بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

بيان مسئله تحقيق

آيا روند فعلي بهره‌برداري با توجه به خشكسالي هاي اخيراز امكانات و عوامل توليد در منطقه روندي منطقي و مطلوب براي دستيابي به توسعه روستايي است؟

با توجه به وضعيت موجود چگونه و با چه روشهايي مي‌توان باعث افزايش كارآيي عوامل توليد، ايجاد اشتغال، بهبود زندگي روستاییان منطقه و‌ جلوگيري از مهاجرت بي رويه روستاییان به شهرها گرديد؟

 

اسلاید 2 :

اهمیت مسئله تحقیق

    در اين است كه با شناسايي نقاط ضعف و قوت و امكانات دهستان در جهت بهبود وضعيت رفاهي و اشتغال و كنترل مهاجرت هاي روستا به شهر ، گام مثبتي در زمينه ي توسعه برداشته شود و با افزايش كارايي عوامل توليد ، امكان صادرات برخي از محصولات كشاورزي استراتژيك ( زعفران و زرشك )  نيز فراهم گردد .

اسلاید 3 :

كاربرد های مهم از انجام این تحقيق

*   كمك به بهبود وضعيت رفاهي و اشتغال‌زايي و كنترل مهاجرتهاي روستا به شهر

*    كمك به تصميم‌گيرندگان و سياستگذاران اقتصادي استان براي برنامه‌ريزي بهتر

*   كمك به افزايش كارآيي عوامل توليد و در نهايت توسعه روستايي

*    امكان صادرات برخي از محصولات كشاورزي در اين دهستان به ساير نقاط ، با قيمت مناسب و تشويق كشاورزان و روستاییان به توليد محصولات كشاورزي

اسلاید 4 :

اهداف اصلي در اين تحقيق

 

1- آشنايي با اوضاع جغرافيايي بخشي از كشور ( دهستان مود )

2- شناخت تنگناها، محدوديتها، توانائيها و قابليتهاي مربوط به بخش كشاورزي دهستان

3- ارائه راهبرد هايي براي استفاده بهينه از امكانات موجود براي دستيابي به توسعه ، ايجاد اشتغال ، بهبود سطح زندگي روستاييان منطقه ، برخورداري بهتر جامعه روستايي از امكانات و خدمات رفاهي و رفع مشكلات دهستان و كاهش مهاجرت

اسلاید 5 :

فرضيه هاي تحقيق

فرضيه اول:

بيشترين سهم درآمد و اشتغال زايي روستاييان مربوط به بخش كشاورزي است

فرضيه دوم:

خشكسالي هاي اخير  باعث خسارت به بخش كشاورزي شده و روند توسعه را با مشكل مواجه نموده است

اسلاید 6 :

روش تحقیق

* روش ميداني

* روش غير ميداني

اسلاید 7 :

مشكلات تحقيق

1- كمبود منابع در مورد دهستان مورد مطالعه

 2- عدم مساعدت و همكاري برخي از ادارات در ارائه آمار و اطلاعات .

3- تقسيم بندي استان و تغييرات مكرر در محدوده ي دهستان مود

4- تبديل وضعيت مركز دهستان از روستا به شهر

5- پراكندگي زياد روستاها  در سطح دهستان

    

اسلاید 8 :

زمین شناسی

مربوط به دوران سوم زمین شناسی و عصر حاضركه در محل تلاقي دو ايالت ساختاري سيستان و لوت قرار گرفته است و مجموعه ي به هم آميخته اي از افيوليت ملانژ سنگهاي رسوبي و آذر آواري و دگرگوني با درجه ي پايين است .

اسلاید 9 :

منابع آب

* منابع آبهای سطحی :

در دهستان مود و حتي كل استان خراسان جنوبي رودخانه ي دائمي وجود ندارد.

* منابع آبهای زير زميني :

    آب مورد نياز كشاورزي و آشاميدني از قنات و چاه ها تامين مي شود .

اسلاید 10 :

جمعيت

* در سال 1375 ، 9654 نفر

* در سال 1385 ، 4519  نفر

* تراکم نسبی در سال 1385 ، 34/7  نفر در کیلومتر مربع

* تراکم بیولوژیک 1 نفر در هر هکتار

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید