بخشی از مقاله

نقش ترویج کشاورزی در اقتصاد


معرفی اقتصاد کشاورزی

در جهان امروز یکی از مشکلات اساسی بشر تامین نیازهای غذایی است به گونه ای که امنیت غذایی به عنوان یکی از اهداف مهم سر لوحه برنامه های دولتها قرار گرفته است بدون شک به منظور نیل به امنیت غذایی علاوه بر اتخاذ سیاستهای مطلوب و برخورداری از منابع کافی باید تولید کشاورزی به گونه ای باشد که تمامی نیازهای جامعه را برآورده کند. از سوی دیگر تولید کشاورزی خود نیازمند دو گروه عوامل تولیدی می باشد گروه اول عوامل فیزیکی تولید از قبیل: زمین ، بذر ، آب ، نیروی کار وغیره که وجود آنها از نظر کمی و کیفی شرط لازم تولید است وگروه دوم عوامل غیر فیزیکی تولید که ریشه در مدیریت واقتصاد کشاورزی دارند. با توجه به اهمیت وضرورت مدیریت واقتصاد کشاورزی، این عامل به عنوان شرط کافی تولید تلقی می گردد. بنابراین به منظور تولید کشاورزی مطلوب وبهینه، وجود عوامل فیزیکی وغیر فیزیکی تولید در کنار یکدیگر لازم وملزوم هم می باشند

1- مهندسی اقتصاد کشاورزی

تعریف و هدف

اقتصاد کشاورزی به مجموعه ای از علوم وروشها اطلاق می شود که عوامل اقتصادی موثر در امور کشاورزی، روابط اقتصادی موجود بین عوامل تولید کشاورزی و کاربرد اصول اقتصادی را در تولید وتوسعه کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار می دهد به بیان دیگر اقتصاد کشاورزی عبارت از کاربرد اصول و نظریه های اقتصاد عمومی در فرآیند تولید، مبادله وتوزیع ومصرف مواد غذایی ومواد خام اولیه مورد نیاز سایر بخش هاست. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که اقتصاد کشاورزی ، روش های چگونگی استفاده مطلوب و بهینه از منابع طبیعی در بخش کشاورزی را از طریق شیوه ها و ابزار کار آمد خود مورد مطالعه قرار می دهد. هدف از ایجاد این رشته ، تربیت نیروهای متخصص و کارآمدی است که بتوانند با تکیه بر دانش و اندوخته های علمی وتجارب عملی خود به عنوان کارشناس اقتصاد کشاورزی به تهیه وتدوین طرح های توسعه کشاورزی و ارزیابی اقتصادی آنها در سطوح مختلف منطقه ای و یا ملی بپردازند و همچنین از طریق بکارگیری روش های تجزیه وتحلیل کمی وارائه مدل های ریاضی در حل مسائل و مشکلات تولید ، توزیع و یا معرف مواد غذایی ومواد خام ، راهکارهای مناسبی را ارائه می نمایند. متخصصان اقتصاد کشاورزی در فعالیت های آموزشی وتحقیقاتی مرتبط با مسائل اقتصادی بخش کشاورزی نیز می توانند همکاری نمایند.


اهمیت وجایگاه در جامعه
با عنایت به اهمیت تولید کشاورزی در امنیت غذایی جامعه ونیز ضرورت توجه به ابعاد اقتصادی تولید ، اقتصاد کشاورزی به عنوان یکی از شاخه های علوم کشاورزی از حدود یک قرن پیش در کنار سایر رشته های کشاورزی به تدریج مطرح شد وبا سیر تکاملی ا ش امروزه به شکل یک دانش منسجم ومدرن در مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی در اختیار مشتاقان علم وجامعه کشاورزی قرار گرفته است. در عرصه فعالیت های زراعی ، حضور متخصصانی که علاوه بر دانش کشاورزی ، اصول علم اقتصاد را نیز فرا گرفته باشند و بتوانند با استفاده از تجربیات ودانش خود ، در زمینه برنامه ریزی وتهیه طرح های تولیدی محصولات کشاورزی بطور اقتصادی فعالیت کنند از ضروریات تحول کشاورزی کشور است واین امر، جایگاه واهمیت رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی را به خوبی مشخص می کند


توانایی های لازم برای داوطلبان این رشته وادامه تحصیل در آن
با توجه به کمیت وکیفیت درسهایی که در این رشته تدریس می شود, برای ادامه تحصیل در رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی داوطلبان باید علاوه بر زمینه های عمومی مورد نیاز در آزمون سراسری ، از قدرت وتوان نسبتا بالایی در زمینه ریاضی برخوردار باشند . علاوه بر این مشتاقان این رشته باید دارای قوه ادراک بسیار بالا و قدرت تجزیه وتحلیل وتصمیم گیری صحیح واصولی باشند . گذشته از همه اینها ,علاقه وشوق شخصی افراد از عوامل تعیین کننده در میزان موفقیت در این رشته است و شاید شرط لازم ادامه تحصیل در این رشته همین امر باشد


تواناییهای فارغ التحصیلان
همان طور که بیان شد ، دانش آموختگان مهندسی اقتصاد کشاورزی پس از پایان تحصیلات و دوره آموزشی خود ، میتوانند در زمینه های مختلف تولید ، توزیع ومصرف مواد غذایی و مواد خام مورد نیاز سایر بخش ها مسئولیت هایی را بپذیرند که برخی از موارد مهم این مسئولیت ها به شرح زیر است. 1- تهیه وتدوین طرح های کشاورزی وارزیابی اقتصادی آنها . 2- توجیه یک طرح کشاورزی از نظر اقتصادی و یا مقایسه چند طرح. 3- بررسی ومطالعه اقتصادی طرح های عظیم مرتبط با بخش کشاورزی مانند سدها و..... 4- تهیه الگوی کشت و یا تولیدی برای واحد های کوچک و بزرگ کشاورزی از ابعاد اقتصادی . 5- بررسی هزینه ها ودرآمد های تولیدات کشاورزی. 6- مدل سازی ریاضی برای تعیین ضرایب فنی عوامل تولید ، میزان کارایی آنها و یا تخصیص زمینه منابع تولید . 7- بازار یابی و بازار رسانی محصولات کشاورزی در داخل و خارج از کشور . 8- همکاری با مهندسان مشاور طرح های کشاورزی منطقه ای و یا ملی در ارتباط با توجیه اقتصادی آنها . 9- ارائه طرح های تحقیقاتی در ارتباط با مسائل مختلف اقتصاد کشاورزی .


10- آموزش نظریه های علمی اقتصاد کشاورزی.

موقعیتهای شغلی و محل های کار
مراکز و واحد های مختلفی در تولید ، تبدیل ، توزیع ومصرف محصولات کشاورزی نقش دارند و به گونه ای با مسائل اقتصاد کشاورزی مرتبط می باشند ؛ بنابراین هر یک از این مراکز و واحد ها به تناسب ماهیت فعالیت خود ، اقدام به جذب فارغ التحصیلان این رشته برای تامین نیازهای خود می نمایند. برخی از این مراکز به شرح زیر است: 1- وزارت کشاورزی- سازمان ها وادارات کل کشاورزی. 2- سازمان تحقیقات وآموزش و ترویج کشاورزی . 3- وزارت جهاد سازندگی- بخش تحقیقات اقتصادی و اجتماعی . 4- بانکها ، بویژه بانک کشاورزی . 5- شرکتهای مهندسان مشاور در امور کشاورزی . 6- کشت وصنعتهای بزرگ تولید کشاورزی . 7- دانشگاهها ومراکز آموزش عالی . 8- سازمان تعاون روستایی

. 9- سازمان اتکا (وزارت دفاع). 10- تعاونی های تولید روستایی. شایان ذکر است که در مورد اشتغال دانش آموختگان مهندسی اقتصاد کشاورزی باید به این نکته مهم توجه نمود که متاسفانه در دوره های گذشته وتا سالهای اخیر به اقتصاد کشاورزی چندان اهمیتی داده نشده است و زمینه اشتغال تا چند سال پیش برای این رشته مناسب نبود اما پس از برنامه پنج ساله دوم خوشبختانه اهمیت وضرورت اقتصاد کشاورزی مورد توجه و اقبال مسئولان و دولتمردان قرار گرفته وروز به روز بر اهمیت آن افزوده می گردد این امر میزان نیاز به مهندسان اقتصاد کشاورزی را به طورچشمگیری افزایش داده است به گونه ای که می توان گفت تقریبا تمامی فارغ التحصیلان این رشته جذب بازار کار شده و مشغول فعالیت می باشند ؛ در آینده نیز بازار کار بهتری برای این فارغ التحصیلان فراهم خواهد بود.


اقتصاد كلان

همراه با گسترش تئوري اقتصاد ، به خصوص در دهه هاي اخير ، مباحث تئوريك اقتصاد به صورت هاي مختلف مورد طبقه بندي قرار گرفته است . يكي از مهمترين شكلهاي طبقه بندي اين مباحث، تقسيم بندي موضوعي اقتصاد به اقتصاد خرد و اقتصاد كلان است. در تقسيم بندي اقتصاد به خرد و كلان ، اقتصاد خرد محدودهاي از علم اقتصاد است كه در آن به تجزيه و تحليل رفتارهاي اقتصادي انفرادي و مسائل مربوط به پديده هاي اقتصادي غير كلي مي پردازد. در مقابل ، اقتصاد كلان مطالعه ي پديده هاي كلي اقتصاد است.


به طور مثال ، تجزيه و تحليل رفتار انفرادي مصرف كنندگان يك كالا يا خدمت خاص، و يا تجزيه و تحليل تصميم گيري انفرادي توليد كنندگان يك كالا يا خدمت در مورد ميزان توليد و قيمت آن ، در تئوري اقتصاد خرد مورد مطالعه قرار مي گيرد. همچنين تجزيه تحليل سطح اشتغال و ميزان دستمزد نيروي كار در يك بنگاه (يا صنعت) خاص، از موضوعات مورد بحث در اقتصاد خرد است . در مقابل ، تجزيه و تحليل سطح توليد براي براي كل اقتصاد ، يا سطح متوسط دستمزد كارگران شاغل در سطح ملي و يا مطالعه وضعيت سطح قيمت ها در كل اقتصاد در محدوده ي مطالعه ي اقتصاد كلان است.

اقتصاد كلان را نيز مي توان چنين تعريف كرد: اقتصاد كلان عبارت از شناخت پديده هاي كلان اقتصادي آگاهي يافتن از روابط بين پديده هاي كلان يا كلي اقتصادي است.

سياست گذاري دولت ها معمولا به دو دسته تقسيم مي شوند . دسته اي از سياست ها كوتاه مدت و دسته اي ديگر بلند مدت هستند. به طور مثال از سياست گذاري هاي كوتاه مدت كلان اقتصادي مي توان از سياستهايي ناكه در چار چوب بودجه ي ساليانه ي دولت قرار مي گيرند . در كنار اينگونه سياست گذاري هاي كوتاه مدت ، سياست هاي بلند مدت در قالب برنامه هاي دولت ( مثلا پنج ساله) قرار دارند. اگر در مسير حركت در بلند مدت ، اقتصاد با مشكلاتي مواجه شود و يا بعضي از اهداف قبلي در شرايط جديد زائد به نظر آيند، تجديد( تغيير) سياست ها ي گذشه ضروري خواهد بود . كه اين همان تصحيح سياست ها و تصميمات اقتصادي گذشته است.


اهميت اقتصاد كلان و موضوعات مورد بحث در آن
اگر چه اقتصاد خرد نقش پر اهميتي در تحليلهاي اقتصادي بازي مي كند و اقتصاد كلان نيز بيش از هفت دهه نيست كه به صورت شاخه اي مجزا از علم اقتصاد در آمده است ، اما در همين مدت نسبتا كوتاه اقتصاد كلان جايگاهي ويژه در مباحث تئوريك پيدا كرده است . از طرف ديگر، شايد بتوان گفت كه يكي از دلائل اهميت اقتصاد خرد آن است كه باعث درك بهتر مطالب اقتصاد كلان و كمك به حل مسائل آن مي نمايد.


تكته قابل ذكر ديگر آن است كه چون اقتصاد كلان مطالعه ي متغييرهاي اقتصادي در سطح كل يا جامعه است و از طرفي مسائل اقتصادي در سطح جامعه در بسياري موارد ابعاد غير اقتصادي ، به خصوص اجتماعي- سياسي و حتي بين المللي به خود ميگيرد ، بنابراين مطالعه ي اقتصاد كلان از اين نظر نيز اهميت دارد.
شکست مذاکرات سازمان تجارت جهانی بر سر کشاورزی

معترضين به تصميمات سازمان تجارت جهانی می گويند به اعتراض ادامه خواهند داد
پيش نويس اعلاميه سران کشورهای شرکت کننده در مذاکرات بازرگانی در هنک کنگ نشان می دهد که در مورد تعيين تاريخ دقيقی برای پايان دادن به يارانه های صادراتی مرتبط با کشاورزی، توافقی حاصل نشده است.
در همين حال بر اساس گزارشهای رسيده پليس با تظاهرکنندگان درگير شده است و نيروهای پليس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشک آور و آب پاش با فشار استفاده کرده است.

آمريکا و کشورهای در حال توسعه می خواستند سال ۲۰۱۰ برای پايان يارانه ها تعيين گردد ولی اتحاديه اروپا بر اين عقيده بود که تا هنگامی که پيشرفت هايی از ساير جهات صورت نگرفته با اين درخواست مخالفت خواهد کرد.
ولی در پيش نويس اعلاميه از کشورهای ثروتمند خواسته شده که يارانه های صادراتی برای پنبه را در سال ۲۰۰۶ حذف کنند تا به توليد کنندگان افريقای غربی کمک شود.


با اين وجود، تعهدات برای بازکردن بازارهای خدمات به قوت خود باقی است اگرچه برخی از کشورهای درحال رشد از اين موضوع شکايت کرده بودند.
بسياری از اين گونه کشورها احساس می کنند که برای اينکه اجازه رقابت خارجی در زمينه صنايع خدماتی را بدهند آنها را تحت فشار قرار داده اند.
برخی ديگر از کشورها هم احتمالا از فقدان پيشرفت در زمينه طرحی که به آنان اجازه دسترسی آزاد و بدون پرداخت عوارض به صادرات کشورهايی را می دهد که در پايين ترين سطح توسعه قرار دارند، تاخشنود خواهند شد.
گفتگوها قرار است يکشنبه، ۱8 دسامبر، پايان يابد ولی نمايندگان برخی از ۱۴۹ کشور شرکت کننده در اجلاس تهديد کرده اند که در صورتی که نگرانی های آنان رفع نشود مذاکرات را ادامه نخواهند داد.


اتحاديه اروپا با تعيين تاريخ برای پايان به دادن به يارانه های صادراتی در زمينه کشاورزی مخالفت می کند.اتحاديه اروپا چون مصرف کننده اصلی است می خواهد مطمئن شود که مقررات تازه ای برای جلوگيری از ساير کارها مانند استفاده از کمک های غذايی برای مقاصد بازرگانی، وضع شود.
به نظر تحليلگران چنانچه نمايندگان شرکت کننده در اجلاس کنونی نتوانند در مذاکرات خود در مورد حداقل يک پيمان تجاری محدود توافق کنند اين ناکامی يک ضربه جدی به اعتبار سازمان تجارت جهانی وارد خواهد کرد.


بيش از يکصد کشور در حال توسعه در جريان اجلاس سازمان تجارت جهانی در هنگ کنگ متحد شده اند تا برای دسترسی به بازارهای کشورهای غنی فشار بياورند.
کشورهايی از جمله برزيلف هند و چند کشور آفريقايی می گويند در اجلاس جاری محور مشترکی را برای مذاکره دنبال خواهند کرد. سلسو آموريوم، وزير خارجه برزيل، اعلام کرد: "اين لحظه ای تاريخی و نوعی انقلاب در سازمان تجارت جهانی است."


در حال حاضر مذاکرات برسر درخواست کشورهای فقير برای توقف پرداخت يارانه در کشورهای ثروتمند به بن بست رسيده است. تنش ميان آمريکا و اتحاديه اروپا نير بالا گرفته است و هر دو طرف اصرار می کنند که ديگری بايد برای کسب توافق درباره آزاد سازی تجارت امتياز بدهد.
مقامات اتحاديه اروپا حاضر نشده اند سال ۲۰۱۰ را برای توقف يارانه های صادراتی خود تصويب کنند و آمريکا بر سر يارانه پنبه نيز کوتاه نيامده است.
کشورهای در حال توسعه در بيانيه ای قول دادند "مذاکراتشان را تشديد کنند تا بتوان به نتيجه ای همسو با دستورکار توسعه خواهانه دور مذاکرات دوحه به توافق رسيد."


اين نخستين باری است که اين همه کشور در حال توسعه بيانيه ای مشترک در اجلاس سازمان تجارت جهانی منتشر می کنند.
پيشتر وزير تجارت و صنعت آفريقای جنوبی اعلام کرده بود که کشورهای ثروتمند برای در قبال پيشرفت برای کاهش يارانه های زراعی از کشورهای در حال توسعه امتياز گزافی می طلبند.


گروه ۲۰ کشورهای غنی تر در حال توسعه می خواهد تجارت فراورده های کشاورزی بخصوص در اتحاديه اروپا اصلاح شود.
برزيل، هند، چين و آفريقای جنوبی، از اعضای اين گروه، عقيده دارند تعرفه ها و يارانه های پايين تر کشاورزی به اعضای سازمان تجارت جهانی کمک می کند تا فرآورده های بيشتری به کشورهای ثروتمند صادر کند.


غير از گروه ۲۰ ساير کشورهای در حال توسعه بخصوص آفريقايی ها می ترسند کاهش عمومی موانع تجاری به لغو توافقنامه های رجحان آميزی کنونی آنها بيانجامد.
بنين، بورکينافاسو، چاد و مالی می خواهند يارانه هايی که کشورهای ثروتمند به پنبه کاران خود می پردازند، متوقف شود.
بررسی روش های اقتصادی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی

چكيده:
موضوع بحث انگيز روند افزايشي ضايعات مواد غذايي، يكي از چالشهاي جدي اكثر كشورها به ويژه، كشورهاي در حال توسعه است، سياستمداران و انديشمندان مجامع علمي در جهان سوم درصدد برآمده اند براي كاهش ضايعات محصولات كشاورزي در مراحل كاشت، داشت و برداشت و مراحل توزيع و مصرف چاره انديشي كنند. بر همين اساس ضرورت دارد به خط مشي سياست كلان، راهكارهاي عملي و اجرايي جهت جلوگيري از ضايعات از جانب دولت و نيز بالا بردن سطح آگاهي عمومي در كاهش ضايعات اهميت داده شود.

در اين مقاله همچنين مسايل مبتلا به مراحل كاشت، داشت و برداشت و نيز مرحله مصرف، تاثير ضايعات در قيمت غذايي كشور، اثر فرسودگي ماشينهاي كشاورزي در افزايش ضايعات، حمايت از كشاورزان در جهت افزايش بهره وري، اصلاح نظام خريد تضميني، بسته بندي، خود كفايي در غلات در افق ده ساله، سهم كشاورزي در عوامل توليد ملي و ارزش توليد در اقتصاد ملي تجزيه و تحليل شده است.

در بخش ديگري از مقاله برنامه كنار گذاري كشت محصول (Set aside)، سياستهاي كاهش هزينه مبادله (Transaction cost)، كاهش يارانه بعضي از محصولات غذايي، بكارگيري مناسب خريد تضميني، افزايش كيفيت بسته بندي، كاهش ضايعات از طريق بازاريابي مناسب (كارايي سيستم بازاريابي و ضايعات در سيستم بازاريابي) و نقش مجموعه فعاليت هاي بازاريابي، وظيفه متخصصين بازاريابي و پرهيز از دور باطل توليدات نامناسب، نقش بازاريابي نامناسب و در افزايش ضايعات مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به اهميت استراتژيك بخش كشاورزي در ارزش توليد ناخالص كشور و ارزش صادرات غير نفتي و اشتغال كشور كاهش ضايعات مي تواند علاوه بر افزايش عملكرد محصولات زراعي و باغي، در ايجاد اشتغال، توسعه صادرات غير نفتي و ايجاد امنيت غذايي از اهميت بالايي برخوردار است.


لغات كليدي: كاهش ضايعات، امنيت غذايي، اصلاح نظام خريد تضميني، برنامه كنار گذاري كاهش هزينه مبادله، كيفيت بسته بندي، بازاريابي مناسب
مقدمه:
يكي از سياستهاي جدي دولتها در امر امنيت غذايي، كاهش ضايعات غذايي است و از طرف ديگر سازمان FAO راههايي را براي جلوگيري از ضايعات مواد غذايي به مسئولان كشاورزي و تأمين كنندگان موادغذايي دولتهاي عضو، ارائه داده است.


موضوع با اهميتي كه دولتمردان هر كشوري بايد درنظر بگيرند تعيين خط مشي كلان در رابطه با كاهش ضايعات مي باشد و بعد از تعيين خط مشي و سياست كلان بايستي مسئوليتها و وظايف، سازمانهاي خصوصي و دولتي مشخص و تعيين شود. در اين راستا بايد دو راه حل در نظر گرفته شود. راه حل اول مربوط به بالا بردن سطح آگاهي عمومي در كاهش ضايعات از طريق روشهاي جلوگيري از ضايعات مي باشد. البته اين راه حل در روند درازمدت ثمردهي خواهد داشت. راه حل دوم مربوط به تدوين سياستها از طرف دولتها مي باشد. اجراي اين سياستهاي بعد از تدوين اثرگذاري سريعتري در كاهش ضايعات خواهد داشت. بطور مثال كاهش سوبسيد نان از طرف دولت مي تواند سريعاً بر مصرف نان تأثير گذارد.


تأكيد بر دو راه حل فوق به علت افزايش جمعيت و كاهش منابع طبيعي، امكانات و منابع محدود مي باشد و پاسخگويي به نياز غذايي افراد بتدريج از جانب مسئولان دولتي مشكل مي شود، غذا و امنيت غذايي نه تنها وجه اقتصادي – اجتماعي دارد، بلكه به تازگي چهره سياسي گرفته و به عنوان ابزار سياسي مورد استفاده كشورهاي صنعتي قرار مي گيرد.


با توجه به شرايط فعلي اقتصاد و كاهش درآمد ارزي در كشور بايد، از امكانات استفاده بيشتري كرد، تا توليدات را افزايش داد و از بند واردات رها شد و نهايتاً از هدر رفتن ارز جلوگيري كرد.
در اين مقاله هدف بر اين است، اهميت جلوگيري از ضايعات بيشتر شكافته شود و نيز روشهاي اقتصادي جلوگيري از ضايعات مورد تجزيه و تحليل و بررسي قرارگيرد و در پايان پيشنهادات و نتايج ارائه خواهد گشت.

مروري بر مطالعات انجام يافته درخصوص ضايعات محصولات كشاورزي

مهمترين مطالعات انجام شده در مورد ضايعات نان را مي توان به صورت ذيل بيان نمود:
1- «قيمت تعادلي نان»، محسن محسنين، (1373). سازمان تحقيقات،‌آموزش و ترويج كشاورزي.


در اين تحقيق كه هدف از آن تعيين قيمت تعادلي نان بود، 55 نانوايي (تافتوني، بربري، لواشي، سنگكي و نواري) و 528 خانوار معمولي ساكن در تهران از لحاظ مصرف و ضايعات نان مورد بررسي قرارگرفته اند. بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه ارتباط ضعيفي بين مجموع مخارج و مقدار مصرف سرانه نان وجود دارد و ميزان ضايعات برابر 5/12 درصد مقدار خريد نان است. بيشترين ضايعات، در خانوارهاي كم درآمد ديده شده و با افزايش تعداد افراد خانوار درصد ضايعات نيز افزايش مي يابد. همبستگي ضايعات سرانه با تحصيلات و سن همسر منفي است.


2- «گزارش نتايج كيفي و ارزش نانوايي ارقام گندم كليه نقاط ايران» (1367) پرويز ايراني، موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، واحد تكنولوژي شيمي و غلات، كرج.
در اين تحقيق 5231 نمونه از بذور كليه نقاط ايران مورد آزمايش قرار گرفتند و از نتايج آن مي توان گفت كه در انتخاب ارقام گندم بايد از ارقامي كه داراي مقطع آردي هستند خودداري نمود و بيشتر گندم با دانه هاي شيشه اي را برگزيد. چون دانه هاي آردي اكثراً از كيفيت ضعيف تري برخوردارند و به دليل ايجاد حالت چسبندگي، مشكلات زيادي را در امر آسياب كردن به وجود مي آورند، خسارت آفت سن و مرض فوزاريوم، روي گندم هاي دانه نرم، بيشتر بوده و كيفيت نانوايي آنها را كاهش مي دهد. در ضمن ساير نتايج تحقيقات نشان داد كه براي تهيه نان مرغوب، آرد بايد حداقل يك تا دو ماه براي ادامه فعل و انفعالات و استراحت در سيلو باقي بماند و درضمن بايد سه مرحله اصلي (بهم زدن خمير، زمان تخمير و مرحله پخت) كاملاً رعايت شود.


3- موضوعي تحت عنوان جلوگيري از ايجاد ضايعات در محصولات فاسد شدني كه ناشر آن سازمان FAO است توسط عليرضا قديمي با همكاري منصور عباس آبادي در سال 1379 در گروه پژوهشي استراتژيهاي ملي و كشاورزي پايدار موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي ترجمه شده است. در اين مقاله به موضوعاتي همچون اهميت محصولات فاسد شدني، عوامل مرتبط با سيستمهاي پس از برداشت و محصولات ريشه اي و غده اي اشاره شده است. در اين گزارش بيشتر بر روي روشهاي فني جلوگيري از ضايعات، روشهاي انبارداري و سردخانه اي، جلوگيري از ضايعات و روشها و طريقه حمل و نقل تأكيد گرديده است.


4- در زمينه ضايعات مقاله ديگري تحت عنوان «تعيين و ارزيابي اقتصادي گندم در زمان برداشت و خرمنكوبي در مناطق هرات، مروست و ابركوه استان يزد» در سال 1376 توسط محمود حميدنژاد و بقيه بررسي شده كه در فصلنامه شماره 34 موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي در تابستان 1380 انتشار يافته است اين مقاله به نحوه سياستگذاري و برنامه ريزي مناسب در زمينه كاهش ضايعات محصول گندم منوط به فراهم بودن آمار و اطلاعات مربوط بر ميزان و ارزش ضايعات اين محصول در مراحل مختلف توليد تا مصرف مي باشد، پرداخته است و همچنين عوامل موثر بر آن را در هر يك از مراحل بررسي نموده است بخش اول اين تحقيق به تعيين ميزان ضايعات گندم در زمان برداشت و خرمنكوبي در استان يزد پرداخته و بخش دوم به ارزيابي اقتصادي اين ضايعات اختصاص يافته است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید