کردن مسائل، و مهارتهای شناخت بازرگانی عمومی برطرف کند. دانشجویان غیرسنتی قدیمی گروه اولیه و اکثریت در حسابداری هستند برای اینکه می خواهند دوره های خود را تقویت کنند تا اینکه قادر باشند پول آفرینی کنند. جین کنز(۲۰۰۳) برای تقویت سفارشات خود موارد ذیل را مطرح کرده است:
نیازهای دانشکده ها یا آکادمی ها برای سه بخش جداگانه در آموزش حسابداری می باشد.
A- آموزش کلاس درس
B- اجازه دادن امتحانات
C- تجربه کاری. که درستی هر سه مورد باید تأیید شود.
تیلور و رودنیک(۲۰۰۵) نتیجه گیری کردند که برای ملاحظه و رعایت ابزارهای آموزشی لازم برای عبور از امتحان CPA، وسایل آموزشی دیگری مانند اره یا سوهان برای موفقیت های دانشجویان در میدان های حرفه ای بعد از رتبه بندی و نمره که بتوان این موفقیت ها را بدست آورد لازم است و سازمانهای حرفه ای هم به این امتحان داده شده نیاز دارند و حرفه حسابداری برای کمک و مراقبت در امر آموزش حسابداری دانشجویان را برای موفقیت های حرفه ای آماده می کند. یک کوشش دیگر به وسیله سازمانهای حرفه ای استفاده از آموزش حسابداری در AICPA که مرکز ثقل و چهارچوب صلاحیت ها و شایستگی ها برای ورود به حرفه حسابداری است می باشد که در سال (۱۹۹۹) اولین اجزاء این چهارچوب و مرکز ثقل صلاحیت و شایستگی ها تأسیس شد.

AICPA این مرکز ثقل صلاحیت ها و شایستگی ها که به وسیله اساتید برای اساتید توسعه پیدا کرده است شایستگی هایی که نیاز است را بر مبنای مهارتها تعریف کرده است و به وسیله همه دانشجویان ورودی حرفه حسابداری بدون توجه به انتخاب بخش های دوره سعی و کوشش عمومی برای سودآوری کشور و یا خدمات ویژه ای که باید آنها را در اجرا و اداره امور بکار ببرند طراحی کرده است. مرکز چهارچوب صلاحیت ها به کانونی برای مهارتها و گنجایش موضوع ساختار سنتی و یا خدمات ویژه حسابداری تبدیل شده است که یک مبنای دوره آ ن تحصیل مهارت های رو به رشد می باشد زیرا که شناخت حرفه حسابداری را به سرعت تغییر می دهد. هرچند که

شناخت وسایل می خواهند با وقت و طی مدت و زمان تغییر کنند و باعث شایستگی های شناسایی شده قرار بگیرند چهارچوب انتظار دارد که برای نگهداری ارزش های بلند مدت و اولیه از فرصت های دوره برای دانشجویان آینده و کسانی که در امتحان CPA شرکت کرده اند استفاده شود.
این چهارچوب از انتظاراتی پشتیبانی می کند که آغاز کننده هایی برای آموزش حرفه ای همیشگی و تجربیات CPA باشد. و به وسیله تکیه کردن بر تحصیلات دوره راهنمایی و انتظارات حرفه ای در یک چهارچوب روان شکل عبور دانشجویان را برای کسب مهارتهای حرفه ای می توان کمک کرد.
این چهارچوب سه وظیفه صریح و قاطع را شناسایی کرده است که قبلاً تربیت شده بودند و توسعه پیدا کرده اند.
A- صلاحیت های کاری: شایستگی های وظیفه ای گزارش دادن برای صلاحیت های تکنیکی می باشد که هرکدام با دقت برای کمک کردن حسابداری منظم و صف کشیده و مرتب شده باشند.
B- صلاحیت های شخصی: شایستگی های شخصی گزارش برای اوضاع و رفتارهایی از تدارک دادن انفرادی ها برای ورود به حرفه حسابداری صورت می گیرد. توسعه دادن فرضیات صلاحیت های شخصی می خواهد راه زیادتری را در رابطه با حرفه های حسابداری و آسان کردن آموزش انفرادی و اصلاح شخصی را فراهم نماید.
C- صلاحیت های توانایی بازرگانی گسترده: صلاحیت های توانایی تجارت های گسترده گزارش برای هرکدام از سکوهای حرفه های حسابداری که خدمت شان را ارائه می کنند می باشد. آماده کردن انفرادی ها برای ورود به حرفه حسابداری باید به هر دو محیط داخلی و خارجی تجارت رسیدگی کنند که چگونه اثر بخشی های آنها باعث تصمیم گیری موفق یا باعث قصور و درماندگی می شود.
در این چهارچوب صلاحیت ها و شایستگی ها آموزش بازرگانی گسترده جدید را برای حسابداریهای بزرگتر که رقابت های دوره تحصیل سنتی حسابداری را برای حسابداری، مالیات و حسابرسی که استفاده می کنند در دستور کار خود دارند . به نظر می رسد که تغییرات برای طراحی نو در حسابداران نیز به وسیله شناخت متخصصیین ویژه عمومی نیاز باشد. کارمندان، حسابداران، و استوارنامه ها می توانند مورد استفاده چهارچوب و کارگاهها برای تشخیص دادن در ارزیابی کردن برنامه های حسابداری باشند که این صلاحیتها به وارد شدگان حرفه حسابداری کمک های زیادی می نماید.

۱۳- روش های تدریس جاری استفاده شده :
وقتی که از سه نفر از اعضاء هیئت علمی حسابداری در ایالات متحده پرسیده بودند که چه نوع روشهای تدریسی را شما انجام می دهید و آنرا برای تدریس آموزش مجازی حسابداری دوره لیسانس استفاده می کنید؟ روشهایی را گزارش کرده بودند که فعلاً دانشکده های حسابداری نیز از آن استفاده می کنند و روشهای متفاوتی هستند که به وسیله دانشکده ها دسته بندی شده اند و بیشتر این روشها به سکوها و صحنه های نمایش یا تابلوها وابسته هستند. برای مثال برخی از این تابلوهای نمایش توانایی آماده کردن یک سمینار زنده یا مذاکرات را ندارد در حالی که دیگران ممکن است برای یک سمینار زنده و یا استفاده از ویدئو آماده باشند. بیشتر مشارکت کنندگان گزارش داده بودند که آنها روشهای ذیل را برای استفاده دانشجویان دسته بندی کرده بودند:
A- دانشکده اثربخش
B- سمینار هفتگی/صحبت ها
C- پیام تخته/میزگرد/رشته مذاکره
D- واگذار کردن تکالیف خانگی.
E- امتحان نهایی/کوایز.
چندین نفر از اعضا یک دانشکده از مذاکره استفاده کرده بودند و تاکید بیشتری داشتند که از رشته مذاکره و یا واکنش تکالیف خانگی در دانشکده بیشتر استفاده شود:
۱- کافی است: واکنش سریع برای موفقیت دانشجویان در کلاسهای درس کفایت می کند.
۲- بعد از تدریس چندین کلاس، من حالا ارزش پیام تخته را می بینم. من اکنون می بینم که چگونه بیشتر دانشجویان باعث شکل آموختن دیگر دانشجویان می شوند. اگر من در سمینار زنده دانشجویان شرکت کنم پیشنهاد کرده و نمونه مثالهای واقعی را خواهم خواست من حقیقتاً فکر می کنم که پیام تخته اجازه می دهد که دانشجویان فرصت بیشتری داشته باشند.

۳- من بکار برن روشهای مخلوط را استفاده می کنم. مذاکرات مفهومات کلیدی هستند که دسته بندی مسایل را برای حل کردن هدایت می کنند. تحقیق اضافی نیز باعث تشویق کردن دانشجو می شود و فهم آنها را بالا می برد تا موضوع موردنظر را پوشش دهند.
۴- یک عضو دیگر دانشکده از ایمیل برای مساعدت و کمک اضافی و سمینارها زنده استفاده کرده بود: که رشته مذاکرات برای تدریس و آموختن مفهومات اصلی هستند. و ایمیل ها هم برای کمک و مساعدت اضافی صورت می گیرد و برخی از مؤسسات نیز از ساختار سمینارهای زنده استفاده می کنند.
۵- یک عضو متفاوت با اعضا دیگر چنین بیان داشته است که من باور و گمان دارم که وقت خود را صرف پاسخ دادن به سئوالات دانشجویان می نمایم:

من وقت بسیار زیادی را صرف جواب دادن به سئوالات آموزش مجازی دانشجویان می نمایم و از میان سئوالاتی که تحویل شده است چندین مورد از آنها را برای کلاس درس انتخاب می کنم. به نظر می رسد که این روش به دانشجویان اجازه می دهد که اطلاعات کافی را برای موفق بودن در کلاس ها داشته باشند.
۶- یک عضو اضافی دانشکده نیز از سخنرانی،گرافیک وسایل کار شده در بیرون از کلاس ها استفاده کرده بود:
من از سخنرانی و گرافیک ها برای کمک بیشتر و تفاهم زبانی برای آموزش استفاده می کنم و من اغلب مسائلی را که بیرون از کلاس ها کار شده است استفاده می کنم و گام بعدی را به وسیله آن شروع می کنم.
جدول شماره ۱ خلاصه ای از بحث و مذاکره روشهایی را که دانشکده برای تعهد آموختن و اثرگذاری بر دانشجویان آموزش مجازی حسابداری و روشهای دیگری را که می خواهد استفاده کند نشان می دهد.
_ برای به حداکثر رساندن روشهای تدریس فهرست بلند بالایی از ابزارهای روش تدریس توسط دانشکده ها لیست شده بود که این روشها به صورت ذیل می باشند:
A- سخنرانی/نظرات اساتید E – گروه طرح و نقشه
B- میکروسافت پاورپونت F – مسائل نمونه
C- آگهی یا اعلامیه ها G – میکرو سافت اکسل
D- حالت آنالیزهای انفرادی

جدول شماره ۱
روش های تدریس استفاده شده به وسیله دانشکده آموزش مجازی حسابداری:
دانشکده اثربخش بیشترین عوامل اصلی در رقابتهای آموزش مجازی اثربخشی دانشکده می باشد. نیاز دانشکده برای تأثیرگذاری دانشجویان بر دانشجویان یک موفقیت می باشد. جواب دادن سئوالات از طریق ایمیل یا از طریق کلاس درس، آماده کردن واکنش های کیفی، سهم واقعی دنیای تجربی و درخواست هایی از مفهومات مذاکرات، آماده کردن و پشتیبانی ارزیابی های تعیین تکالیف خانگی، پست کردن آگهی ها و نگهداری کردن شیوه های آموزش افراد بالغ می باشند.

سمینار هفتگی/صحبت ها سمینارهای هفتگی و صحبت ها به وسیله استفاده کردن همزمانی دانشکده انتقال دهنده هستند آنجا که بین اجزا رویدادها همزمان باشند که با فرض سمینارها یا صحبت ها می تواند استفاده شود. که اینها موضوعاتی مثل مذاکره، گرفتن دیگر تکالیف خانگی، جواب سئوالات دانشجو، داشتن یک مذاکره درباره یک موضوع ویژه، و انجام دادن نمونه مثالهای مسایل می باشد. و استفاده کننده از این روش می خواهد که در توانایی های تکنیکی استفاده از سکوها و یا تابلوهای نمایش مستقل باشد.

پیام تخته/کنفرانسها/رشته مذاکرات برای اثربخش بودن مذاکره سئوالات نیاز به باز و بسته بودن و غیربرآوردی یا غیرتخمینی می باشد. جواب سئوالاتی که جوابهای بله یا خیر ندارند و یا نیاز به محاسبه دارند باید از آنها اجتناب شود زیرا که آنها وام به ما نمی دهند که نیاز به محاسبه داشته باشند. برخی از سئوالات بله یا خیر را می توان توسعه داد و سپس با اضافه کردن کلمات دیگر از آنها استفاده کرد مانند توضیح دادن،چرا، بحث و غیره که این میدان خوب نیز برای دسته بندی تجربیات یک زندگی واقعی داخل کلاسهای مذاکره کمک می کنند.
واگذاری تکالیف خانگی هریک از واگذاریها باید متناوب با اندازه هدف رقابت نه برای شلوغ کاری کردن و زیادکارکردن باشد زیرا که دانشجویان آموزش مجازی احساس بی میلی و نفرت از کار می کنند. به نظر می رسد که اگر تکالیف خانگی متناسب با رقابتهای معمول حسابداری آموزش مجازی باشد تمرینات بهتری ساخته خواهد شد. این ممکن است که یک ایده خوب باشد که دانشجویان آماده را با نمونه مسائل، مثل تعیین کار خانگی که آنها باید جواب دهند آشنا کند همچنین تمریناتی که توسط اساتید ارائه می شود باید یک اطمینان راحت وجود داشته باشد که دانشجویان می توانند آنها را مانند مثال های واقعی حل کنند. تکالیف خانگی باید بر مبنای ظاهر مسئله، اوضاع، مسائل و تجربه ها برای مهارتهای فکرکردن بحرانی آماده دسته شوند.
امتحان / کوایز از امتحان یا کوایز برای ارزیابی فهمیدن دانشجویان از موضوعی که در کلاس پوشش داده شده است استفاده می شود. برخی از دانشگاهها از یک امتحان کوچک هفتگی برای یادآور ساختن ذهن دانشجویان برای خواندن واقعی که برای خواندن اصلی لازم است استفاده می کنند. و برخی از دانشگاهها از یک امتحان میان ترم و یا امتحانات پایانی برای ارزیابی موضوعات و اهداف رقابت ها استفاده می کنند.

جدول شماره ۲

ابزارهای تدریس استفاده شده به وسیله دانشکده آموزش مجازی حسابداری:
سخنرانی/تفسیرات اساتید سخنرانی باید بر مبنای تجربیات زندگی واقعی ترکیب شده باشد و مانند کتابهای درسی محیط حرفه ای رضایت دانشجویان را به هر شکل فراهم کنند.
نمایش میکروسافت پاورپونت میکروسافت پاورپونت استفاده های مفیدی دارد. بیشتر ناشران کتابهای درسی حسابداری میکروسافت پاورپونت را آماده کرده اند تا برای هریک از فصول درسی که با تفسیر و نظریه همراه نباشد از آن استفاده کنند.

اعلامیه ها/پیام های تخته سیاه دانشکده ها اعلامیه ها را برای مرور خلاصه فصل هفته قبل یا برای مرور خلاصه هفته بعد استفاده می کنند. تشویق دانشجویان برای انجام تکالیف بهتر و مذاکره یک موضوع قطعی را که در مدت هفته پوشش داده شده است بسیار مفید می باشد.
لیست های انتظارات واگذاری تکالیف خانگی برای یک هفته و ماندن دانشجویان درباره سمینار زنده آنها و صحبت ها یا ساعت اثرگذار را استاد مشخص می کند.
حالت آنالیز انفرادی حالنت آنالیز انفرادی در وقت های اضافه استفاده می شود و بدین صورت که واگذاری کار خانگی برای دانشجویان که توسعه یافتگی بیشتری دارند درباره تفکرات بحرانی و مهارتهای نوشتن دانشجویانی می باشد که توانایی بیشتری بدست آورند.
گروه یا تیم طرح و نقشه بسیاری از دانشکده ها و دانشگاهها از گروههای طرح و نقشه استفاده می کنند زیرا که در این دنیا ی حرفه ای خیلی از اوقات مردم یا جامعه برای کار یک تیم را برای انجام دادن کارها دارند. که فقط هزینه تأسیس آن لازم است و سپس توسط یک مدیر هدایت می شوند و آنها می توانند گروه کاری باشند که در شرایط سخت مشکلات را برطرف نمایند و این گروهها در ارزیابی ها و کارهای واقعی و هم چنین مشاوره کمک می نمایند و استفاده کردن از یک تیم بررسی کننده ممکن است استفاده های مفیدی در تعیین کردن دانشجویان انفرادی برای تکالیف خانگی و یا واگذاریها کمک کنند.
مسائل نمونه خیلی از اساتید از مسائل نمونه در حسابداری برای دانشجویان آماده با تمرینات اضافی و اثبات کردن یک محاسبه ویژه استفاده می کنند که در حسابداری تمرینات بهتری ساخته شود و همچنین تمرینات دانشجویان انتظارات بیشتری را درباره درک و فهم آنها مشخص می کند.
میکروسافت اکسل خیلی از ناشران کتب درسی و اساتید و دانشجویان آماده از میکروسافت اکسل برای تکمیل کردن واگذاری تکالیف خانگی استفاده می کنند. و دانشجویان از یک بشقاب

آموزشی استفاده می کنند زیرا که آنها شبیه حالتهای کار واقعی می باشد و به دانشجویان کمک می کند که انتظارات خود را افزایش دهند و در مقابل داشتن امکانات و فرم یک مسئله هرکدام می تواند خیلی از صرف کردن وقت را وقتی که داشتن وقت برای محاسبه جوابهای مسائل ضروری است را برطرف نماید.
وقتی که از ۲۵ نفر مشارکت کننده در همین بررسی پرسیده شده بود که چگونه تفکرات شما برروشهای تدریس شما اثربخش هستند؟

۲۳ نفر (۹۲%) از اعضاء دانشکده بناکردند فهرست روشهایی را که در جدول شماره ۱ قید شده است به استثناء سه نفرکه آن را باور نداشتند و این مشارکت کنندگان روشهای تدریس ذیل را برای اثربخشی بیان کردند:
۱- این عقیده من هستند که روشهای من خیلی اثربخش و اولیه هستند. زیرا که من از روشهایی برای تدریس استفاده می کنم که رشد داشته اند و به وسیله اساتید مجرب و کارآزموده که ۲۰ سال سابقه آموزشی دارند توسعه پیدا کرده است . و آموزش مجازی یک وسیله خیلی خوب و اثربخش برای آموزش حسابداری می باشد.
۲- من فکر می کنم که من اثربخش هستم. و من تمایل زیادی به قرعه کشی و ریزمطالب دارم زیرا که این گام مرا برای توضیح دادن اشیاء کمک می کند و به نظر می رسد که این راه برای رسیدن به هدف یک راه میانبر از میان دیگر راهها باشد.
۳- من فکر می کنم که روشهای استفاده شده خیلی اثربخش هستند. به نظر دانشجویان برای تعهدات بیشتر کلاسهای درس چهره به چهره مفیدتر می باشد.
اثربخشی ها و ارزیابی ها غالباً و بیشتر به وسیله بررسی یا امتحان پایان ترم که همه موارد غلط خط زده می شود به پایان می رسد و اینکه چقدر دانشجویان در سراسر کلاس های درس حضور داشته اند مشخص می شود در جدول شماره ۳ فهرستی از پاسخ های دانشکده ها برای اثربخشی روشهای تدریس شده تهیه شده است.

جدول شماره ۳
جواب های دانشکده برای اثربخشی روشهای تدریس:
پاسخ دهنده این عقیده من است که روشهای من خیلی اثربخش و اولیه است زیرا که من روشهایی برای تدریس استفاده می کنم که رشد داشته باشند و قبلاً توسط اساتیدی که ۲۰ سال سابقه تجربه آموزشی دارند توسعه یافته است و آموزش مجازی یکی از وسایل خیلی اثربخش برای تدریس حسابداری می باشد.
پاسخ دهنده من فکر می کنم که تنوع رقابت های مادی و مبارزات تحویل شده واگذار شده دانشجویان من برای مشارکت پیوسته و مکرر می باشدکه این روشهای آموزش را که توسط من اثربخش خواهند بود، افزایش می دهد.

پاسخ دهنده من حدس می زنم که آنها بیشتر اثربخش هستند. من شکل واکنش خوبی از دانشجویان خود بدست آورده ام مانند رعایت کردن مثالهای واقعی زندگی که من فکر می کنم که آن شکل آموختن برای آنها باشد.
پاسخ دهنده من فکر می کنم که روشهای استفاده شده خیلی اثربخش هستند. به نظر دانشجویان امکان تعهدات بهتر در کلاسهای چهره به چهره سنتی بدست می آید.
پاسخ دهنده من یک روش رشد یافته و اثربخش دارم که تقریباً شش سال است که از این روش خیلی اثربخش استفاده می کنم.
پاسخ دهنده من فکر می کنم که فعالیت برای پیام تخته خیلی اثربخش است به نظر می رسد که صحبت های مجازی زیان کمتری در کلاسهای بزرگ دارد، آنجا نیز بیشتر عبورها کوتاه شده است و در آنجا خیلی از افراد از یک وقت مجازی برخوردار هستند.
پاسخ دهنده خیلی اثربخش من برای خیلی از گفتگوها و ابلاغ ها روشهایی دارم که گاهی اوقات در ملاقات ها استفاده می کنم و برای نیازهای کلاسهای دانشجویان انفرادی از این روش استفاده می کنم .

پاسخ دهنده من فکر می کنم که من اثربخش هستم من به قرعه زدن و مطالب ریز تمایل دارم که این گام مرا برای توضیح دادن اشیاء کمک می کند به نظر من این نوع انتخاب روش یک راه از میان راههای زیاد می باشد.
پاسخ دهنده منصفانه اثربخش. دانشجویان من شرایط عالی و آگاهی کامل به درجه بندی من دارند.

۱۴ – شیوه های آموزش دانشجویان:
وقتی که در همین بررسی قبلی از اعضای ۲۵ دانشکده پرسیده بودند که اگر آنها به شیوه های آموزش دانشجویان خودشان نگاه کنند و در نظر داشته باشند که روشهای آنها به عنوان روش تدریس آموزش مجازی حسابداری انتخاب شده است چه نظری دارند؟ نوزده دانشکده (۷۶%) بیان کرده بودند که آنها آموزش لازم را دیده بوده اند و شش دانشکده (۲۴%) پاسخ داده بودند که آنها آموزش لازم ندیده اند و دو نفر چنین بیان کرده بودند :
۱- بیشتر دانشجویان آموزش مجازی دانش آموزان بالغی هستند که آنها آموختن را برای امروز و کاربرد و استفاده را برای فردا می خواهند در یک محیط آموزش مجازی دانشکده ها نیاز دارند تا دانشجویان را برای آمدن بیشتر به سمت آموزش مجازی راهنمایی کنند و یا اینکه نقش آسان کننده را اساتید داشته باشند و تشویق کردن دانشجویان را برای گرفتن تعهد از فرایند آموزش آنها انجام دهند و بیشتر دانشجویان آموزش مجازی تجربیات آموزشی خود را برای خودشان نگه می دارند. ۲- مپاسخ دهنه دیگری اظهار کرده بود که موارد ذیل راههای متفاوت هریک از تصورات با اهمیت می باشد : بله، شما یک تعدادی از راههای متفاوت را برای نشان دادن هریک از مفهومات و انتظارات دارید. یکی ممکن است از یک سخنرانی برای درک و فهم استفاده کند در صورتی که دیگران نیاز به مسئله ای دارند که در بیرون کار شده است زمانی که یک سوم کوشش را برای حل کردن مسائل خودشان در بیرون نیاز دارند. نمونه جوابها در جدول شماره ۴ تنظیم شده است.

جدول شماره ۴
پاسخ های دانشکده برای شیوه های آموزش دانشجویان مجازی:
مشارکت کننده ۱۰ بله، من دانشجویانی را می شناسم که از وسایل سمعی و بصری برای آموزش خود استفاده می کنند. من کوشش می کنم که برای حل کردن مثالها از هر دو روش سمعی و بصری استفاده کنم.

 

مشارکت کننده ۱۱ آن برای آنان سخت است که دانشجویان به صورت انفرادی شیوه های آموزش مجازی را فرا بگیرند. اگر من به دایره تماس گرفته بودم این را گوشزد می کردم من می توانم فهمیدن بیشتری را آشکار کنم که چه چیزی آن دختر یا پسر برای بدست آوردن اهدافشان از میان کلاسها نیاز دارند یکی از آنها شناخت است آن حقیقتی آسان برای وفق دادن حالتهای گوناگون می باشد.
مشارکت کننده ۱۲ من سعی می کنم در هر وقت امکان دهی کنم سیستم آموزش مجازی خیلی قشنگ و جدی است برای آن که دانشجویانی مسئولیت پذیر هستند که آموخته های خودشان را توسعه دهند این توسعه دادن در نوع خودش خوب است که شیوه آموزش دانشجویان فعال باشد.
مشارکت کننده ۱۳ تعیین، شکل جوابها برای دانشجویانی می تواند نقطه کمک به کلاسها باشد برای مثالهایی که می خواهند بگویند که چگونه عمق آن را برای ادامه دادن موضوع ویژه مشخص می کنم.
مشارکت کننده ۱۴ بله، من گمان می کنم که شما بیشتر از این انجام می دهید. بیشتر دانشجویان آموزش مجازی دانش آموزان بالغ هستند. در یک محیط آموزش مجازی نیاز اساتید به راهنمایی کردن دانشجویان برای آمدن به آموزش مجازی می باشد یا اینکه نقش آسان کننده آموزش مجازی را داشه باشند. تشویق کردن دانشجویان باعث تغییر دادن فرایندهای آموزش خودشان می شود.
مشارکت کننده ۱۵ بله، شما تعداد زیادی راههای متفاوت برای شناخت دارید که هریک مفهوم با اهمیتی دارد. یک راه فهمیدن سخنرانی است زمانیکه دیگران نیاز به دیدن مسائل کارشده در بیرون دارند. زمانی که یک نیازهایی را برای کوشش کردن کار بیرون برای حل کردن مسائل خودشان دارند.
مشارکت کننده ۱۶ من پیشنهاد می کنم به دانشجویان که هرکدام یک ساعت را انتخاب می کنند و من به زودی دانشجویانی خواهم داشت که چگونه پیشنهادهای مرا برای توسعه و بهبود آموزش خود جدی بگیرند. ما می خواهیم یک ساعت صرف کنیم و حل کردن مسائل را با همدیگر انجام دهیم و زمانیکه که ما آنرا انجام می دهیم من نقشه هایی برای مفهومات اثربخش دارم و آنها یک قدردانی واقعی و خوب از وقتی که من برای آنها صرف می کنم انجام می دهند.
مشارکت کننده ۱۷ بله، مخصوصاً برای شروع کار رقابت های حسابداری عادلانه است. من سعی می کنم که کلماتی را در ترم ها استفاده کنم که آنها بتوانند برای یک شخص اساسی و مهم گزارش تهیه کنند.

مشارکت کننده ۱۸ برای یک نمره اگر کلاسها کمتر برای رقابت آماده شده باشد پس می خواهم به طور نمونه با حداقل یا حداکثر پست های آموزشی کوتاه جواب دهم. در فضایی از ترقی کلاسها شیوه من ممکن است بیشتر سقراطی باشد مانند شکل درخواست کردن اطلاعات از دانشجویان که سقراطی به نظر می رسد.
مشارکت کننده ۱۹ بله. دانشجویان آموزش مجازی مطالعات خود را برای خودشان نگهداری می کنند و کس دیگری نمی تواند از آن استفاده کند. برای این من دوست دارم برای واکنش ریزآماده از تکالیف خانگی استفاده کنم. برخی از دانشجویان ممکن است که در جلسات مذاکره خجالتی باشند و من می خواهم تشویق کردن را برای صحبت بالای بیشتر آنها ادامه دهم.
مشارکت کننده ۲۰ من به وسایل سمعی و بصری آگاه هستم که در دانش آموزان تحرک ایجاد می کند. در یک محیط آموزش مجازی من از عکس ها و شکل های عظیم استفاده می کنم برای اضافه شدن تأییدات خودم برای سودبخشی به دانش آموزان سمعی و بصری استفاده می کنند. من از وسایل سالم استفاده می کنم و هریک باید برای دانش آموزان بیشتر فایده داشته باشد و من شناختی انجام می دهم که چگونه من باید باعث حرکت و جنبش دانش آموزان در یک محیط آموزش مجازی باشم.
۱۵- روشهای مطلوب و نامطلوب تدریس برای دانشکده:
وقتی که از اعضای هیئت علمی ۲۵ دانشکده آموزش مجازی حسابداری در ایالات متحده پرسیده شده بود که نظر شما درباره روشهای تدریس مطلوب چیست؟ جواب داده بودند که روش سقراطی، سمینارها، ارتباط همزمانی و غیرهمزمانی روشهای مطلوب ما هستند. روش هم زمانی نیزیک روش مطلوب است زیرا که این روش به دانشکده ها برای حل کردن مسئله و مهارتهای تفکر کردن بحرانی کمک می کند. استفاده از یک سمینار و یا صحبت خوب است زیرا که راهی برای

رسیدن به واکنش های فوری می باشد و مفهومات مذاکره را در میان دانشجویان و دانشکده ها و دانشجویان و مسائل حسابداری را می توان دید که بیرون از کلاس و تخته سیاه کار شده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 174 صفحه
217,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد