دانلود پاورپوینت افزایش ارزش محصولات مشتری پسند سازی شده انبوه

PowerPoint قابل ویرایش
13 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت افزایش ارزش محصولات مشتری پسند سازی شده انبوه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت افزایش ارزش محصولات مشتری پسند سازی شده انبوه قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

vعموما محصولات جدید در پاسخ به متوسط نیازهای یک بازار هدف مشخص توسعه می یابند.

vانطباق دو پیشامد (توسعه) تکنولوژیکی :

ابزارهای ارتباطی جدید از قبیل اینترنت

روشهای تولید مشتری پسند سازی انبوه

v

اسلاید ۲ :

vمشتری پسند سازی انبوه  یک استراتژی خریدار محور است که بر کنترل مشتریان فردی تمرکز می کند.

vابزارهای طراحی موفق از ۵ کارکرد مهم حمایت می کند:

۱) این ابزارها می بایست قادر باشند که چرخه آزمایش و خطا را تکمیل کند .

۲) ابزارهای موفق می بایست قلمرو مناسبی را پیشنهاد کند.

اسلاید ۳ :

 ۳) ابزارهای موفق به مصرف کنندگان اجازه می دهد تا با زبان طراحی (روش طراحی) خودشان کار کنند .

۴) کتابخانه های module می بایست به مشتریان معرفی شود .

۵) سرانجام ، هنگامیکه مشتری یک راه حل رضایتبخش را پیدا می کند طرح او بصورت خودکار به زبان سیستم تولید ترجمه می شود.

اسلاید ۴ :

Ø هدف اصلی مشتری پسند سازی انبوه فراهم کردن ارزش بیشتر برای مشتری است.

Øدر طول دوره که ۴ مطالعه انجام شد ( n=476) آنها تمایل مصرف کنندگان به پرداخت (WTP)برای ساعتهای استاندارد و خود طراحی شده را مورد سنجش قرار دادند.بدون توجه به نوع روشی که استفاده شد  ، افزایش ارزش قابل توجهی مشاهده شد.

Øمیانگین WTP برای ساعت استاندارد ۲۰/۲۳ پوند و در مقابل متوسط WTP  برای ساعت طراحی شده ۵۰/۴۸ پوند بود که افزایش ارزش ۱۰۹% محسوسی را نشان می دهد.

اسلاید ۵ :

به طور خلاصه ممکن است مشتری به دلایل زیر محصولات خود طراحی شده را در مقابل محصولات استاندارد رایج در نظر گیرد :

üمزیت کارکردی

üمنحصر بفرد بودن

üمزیت فرآیندی

üاثر غرور در طراحی

اسلاید ۶ :

vافزایش ارزش محصولات خود طراحی شده در مقابل محصولات استاندارد بیش از ۱۰۰ %  بالا رفته است.

vتحقیقات آتی می بایست یک مدل (معادله) ساختارمند را برای سنجش ∆WTP  توسعه دهند.

vسنجش تاثیر مجموعه ابزارهای مختلف طراحی بر ارزش افزوده ایجاد شده .

اسلاید ۷ :

Journal of Consumer Behaviour

 July–August 2006

Published online in Wiley InterScience Vi

www.interscience.wiley.com

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 13 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد