بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مجلس ما در حکومت چه نقشی دارد ؟ 

اسلاید 2 :

به تصویر بالا با دقت نگاه کنید : آیا می دانید مجلس شورای اسلامی از چه کسانی تشکیل می شود ؟
آنها چگونه انتخاب می شوند ؟
مجلس شورای اسلامی از نمایندگان مردم تشکیل می شود . در کشور ما هر چهار سال یکبار مردم نمایندگان مجلس را انتخاب  می کنند .

اسلاید 3 :

نمایندگاه مجلس برای این که بتوانند در مورد مسائل مملکتی بهتر تصمیم بگیرند از میان خود افرادی را به عنوان هیئت رئیسه انتخاب میکنند . رئیس مجلس در رأس هیئت رئیسه است و وظیفه دارد جلسات مجلس را اداره کند .

اسلاید 4 :

کار اصلی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مشورت کردن درباره ی مسائل مختلف و وضع قوانین است آن ها برای مشورت بهتر گروه های گوناگونی را تشکیل داده اند وهر یک از نمایندگان در یکی از این گروه ها عضویت دارد. این گروه ها کمیسیون  نام دارد . مثل کمیسیون کشاورزی و آموزش و پرورش .

اسلاید 5 :

به پیشنهادات دولت به مجلس شورای اسلامی لایحه می گویند .
به پیشنهادات نمایندگان مجلس به مجلس شورای اسلامی طرح می گویند .

  • طرح ها و لایحه ها در کمیسیون مربوطه به بحث گذاشته می شوند و اصلاحات لازم بر روی آن ها انجام می شود و سپس در جلسه علنی مجلس موافقان و مخالفان درمورد آنها اظهار نظر می کنندچنانچه اکثر نمایندگان به آن رأی مثبت دادند مجلس آن را تصویب  می کند بعد ازآن از نظر شورای نگهبان می گذرد .

اسلاید 6 :

  • اگر مصوبات مجلس از نظر شورای نگهبان مخالف با قانون اساسی و اصول و احکام اسلامی نباشد ، برای اجرا به قوه ی مجریه  یا قضائیه ابلاغ می شود .

اسلاید 7 :

قانون گذاری Å وظیفه اصلی مجلس است .
دادن رأی اعتماد به وزیران Å هر وزیر پس از انتخاب توسط رئیس جمهور باید از طرف مجلس هم تأیید شود چنانچه مجلس صلاحیت او را تأیید کند به او رأی اعتماد می دهد و او به عنوان وزیر منصوب می شود .
سوال کردن از رئیس جمهور و وزیران Å نمایندگان می توانند درباره ی عملکرد رئیس جمهور و وزیران از آنها سوال کنند .
استیضاح Åبه معنی توضیح خواستن است و با سوال کردن تفاوت دارد . در استیضاح پس از آن که وزیر استیضاح شده در مجلس حاضر شده و در مورد مسئله ی مورد نظر مجلس توضیح داد ، باید از مجلس مجدداً رأی اعتماد بگیرد .

اسلاید 8 :

تحقیق و بررسی Å مجلس این اختیار را دارد که در مورد مسائل مهم کشور تحقیق و بررسی کند و می تواند هیأت هایی را به منظور بررسی مشکلات سازمانها و رسیدگی به شکایات مردم تشکیل دهد .
رسیدگی به شکایات مردم Å اگر مردم از ادارات و سازمان های اجرایی یا دستگاه قضایی مانند دادگاهها و دادسراها شکایت داشته باشند ، می توانند آن را با نمایندگان خود در میان بگذارند. مجلس نیز موظف است به این شکایت ها رسیدگی کند و از سازمان ها توضیح و نتیجه را اعلام کند .

اسلاید 9 :

حضرت محمد (ص) فرمودند :
تعاونی بهتر از مشورت نیست .
 

  • گزینه صحیح را انتخاب کنید .
  • 1- وظیفه ی اصلی مجلس چیست ؟الف) استیضاح ب) قانون گذاری ج) دادن رأی به وزیران
  • 2- لایحه چیست ؟الف) پیشنهاد دولت به مجلس ب) پیشنهاد نمایندگان مجلس به مجلس ج) پیشنهاد قوه ی قضائیه به مجلس

اسلاید 10 :

عبارت صحیح و غلط را مشخص کنید.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید