مقاله نقش اماکن مذهبی در توسعه صنعت گردشگری مطالعه موردی (امام زاده ابراهیم در شهرستان شفت )

word قابل ویرایش
9 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
گردشگری در هرمکان و فضای جغرافیایی به منظور رشد و تعالی به برنامه ریزی توسعه نیاز دارد در این بین گردشگری مذهبی در زمره قدیمی ترین و پر رونق ترین گردشگری های گذشته وحال سراسر جهان قرار دارد در حقیقت گردشگری زیارتی میتواند به عنوان یکی از مهمترین مولفه های توسعه ی اجتماعی ایفای نقش کند چرا که با توسعه روحی و فردی و اجتماعی تک تک ما در ارتباط است واز این منظر گردشگری زیارتی نیاز مند برنامه ریزی دقیق تر است تا بتوانیم از این طریق منافع اجتماعی ان را به حد اکثر برسانیم .و به طور کلی صنعت توریسماز ای جهت دارای اهمیت است که موجبات اشنایی مردم را با دیگر فرهنگ ها, اقوام , سرزمین ها و گویش ها و غیره …..فراهم میکند. اماکن زیارتی و همچنین گردشگری مذهبی می تواند موجب رشد اقتصادی تنوع فعالیت ها و همچنین ایجاد اشتغال و در آمد زایی برای ساکنان منطقه شود.کشور ایران به دلیل موقعیت های مذهبی فراوان مانند وجود حرم های مطهر معصومین و امام زادگان و مکان های مقدس مقصدی مناسب به جهت گردشگران مذهبی است که هدف از این مقاله بررسی نقش اماکن زیارتی و نقش امام زاده ها به خصوص تاثیر و نقش امام زاده ابراهیم در توسعه صنعت گردشگری مذهبی است . که این امام زاده می تواند به عنوان یکی از قطب های گردشگری نه تنها در شهرستان شفت بلکه در سطح استان گیلان باشد .
واژگان کلیدی :گردشگری ، گردشگری مذهبی ، امام زاده ابراهیم ،اماکن زیارتی ، شهرستان شفت
مقدمه
گردشگری ، فعالیت اقتصادی است که بدلیل ماهیت ویژگی های خاص آن ، فرصت مناسبی برای ورود به عرصه تجارت جهانی را فارغ از سطح توسعه یافتگی کشورها فراهم می آورد ( نوری و همکاران ١٣٩١ ص ٣) توریسم از دیدگاه فرهنگی قدمت زیادی دارد ولی از زاویه اقتصادی پدیده ای نسبتا جدید از مبادلات بین المللی است ( توکلی و هدایتی، ٣ ، ١٣٨٧) به گونه ای که بر اساس برآورد سا زمان جهانی جهانگردی ارزش وجوه حاصل از جهانگردی و مسافرت در دهه آتی با سرعتی افزونتر از تجارت جهانی به سطحی بالاتر از اقلام صادراتی در دیگر بخش های اقتصادی خواهد رسید. (word tourism organization,١٩٩۵) گردشگری یکی از بخش های مهم اقتصادی است که توانسته است به عنوان یک صفت پاک مطرح شود ضمن افزایش درآمد ارزی برای اقتصاد ملی کمک شایسته ای برای ایجاد اشتغال و بهبود درآمدها نماید.( معاونت برنامه ریزی ٢- ١٣٨٨: ٣) گردشگری می تواند زندگی مردم را غنی تر سازد، می تواند یک اقتصاد را گسترش دهد، می تواند نگهدارنده ی محیط زیست باشد می تواند به سوی یک اجتماع با کمترین اثرات هدایت شود (گان ، ١٩٩۶،۴) پارادیم گردشگری پایدار که اخیرا در قرن حاضر تحولات و تغییرات سریع و گستره ای در تمام ابعاد صورت گرفته است که تجارت جهانی از این قائده خارج نبوده و در سطح بسیار وسیعی در جهت این تحول حرکت میکند افزایش تقاضا در سیرو سیاحت تاسیس سازمان جهانگردی بین المللی را فراهم ساخت به طوری که توماس کوک در سال ١٨۶۵ با عزیمت به امریکا در ایلات های مهم ان کشور اژانس های مسافرتی دایر کرده و متعاقب ان طرح برنامه ی گرشهای سیاحتی امریکا به انگلستان و اروپا و بلعکس را در ایلات های متحد امریکا برگزار نمود پس مشاهده میشود که در این دوره چگونه جهانگردی خصوصیات تجاری و بین المللی پیدا میکند و این فرایند منجر به حضور و رقابت تنگاتنگ ضرفیت های مختلف تجارت شده است (قره نژاد،١٣٨۶ ص ٢١د)ر واقع با توجه به جمعیت مسلمان ایران و وجود مراکز زیارتی فراوان در کشورمان و همچنین اماکن تاریخی مذهبی ، در میان انواع رایج گردشگری در کشور ، گردشگری مذهبی و زیارتی دارای پتانسیل واهمیت زیادی می باشد . اما متاسفانه کشورمان درصد ناچیزی از بخش گردشگری مذهبی را به خود اختصاص داده و مقایسه ایران با سایر کشورهای اسلامی همانند عربستان و عراق حکایت از شکاف عظیمی دارد (هادیانی ، همکاران ،١٣٨٩) با این وجود گردشگری مذهبی در ایران با وجود ٨ هزار٩١٩ مکان مذهبی هنوز فاقد سامان دهی تخصصی و متمرکز بوده و این نابسامانی حتی در شهر های مهمی چون مشهد و قم مشاهد می شود .(تقوایی ،۴١:١٣٨٩) در عرف تشیع مراد از (امام زاده ) فرزندان یا فرزند زادگان ائمه اطهار (ع ) است واصطلاحا از باب ذکر حال واراده محل به مدفن ومزار متبرکه که آنان و بزرگان سادات ، که در سراسر شهرها و روستاهای ایران پراکنده است اطلاق می گردد . به طور عمده به مقبره امام زادگان بقعه می گویند (ناری ابیانه ،١٣٨۵:١٣٣) رواج گردشگری بر اساس تسهیل رفت و آمد بین کشورهای اسلامی هدف والایی است و توجه به ویژگی های محیطی و جغرافیایی جوامع اسلامی میتواند انواع جدیدی از گردشگری رابنیان نهد. که هر چند اکنون در غالب های سنتی مورد توجه است به صورت سیستماتیک و مدرن می تواند مورد توجه کارشناسان قرار گیرد دین مبین اسلام هم در قرآن وهم در سنت به کرات به بعد تبادل فرهنگی و تعامل صلح آمیز ناشی از سفر اشاره فرموده است در بیش از بیست ایه ی شریفه قرآن مجید سیروسفر مورد سفارش قرار گرفته و به صیغه ی امر آمده است . توریسم اسلامی علاوه بر ایجاد اتحاد و برادری در میان کشورهای مسلمان می تواند به توسعه گردشگری کمک کند. (رضوانی ١٣٧۴ ص (۹۲
بیان مسئله
یکی از شاخصه های مهم توریسم که سهم قابل توجهی از فعالیت های جهانگردی را به خود اختصاص میدهد توریسم مذهبی است . جاذبه های مذهبی زیارتگاهی و اماکن مقدس و آرامگاه پیشوایان دینی هر ساله پذیرای میلیون ها جهانگرد هستند.
امامزاده ابراهیم که در شهرستان شفت واقع شده سالانه گردشگران بسیاری به منظور زیارت حرم مطهر قصد عزیمت به این مکان مذهبی را میکنند که در واقع همین امر یعنی زیارت می تواند علاوه بر عواید معنوی در آمدهای بسیاری را نصیب این شهر می کند. در این پژوهش سعی بر آن است که تا از طریق شناسایی پتانسیل ها و جاذبه های مذهبی با ارائه راهکارهایی جهت بهره برداری منطقی و بهینه و نگه داری و بررسی مشکلات این پتانسیل ها ضمن ارتقا صنعت گردشگری مذهبی تأثیر آن در توسعه شهرستان شفت جهت رفع محرومیت های این منطقه مورد بررسی قرار گیرد.
روش پژوهش
این تحقیقی به لحاظ هدف کاربردی است . زیرا انتظار می رود متولیان و مسئولین صنعت گردشگری از نتایج یافته های آن دربرنامه ریزی ها و تصمیم گیری های مرتبط با گردشگری مذهبی استفاده کنند :و از سوی دیگر به لحاظ روش ، توصیفی ، اکتشافی است چون به توصیف جاذبه های گردشگری و اماکن مذهبی(امامزاده ابراهیم ) و تاثیر آن بر توسعه ی گردشگری در شهرستان شفت از توابع استان گیلان می پردازد.
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :
در این پژوهش از دو روش اسنادی –کتابخانه ای و میدانی به منظور جمع آوری اطلاعات استفاده گردیده است جهت روشن شدن مبانی نظری تحقیقی با رجوع به کتابخانه ها از کتب ، پایان نامه و مقالات نگاشته شده استفاده می شود . در روش میدانی از مشاهده و جمع آوری اطلاعات در ارتباط با سوالات تحقیق استفاده می شود.
اهداف تحقیق
هدف کلی این تحقیق برای تاثیر امامزاده ابراهیم بر توسعه گردشگری مذهبی در شهرستان شفت می باشد
١- مشخص نمودن تاثیر جاذبه ها و اماکن گردشگری مذهبی(امامزاده ابراهیم ) بر توسعه گردشگری مذهبی در شهرستان شفت
٢- مشخص نمودن نقش گردشگری مذهبی درجذب گردشگران شهرستان شفت
٣- بررسی نقش امام زاده ابراهیم به عنوان یکی از قطب های گردشگری مذهبی در اقتصاد شهرستان شفت در استان گیلان
سوالات تحقیق
١- امامزاده ابراهیم چه تاثیری بر توسعه گردشگری مذهبی در شهرستان شفت و کلی تر در استان گیلان دارد
٢- گردشگری مذهبی چه تاثیری در توسعه گردشگری شهرستان شفت دارد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 9 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد