مقاله در مورد اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

word قابل ویرایش
33 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

پیشینه وزارت فرهنگ .ارشاد اسلامی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از وزارتخانه‌های ایران است که مسئولیت سیاست گذاری و اجرای آنها در حوزه فرهنگ را بر عهده دارد.
اهداف
طبق قانون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای پیشبرد اهداف زیر تاسیس شده‌است:
رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی
استقلال فرهنگی و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب
اعتلای آگاهیهای عمومی در زمینه‌های مختلف و شکوفایی استعدادها و روحیه تحقیق، تتبع و ابتکار در جامعه
رواج فرهنگ و هنر اسلامی

آگاهی جهانیان نسبت به مبانی و مظاهر و اهداف انقلاب اسلامی
گسترش مناسبات فرهنگی با ملل و اقوام مختلف بخصوص مسلمانان و مستضعفان جهان
فراهم آمدن زمینه‌های وحدت میان مسلمین[۱]
معاونت ها
این وزارتخانه شامل معاونت‌های زیر است:
معاونت اداری، مالی و امور استان‌ها
معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری
معاونت امور فرهنگی
معاونت امور هنری

معاونت برنامه ریزی و توسعه
معاونت حقوقی و امور مجلس
معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی[۲]
حوزه‌های ستادی
دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
روابط عمومی
حوزه وزارتی
اداره کل حراست
دبیر خانه شورای فرهنگ عمومی
مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتالی[۳]
سازمان‌ها و مراکز تابعه
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
سازمان اوقاف و امور خیریه
سازمان حج و زیارت
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
سازمان چاپ و انتشارات
ستادعالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد
هیات امنای کتابخانه‌های عمومی کشور
پژوهشگاه فرهنگ،هنر و ارتباطات

سیر تاریخی ، اهداف، شرح وظایف و ساختارسازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
سیر تاریخی تشکیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، پس از انقلاب اسلامی از ادغام دو وزارتخانه فرهنگ و هنر و” اطلاعات وجهانگردی” تشکیل شده است

وزارت فرهنگ و هنر:
در ۲۴ آبان ماه ۱۳۲۸ هجری شمسی، بنا به مصوبه شورای عالی نگارش و هنرهای زیبا، “اداره هنرهای زیبا” در وزارت فرهنگ تشکیل گردید.
در تاریخ دوم بهمن ماه ۱۳۲۹، اداره هنرهای زیبا به اداره کل هنرهای زیبای کشور تغییر می‌یابد.
در سال ۱۳۴۰، هنرهای زیبای کشور تحت نظر نخست وزیر قرار می‌گیرد.
در آذرماه ۱۳۴۳، براساس مصوبه مجلسین، وزارت فرهنگ و هنر تشکیل می‌گردد.

وزارت اطلاعات و جهانگردی:
در سال ۱۱ تیرماه ۱۳۳۲ هجری شمسی،” اداره کل انتشارات و تبلیغات ” تش

کیل گردید.
براساس مصوبه مجلس شورای ملی در ۲۷ اسنفند ماه ۱۳۴۲، اداره کل مذکور به وزارت اطلاعات تغییر می‌یابد.
با ادغام سازمان جلب سیاحان در وزارت اطلاعات در تیرماه ۱۳۵۳، وزارت “اطلاعات و جهانگردی ” تشکیل می‌گردد
سیر تاریخی تشکیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۵۷، به موجب مصوبه شورای انقلاب اسلامی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی از ادغام دو وزارتخانه “فرهنگ وهنر” و “وزارت علوم و آموزش عالی” تشکیل شد.
در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۳۵۸، وزارت اطلاعات و جهانگردی به وزارت ارشاد ملی تغییر نام یافت.
در سال ۱۳۵۹، وزارت ارشاد ملی به وزارت ارشاد اسلامی تغییر نام یافت
در سال ۱۳۵۹، تعدادی از واحدها از وزارت فرهنگ و آموزش عالی منتزع و در وزارت ارشاد اسلامی ادغام گردید.
در سال ۱۳۶۰ نیز تعداد دیگری از واحدها از وزارت فرهنگ و آموزش عالی منتزع ودر وزارت ارشاد اسلامی ادغام گردید.
در تاریخ ۱۲ اسفند ماه ۱۳۶۵، به موجب قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نام وزارت ارشاد اسلامی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تغییر یافت.
سازمانهای وابسته به این وزارتخانه عبارتند از:
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
سازمان اوقاف و امور خیریه
سازمان ایرانگردی و جهانگردی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
سازمان حج و زیارت
سازمان میراث فرهنگی(در سال ۱۳۷۲ به این وزارتخانه وابسته شد
اهداف:
ـ رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا.

ـ استقلال فرهنگی و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب.
ـ اعتلای آگاهی های عمومی در زمینه های مختلف و شکوفایی استعدادها و روحیه تحقیق و تتبع و ابتکار.
ـ رواج فرهنگ و هنر اسلامی.
ـ آگاهی جهانیان نسبت به مبانی و اهداف انقلاب اسلامی.
ـ گسترش مناسبات فرهنگی با ملل و اقوام مختلف به خصوص مسلمانان و مستضعفان جهان.
ـ فراهم آمدن زمینه های وحدت میان مسلمین.

 

وظایف اساسی:
ـ شناساندن مبانی، مظاهر، اهداف انقلاب اسلامی به جهانیان با بهره گیری از وسایل و امکانات هنری و سمعی و بصری، کتب و نشریات و برگزاری گردهمایی های فرهنگی و سایر اقدامات لازم در داخل و خارج از کشور با همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاههای ذیربط.
ـ مطالعه و تحقیق در زمینه تبلیغات رسانه های جهانی و کشف روشهای مورد عمل آنها، اتخاذ شیوه های مقابله با آن در صورت لزوم.
ـ گردآوری و طبقه بندی کلیه مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی از قبیل: فیلم، کتاب، تصویر و سایر انتشارات مربوط به جمهوری اسلامی ایران و نشر موارد لازم.
ـ تمرکز و بررسی اخبار و اطلاعات مربوط به پیشرفت برنامه ها و فعالیتهای دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی به منظور انتشار آنها.
ـ اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوط به آنها و تمرکز، توزیع و نشر انواع آگهی های دولتی و اجرای آن در داخل و خارج از کشور.
ـ انعقاد قرارداد در زمینه مبادلات فرهنگی، هنری، سینمایی، جهانگردی، خبری، مطبوعاتی و شرکت در جلسات سازمانهای منطقه ای و بین المللی در موارد مربوط به آنها با همکاری و هماهنگی وزارت امور‌ـ خارجه با رعایت قانون اساسی.
ـ ایجاد و توسعه و اداره کلیه امور نمایندگیهای فرهنگی ایران در خارج و تعیین نمایندگان فرهنگی و مطبوعاتی و نظارت کامل به اجرای وظایفی که به عهده آنان نهاده خواهد شد.
ـ انجام همکاری های فرهنگی و ارشادی با مرکز اسلامی و فرهنگی سایر کشورها به منظور اشاعه فرهنگ اسلامی.

ـ اداره امور حج و اوقاف و امور خیریه در چهارچوب قوانین حج و اوقاف و امور خیریه.
ـ گرد آوری خبرها، گزارشها، مقالات و عکسهای مربوط به ایران و کشورهای جهان و توزیع آن بین رسانه‏های گروهی کشور و همچنین پخش و انعکاس رویدادهای مختلف کشور و منطقه در زمینه پیشرفت و تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی بین وسایل ارتباط جمعی کشورهای جهان.
ـ ایجاد و توسعه و بهره برداری از تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی از هر نوع که باشد و همچنین تأمین وسایل لازم برای مسافرتهای فردی و جمعی جهانگردان ایرانی و خارجی در داخل کشور اعم از زمینی، هوایی و دریایی و تأمین خدمات جهانگردی و اقدامات لازم برای ارائه پیشرفتهای مملکتی و شناساندن تحولات فرهنگی و تمدن و جاذبه های جهانگردی ایران.
ـ تقویت روح تحقیق و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های فرهنگی و هنر اسلامی و ایرانی از طریق تشویق و حمایت نویسندگان، شعرا، ادبا و هنرمندان و همچنین معرفی و بزرگداشت علما، عرفا و شخصیتهای فرهنگی جهان اسلام و تولید و نشر آثار مربوط به آنان و پرورش استعدادها و ذوق فرهنگی و هنری افراد.
ـ تعیین ضوابط اعطای جوایز در زمینه های فرهنگی و هنری در چهارچوب آیین نامه های مربوطه.
ـ ایجاد و توسعه و تجهیز و اداره کتابخانه های عمومی و تأسیسات فرهنگی هنری و سینمایی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سراسر کشور
ـ صدور اجازه تأسیس و انحلال و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای تیلیغاتی، چاپخانه ها و مؤسسات تکثیر و مؤسسات وابسته به صنعت چاپ و نظارت بر کیفیت محتوای آگهی ها و کارهای چاپی طبق ضوابط و مقررات قانونی مربوطه.

 

ـ صدور اجازه تأسیس، توسعه یا انحلال مؤسسات آزاد آموزشهای هنری و فرهنگی و سینمایی و نیز انجمن‏های فرهنگی و هنری و تصویب آیین نامه های مربوط به آنها و نظارت بر اجرای آنها طبق ضوابط و مقررات قانونی مربوطه.
ـ برنامه ریزی در جهت ایجاد و اصلاح و یا تکمیل تأسیسات جهانگردی از طریق سرمایه گذاری مستقیم و یا اعطای وام به بخش خصوصی و یا مشارکت با آنها و یا با سایر سازمانهای دولتی و شهرداری ها و صدور اجازه و نیز نظارت در تأسیس و اداره واحدهای اقامتی و پذیرایی و دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی و سیاحتی و زیارتی و درجه بندی و نرخ گذاری این تأسیسات با همکاری سازمانهای ذیربط.
ـ نظارت بر فعالیتهای فرهنگی، هنری و تبلیغاتی اقلیتهای مذهبی و دینی شناخته شده در قانون اساسی.
ـ صدور اجازه ورود و خروج وسایل سمعی و بصری، آثار هنری، مطبوعات و نشریات و کلیه مواد تبلیغی و فرهنگی مشکوک که موارد مشکوک از غیر مشکوک طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ـ تهیه و تدوین آیین نامه ها و ضوابط ناظر بر تشکیل جشنواره ها و نمایشگاههای فرهنگی و هنری و مسابقات سینمایی و ادبی در داخل و خارج کشور.
ـ صدور اجازه تأسیس یا انحلال مراکز یا مؤسسات و مجامع فرهنگی، مطبوعاتی، خبری، هنری، سینمایی، سمعی و بصری و مؤسسات انتشاراتی و تبلیغاتی در کشور و نظارت بر فعالیتهای آنها و همچنین ناشرین و کتابفروشان در چهارچوب ضوابط مربوطه.
ـ هدایت و حمایت از فعالیت مراکز و مؤسسات فیلم سازی، سناریونویسی، سینماها و کانونها و مراکز نمایش فیلم، عکاس خانه ها و تولیدکنندگان نوار سمعی و بصری و صدور اجازه تأسیس و یا انحلال این گونه واحدها نظارت بر آنها در چهارچوب شرایط و مقررات مربوطه.
ـ نظارت بر فعالیتهای فرهنگی، هنری، تبلیغاتی خارجیهای مقیم ایران با همکاری دستگاههای ذیربط.

ـ تحقیق درباره اثرات وسایل ارتباط جمعی و سنجش میزان تأثیر برنامه ها و فعالیتهای گفتاری، تصویری، مطبوعاتی، خبری و متون چاپ شده در افکار عمومی با همکاری دستگاههای ذیربط.
ـ انجام مطالعات و تحقیقات لازم پیرامون مسایل و مبانی فرهنگ عمومی، هنر، سینما و تأتر و دیگر زمینه های فرهنگی و هنری مربوطه به منظور استفاده از نتایج حاصل در برنامه ریزیهای فرهنگی و هنری و دیگر امور مربوط به آنها و در نهایت بهبود کیفی و کمی امور محول شده.
ـ برنامه ریزی فرهنگی و تبلیغی در جهت همکاری بیشتر مردم با دولت و بررسی پیرامون اثرات برنامه‌ها و فعالیتهای دولت در افکار عمومی و ارائه آن به هیأت وزیران.
ـ ایجاد زمینه های گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی و اشاعه زبان فارسی در کشورهای مختلف با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری.
ـ تنظیم سیاستهای کلی فرهنگی، هنری و سینمایی کشور و ارائه آنها به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ـ تأسیس و اداره مؤسسات آموزشی لازم به منظور آموزش افراد مجرب در رشته های مختلف فرهنگ و هنر، ارشاد و جهانگردی و امور مربوط دیگر بر حسب مورد و با همکاری دستگاههای ذیربط.

سازمان حج و زیارت به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وابسته شد.

سازمان حج و زیارت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتزع شده و به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وابسته شد.
به گزارش دانانیوز از ایرنا، بر اساس مصوبه شورای عالی اداری
:۱- کلیه امور حج و زیارت کماکان بر عهده سازمان حج و زیارت می‌باشد
۲- سازمان حج و زیارت با حفظ شخصیت حقوقی مستقل، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتزع و به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وابسته می‌گردد.
۳- امور فرهنگی، تبلیغی و سیاسی حج و آنچه مربوط به آن است مانند انتخاب روحانیون، آموزش و امثال آن کماکان از اختیارات حوزه نمایندگی ولی فقیه خواهد بود.
۴- رییس سازمان حج و زیارت توسط معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با هماهنگی نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت انتخاب می‌گردد.
در مقدمه مصوبه شورای عالی اداری آمده است: به منظور هماهنگی و بالا بردن کارایی و اثربخشی سازمان حج و زیارت با توجه به افزایش سفر به حج و عتبات عالیات و اماکن مقدسه و متبرکه و لزوم گسترش آن و بنا به تقاضاهای فراوانی که در این زمینه است و همچنین نظر به گسترش سفرهای گردشگری در داخل و خارج و افزایش چشمگیر تقاضا برای سفر خارجی‌ها به داخل، جهت زیارت و گردشگری، ضرورت هماهنگی کامل، انسجام در سیاست‌گذاری واحد و متناسب، در برنامه‌های راهبردی خط مشی، نظارت، هدایت و اداره امور حج و زیارت و عتبات عالیات و تاثیر معنوی‌اش بر دیگر سفرهای مربوط به گردشگری خصوصا در ارتباط با خارج از کشور، ارتباط منسجم و هماهنگ با کشورهای اسلامی، مجامع بین‌المللی اسلامی و دیگر کشورها و شناساندن ماهیت و ابعاد مختلف انقلاب اسلامی و هماهنگی با سازمان‌ها، دستگاه‌ها و

نهادهای مسئول در امور حج و زیارت و گردشگری و تمرکز مدیریتی حذف امور موازی و کاهش هزینه و صرفه‌جویی در ابعاد مختلف و هماهنگی و انسجام در برنامه‌ریزی آموزشی و بصیرت کارگزاران حج و زیارت و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و استفاده مناسب و هماهنگ از بخش غیردولتی و

اجرای برنامه‌ها در کشورهای مختلف خصوصا در کشورهای عربستان، عراق و سوریه و ارتباط موثر با مقامات این کشورها با هماهنگی وزارت امور خارجه و تقویت معنویت و حاکمیت ارزش‌های اسلامی و انقلابی در همه سفرها و استفاده از نیروهای متدین و آگاه و بهره‌گیری یکسان از آخرین فناوری‌های اطلاعات و انسجام در پژوهش، اطلاع‌رسانی و ارایه خدمات موثر در امور فرهنگی، اجتماعی، رفاهی و بهداشتی و اهتمام به تبلیغ گسترده و هماهنگ اندیشه‌های امام راحل و همچنین اجرای کامل اوامر، رهنمودها و نظرات رهبر معظم انقلاب در همه ابعاد خصوصا در مورد کیفیت اداره امور حج و زیارت این تصمیم اتخاذ خواهد گردید.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 33 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد