مقاله نقش گردشگری در توسعه پایدار روستای کندوان

word قابل ویرایش
10 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده :
هدف توسعه پایدار روستایی گسترش امکانات و بهبود شرایط زندگی نسل کنونی و نسل های آتی اقشار آسیب پذیر روستایی است و گردشگری روستای کندوان با ظرفیت هایی که دارد، می تواند به عنوان راهکاری اساسی در توسعه پایدار این روستا مطرح شود . در این پژوهش ،از روش تحقیق اسنادی،میدانی و تحلیلی استفاده شده و اطلاعات بدست آمده در قالب روش SWOT تجزیه و تحلیل گردیده است این مقاله می کوشد نگاهی کاربردی به گردشگری روستای کندوان داشته باشد . نتایج پژوهش نشانگر برتری نقاط قوت بر نقاط ضعف و برابری فرصت ها و تهدیدهای گردشگری است .برترین نقاط قوت ، شامل افزایش اشتغال زایی، کاهش فقر، و افزایش مشارکت روستاییان در برنامه های توسعه ؛ و برترین نقاط ضعف ، عبارت از کالایی شدن فرهنگ و عدم گرایش روستاییان به کشاورزی و دامپروری هستند .تأمین زیرساختهای اساسی، و بهبود کیفیت خدمات عمومی، عمده ترین فرصتها؛ و ورود سرمایه گذاران غیر بومی به روستاها و بهره برداری اقتصادی آنان ، مهم ترین تهدیدات رشد گردشگری در توسعه روستایی به حساب می آیند.
کلید واژه ها: توسعه پایدار روستایی، توسعه پایدار،گردشگری،کندوان .
مقدمه :
پدیدار شدن اوقات فراغت به عنوان یکی از نیازهای اساسی جوامع معاصراست و در راستای این امر گردشگری نیز به عنوان یکی از شیوه های گذران اوقات فراغت گسترش و توسعه یافته است (پاپلی یزدی وسقایی،٣٨:١٣٨۵ ).گردشگری در چارچوب الگوهای فضایی خاصی عمل می کند که یکی از این الگوها گردشگری روستایی است . این شکل از گردشگری به عنوان یک فعالیت تفریحی- اجتماعی در نیمه دوم قرن ١٨ در انگلستان و اروپا ظاهر شد(١٩٩٧۴,Sharpley) .در هیاهوی روزمره زندگی شهری، نواحی روستایی به واسطه برخورداری از جاذبه های طبیعی و انسانی به یکی از کانون های عمده توجه افراد، جهت گذران اوقات فراغت بدل شده است .بطوریکه مطالعات نشان می دهد، افزایش فشارهای روانی در زندگی شهری امروز باعث تبدیل روستا به مدینه فاضله و سرزمینی سرسبز و باصفا شده است (١٩٨۵٢٠,Newby).
توسعه پایدار به معنی اداره و بهره برداری صحیح و کارا از منابع پایه ، طبیعی، مالی و نیروی انسانی برای دستیابی به الگوی مطلوب است و با بکارگیری امکانات فنی، ساختار و تشکیلات مناسب برای رفع نیاز نسل امروز و آینده به طور مستمر و رضایت بخش می کوشد(١٩٨٠ ,IUCN/UNEP/WWF).توسعه پایدار روستایی عبارت است از فرآیند کمک به مردم روستایی از طریق اولویت بندی نیازهایشان ، فعال نمودن آن و سرمایه گذاری در زمینه ایجاد زیرساخت ها و ارائه خدمات اجتماعی ، برقراری عدالت و برابری با توجه به ظرفیت های محلی ، و رفتارهایی به خلاف همه بی عدالتی های گذشته و تضمین سلامتی و امنیت آنها بویژه زنان (٢٠٠۵, SARDF) .گردشگری روستایی به عنوان فرایندی در توسعه روستایی، در نظر گرفته می شود که می تواند در قالب سیاست های توسعه منطقه ای و محلی، امکان توزیع عادلانه خدمات و تسهیلات عمومی در مناطق روستایی را ایجاد کند که بهبود کیفیت زندگی، کاهش مهاجرت های روستایی و برخورداری روستاییان از معیشت پایدار را به همراه دارد .بر این اساس در رویکردهای جدید توسعه روستایی، بر جایگاه گردشگری روستایی تاکید می شود که در این میان نوع و چارچوب رویکرد توسعه توریسم روستایی، می تواند در چگونگی نوع و میزان مداخله در مناطق روستایی تاثیر گذار باشد و اثرات مثبت و تبعات منفی را در نواحی روستایی، به همراه داشته باشد .از سویی دیگر، کشور ایران نیز به دلیل برخورداری از پتانسیلهای بالقوه جاذبه ای) طبیعی، فرهنگی، زیست محیطی (در مناطق روستایی، بایستی به تبیین و ارزیابی تاثیرات و تاثرات گردشگری در مناطق روستایی بپردازد و در فرایند ارزیابی و بازنگری کیفی توریسم پذیری روستایی، امکان بهره مندی خانوارهای روستایی را از افزایش درآمد و ایجاد اشتغال همراه با ضرورت نگه داشت محیط زیست روستایی، فراهم کند( پورجعفر و همکاران ،١٣٨٧،٢).

روستای کندوان علاوه بر آب و هوای مساعد کوهستانی،رودهای پرآب ، دشت های حاصلخیز، مراتع سرسبز، آب معدنی گوارا و محیط آرام ویژه نواحی کوهستانی، به لحاظ معماری بی نظیر خانه های روستایی، گردشگران زیادی را به سوی خود جلب می نماید. از اینرو تحقیق حاضر سعی دارد به بررسی نقش گردشگری روستایی در ایجاد تحولات اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی روستای کندوان و درنهایت به تحلیل عملکرد گردشگری در توسعه پایدار این روستا بپردازد.
روش تحقیق :
معرفی منطقه ی مورد مطالعه
روستای کندوان از توابع شهرستان اسکو در ۶٢ کیلومتری جنوب غرب شهر تبریز واقع در موقعیت جغرافیایی ۵٢̋ ́ ۴٧ ٣٧ تا
٢٨̋ ́ ۴٧ ٣٧ عرض شمالی و ٢٧̋ ́ ١۴ ۴۶ تا ٠۵̋ ́ ١۵ ۴۶ طول شرقی واقع میباشد (شکل ١). این روستا یکی از ٣ روستای صخره ای جهان است که موجب جذابیت بینظیر آن شده است . معماری روستای کندوان و جاری بودن زندگی مردم در قالب بافت قدیمی آن یک استثنا در دنیا به حساب میآید. چرا که دیگر در ترکیه و آمریکا کسی در کاپادوکیه و داکوتا زندگی نمیکند. آنچه به کندوان هویت باستانی داده وجود ١١٧ خانوار و منزل مسکونی در درون توده های مخروطی و هرمی شکل صخره ای است . به طوریکه اهالی بومی در داخل این توده ها برای خود خانه ی مسکونی، آغل ، انبار و کارگاه ایجاد کرده اند. فضای خانه های کندویی به صورتی است که طبقه ی همکف ، اکثرا اصطبل بوده و طبقات دوم و سوم و چهارم به عنوان سکونتگاه مورد استفاده قرار میگیرند و ارتباط طبقات بالایی کران ها با خارج ، از طریق پلکان هایی از بدنه ی خود کران تأمین شده است . روستای کندوان به لحاظ وجود آب معدنی، خانه های منحصر به فرد، دره های سرسبز، آب و هوای مطبوع و لبنیات و عسل طبیعی، سالانه پذیرای تعداد بسیاری مسافر از داخل و خارج کشور میباشد (قنبری و همکاران ).
شکل ١. موقعیت جغرافیایی روستای کندوان ( منبع :همان )
شکل ٢.تصویری از خانه های صخره ای روستای کندوان (منبع :hiphiplooloo.photoblog.ir)
روش تحقیق
در پژوهش حاضر، روش تحلیلی – توصیفی به کار رفته و تهیه ، تجزیه و تحلیل و تلفیق اطلاعات به دو روش اسنادی و میدانی انجام شده است ؛ در مرحلۀ اسنادی، اطلاعات مورد نظر از کتاب ها، نشریه ها، مطالعات پژوهشی، نقشه ها، و پایگاه های اینترنتی گردآوری شد و در مرحلۀ مطالعات میدانی، افزون بر مشاهده و برداشت های میدانی، جمع آوری اطلاعات نیز انجام گرفت ؛ سپس ، نتایج مشاهدات و مصاحبه های انجام گرفته در قالب تحلیلی SWOT قرار گرفته است تا بتوان تاثیرات گردشگری در توسعه پایدار روستای کندوان را به صورت ماتریس مقایسه ای شناخت و راهکارهای علمی ارائه نمود. SWOT حرف اول چهار کلمه انگلیسی با معادل فارسی قوت (Strength)، ضعف (Weakness)، فرصت (Opportunity) و تهدید (Threat) است .« آنالیز SWOT تحلیلی سیستماتیک برای شناسایی این عوامل و تدوین نوعی استراتژی که بهترین تطابق بین آنها را ایجاد می نماید، ارائه می دهد» (زیاری،٢٣٨:١٣٨٣).
فرایند تهیه و تحلیل SWOT به شرح ذیل می باشد:
-تهیه فهرستی از فرصت ها؛ تهدیدها؛ نقاط قوت و ضعف در قالب جداول .
-تشریح و تفسیر هریک از فرصت ها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف ( مبارکی،١٢٢:١٣٨۶).
در مرحله بعد، در فرایند تدوین سیاستها و راهبرد توسعه ، با لحاظ کردن جهات قبلی و با توجه به نوع واکنش ، ونحوه تعامل هر عامل داخلی و خارجی، می توان ماتریسی را ترسیم کرد که دارای چهار منطقه با چهار نوع راهبرد متفاوت است . بنابراین ، ماتریس ناحیه باید بتواند قوتها و فرصت ها ی موجود را حفظ ، و نقاط ضعف و تهدیدها را حذف و تبدیل به نقاط قوت و فرصت کند، یا دست کم ، اثرات منفی و مخرب آنها را بر سازمان کاهش دهد .این راهبردها عبارت اند از:
• راهبردهایSO یا راهبردهای تهاجمی که در آنها، راهکارهای پیش نهادی برای استفاده مطلوب از نقاط قوت ، در جهت بهره برداری از فرصتهای پیش رو در نظر گرفته می شود؛
•راهبردهای WO یا راهبردهای بازنگری .در این منطقه به پیشنهادها و راهکارهای اجرایی برای نقاط ضعف با بهره برداری بهینه از فرصت ها، به ویژه از راه تخصیص مجدد منابع توجه می شود؛
• راهبردهایST یا راهبردهای تنوع که با شناسایی مهمترین نقاط قوت درون سازمانی، به مقابله با تهدیدهای برون سازمانی می پردازند .بنابراین ، تأمین نیازهای لازم برای مقابله با تهدیدات فراروی ناحیه ، مهمترین بخش پیشنهادها را به خود اختصاص میدهد؛

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 10 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد