مقاله در مورد دوره پهلوی

word قابل ویرایش
8 صفحه
18700 تومان

دوره پهلوی

دوره پهلوي
وضعيت توليت و سيستم اداري آستان قدس در زمان پهلوي تحولات زيادي پيدا نمود و محمد ولي خان اسدي اولين نائب‌التوليه تغييرات زيادي را ايجاد كرد. وي ضمن انجام اصلاحات، نظامنامه جديدي را براي آستان قدس در سال 1305 شمسي به تصويب رساند. در اين دوره نيز مانند دوره قاجاريه توليت مستقيماً به دستور شاه انتخاب مي‌شد و معمولاً از تهران و از ميان رجال حكومتي تعيين مي‌گرديد. متولي مانند دوره قبل فردي را به عنوان قائم مقام خود براي انجام امور تعيين مي‌نمود. با اين تفاوت كه اسدي عنوان متولي باشي را به منظور پيگيري امور به نائب‌التوليه تغيير داد و منصب متولي‌باشي كه در دوره قاجاريه بود از بين رفت.


فهرست اسامي متوليان و كارهاي انجام شده در دوره پهلوي:
1ـ محمد ولي خان اسدي مصباح السلطنه (1304-1314ش).
ـ تغيير نظامنامه آستان قدس و تنظيم روش جديد.
ـ تزيين سر در شرقي صحن جديد.
ـ تأسيس بيمارستان شاه رضا (امام رضا(ع))


ـ حفر قنات گناباد براي تأمين آب شرب شهر مشهد
ـ تأسيس مدرسه آستان قدس رضوي از محل درآمد موقوفات مطلقه.
ـ تأسيس دانشگاه علوم معقول و منقول در محل مدرسه ميرزا جعفر.
2ـ فتح الله پاكروان (1314-1320ش).
ـ خيابان‌بندي و گلكاري اطراف استخر كوهسنگي
ـ تشكيل شركت فلاحتي رضا و به اجاره دادن املاك آستان قدس.
ـ احياي موقوفات و به ثبت رساندن رقبات موقوفات


ـ تبديل به احسن كردن غيرشرعي املاك آستان قدس در ايران
ـ فروش طلاهاي آستان قدس و خريدن املاك درگز براي آستان قدس.
3ـ علي منصور، استاندار و نائب‌التوليه (1320-1324ش).
بناي كتابخانه، موزه، تشريفات و بقعه شيخ بهايي.


تغيير كشيك‌هاي آستان قدس و تبديل كردن آن به شش كشيك.
خريدن باغ بغبغو و باغ و عمارت استانداري براي آستان قدس.
تقليل حق الدفن كارمندان و خدمه از پنج نفر به دو نفر
4ـ ناصر اعتمادي (نصرالدوله) (1324ش).
فرش كردن كف صحن كهنه با سنگ خلج كه از زمان توليت وزير نظام سنگ خارا بود.
5ـ غلامحسين اشرفي، نائب‌التوليه و استاندار (1325-1326ش).
فسخ اجاره املاك آستان قدس كه در اختيار شركت فلاحتي خراسان بود.


6ـ محمود بدر (1326ش).
اجاره دادن دوباره املاك آستان قدس.
پوشاندن روي نهر خيابان (خيابان عليا) با بتون آرمه
ـ تدوين آيين‌نامه بازنشستگي كاركنان آستان قدس
7ـ مصطفي قلي رام (انتخاب الملك)
ـ حفر چاهي در سال 1330 ش براي وضو ساختن زوار در صحن موزه.
8ـ سيدجلال الدين طهراني (1330ش).
ـ وقف كتب براي آستان قدس


ـ وقف وسايل شخصي و وسايل نجوم به موزه آستان قدس
ـ مقرنس و آينه‌كاري گنبد جنوبي.
ـ تعميرات اساسي در غرفه‌هاي صحن جديد.
ـ ادامه ساختمان نقاره‌خانه.
ـ عمليات ساختماني دارالتوليه باغ ملك‌آباد و ديواركشي باغ ملك‌آباد و احمدآباد.
ـ احداث پارك در انتهاي خيابان سفلي.
ـ تشكيل كميسيون‌هاي مختلف؛ مانند املاك ـ اراضي.
ـ تبديل محل سابق مهمانخانه طوسي به درمانگاه.
ـ منصب تدريس را كه متروك شده بود با انتخاب اديب نيشابوري به اين منصب احيا كرد.
ـ آينه‌كاري رواق دارالحفاظ
ـ مقداري از حقوق ماهيانه خدام و كاركنان آستان قدس را تبديل به گندم نمود.
ـ امضاي آيين‌نامه قانون بازنشستگي.


9ـ علي معتمدي (1331-1334ش).
10ـ دكتر سيدفخرالدين شادمان (1334-1338ش).
ـ پرداخت قروض آستانه
ـ انتقال ساعت از صحن عتيق به صحن نو.
ـ برداشتن سقف دارالسعاده و تجديد بنا
خرابي حجرات قهوه‌خانه و آبدارخانه كه در دارالسرور بود و با اضافه نمودن قسمتي از مدرسه علي نقي ميرزا آسايشگاه خدام را در بالاي رواق دارالسرور ساخت.
ـ تغيير نام مهمانخانه به مهمانسرا و تعويض وسايل آن.


ـ ساخت باغچه‌هاي طولاني مرتفع روي پوشش نهر و گلكاري آن
ـ بستن پنجره‌اي كه از حجره رواق پس پشت به راهرو سقاخانه باز بود.
ـ تعمير آينه‌كاري توحيدخانه مباركه و برداشتن سقف آن.
ـ تعويض ضريح در زمان ايشان شروع شد و در زمان مهران پايان يافت.
11ـ محمد مهران (1338-1340ش).
ـ طبق دستور ايشان كليه نذورات در راه تعمير ابنيه حرم صرف شد.
ـ كاشيكاري گنبد حاتم خاني.
ـ تشكيل شركت تعاوني كارمندان.


ـ ساخت دوباره قسمت شمالي سقف دارالسعاده.
ـ تعمير ايوان طلاي ضلع شرقي كه به سر در نقاره‌خانه معروف است.
ـ اهداي يك ميليون مترمربع از اراضي آستانه به دانشگاه.
12ـ سيدجلال الدين طهراني، نائب‌التويه و استاندار (1340-1342ش).
13ـ سيدمحمد صادق اميرعزيزي (1342-1344ش).
ـ احداث ديوار شرقي موزه قرينه ديوار غربي.
ـ برداشتن سقف مسجد بالاسر
ـ آينه‌كاري رواق جديد در سمت شمالي دارالسياده
ـ تزيين محوطه تشريفات
ـ مقرنس كاري نقره‌خانه
ـ ساختن بست بالا خيابان و پايين خيابان


ـ تعمير ايوان شرقي صحن عتيق
ـ كاشيكاري ايوان جنوبي صحن جديد
ـ تشكيل اداره آبياري آستان قدس
ـ تعمير كتيبه عضدالملك
ـ تخريب راهرو سقاخانه و ساخت رواق دارالاخلاص
ـ انتقال آسايشگاه پاسداران از سالن غربي تحتاني مدرسه علي نقي ميرزا به اتاق فوقاني، ساخت رواق دارالعزه.
ـ پوشاندن فضاي مدرسه علي نقي ميرزا كه دارالذكر ناميده شد.
ـ برداشتن طاق رواق پس پشت و توسعه آن كه به دارالشكر موسوم گرديد.
ـ تعويض سنگ مرمر مسجد بالاسر
14ـ نادر باتمنقليچ (1344-1346ش).
ـ تأسيس اداره كل موزه حرم


ـ اتمام كاشيكاري صفه بالاسر مبارك
15ـ پيرنيا (1336-1350ش).
ـ برداشتن سقف دارالضيافه.
ـ ترميم گنبد حاتم خاني
ـ افتتاح درگاه غربي صحن كهنه
ـ خرابي مسجد رياض و اتصال آن به رواق پس پشت كه به نام دارالفيض افتتاح شد.
ـ تشكيل كميسيوني خاص از اشخاص مطلع و آگاه به امور آستان قدس و فراهم نمودن دفتري كامل در مورد رقبات سابق و لاحق.
16ـ زاهدي (1350-1353ش).
ـ تأمين آب و برق شهر جديد آستان قدس
ـ تعمير بيوتات متبركه و ساخت رواق دارالعباده
ـ توجه به بيمارستان آستان قدس
ـ تشكيل سازمان جديد براي آستان قدس
ـ فراهم كردن زمينه تخريب اطراف حرم و گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي در آستان قدس.
17ـ عبدالعظيم وليان (1353-1357ش).
ـ شروع به تخريب اطراف حرم مطهر
ـ معرق‌كاري ديوارهاي حرم


ـ تعميرات رواق دارالحفاظ
ـ برداشتن قسمتي از سقف سرسراي دارالذكر
ـ نورآرايي غيرمستقيم حرم مطهر
ـ انجام تعميرات گسترده در صحن‌ها
ـ ساختمان مهمانسراي جديد
ـ ساختمانهاي مرتفع آبكوه
ـ تأسيس شركت نان قدس رضوي
ـ فعاليت‌هاي معدني و گسترش آن.

 


18ـ سيدسراج حجازي
وي مدت زيادي نائب التوليه نبود و نتوانست كاري انجام دهد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 8 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله حسنعلی منصور ( نخست وزیر دوره پهلوی دوم )

word قابل ویرایش
111 صفحه
34700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تاریخ
مقدمهدر جریان طولانی تاریخ همواره انسان هایی وجود داشته اند که در تعیین سیر این جریان نقش های بسزا و مطرحی داشته اند نام و عملکرد آنها همواره مورد توجه بسیاری از مورخین و تاریخ نویسان بوده است بعضی از شخصیتها در مدت زمان طولانی وارد این عرصه شده اند و بعضی از آنها مدت زمان کمتری را در این نمایش بازی کرده اند ...

دانلود مقاله تاریخ نگاری در دوره پهلوی

word قابل ویرایش
169 صفحه
34700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تاریخ
تاریخ نگاری در دوره پهلویبخش اولكليات« مختصري از تاريخ نگاري در ايران تا عصر پهلوي » نتيجه مي گويد: «نخستين بار ايرانيان تاريخ را درك كردند و آن را به دورانهاي مختلف تقسيم كردند» و هرودوت تاريخ خويش را چنين آغاز مي كند: «به روايات ايرانيان بهترين تاريخ شناسان هستند….». غرض از نقل دو قول مذكور اين بود كه در آغ ...

دانلود مقاله جریانهای اصلی تاریخنگاری در دوره پهلوی

word قابل ویرایش
190 صفحه
44700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تاریخ
جريانهاي اصلي تاريخنگاري در دوره پهلويفصل اول« مختصري از تاريخنگاري در ايران تا عصر پهلوي » نتيجه مي گويد: « نخستين بار ايرانيان تاريخ را درك كردند و آن را به دورانهاي مختلف تقسيم كردند» و هرودوت تاريخ خويش را چنين آغاز مي كند: «به روايات ايرانيان بهترين تاريخ شناسان هستند….» . غرض از نقل دو قول مذكور اين بود ...

دانلود مقاله عنوان بررسی عناصر پایدار اقلیمی در شکل گیری معماری مسکونی شهر شیراز ( با رویکرد موضوعی به خانه های دوره پهلوی )

word قابل ویرایش
15 صفحه
21700 تومان
چکیدهکشور ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و اقلیمی خود و تنوع آب و هوایی در بخشهای مختلف دارای سبکها و معماری های خاص در منطقه می باشد. لذا گونه هایی از معماری های بومی بوجود آمده که بیشتر توجه به اقلیم دارد و عواملی نظیر اقتصاد انرژی و در پی آن به کنترل در آوردن انرژی های طبیعی را در نظر گرفته اند.جزئیات مورد ...

مقاله بررسی تفاوت بناها در دوره اول و دوم عصر پهلوی در شهر تهران

word قابل ویرایش
37 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تفاوت بناها در دوره اول و دوم عصر پهلوی در شهر تهران   چکیده: انسان و فضا همیشه با هم ارتباطی تنگاتنگ داشته اند ، زیرا انسان در فضا زندگی می کند و با حضور خود توسط فکر و اندیشه به فضا نظم می بخشد. در طول تاریخ ، مکان ها و فضاها دستخوش تغییرات قرار گرفتند و با توجه به علایق زیباشناختی انسان و سبک زندگ ...

مقاله بررسی سیر تحول خانه های سنتی از درونگرادر دوره قاجار به برونگرا دردوره پهلوی در شیراز

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی سیر تحول خانه های سنتی از درونگرادر دوره قاجار به برونگرا دردوره پهلوی در شیراز   چکیده معماری خانه های سنتی ایرانی برگرفته از نوع نگرش، فرهنگ و سبک زندگی ایرانیان بوده است؛ علاوه بر آن شرایط نابسامان امنیتی،اجتماعی،سیاسی ادوار مختلف تاریخی نیز باعث شده بود خانه به عنوان تنها مامن امن از کوچه و محله ...

مقاله بررسی روند تحول مسکن گرگان در دوره پهلوی اول

word قابل ویرایش
26 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسي روند تحول مسکن گرگان در دوره پهلوي اول چکيده : با تاسيس سلسله پهلوي معماري ايران دستخوش تحولات عمده اي شده است . آغاز اين تحولات را بايد از اواسط حکومت قاجار جستجو نمود. اين تغييرات که در اثر رواج فرهنگ غربي و حضور مستشاران آنان در ايران به وجود آمده بود با حضور معماران و مهندسان خارجي و نيز دانش آمو ...

مقاله گونه شناسی نمای ساختمان های مسکونی شهر ساری در دوره قاجار ، پهلوی و معاصر با نگرش شکلی و اقلیمی

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
گونه شناسی نماي ساختمان هاي مسکونی شهر ساري در دوره قاجار ، پهلوي و معاصر با نگرش شکلی و اقلیمی   چکیده امروزه در زمینه معماري ( به خصوص در طراحی نما ) شاهد شکل گیري آثاري هستیم که افزون بر آشفته نمودن سیماي شهر نه تنها در میان جامعه معماران بلکه بین عامه مردم نیز جایگاهی نداشته و چیزي براي عرضه بـه آینـ ...