مقاله ارزیابی وضعیت بیوکلیماتیک انسانی شهر یزد در جهت توسعه گردشگری

word قابل ویرایش
9 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه
امروزه بررسی وضعیت بیوکلیمایی انسانی پایه و اساس بسیاری از برنامه ریزی های عمران ناحیه ای ، بویژه در زمینه مسائل شهری و سکونتگاهی ، معماری ، جهانگردی و بهداشتی و درمانی و … است و نتایج حاصل از این گونه مطالعات در اسکان بشر در مناطق جدید و نیز توسعه سکونتگاه های موجود بهره برداری می شود . منظور از شرایط آسایش ، مجموعه شرایطی است که از نظر حرارتی حداقل برای ٨٠ درصد از افراد مناسب باشد یا به عبارت دیگر انسان در آن شرایط احساس سرما و گرما نکند . درچنین شرایطی است که ارگانیسم انسانی می تواند بیلان حرارتی خود را به بهترین شکل موجود حفظ کند بدون این که دچار کمبود یا مازاد انرژی شود ( سلطانی ، ١٣٧٧ : ٢١ ) . شاخص های مرتبط با فیزیولوژی انسانی که از معادله بیلان انرژی بدن انسان مشتق گردیده اند امروزه اعتبار بیشتری در مطالعات زیست اقلیم انسانی کسب نموده اند(ماتزاراکیس ٢٠٠١.:۴۵) .
در این راستا مطالعات زیادی از قرن ها قبل صورت گرفته که می توان به بعضی از این فعالیت ها اشاره کرد : میچکوفسکی( ١٩٨۵) شاخص اقلیم آسایش گردشگری را با استفاده از ٧ پارامتر طراحی کرده و مطلوبیت اقلیمی را مورد ارزیابی قرار داد . ساری صراف و همکاران ( ١٣٨٩ ) شاخص های سه گانه اقلیم آسایش (PMV,PET,SET) را مورد بررسی قرار داده و و به این نتیجه رسیدند که PET شرایط مطلوب تری را در شمال آذربایجان به همراه دارد . ضیایی و بختیاری (١٣٨٧) به بررسی شاخص اقلیم گردشگری در جزیره کیش پرداختند و دریافتند که ماه مارس ( اسفند ماه ) بهترین وضعیت اقلیمی برای آسایش گردشگران را دارد.
در مطالعه ای دیگر ماتزاراکیس و مایر(١٩٩٧:٣۴) مقدار استرس گرمایی را درارتباط با اهمیت بیومتورولوژیک با استفاده از شاخص PMV در ١٢ ایستگاه هواشناسی یونان مورد بررسی قرار دادند و سپس به کمک یک مدل آماری مقدارPMV در هر ایستگاه را به یک نقشه اقلیم شناسی با دقت بالا تبدیل کردند . این نقشه ، متوسط تعداد روز های سال را که استرس گرمایی زیادی داشتند نشان می داد . ذوالفقاری (١٣٨۶) در مقاله ای با عنوان تعیین تقویم زمانی مناسب برای گردش در تبریز با« استفاده از شاخص های دمای معادل فیزیولوژی PET و متوسط نظرسنجی پیش بینی شده PMV پس از ارزیابی شاخص ها، مشخص نمود که دوره ی آسایش اقلیمی در این شهر بسیار محدود است و دوره ی آسایش اقلیمی فقط به مدت ۴۵ روز از اوایل خرداد تا اواسط تیرماه به طول می انجامد . لایقی ( ١٣٨٢ ) نحوه تاثیر عناصر اقلیمی بر صنعت گردشگری در استان گیلان را بررسی کرده است . در این تحقیق از ضرایب آسایش استفاده کرده و نحوه تغییرات مقادیر جوی را مورد بحث قرار داده است . رازجویان ( ١٣۶٧ ) به ارزیابی زیست اقلیم ساختمان از طریق شاخص هایی مانند ماهانی ، گیونی ، ترجونگ و … پرداخته است . نتایج این مطالعات برای طراحی ساختمان با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی برای کلیه مشخصات ساختمان دارای کاربرد است . در این تحقیق وضعیت بیوکلیماتیکی شهر یزد با استفاده از شاخص PMV ارزیابی شده و مشخص شد که بهترین شرایط بیوکلیمایی انسانی در ماه های اردیبهشت ، خرداد و آذر ماه وجود دارد .
منطقه مورد مطالعه
شهر یزد مرکز استان یزد با مختصات ۵۴ ١٧ درجه طول شرقی و ٣١ ۵۴ درجه عرض شمالی و به ارتفاع ١٢٣۶ متر از سطح دریا در مرکز ایران واقع شده است . در این تحقیق ، داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای دوره ١۶ ساله آماری ( ٢٠٠۵ – ١٩٩٠ ) از سازمان هوا شناسی منطقه گرفته شده و به صورت روزانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . در جهت بررسی وضعیت آسایشی و غیر آسایشی منطقه از شاخص نظر سنجی متوسط پیش بینی شده یا PMV استفاده شده است .
شاخص PMV
شاخص متوسط نظر سنجی پیش بینی شده ( Predicted Mean Vote ) یکی از شاخص های مهم دما – فیزیولوژیکی و مبتنی بر بیلان بدن انسان است که در مطالعات مربوط به آب و هوا شناسی کاربرد فراوانی پیدا کرده است . شاخص مذکوراز طریق معادله زیر محاسبه می شود :
جدول (١) مدل های بیلان انرژی برای افراد بر اساس روش PMV
• Crec=تبادل حرارت همرفتی تعرق (w/m٢)
• Ere=تبادل حرارت تبخیری تعرق (w/m٢)
• Esw=تلفات حرارت تبخیری تعرق (w/m٢)
• Icl=تابش لباس به طور متوسط برای تمام بدن (w/m٢)
• M=نرخ سوخت و ساز بدن (w/m٢)
• Tcl=دمای سطح لباس (درجه سانتیگراد)
• Tsk=دمای متوسط پوست (درجه سانتی گراد )
• W=نیروی مکانیکی موثر (w/m٢)
• e=تبادل حرارت تبخیری در سطح پوست (w/m٢)
• H=تلفات حرارت خشک به صورت همرفت ، هدایت و تابش (w/m٢)
• Pa=رطوبت و فشار بخار جزئی هوا (پاسکال )
• Ta=دمای هوا به درجه سانتی گراد
جدول (٢) مقادیر آستانه شاخص PMV در درجات مختلف حساسیت انسان
مقیاس PMV نوعی تقسیم بندی احساس حرارتی ٧ درجه ای است که دامنه تغییرات آن از ۵/۳- تا ۵/۳ می باشد و صفر نشانگر احساس حرارتی خنثی است . در جدول (٢) مقادیر آستانه حرارتی PMV نشان داده شده است . این شاخص از طریق روش ها و معادلات گوناگون محاسبه می شود ولی از آن جایی که کارکرد بسیار وقت گیر و پیچیده ای دارند از نرم افزار ریمن استفاده شده که محاسبات بسیار راحت تری دارد .
متغیر هایی که در تعیین شاخص PMV مورد نیاز است به چهار دسته تقسیم می شود :
١- متغیر های موقعیتی شامل طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع ایستگاه مورد نظر است که وارد نرم افزار ریمن می شود .
٢- متغیرهای هواشناسی شامل دمای هوا به درجه سانتیگراد، فشار بخار آب بر حسب هکتو پاسکال ، رطوبت نسبی بر حسب درصد، سرعت باد بر حسب متر بر ثانیه و میزان ابرناکی آسمان بر حسب اکتا مورد استفاده قرار می گیرد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 9 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد