بخشی از پاورپوینت

كاخ هشت بهشت اصفهان

كاخ ها و باغ هاي ايراني

كاخ ها و باغ ها از مهمترين انواع بناهاي تاريخي در ايران هستند.
به علت انتساب اين نوع بناها به سلسله هاي حكومتي بالا ترين كيفيت هاي زمانه در هنر معماري و موضوعات وابسته به آن مانند تزيينات، مصالح و گياهان در آنها قابل مشاهده است.


به لحاظ موقعيت استقرار اين بناها غالبا در بهترين موقعيت هاي شهرها ساخته مي شدند.
از مهمترين ويژگي هاي كاخ ها و باغ هاي ايراني مي توان به ارتباط تنگاتنگ با طبيعت، نظم مبتني بر هندسه، برون گرايي و نيز حضور جدي عنصر آب اشاره كرد.
باغ فين كاشان، باغ شاهزاده در ماهان،باغ ارم در شيراز و باغ هشت بهشت اصفهان از نمونه هاي شاخص اين نوع از بناها هستند.


اصفهان

شهر اصفهان از حدود سال 1000 هجري عنوان پايتخت ايران را يافت ونام آورترين پادشاهان اين سلسله يعني شاه عباس اول آنرا به پايتختي برگزيد و تا سال 1038 كه بدرود زندگي گفت طراحان و معماران و استادكاران چيره دست به ساختن و پرداختن آن مشغول بودند و بالنتيجه آثار نفيس و شگفت انگيزي مانند ميدان نقش جهان و بناهاي اطراف آن از دروازه دولت فعلي (مقابل عمارت شهرداري فعلي) تا باغ هزار جريب (محل فعلي دانشگاه اصفهان) و پل اللهورديخان و بازار شاهي با كاروانسراهاي عالي بوجود آمد.

از سلطنت شاه عباس اول تا پايان سلطنت شاه طهماسب دوم مدت يك قرن و نيم اصفهان پايتخت شاه عباس و جانشينان او بود. در اين دوره طولاني نكته اي كه جلب توجه ميكند علاقه عموم پادشاهان اين سلسله اعم از قوي و ضعيف و لايق يا بي كفايت به امر عمران و آبادي و ايجاد بناهاي جديد و افزودن آن بر ساختمانهاي پيشين است و در اين كار نوعي رقابت و اهتمام و كوشش بيشتر در بوجود آوردن آثاري دلپذيرتر و دل انگيزتر مشاهده ميشود

آثاري كه در دوران شاه عباس دوم بوجود آمد مانند بناي كاخ چهلستون و آثار باشكوه ساحل زايند رود مانند عمارت آينه خانه و هفت دست و نمكدان و كاخهاي سعادت آباد و پل شاهي اصفهان و مانند اينها نمودار اين علاقه مندي و توجه خاص جانشينان شاه عباس اول به امر بسط و توسعه پايتخت از راه ايجاد ساختمانهاي باشكوه است حتي ضعيف ترين ونالايق ترين پاشداهان اين سلسله يعني شاه سلطان حسين نيز مجموعه نفيسي مانند مدرسه سلطاني چهار باغ و بازار سلطاني چهار باغ و بازار سلطاني و كاخ فرح آباد را بر آثار پيشين افزود و از اين راه نام نيكي از خود بجاي گذاشت.


قصرها و كاخهائي كه در دوران صفويه در اصفهان ساخته شد ونمونه هائي از آنها امروز موجود است بردوگونه است : كاخهاي پذيرائي و قصرهاي نشيمن.
از كاخهاي پذيرائي كه كم و بيش آثاري از آنها در اصفهان برجاي مانده و امروز جلب توجه ميكند كاخ عالي قاپو و چهلستون را بايد نام برد و از قصرهاي نشيمن كه با كمال تأسف در اواخر دوران قاجاريه بسياري از آنها راه زوال و نيستي سپرده است بجز عمارت مشهور تالار اشرف و كاخ هشت بهشت اثري برجاي نمانده ولي خوشبختانه اين دو عمارت برجاي مانده از نظر معماري وتزيينات آنقدر جالب توجه است كه ميتواند مصداق «مشت نمونه خروار» قرار گيرد و انظار تماشاچيان را به كيفيت ساختمانهاي مشابه آنها كه امروز وجود ندارد متوجه كند.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید