بخشی از مقاله

پروژه ايجاد يك هكتار باغ سيب درختي

پيشگفتار:

درهر دوره از زمان كشاورزي به عنوان يكي از نيازهاي مهم جامعه به شمار رفته است كه در اين بين بستگي به دوره زمان ٬ مناطق ( سرد سير وگرمسيري ) كوهستاني يا غير كوهستاني وحاصل خيزبودن يا نبودن زمين بستگي داشته كه چه نوع محصولي در زمين مورد نظر كاشته وبرداشته شود . در قديم با توجه به تجربه هاي سنتي از نسل به نسل براي بهتر شدن محصول استفاده مي شده است كه امروزه با توجه به پيشرفت علم و تجربه هاي اند يشمندان و استفاده از محصولات شيميايي در جهت بهبود محصول تلا شهاي بسياري شده است كه اين تلاشها , تلاشهاي مثمر ثمري بوده است


در بين شاخه هاي كشاورزي كشت هر محصول در جاي خود و براي استفاده هاي گوناگون كه از آن مي شود ويژگي وارزشهاي خاص خود را دارد . كه در اين بين با غداري هم يكي از مجموعه هايي است كه امروزه با توجه به بودن امكانات كشاورزي از لحاظ وسايل وابزار و داروهاي جلوگيري از بيماريهاي درختي و . . . قابل استفاده به عنوان تجارت و پروژه اي براي هر چه بهتر شدن وضع مادي آنهايي كه مي خواهند در زمينه كشاورزي فعاليت داشته باشند .
در اين پروژه بخشهايي همچون نحوه احداث باغ وشرايط نگهداري ونحوه بهره وري بهتر ك

ه ها ونوشته هاي اين اثر بدون نقص نخواهد بود كه پيشاپيش خواستار بخشش وعفو بزرگوارانه شما مي باشم .
در پايان از زحمات كليه عزيزاني كه من را در چاپ اين اثر ياري نموده اند نهايت قدر داني مي نمايم .
همچنين از جناب آقاي منصور امامداد استاد بزرگوار – زحمتكش وصبور دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول كه بنده را در ارائه اين مقاله ياري نموده اند تشكر وقدرداني مي نمايم .

مسعود عبدالهي
خرداد 86

تعريف باغداري
باغداري يكي از شاخه هاي كشاورزي مي باشد كه به دو نوع سنتي و مكانيزه ( به

روز ) احداث مي شود در باغداري بايد به شرايط آب وهوايي , خاك و محصول هايي مشابهه مورد نظر كه در آن منطقه وجود دارند توجه و وقت نمود مثلاُ براي نمونه احداث باغ مركبات را در منطقه اي سردسير مثل اروميه را مي توان شروع نمود . كه جواب مسلما” منفي است . چرا ؟
در باغداري آيا تجربيات ما كافي است يا بايد از تجربه اي مهندسين و كار دانان در اين عرصه كمك گرفت چون باغداري مساوي است با صرف هزينه + وقت .


كه با به هدر رفتن محصول دو ضربه بزرگ يعني وقت وپول را از دست خواهيم داد . پس بايد با وسواس ودقت بيشتري درشروع براي احداث , نگهداري و پرورش محصول نمود .
احداث و باغداري سيب هم يكي از ديگر انواع باغداري ميوه ها مي باشد . كه اين محصول با توجه به شرايط ميوه بايد در مناطق سرد سير باشد .
امروزه , سيب به عنوان يك ميوه مهم در امر غذايي كشورها محسوب مي شود كه قس

متي از آن به صورت روز مره ( ميوه ) وقسمتي از آن به صورت كنساتره ( آب ميوه ) – سركه – مربا و مواد غذايي در كارخانجات بسته بندي و در دسترس قرار مي گيرد .


سيب
ميوه درختي از طبقه Malus است كه عضوي از خانواده گل سرخيان بوده و در طول تاريخ كشت مي شده است . بيشتر گروه سيبها به گونه M . domestica يا پيوند يها تعلق دارند .
اجداد وحشي سيبها احتمالا”درختي به نام sieversii Malus كه فاقد اسم همگاني است بود كه هنوز هم در قر اقستان يافت مي شود . محققان در حال مطالعه روي M . sieversii كه در برابر بسياري از بيماريها وآفات مقاوم است مي باشند يك سيب مقاوم تر در برابر سرما بوجود آورند
تاريخچه
در كليه مناطق آب وهوايي خنك , سيب غذاي بسيار مهمي بوده است . نسبت به ساير ميوه هاي درختي ( احتمالا”بجز مركبات ) سيب را مي توان براي ماهها انبار نمود در حا

ليكه همچنان ارزش غذايي خود را حفظ مي كند . سيبهاي زمستاني كه در اواخر پاييز چيده شده ودر دماي بالاي انجماد در سرد خانه يا اتاق سيب نگهداري مي كنند از سال 1800 غذاي مهمي در اروپا و آمريكا به شمار مي رفته است .
گونه هاي سيب
بيش از 7500 گونه سيب شناسايي شده است . اين گونه ها در نقاط فراشمالگاني , نيمه حاره ومعتدل وجود دارند . چون در ختان سيب به شرايط خنك كننده ( chilling

requirement ) نياز دارند در آب وهواي استوايي گل نمي دهند .
در بين رايج ترين گونه هاي تجاري سيب مي توان به اين موارد اشاره كرد Braeburn نيوزيلند ( , سيب نارنجي » cox بر يتانيا – گونه قديمي كه امروزه محبوبيت گذشته را ندارد( , فوجي ) آسيا , استراليا ( , گالا ) نيوزيلند ( , سيب طلائي ) آمريكا , اروپا ( , گراني اسميت ) استراليا و كاليفرنيا ( , جونا گلد ) آمريكا ( , جوناتان ) آمريكا ( , مكين تاش ) كانادا ( , سيب قرمز ) آمريكا ( و نوعي سيب زمستاني آمريكا . ( تمامي اين سيبها بجز نوع آخر شيرين و رنگين هستند . گراني اسميت ترش
است وبعضي از مردم آنرا بصورت تازه مي خورند در ضمن براي آشپزي هم مطلوب هستند . پوست آن سبز روشن خالدار است . اين گونه سيب براي رشد كامل نيازمند آب وهوايي گرم بوده وفصل رشدطولاني مدتي دارد اگر چه ميوه هاي نامرغوب تر در مناطق نا مناسب رويش مي كنند .
طعم سيبها
مزه سيبها براي اشخاص متفاوت است و در طول زمان تغيير مي كند . مثلا”شهر واشنگتن ( آمريكا ) به كشت سيب قرمز شهرت داشت اما در سالهاي اخير كشت گونه هاي ديگر نيز محبوبيت يافته است : بعضي از مردم آمريكا سيب قرمز را بعنوان سيبي نا مرغوب با طعمي بسيار ملايم وساختاري نرم به حساب مي آورند . اين افراد به سيبهاي ترد مثل فوجي وگالا تمايل يافته اند .
معمولا”سيبهاي جديد شيرين تر از انواع قديمي هستند . بيشتر سيبهاي آمريكا ي شمالي و اروپا
طعمي شيرين وملس دارند اما سيبهاي ترش طرفداران بسيار اندكي دارند . سيبهاي خيلي شيرين با طعم كم ترش در آسيا محبوبيت دارند . تمامي گونه سيبهاي جديد نرم ولي ترد هستند . ساير موارد مورد نياز در پرورش سيب عبارت است از پوست رنگين , عدم وجود رنگ قهوهاي , راحتي حمل ونقل , امكان انبار , محصول فراوان , مقاومت در برابر بيماريها , نمونه شكل سيب قرمز واشنگتن , ساقه بلند ( تا آفت كشها امكان نفوذ به تمامي قسمتهاي ميوه را داشته باشند ) وطعمي قابل قبول براي ميانگين افراد , گونه هاي قديمي اغلب ترش , داراي شكلهاي نا بهنجار وقهوه اي هستند وداراي رنگ و ساختار گوناگون مي باشند . امروزه تعداد بسيار كمي از گونه هاي قديمي در سطح كلان توليد مي شود اما بسياري از اين گونه ها توسط باغداران خانگي

وكشاورزاني كه مستقيما” محصو لشان را در بازارهاي محلي عر ضه مي كنند به عمل مي آيند . بسياري از گونه هاي خارق العاده واز نظر يومي مهم , با طعم وظاهر منحصر به فرد شان براي كشف وجود دارند : مبارزاتي براي حفظ سيب در سراسر جهان آغاز شده تا از انقراض چنين ميراث بومي جلوگيري شود .
گونه هايي از سيب را بخصوص براي توليد آب سيب كشت مي كنند . سيبهاي آب گيري قطعا”براي خوردن بسيار ترش وزننده هستند اما با آنها يك نوشيدني خوش طعمي توليد مي شود كه با سيبهاي خوراكي معمولي نمي توان تهيه نمود .

 

پرورش سيب
سيبها مانند بيشتر گياهان چند ساله معمولا” بصورت لقاح غير جنسي و از طريق پيوند تكثير مي شوند . سيبهاي بذري گاهي اوقات بطور اساسي با درخت ما در تفاوت دارند . بيشتر گونه هاي جديد سيب بصورت سر چشمه بذري دارند كه يا شانسي رشد كردهاند و يا از طريق باروري عمدي گونه هاي پر آتيه پرورش يافته اند . اصطلاحات بذري , دانه سيب و تخم كه در نان گونه سيب وجود دارد بيانگر منشاء بذري سيب مي باشد . همچنين سيبها مي توانند جوانه هايي غير عادي بو جود آورند ( جهشهايي بر روي يك شاخه مجزا ) . بعضي از جوانه هاي غير عادي منجر به نسل هايي بهتر از گونه هاي مادريشان مي شوند . بعضي از آنها به قدري از درخت مادر متفاوت مي شوند كه ديگر گونه هايي جديد به حساب مي آيند .
بعضي از پرورش دهندگان سيبهاي معمولي را , با سيبچه يا سيبهاي غير عادي مقاوم در برابر سرماپيوند مي زنند تا گونه هاي مقاوم تري بوجود آورند . مثلا”از دهه 40 مركز آزمايشات Excelsior در دانشگاه مينه سوتا و ويسكانسين پيشرفت دائمي را در سيبهاي مقاوم مهم كه هم از نظر تجاري و هم باغداري خانگي رشد گسترده اي دارند در سراسر مينه سوتا وويسكانسين ايجاد كرده اند .مهمترين ابداع آنها Haralson فراوان ترين سيب كشت شده در مينه سوتا , Wealthy
ZHoneygold و Honeycrisp مي باشد . شيريني و ساختار Honeycrisp به قدري مورد علاقه مصرف كنند گان است كه باغداران مينه سوتا درختان پاگرفته و پر بار خود را قطع مي كنند تا براي اين نوع سيب انبار احداث كنند عملي كه تا كنون انجام نشده بود .

شروع به احداث باغ
باغهاي سيب را با كاشت درختان دو يا سه ساله احداث مي كنند . اين درختان كوچك معمولا”از گلخانه كه در آنجا درختان را با روش پيوند جوانه توليد مي كنند تهيه مي شود . ابتدا

با استفاده از كشت بافت يا خوابانيدن شاخه يك گياه پيوندي بصورت بذري يا كلون شده بعمل مي آورند كه براي رشد آن , يك سال وقت لازم است . سپس بخش كوچكي از شاخه يك درخت بالغ ( قلمه ) از گونه مورد نظر را تهيه مي كنند . ساقه بالايي وشاخه هاي گياه پيوندي رابريده وبه جاي آن قلمهرا قرار مي دهند . دير يا زود اين دو قسمت با هم رشد كرده ودرخت سالمي را بوجود مي آورند .
گياهان پيوندي در اندازه نهايي درخت تاثيردارند . در حاليكه بسياري براي پرورش دهندگان , داراي گياهان پيوندي زيادي هستند , اين گياهان پيوندي به صاحبان خانه فروخته مي شود ك

ه فقط به داشتن چند درخت از يك يا دو گونه مختلف تمايل دارند : گياه پيوندي بذري معمولي كه يك درخت كامل بوجود مي آورد يا گياه پيوندي نيمه كوتاه كه درخت تا حدي كوچكتر به بار مي آورد . گياهان پيوندي كوتاه عموما”در برابر آسيبهاي ناشي از سرما و باد آسيب پذيرتر هستند . درختان كوتاه كامل اغلب به وسيله پايه و داربست تثبيت شده و در باغهاي چگالي بالا كاشته مي

شوند اين باغها براي كشت آسانتر بوده و حاصلخيزي هر واحد از زمين را تا حد زيادي افزايش مي دهد .
بعضي از درختان از طريق پيوند ” بين ساقه اي ” بين گياه پيوندي راست ساقه و درخت كه نتيجه رشد هر دو پيوند است بوجود مي آيند .
پس از كاشت درخت كوچك در باغ , بايد قبل از كسب توانايي تحمل مقدار زيادي غذا 3 تا 5 سال (نيمه كوتاه ) يا 4 تا 10 سال (درختان معمولي ) بزرگتر شوند . در طول اين مدت پرورش مناسب شاخه هاي بزرگ وچيدن جوانه هايي كه رشد نادرست دارند از اهميت زيادي بر خوردار مي باشد همچنين ساخت داربستي مناسب كه در آينده سنگيني بار ميوه را تحمل كند .

موقعيت
درختان سيب نسبتا”به شرايط خاك بي تفاوت هستند و در دامنه گسترده اي از مقادير PH و سطوح حاصلخيز ي رشد مي كنند . آنها حتما” بايد در مقابل باد مراقبت شده ونبايد در مناطق پست كه در معرض آخرين سرماهاي بهاري مي باشند كاشته شوند . براي اين درختان زهكشي مناسب ضروري بوده و خاكهاي سنگين يا زمين مسطح بايد به گونه اي محكم شود تا از عدم قرار گرفتن سيستم ريشه ها در خاك اشباع شده با آب مطمئن شويم .

گرده افشاني
درختان سيب با خود آميزش پذير نيستند و نياز به گرده افشاني بصورت دگر گشني دارند . مديريت گرده افشاني بخش مهمي از پرورش درخت سيب محسوب مي شود . قبل از كاشت درخت مرتب كردن توليد كنند گان گرده بسيار مهم است گونه هاي سيب يا سيبچه كه تامين كننده گرده هايي فراوان , رستني و آميزش پذير هستند . ممكن است باغهاي ميوه داراي رديفهاي يك در ميان گونه هاي گشني پذير يا درختان سيبچه متناوب و يا شاخه هاي پيوند خورده سيبچه باشند . بعضي گونه ها گرده هاي بسيار معدود يا گرده هاي نا بارور توليد مي كنند بنابراين گرده افشانان

خوبي به حساب نمي آيند . پرورشگا ههاي گل وگياه خوب داراي ليست گشني پذيري گرده افشانان هستند .
گاهي اوقات پرورش دهندگاني كه داراي باغسانهاي قديمي با يك گونه درخت هستند براي گرده افشاني , دسته هايي از گلهاي سيبچه را درون بشكه يا سطلهاي فراهم مي كنند . پرورش دهندگان خانگي كه داراي يك درخت بوده وفاقد گونه هاي ديگر در همسايگي اشان هستند نيز مي توانند از اين روش البته در مقياس كوچك تر استفاده كنند .
پرورش دهندگان درخت هر سال هنگام گل دادن معمولا” گرده افشانهايي را براي جابجايي

گرده تهيه مي كنند . عموما”از كندو عسل استفاده مي شود وانجام اين كار توسط زنبور داراني صورت مي گيرد كه در ازاء مزد به تهيه كند و مبادرت مي ورزند .در باغات تجاري از زنبور هاي كارگر باغي نيز بعنوان گرده افشانهاي مكمل استفاده مي شود .چون آنها نيش نمي زنند احتمالا”پرورش دهندگان خانگي در مناطق حومه از اين زنبورها استفاده مي كنند .بعضي زنبورهاي وحشي مثل زنبورهاي درودگر و زنبورهاي تك زي ديگر ممكن است به اين امر كمك كنند . بعضي مواقع ملكه هاي زنبورهاي درشت در باغات حضور دارند اما معمولا” تعدادشان به قدري نيست تا گرده افشانهاي با اهميتي به حساب آيند .
گرده افشاني نا كافي علائمي بسيار كم داشته و براي سيبها ناگوار است و موجب كندي رسيده شدن ميوه مي گردد . براي ارزيابي گرده افشاني بايد دانه ها را شمرد . سيبهاي كه به خوبي گرده افشلني شده اند داراي 7 تا 10 دانه با بهترين كيفيت مي باشند . سيبهايي كه كمتر از 3 دانه دارند معمولا”نمي رسند ودر اوايل تابستان از روي درخت خواهند افتاد . گرده افشاني نا مناسب يا نتيجه كمبود گرده توليد شده ويا سبب شرايط آب وهوايي نا مناسب براي گرده افشاني در زماني گلدهي مي باشد .

سرما هنگام گل دهي
يك مشكل كلي , سرماي دير هنگام است كه موجب نا بودي ساختار خارجي ظريف گل مي شود . بهتر است براي فيلتر سازي هوا درختان در زمينهاي شيبدار كاشته شوند اما شيب نبايد رو به جنوب باشد ( در نيمكره شمالي ) چون اين كار موجب گل دادن زود رس درخت ودر نتيجه افزايش آسيب
آن در برابر سرما خواهد شد . اگر سرما زياد جدي نباشد مي توان صبح قبل از تابش خورشيد روي شكوفه ها روي درخت آب پاشيد با اين كار امكان نجات شكوفه ها وجود دارد .
آسيبهاي ناشي از سرما را مي توان 24 ساعت پس از سرما تخمين زد . اگر مادگي گياه به سمت عقب بر گشته بود نشان دهنده از بين رفتن گل و عدم توليد ميوه خواهد بود .
وجود منبع آب در نزديكي محل پرورش سيب تا خير گرماي بهار مي شود كه نتيجه اين مزيت به تاخير افتادن شكوفايي تا زمان به حداقل رسيدن احتمال سرما مي گردد . مناطقي از آمريكا مثل ساحل شرقي درياچه ميشيگان بود ساحل جنوبي درياچه انتاريو و اطراف برخي در ياچه هاي كوچكتر كه اين تا خير كنند گي آب به همراه خاك مناسب و خوب زهكشي شده وجود دارد پرورش سيب را در اين نواحي ممكن ساخته است . پرورش دهندگان خانگي سيب احتمالا”امكان استفاده از منبع آب را ندارند اما آنها مي توانند از شيبهاي رو به شمال يا ساير ويژگيهاي جغرافيايي براي تاخير اندازي شكوفايي در بهار استفاده كنند . درختان سيب يا هر ميوه ديگر كه در آمريكا در شيبهاي رو به جنوب كاشته شوند خيلي زود شكوفه داده ودر سرماي بهار بسيار آسيب پذير خواهند بود .

هرس: درختان سيب هر دو سال بار دهي هرس مي شوند اگر ميوه را در مواقعي كه درخت محصول زيادي دارد هرس نكند موجب كاهش گل دهي در سال بعد خواهد شد هرس خوب حتي خارج از زمان آن , به برداشت محصول قابل توجه در هر سال كمك مي كند
كاستن از بار درخت


درختان سيب هر سال مستعد بار دهي است . اگر ميوه را در مواقعيكه درخت محصول زيادي دارد , بار آن را كم نكنند موجب كاهش گل دهي در سال بعد خواهد شد . كم كردن از بار درخت حتي خارج از زمان آن , به برداشت محصول قابل توجه در هر سال كمك مي كند .
آفات
درختان سيب در مقابل تعداد بيماريهاي قارچي و باكتريايي وآفات حشر هاي آسيب پذير هستند . تقريبا”در تمامي باغات ميوه برنامه هاي فعال سمپاشي براي حفظ كيفيت خوب ميوه ها , سلامتي درخت و محصول زيادي انجام مي شود .يكي از جريانات در حال انجام در مديريت باغها , استفاده از IPM يا كنترل يكپارچه آفات است كه سمپاشيهاي غير ضروري را هنگام عدم وجود آفت يا هنگام كنترل طبيعي آنها را كاهش مي دهد .
سمپاشي براي آفات حشره اي نبايد زمان شكوفه دهي انجام شود چون اين امر موجب مرگ گرده افشانها مي شود . و نيز در باغاتي كه در آنها از آفت كشها استفاده مي شود نبايد اجازه رشد گياهاني كه مورد توجه زنبورها هستند داده شود . شبدر سفيد هلندي يكي از انواع فراوان علفها هستند كه بسياري از زنبورها در زمان تماس با گلها ي آن در سطح باغات مسموم مي شوند .
از بين بيشترين بيماريهاي خطرناك مي توان به fireblight بيماري باكترياي

ي ودو بيماري قارچي به نامهاي black spot وخال زدگي سيب ( cedar –applerust ) اشاره كرد .
Plum curlico جدي ترين آفت حشره اي محسوب مي شود . ساير اين آفات عبارتند از :كرمحشره وكرم سيب .
پرورش سيب بدون استفاده از مواد شيميايي بسيار دشوار است اگرچه در تعداد معدودي باغ با استفاده از گونه هاي مقاوم در برابر بيماري و كنترلهاي پرورشي بسيار خوب اين كار بصورت تجاري موفق , انجام شده است . آخرين ابزار در پرورش طبيعي , اسپري كردن لايه نازكي از خاك معدني كائولين است كه وجب تشكيل مانعي طبيعي در مقابل بعضي آفات شده و مانعي آفتاب سوختي سيب مي گردد .

برداشت
بيشتر درختان بالغ هر سال معمولا”5-10 بوشل ( 100 -200كيلوكرم ) محصول سيب دارند . سيبها را با استفاده از نردبا نهاي سه شاخه كه بگونه اي طراحي شده اند تا بين شاخه ها ثابت شوند , برداشت مي كنند . گونه هاي كمي كه چيده نمي شوند ضمن رشد بسيار زياد محصول فراواني مي دهند كه تقريبا”برداشت آن ممكن نيست . درختان كوتاه هر سال تقريبا”3 -5 بوشل (50 -100 كيلوگرم ) محصول ببار مي آورند .
گونه هاي مختلف بر اساس محصولشان و اندازه نهايي درخت متفاوتند حتي اگر پيوند يكساني داشته باشند .

تجارت
45 ميليون تن ( سنجش وزن برابر1000 كيلو ) سيب در سال 2002 به ارزش تقريبا”10 ميليون دلار آمريكا در جهان پرورش يافته است كه تقريبا” نيمي از آنرا چين توليد نموده است . آمريكا با توليد 10 درصد محصول جهان دومين توليد كننده عمده سيب مي باشد . تركيه هم يكي از توليد كنند گان بزرگ اين محصول محسوب مي شود . فرانسه , ايتاليا , آفريقاي جنوبي وشيلي در بين صادر كنندگان عمده سيب قرار دارند
شر ايط درخت سيب


به طور كلي در خت سيب ويژه كاشت در مناطق سردسير مي باشد . البته اين بدان معنا نيست كه در ديگر مناطق كشت و كار نمي شود بلكه در مناطق سردسير كيفيت و كميت محصول در خت سيب بيشتر مي باشد وگرنه در مناطق معتدل نيز مي توان محصول برداشت نمود .
نياز سرمايي جوانه هاي سيب بالا مي با شد و براي رفع اين نياز سرمايي بايد ساعت هاي زيادي را در سرما بگذاراند تا بتواند محصول خوبي توليد نمايد و به همين دليل مناطق سيب كاري ايران بيشتر در مناطق سردسير مي باشد .

شرايط محيطي احداث باغ


از آنجا كه در احداث باغ هزينه هاي اوليه آماده سازي و همچنين هزينه هاي نگهداري ساليانه تا زمان بار دهي درختان ميوه زياد است , بايستي در انتخاب نوع درخت بسيار دقت نمود چرا كه اشتباه در اين مرحله زيان هاي جبران نا پذيري براي شما به دنبال خواهد داشت .
شرايط محيطي : از آنجا كه پس از كاشت درختان شما توانايي تغيير محيط باغ را نداريد , بنابراين بايد در انتخاب خود دقت بسياري نماييد .
دما : درختان ميوه براي رشد مناسب خود به دامنه گرمايي ويژه اي نياز دارند و همچنين مقاومت گياهان مختلف در برابر سرما و گرما متفاوت است . از سويي ديگر كيفيت و كميت ميوه تا حدودي تحت تاثير دما قرار مي گيرد . نكته مهم اين است كه درختان ميوه بايد در طول زمستان تعداد مشخصي ساعت دماي زير 7 درجه سلنتيگراد را داشته باشند تا شكوفه هاي آنها شروع به رشد نمايند . در صورت عدم در يافت سرماي كافي ركود شكوفه ها بر طرف نشده و در نتيجه گل و ميوه اي نخواهيم داشت . البته سرما زدگي بهاره را نيز نبايد فراموش كرد چرا كه برخي مناطق سرماي ديررس بهاره دارند و اين مناطق براي كاشت درختان حساس مناسب نيستند . به علاوه در احداث باغ بايستي به اختلاف دماي شب و روز و همچنين وجود عواملي

مانند تگرگ كه آسيب جدي به برگ و گل درختان وارد مي كند نيز دقت نمود .
نور : نور عامل فتو سنتز ( غذا سازي ) در گياهان مي باشد , و داشتن نور مناسب و كافي سبب افزايش كيفيت وكميت ميوه مي گردد . استفاده از نور مصنوعي در سطح باغ غير ممكن است ولي با يك هرس مناسب مي توان نور را به تمام نقاط يك درخت هدايت كرد . از طرفي نور بر روي رنگ برخي ميوه ها مانند سيب قرمز تاثير زيادي دارد و كاشت درخت سيب قرمز در مناطقي كه پاييزي ابري دارند اشتباه مي باشد و در عوض بهتر است در اين مناطق سيب هاي زرد و سبز كاشته شوند .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید