مقاله شناسایی نقاط حادثه خیز راه های درون شهری کلان شهر شیراز

word قابل ویرایش
10 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان

شناسایی نقاط حادثه خیز راه های درون شهری کلان شهر شیراز

چکیده
امروزه مسئله ایمنی ترافیک یکی از اصول اولیه مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل است .وقوع تصادفات در شبکه داخل شهری یکی از عوامل موثر بر عملکرد سیستم حمل و نقل است .اولین گام در بهبود سطح ایمنی ترافیک راه شناسایی نقاط حادثه خیز می باشد.اهمیت این موضوع باعث شده است روش های بسیاری برای نقاط حادثه خیز استفاده شود.تصادف یک رخداد چند علتی است و تاثیر همزمان چند عامل باعث وقوع یک تصادف می شود.در نتیجه در نظر گرفتن عوامل موثر بر تصادف در شناسایی نقاط حادثه خیز دقت نتایج را افزایش می دهد.در این پژوهش از روش تکرار تصادفات جرحی ، فوتی و خسارتی ثبت شده برای شناسایی نقاط حادثه خیز کلان شهر شیراز استفاده شده است ، چرا که آمار مهمترین ابزار ارزیابی گذشته و برنامه ریزی آینده است .
کلید واژه : نقاط حادثه خیز ،کلان شهر شیراز،تکرار تصادفات ،درون شهری

١- مقدمه
ترافیک در قالب یک سیستم دارای اجزاء گوناگونی است که اغلب به صورت سه جزء انسان ، وسیله نقلیه و محیط مسیر مطرح و در حال متقابل شدید و در واقع یک تصادف را می توان یک نقص در این سیستم دانست . سازمان حمل و نقل انگلستان تصادف را یک واقعه نادر، تصادفی و چند فاکتوری که همیشه در یک موقعیتی که یک یا چند نفر برای چیره شدن به محیط اطراف از بین رفته اند، معرفی می کند. در شکل ١ می توان این تقابل بین سه جزء ترافیک را نشان داد.

شکل ١ : تقابل بین سه جزء ترافیک
حوادث ناشی از رانندگی هر ساله جان تعداد بسیار زیادی از افراد جهان را می گیرد. از نظر تعداد قربانیان حادثه ی رانندگی ، متأسفانه ایران با بیش از ٢۵.٠٠٠ کشته در چند سال اخیر بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده است . در سال ٩٨ تصادفات ترافیکی نهمین علل جراحت و مرگ و میر انسان ها در جهان بوده اند ولی با توجه به رشد روزافزون تعداد وسایل نقلیه و افزایش سرعت با احداث راه های جدیدتر این تعداد بیشتر پیش بینی می شود. تا سال ٢٠٢٠ تصادف ترافیکی به سومین عامل اصلی مرگ و میر تبدیل می شوند. هزینه های گزاف اقتصادی و اجتماعی تصادفات و آثار کوبنده فیزیکی و روانی آن روی افراد و جوامع این روزها یکی از مهمترین موضوعات تحقیقات علمی است .
این اهمیت برای کشورهای در حال توسعه چندین بار بیشتر است . زیرا تعداد تصادفات در کشورهای مزبور در حال افزایش بوده و هزینه های مستقیم و غیرمستقیم آن نیز در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بیشتر است .
٢- تعریف مسأله و اهداف تحقیق
بدون شک مهم ترین هدف هر سیستم حمل و نقل و ترافیک سالم شهری کاهش تعداد تصادفات به ویژه تصادفات جرحی و فوتی است .تجزیه و تحلیل تصادفات یکی از ابزارهای غیر قابل چشم پوشی در نیل به این هدف می باشد.
هدف از شناسایی نقاط حادثه خیز مشخص نمودن محل هایی است که تصادفات ترافیکی در آن ها به کرات رخ می دهد و بتوان با اقدامات اصلاحی از مشکلات آن ها کاست .نقاط حادثه خیز کیفیت خدمت راه را به شدت کاهش می دهند و نسبت تعداد تصادفات در آن ها به کل تصادفات بالاست .بنابراین شناسایی این نقاط ،تجزیه و تحلیل علت حادثه خیزی و ارائه اقدامات اصلاحی روشی اقتصادی و موثر برای بهبود شرایط ایمنی ترافیک راه است ،به خصوص با وجود کمبود بودجه .
هدف از انجام این پژوهش بررسی نتایج و مقایسه روش های مختلف شناسایی نقاط حادثه خیز و بیان نقاط قوت و ضعف آن ها می باشد.از این رو ١٢٨ نقطه کلان شهر شیراز با استفاده از روش های ترافیکی شناسایی و رتبه بندی گردیدند[١] .

٢-١-اهمیت تصادفات
اهمیت تصادفات مسیر را می توان در چهار دسته ی کلی تقسیم بندی کرد که عبارتند از:
• عامل خطای انسانی
• عامل محیط و مسیر
• عامل وسیله نقلیه
• عامل مدیریت ایمنی
حال هر کدام از عوامل خود دارای زیر فاکتورهایی می باشد که در ذیل بیان گردیده است . الف )عامل خطای انسانی ،در شکل گیری این نوع خطا عواملی مؤثر است که عبارتند از: رفتار پرخاشگرانه رانندگان تمایل به رانندگی با سرعت غیرمجاز ،حواس پرتی و عدم تمرکز ،خستگی و خواب آلودگی ،مصرف الکل و مواد مخدر و داروهای روان گردان ،عجله و شتاب بی مورد ،بی توجهی به مقررات ،عدم استفاده از کمربند ایمنی ،عدم مهارت کافی جهت کنترل خودرو ،عدم رعایت فاصله طولی و عرضی در خودروها ،انحراف از مسیر مستقیم ،عدم رعایت حق تقدم که در این موارد عدم رعایت حق تقدم، عدم توجه به جلو و عدم رعایت فاصله طولی به ترتیب با ١٩.۶، ١٧ و ١۴.٣ درصد بیشترین علل رخداد تصادفات در عوامل انسانی را تشکیل می دهند[۵].
ب)عامل محیط و مسیر ،این عامل نیز مانند عوامل گذشته شامل : عرض و مشخصات هندسی مسیر ،تابلوها و دیگر ابزارهای کنترل مسیر ،وضعیت روشنایی مسیر ،وضعیت استراحتگاهها و پارکینگ ها ،وجود موانع طبیعی که مانع دید کافی راننده می شود، وضعیت جوی ،فقدان حفاظ مناسب در کنار مسیر ،وضعیت سطح مسیر از لحاظ زهکشی و روسازی
ج) عامل وسیله نقلیه ،وسیله نقلیه نیز در تولید تصادفات بسیار مؤثر می باشد که از موارد آن می توان به : نقص در سیستم روشنایی ،نقص در سیستم ترمز ،نقص در سیستم فرمان ،فرسودگی لاستیک ها ،نداشتن زنجیر چرخ ،نداشتن برف پاک کن ،عدم رعایت مسائل ایمن سرنشین ، سایر نقایص
د)عامل مدیریت ایمنی ،عامل مدیریت ایمنی نیز شامل قسمت های مختلفی است که از جمله ی آن می توان به : آموزش عمومی ترافیکی (پخش تیزرهای آموزشی ) ،نصب تابلوهای حاوی نکات ایمنی در معابر شهری ،توزیع بروشورهای آشنایی با نحوه رعایت مسائل ایمنی ،تأسیس یگان امداد رسانی فوری به حوادث
٢-٢-موقعیت تصادفات
موقعیت تصادفات را می توان به گروه های ذیل طبقه بندی نمود:
الف : موقعیت منفرد مانند تقاطع یا قوس مسیر ب: طولی از مسیر
ج: ناحیه ای از شبکه (ناحیه ی ترافیک محلی )
د: موقعیت مختلف از شبکه مسیر که عوامل سانحه خیز مشترکی دارند.
٢-٣-عوامل حادثه ساز در رانندگی
تخلفات حادثه ساز از نظر کارشناسان راهور شامل : انحراف به چپ ،عدم توجه به جلو ،تخطی از سرعت مطمئنه ،تغییر مسیر ناگهانی ،عدم رعایت حق تقدم ،حرکت در خلاف جهت ،عدم رعایت فاصله ی عرضی ،عدم رعایت فاصله ی طولی ،عجله و شتاب بی مورد ،حرکت با دنده عقب ،ضعف در آدرس دهی ،گردش به طرز غلط ،عدم توانایی در کنترل وسایل نقلیه ،تجاوز به چپ و راست ناشی از سبقت و تغییر ناگهانی ،عدم مهارت رانندگی ،دور زدن در محل ممنوع ،عبور از محل ممنوع ،گذر عابرین پیاده از محل های غیرمجاز ،کنترل دسترسی کاربری ها ،توقف در محل های غیرمجاز ،توقف به صورت دوبله ،وجود گردشگاه ها در طول مسیر و قطع جریان ترافیک ،وضعیت نامناسب ایستگاههای اتوبوس و تاکسی در ایجاد ترافیک ،وضعیت پارکینگ های حاشیه ای می گردد.
٣-شناسایی نقاط حادثه خیز
بالاترین صرفه جویی از طریق آمار صحیح ، دقیق و بهنگام میسر می شود و برای مشخص و شناسایی شدن یک نقطه به عنوان نقطه حادثه خیز بدست آوردن آمار نقاط حادثه خیز از طریق مراکز مربوطه نظیر: ١-علوم پزشکی و پزشکی قانونی ٢-آتش نشانی ٣- پلیس راهور یک شهر الزامی است .
٣-١-نقاط پر تصادف (مناطق سیاه ١)
اصطلاح منطقه سیاه به روشی اطلاق می شود که عموماً برای تشخیص مکان های پر تصادف بوده بطوری که در این روش ،تصادفات را بر روی نقشه و سیستم اطلاعات جغرافیایی به منظور نمایش شدت آسیب هر حادثه با دقت نشانه گذاری می نمائیم .لازم به ذکر است تا کنون هیچ تعریف رسمی از اصطلاح منطقه سیاه پذیرفته نشده است .اما گاهاً اصطلاح مکان های پر خطر٢ به عنوان یک مترادف برای منطقه سیاه به کار می رود.
منطقه سیاه به قطعه ای از راه گفته می شود که تعداد تکرار تصادفات غیر عادی در آن (شاخص تراکم ترافیک ) و نیز شدت تصادفات نسبت به یک حالت مبنا بیشتر باشد.در ایران مکان حادثه خیز مکانی است که در یک دوره سه ساله حداقل ده تصادف یا در طول یکسال حداقل ۴ تصادف در آن روی داده باشد. در جدول ١ تعریف نقطه ی حادثه خیز در کشورهای مختلف ارائه شده است .
٣-٢- شناسایی نقاط حادثه
حال به مراحل گام به گام شناسایی نقاط حادثه خیز در جدول ٢ می پردازیم .
٣-٣-طبقه بندی نقاط حادثه خیز

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 10 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد