مقاله گردشگری و نقش آن در اقتصاد شهری سرعین

word قابل ویرایش
19 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
امروزه تاثیر عوامل طبیعی در توسعه ی صنعت گردشگری، در بسیاری از کشورهای توریست پذیر، به خوبی روشن شده و حدود تاثیرات آن بر این صنعت شناخته شده است و این کشورها با درک این مهم ، شروع به فراهم نمودن امکانات و تجهیزات مناسب به منظور جذب گردشگر نموده اند. ایران به لحاظ داشتن منابع متنوع طبیعی یکی از پنج کشور مهم دنیا تلقی شده ولی به دلیل ضعف برنامه ریزی و عدم برخورد علمی هنوز نتوانسته است جایگاه واقعی خود را از نظر سطح درآمد از این صنعت ، پیدا کند (رضوانی،١٣٧١، ص ٧٢ ).
در استان اردبیل شهر سرعین به دلیل دارا بودن مناطق گردشگری و چشمه های آبگرم وآبهای درمانی گردشگران بسیاری را از شهرها وکشورهای دیگر به خود کشانده است ؛ ولی این امر بدون توجه مسئولان شهری واستانی امکان پذیر نخواهد بود، متاسفانه در این امر مسئولان شهرستان سرعین اقدامی در جهت توسعه این شهر و به خصوص جاده های این شهر نکرده اند، اگر این اقدام موثر از سوی آنها انجام شود ،مطمئنا در آینده ای نه چندان دور از کشورهای جهان مسافران وگردشگران زیادی عازم این شهر دیدنی خواهند شد و در نتیجه می تواند با عث شکوفایی اقتصاد شهر شود.
لذا ما در این مقاله سعی در بررسی نقش توریسم در اقتصاد شهر سرعین داریم روش تحققیق این پژوهش تحلیلی، توصیفی و میدانی می باشد و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ایی و میدانی استفاده گردیده است . همچمین برای تحلیل داده ها و اطلاعات از روش استدلالی و علی بهره گرفته شده است .
واژگان کلیدی:گردشگری،اقتصادشهری،اشتغال ،درآمدزایی،شهرسرعین
١.مقدمه
توریسم معمولا یک امر دو جانبه است ، یعنی به همان ترتیب که کشوری با جلب توریست بر درآمد ارزی خود می افزاید بر اثر مسافرت اتباع خود به کشورهای دیگر متحمل هزینه ارزی نیز می گردد، ازا ین رو استفاده خالص از جهانگردی مربوط به رابطه میان درآمد وهزینه حاصل از آن است که در موازنه پرداختها جزء (صادرات و واردات نامرئی)محسوب می شود.برای بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای کم درآمد صنعت توریسم به عنوان عامل مهم توسعه بشمار می رود. چنانچه در بعضی کشورهای درحال توسعه درآمد حاصل از صنعت توریسم بیش از درآمد محصولات کشاورزی است .
درصورت اهمیت ابعاد اقتصادی صنعت توریسم از طرف مسئولین کشور وسرمایه گذاریهای لازم دراین زمینه وایجاد امکانات جهت جذب سرمایه های بخش خصوصی دراین زمینه صنعت توریسم می تواند یکی ازمنابع مهم تامین نیازهای ارزی کشور بحساب آمده وراهگشای توسعه اقتصادی کشور گردد (رضوانی،١٣٧١).
رابطه اقتصاد وجهانگردی رابطه ای است بسیار نزدیک وتقریبا جدا نشدنی.آنچه که درمورد ایجاد رابطه بین جهانگردی واقتصاد حائز اهمیت است . این است که تمام خدمات ویا جزئی ازان وسایل وپدیده هایی که وابسته به صنعت جهانگردی می باشد مورد استفاده قرارمی گیرد، مقصود از این خدمات نیز استفاده از هتل ویا دیگر تاسیسات جهانگردی و وسایل حمل ونقل واستفاده نمودن از دیگر امکانات می باشد. مهم ترین نظراتی که کارشناسان اقتصادی راجع به صنعت توریسم دارند همان (آزادی جهانگردی)است (دیبایی،١٣٧١).
اگر گردشگری به دلیل تعامل زیاد با دیگر فعالیت های اقتصادی دچار رونق شود سایر فعالیت های اقتصادی که به ان کالا یا خدمات ارائه می دهند ویا محصول ان را مصرف می کنند همراه با ان حرکت خواهند کرد.یعنی گردشگری می تواند به عنوان موتوری برای رشد اقتصادی حمل کند که سایر فعالیتها را نیز به دنبال خود رو به جلو براند.از سوی دیگر رشد اقتصادی نیز بر توسعه گردشگری موثر است .رشد اقتصادی با توسعه تسهیلات و زیر بناهای گردشگری ازجمله توسعه حمل ونقل و راهها-توسعه اماکن اقامتی-رستوران وهتل ها-توسعه بهداشت عمومی وتسهیلات تفریحی و رفاهی-موجب توسعه صنعت گردشگری می شود.درآمد گردشگری اقتصاد کشورها را می تواند از دخالت تک محصولی خارج کرده وثبات اقتصادی را به خاطر ثبات درآمدهای ناشی از گردشگری برای کشور به ارمغان آورد (حسین یغوری و واحدآقایی،١٣۶٨).
اگرچه بهره های اقتصادی جهانگردی نمی توانند به عنوان هدف تامین مالی در یک کشور باشد.ولی به عنوان انگیزه برای کسب درآمد مورد بحث است .گردشگری در اشکال گوناگون جهانگردی وایران گردی به معنای کشاندن جهانگرد به ایران آثار ارزنده اقتصادی نیزبه همراه دارد.در این بین اردبیل به عنوان شهری میانه اندام که از چندین سال قبل رشد بسیار سریع داشته از توانمندی های فراوانی جهت توسعه گردشگری شهری برخوردار است .
شهرستان نیر تابع یکی از شهر های استان اردبیل و با قرار گرفتن در منطقه سردسیر شمال غرب فلات ایران ، با داشتن فاکتورهای مختلف از جمله تنوع منابع طبیعی و آب های گرم معدنی و خواص درمانی آن ها می تواند یکی از شهرهای مهم در جذب گردشگر باشد.
٢. طرح مسئله
در دنیای امروزه صنعت گردشگری به یکی از استراتژیک ترین منابع درآمد زایی وارزآوری برای کشورها تبدیل شده و به چنان رشدی دست یافته که تعداد گردشگران بین المللی بالغ بر یک میلیارد نفریعنی یک هفتم جمعیت کره زمین رسیده است .همچنین حدود یک دوازدهم افراد شاغل جهان یعنی بیش از٢٠٠میلیون نفر دراین حوزه مشغول به این کار هستند.
گسترش گردشگری میتواند به صادرات فرهنگی منجرشود که این امر مخصوصا درکشوری مثل ایران با سابقه باستانی وتمدنی کهن بیشتر به چشم خواهد آمد (همان منبع ).
صنعت گردشگری درایران از ظرفیت های بسیار بالایی برای رشد وتوسعه برخوردار است . براساس گزارش سازمان جهانی جهانگردی ،ایران رتبه دهم جاذبه های باستانی وتاریخی جهان ورتبه پنجم جاذبه های طبیعی را برای جذب گردشگر دارا است .
برخی معتقد هستند توسعه صنعت گردشگری بهترین راهکار برای تقویت اقتصاد بدون نفت است اما این موضوع همواره درحدشعار مانده و گامهای عملی برای تحقق آن برداشته نشده است (com.aft a bi r .w w w ).
در واقع بنظرمی رسد کشور ایران برای گردشگران بین المللی مقصدی ناشناخته ومقصدی کشف نشده است . امروزه گردشگری صنعتی جهانی است که هر ساله صده میلیون نفر را در حوزه بین الملل بومی در بر می گیرد بنا بر تخمین سازمان گردشگری ( ٧ ٠ ٠ ٢ WTO) تعدااد گردشگران بین الملل در سال ٢٠٠۶ هشتصدو چهل دو میلیون بوده است که تقریبا معادل ۱۲/۰جمعیت جهان است .
منطقه آذربایجان به ویژه اردبیل با وجود دارا بودن قدمت تاریخی و داشتن ارتباط فرهنگی وبزرگانی با ملل شرق وغرب فاقد جایگاه مناسب بین مناطق توریست پذیر به شمار می رود. در استان اردبیل شهرستان سرعین یکی از مناطق توریست پذیر کشور محسوب می شود اما متاسفانه به دلیل امکانات ناکافی و ضغف فرهنگی باعث شده است که مسافران کمتری به این شهرستان مسافرت کنند.
در عصر حاضر توریسم به عنوان یکی از عوامل موثر در گسترش روابط بین ملت ها به شمار می رود. از نظر اقتصادی نیز اهمیت این صنعت بر کسی پوشیده نیست . اما گسترش این صنعت در هر نقطه ای از جهان نیاز مند شرایط و امکانات ویژه ای بوده و به فاکتورهایی از قبیل :آب و هوا، آثار تاریخی و فرهنگی ، جاذبه های طبیعی، آداب و سنن ، زیر ساخت ها، امکانات و تجهیزات و … بستگی دارد.
شهر سرعین در منطقه ی سردسیر شمال غربی فلات ایران ،دارای تنوع منابع طبیعی است که با داشتن فاکتور هـای مختلـف مـی تواند یکی از شهرهای مهم در جذب گردشگر باشد. وجود منابع مهم آبهای گرم و معدنی و خواص درمانی آنها ویژگی های خاصـی به این شهر بخشیده است ؛ که در کنار سایر عوامل می تواند زمینه ی توسعه ی توریسم درمانی را در این شهرستان تحقق بخشـد.
باید گفت چشمه های معدنی شناسایی شده کل ایران ، بیش از ۵۵٠ دهنه هستند کـه از ایـن تعـداد،بیش از٨٠ چشـمه در اسـتان اردبیل واقعند.(مهدی زاده ،١٣٨٢،ص ٢٢).
باید گفت که مطالعه و شناسایی جاذبه ها و پتانسیل های نهفته در ویژگی های طبیعی به منظور ملحوظ داشتن آن ها در برنامه ریزی های مختلف ملی و استانی، از اهمیت در خور توجهی برخورداراست .ا ین پژوهش از نوع مطالعه توصیفی است و از روش های میدانی و مشاهده ، مصاحبه ، مراجعه مستقیم به ادارت استفاده شده است
٣. طرح سوال
١- توریسم در اقتصاد شهر سرعین چه نقشی دارد.
٢- آیا مشکل توسعه نیافتن گردشگری در شهر سرعین مربوط به عدم توجه مسئولان است .
۴- از چه طریق می توان صنعت گردشگری در سرعین را گسترش داد.
۵- آیا می توان با فراهم کردن امکانات مناسب در فصل زمستان مسافران بیشتری به سرعین کشاند ؟
۴. فرضیه سازی
١- به نظر می رسد مشکل از آب و هوای سرعین ؛ که در سال فقط سه ماه هوای آن خوب است و این باعث عدم رونق گردشگری در این شهر شده است .
٢-به نظر می رسد،عدم پذیرش گردشگران خارجی از یک طرف و نگاه غیر علمی مسئولین به نقش گردشگری در اقتصاد شهر از طرف دیگر با کم رنگ شدن گردشگری در اقتصاد این شهر است .
۵.پیشینه تحقیق
١.رهنمایی در کتاب خود تحت عنوان جغرافیای اوقات فراغت وجهانگردی در مورد تاریخچه و اهمیت توریسم به بحث و برسی پرداخته و اهمیت آن را مورد توجه قرار داده است .
٢. شکویی در کتاب « جغرافیای جهان گردی » در مورد کانون های جلب توریست و پتانسیل های آنها وارزش اقتصادی توریسم توضیح داده که اهمیت توریسم و برسی آن را لازم و ضروری دانسته است .
٣. رضوانی در کتاب خود تحت عنوان « برنامه ریزی و توسعه صنعت توریسم در ایران » در مورد رواج وگسترش صنعت جهانگردی در ایران و سهم عمده ای که در توسعه اقتصادی کشور خواهد داشت و سرمایه گذاری در زمینه جهانگردی و افزایش درآمد بیشتر درآینده را مورد توجه قرار داده است .
۴.خوارزمیدر مقاله ای تحت عنوان رابطه علی گردشگری وتجارت پرداخته است و به این نتیجه رسیده که رابطه علی یک طرفه بین تجارت و گردشگری (از تجارت به گردشگری )برقرار است .
۵..صباغی کرمانی وامیریان در مقاله ای تحت عنوان بررسی اثرات اقتصادی گردشگران در ایران پرداخته و به این نتیجه رسیده که فعالیتهایی مثل :هتل داری وصنایع دستی وغذایی وحمل ونقل داخلی و بیشترین تاثیر را پذیرفته وبیشترین سهم را از تولید- درامد-اشتغال ایجاد شده در اثر مخارج گردشگران خارجی به خود اختصاص داده اند.
۶.محسنی در مقاله ای تحت عنوان گردشگری پایدار در ایران -کارکردها-چالش ها وراهکارها به بررسی توریسم پرداخته و به این نتیجه رسیده که با شناسایی نیروهای ترغیب کننده و باز دارنده در توسعه گردشگری می توان توسعه پایدار را تحقق بخشید.
٧ .کاظمی در کتاب تحت عنوان مدیریت گردشگری به بررسی گردشگری پرداخته و به این نتیجه رسیده که گردشگری موجب افزایش درآمد قشرهایی مختلف وکاهش بیکاری و رونق اقتصادی و در نتیجه بهبود زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی می شود.
٨..کردی در پایان نامه ارشد تحت عنوان برنامه ریزی توریسم شهری با تاکید بر توسعه پایدار، به بررسی نقش توریسم و توسعه پایدار پرداخته و به این نتیجه رسیده که با بکارگیری برنامه ریزی و راهکارها در امر توریسم شهری می توان به توسعه پایدار دست یافت .
۶. موقعیت جغرافیایی شهر سرعین
سرعین شهر کوچکی در٣٠کیلومتری غرب اردبیل و مرکز شهرستان سرعین است . این شهر به علت چشمه های آب گرم فراوان شهرت دارد و یکی از مناطق گردشگری در استان اردبیل است . شهر سرعین در۰۴/۴۸درجه طول شرقی و ۰۹/۳۸ درجه عرض شمالی با مساحتی بیش از ١٢٨٠٠٠٠متر مربع در ٢٨ کیلومتری غرب شهر اردبیل قرار دارد. ارتفاع متوسط شهر از سطح دریا١۶۵٠ متر می باشد.متوسط حداکثردرجه حرارت هوا٢۵ درجه سانتی گرادو حداقل متوسط دمای آن ۷/۸- درجه سانتیگراد می باشد.میزان بارندگی سالیانه حدود۵٢٠میلیمتر می باشد،جمعیت ساکن در شهرسرین در سال ١٣٨٢،۵٢۵٠نفر اعلام شده است .نظام حمل ونقل سرعین تابعی از سفرهای گردشگری می باشد و مهمترین واسطه حمل ونقل جاده ای می باشد.شهر با توتوسعه خوب تآسیسات زیر بنایی است که سطح برخوداری افراد جامعه در مورد برق ١٠٠% تلفن ٨٠% گاز٩٠% و آب آشامیدنی ٩۵%می باشد.
٧. اشکال عمده توریسم در سرعین
الف ) توریسم تفریحـی و اسـتفاده از تعطـیلات : ایـن نـوع جهـانگردی ، شـامل افـراد یـا گروههـایی اسـت کـه جهـت اسـتفاده از تعطـیلات ، تفـریح و اسـتراحت ، اسـتفاده از آب و هـوای گرمتـر یـا خنکتـر از محـل اقامـت خـود بـه مسـافرت مـی رونــد . جهــانگردی تفریحــی توســط آژانســهای مســافرتی – توریســتی هــر کشــور انجــام مــی گیــرد و کمپانیهــای مســافرتی « یاتا » نیز اقدام به انجام آن می نمایند .( اصـغر رضـوانی ،١٣٧٣ )بـا توجـه بـه ایـن کـه شـهر سـرعین بـه دلیـل قـرار گـرفتن در مناطق جغرافیایی و دامنـه سـبلان از شـرایط مناسـب آب و هـوایی برخـوردار اسـت ، در نتیجـه مـی توانـد ازدر جـذب ایـن نـوع توریسم و گردشگر موفق باشد.
ب ) توریسـم درمـانی : ایـن نـوع شـامل افـراد و گروههـایی هسـتند،که بـرای اسـتفاده از تغییـر آب و هـوا یـی (بـا هـدف پزشــکی و درمــانی ) اســتفاده از آبهــای معــدنی ، گــذران دوران نقاهــت ، معالجــه و نظــایر آن مســافرت مــی کننــد (همــان منبع ) . شهر رعـین بـه دلیـل برخـورداری از چشـمه هـای فراوانـی معـدنی سـرد و گـرم کـه دارای خاصـیت و ویژگـی درمـانی بوده است ،می تواند خیل زیادی از توریست های درمانی گرا را به خود جذب نماید.
ج ) توریسم ورزشی : هـر نـوع مسـافرتی کـه بـه منظـور فعالیتهـای ورزشـی باشـد ، جهـانگردی ورزشـی نامیـده مـی شـود .ماننـد اسـکی ، پیـاده روی ، کـوه پیمــایی ، کـوه نـوردی ، دوچرخـه سـواری ، شــکار ، شـنا ، قــایقرانی ، شـرکت در مســابقات ورزشــی وتماشــای مســابقات وامثــال آن . اینگونــه مســافرت ، ممکــن اســت بــه صــورت انفــرادی یــا دســته جمعــی صــورت گیرد.بســیاری از کشــورها بــا تأســیس مجموعــه هــای ورزشــی مجهــز و ایجــاد تســهیلات در امــر ورزشــی ، شــکار ، شــنا و…جهانگردان را اغلب از طریق توریسم ورزشی جذب می کنند .
با توجه بـه ایـن کـه شـهر سـرعین در فصـل زمسـتان و بـارش از نـوع بـرف از شـرایط خاصـی برخـوردار مـی باشـد، در نتیجـه این شهر می توانـد در فصـل زمسـتان بـا برگـزاری فسـتیوال هـای ورزش زمسـتانی ماننـد اسـکی روی بـرف پـذیرا گردشـگران علاقمند باشد و باعث جذب درآمد شود.
٨. بررسی و تحلیل یافته ها
٨-١ اهمیت صنعت توریسم در اقتصادشهری شهری
در دنیای امروز صنعت توریسم یکی از اموری است که اخیرا مورد توجه قرار گرفته و توجه به آن روزبه روز بیشتر می شود. توریسم بزرگترین منبع تجارتی بین المللی محسوب می شود و از نظر اقتصادی بسیار مهم و پر ارزش است . توریسم به عنوان یک صنعت دارای مزایایی است که توسعۀ آن در یککشور مستعد ، به نفع افزایش کار و درآمد ملی و هم به صورت ارز خارجی و هم به صورت سرعت گردش پول ،قابل توجه است (رضوانی،١٣٧٣) صنعت توریسم از دو جهت عمده حائز اهمیت بسیار است :
نخست : موجبات آشنایی ملل با سایر فرهنگها ، نژادها، اقوام ، سرزمینها ، گویشها و غیره را فراهم می نماید .
دوم : از نظر اقتصادی به عنوان یک منبع تأمین درآمد و ارز محسوب می شود.
یکی از تاثیرات اقتصادی گردشگری ایجاد اشتغال می باشد. در هر کشوری ایجاد مشاغل جدید به منظور کاهش بیکاری یکی از اهداف برنامه ریزی و توسعه اقتصادی می باشد. از آنجایی که بسیاری از خدمات گردشگری را نمی توان با استفاده از فناوری ارائه داد اشتغال نیروی انسانی در این صنعت فراوان است از این رو توسعه گردشگری در مکان های مختلف زمینه های ایجاد اشتغال دائم و فصلی و نیمه وقت را برای نیروی انسانی با تخصص و آموزش متوسط فراهم می آورد و از نرخ بیکاری می کاهد. (سلطانی،١٣٧۴ ، ص ١٠٩).
گردشگری به صورت یک بخش فعال اقتصادی می تواند از عامل کار؛ بیشتر از سایر عوامل استفاده نماید و موجب بالا رفتن سطح اشتغال گردد ،به طور کلی پنج نوع اشتغال در بخش گردشگری شناسایی شده که عبارتند از:
١-اشتغال مربوط به زیر ساخت ها، فرودگاه ها ،جاده ، امنیت ، بهداشت
٢- اشتغال مستقیم حاصل از هزینه های انجام شده برای تسهیلات گردشگری وبه طور مستقیم نیازهای روزمره گردشگر را تا زمانی که در مقصد است برطرف می کند. این نوع اشتغال دامنه وسیعی از فعالیت ها را در زمینه هتل داری،رستوران ها،حمل و نقل محلی؛ ارائه خدمات تفریحی و ورزشی در بر می گیرد..
٣-اشتغال غیرمسقیم که ممکن است گردشگر به طور مستقیم با آنها سرو کار نداشته باشد مثل خدمات بیمه ؛ صنایع دستی وبانک ها.
۴- اشتغال اولیه که عمدتا شامل فعالیت هائی است که برای فراهم آوردن زمینه قبل از انجام سفر یا در حین مسافرت صورت می گیرد،فعالیت موسسات گردشگری و اطلاع رسانی حمل و نقل بین مبداء و مقصد از این نوع است .
۵- اشتغال تشویقی که ناشی از خرج کردن پولی است که ساکنان محلی از درآمدهای توریستی خود به دست می آورند.
توسعه گردشگری سبب بالا رفتن اشتغال در بخش کشاورزی به طور غیر مستقیم می شود زیرا با بالا رفتن تقاضا سبب ورود گردشگران ،تولیدات و قیمت محصولات کشاورزی تحت تاثیر آن افزایش می یابد(پاپلی یزدی، ١٣٨۵، ص ٨٠).
٨-٢ نقش توریسم در درآمد شهر سرعین
توریسم به عنوان یک عامل اقتصادی عمده و بسیار مؤثردر سالهای اخیر مورد توجه فراوان قرار گرفته و بدین علت سعی می شود که حتی الامکان از عوامل مؤثر در کاهش جریان جهانگردی جلوگیری به عمل آید و امکانات لازم جهت رشد وتوسعۀ جهانگردی فراهم شود .توریسم پول و جمعیت را از مرکز تمرکز و ثقل صنعتی به سوی روستاها و نقاط طبیعی می کشاند (دیبایی، ص ۴۴٠ ) معمولا جهانگردی را در اصطلاح اقتصادی « صادرات نامرئی محصولات و خدمات » می نامند

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 19 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد