دانلود فایل پاورپوینت اصول طراحی فضای داخلی بیمارستان

PowerPoint قابل ویرایش
26 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اصول طراحی فضای داخلی بیمارستان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اصول طراحی فضای داخلی بیمارستان قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

الف- اتاق نمونه گیری 
 ب- اتاق میکروب شناسی
ج- قسمت باز آزمایشگاه  
ت- سرویس بهداشتی 
ٍٍٍث- فایل وسیله پرسنل 
 
 
 
 
ج- اتاق استراحت پرسنل ( خانم و آقا)
چ- اتاق شستشو و آبکشی
 (استریلا زیسیون  ۱۲۰-۴۰ متر مربع)
ح- اتاق های عفونت زدایی 
خ- اتاق های خنک 
 

اسلاید ۲ :

 
 
سرویس بهداشتی : برای کادر و بیماران ۲۰ متر مربع
انبار : (ملحفه و لباس بیماران ، پتو و …… ) ۲۰ متر مربع
اتاق گان : بیماران آنژیو گرافی تحت مراقبت های  post ccu  حداقل برای هردو تخت ۱۰ متر مربع 
استیشن پرستاری : باید centeral  (مرکزی ) باشد با ابعاد ۲٫۵*۳ متر مربع 
 رختکن  پرسنل ( خانم ها و آ قایان ) 
اتاق تی شویی ۴ متر مربع
اتاق نگهداری داروهای مورد نیاز بخش ۱۲ متر مربع
آبدارخانه ۹ متر مربع
استراحت کادر۳۶ متر مربع 
بخش یونیت ها ( ابعاد پیشنهادی ۵ متر مربع برای هر یونیت ) 
 

اسلاید ۳ :

 
 
۱- اتاقهای انبار 
۲- اتاق‌های نگهداری اجساد(قفسه های قفل دار) ۲۵ متر مربع
۳- آزمایشگاه 
۴- اتاق بستگان ۱۰ مترمربع 
۵- دفتر منشی  
۶- اتاق بایگانی پرونده‌ها ۱۲ مترمربع 
۷- کالبدشکافی (آزمایشگاه) ۱۵ مترمربع
۸- سرویس بهداشتی
۹- اتاق بعد از مرگ  ۱۵ متر مربع
۱۰ متصدی کفن و دفن  ۸ مترمربع
۱۱-عکاسی
 

اسلاید ۴ :

۱-بخش بسته بندی و وزن کشی ۱۵ متر مربع
۲- اتاق جمع آوری و پرتاب ملحفه ۵۰ متر مربع
۳- نگهداری مواد شوینده ۱۰ متر مربع
۴- اتاق خیاطی و دوزندگی ۱۰ متر مربع
۵- انبار ملحفه ۱۵ متر مربع
۶- بخش کاری خشک ۶۰ متر مربع
قسمت کاری تر
 
۱- دفتر متصدی 
۲- رختکن کارکنان ۱۶ متر مربع
۳- سرویس 
۴- انبار وسائل  ۲۰ مترمربع
۵- قسمت اطو کش 
۶- مرتب کردن لباس
۷- قسمت رخت چروک 
 
 
 
۸- سالن لباسشویی (قسمت شستشو با دستگاههای شستشو)
 

اسلاید ۵ :

 
۱- استیشن پرستاری: مرکزی با ابعاد   m2 3*2/5
 
۲-سرویس بهداشتی  
             
۳- اتاق تی‌شویی ۴ متر مربع
۴- اتاق نگهداری داروهای مورد نیاز بخش ۱۲متر مربع
۵-انبار لباس و ملحفه ۱۵ متر مربع
۶- بخش اتاق عمل pase گذاری 
 
۷- بخش یونیت‌ها ابعاد پیشنهادی m2 5 برای هر یونیت
۸- استراحت کارکنان برای خانم ها و آقایان ۳۶ متر مربع
۹- رختکن برای خانم ها و آقایان ۱۶ متر مربع
 ۱۰- ظرف‌شویی ۲ متر مربع
 

اسلاید ۶ :

۱- استیشن پرستاری:۳*۲/۵ متر
۲- سرویس بهداشتی  
۳- رختکن پرسنل برای خانم و آقا ۱۶ متر مربع  
۴- آبدارخانه  ۹ مترمربع
۵- اتاق منشی ۷ متر مربع
۶- اتاق ایزوله برای مریض‌های عفونی (m2 2 × ۵/۱)
۷- استراحت کادر (m2 2 ×۵/۱) 
m2 2 × ۵/۱  
۸- انبار تجهیزات ۲۰ متر مربع
۹- اتاق شستشو 
۱۰- اتاق گازهای طبی ۶ متر مربع
۱۱- اتاق پزشک ۳*۴ متر
۱۲- بخش یونیت با ابعاد تقریبی  (m2 3 ×۲)
۱۳- اطفاء حریق ۱/۵*۲/۵متر
۱۴- اتاق عمل برای جراحی‌های جزئی (m2 30-25)
۱۵- اتاق مدارک ۹ متر مربع 
۱۶- اتاق مشاور ۱۲ متر مربع
۱۷- فضای آزمایشگاهی ۹ متر مربع
۱۸- اتاق مواد بهداشتی و دارو ۱۲ مترمربع
۱۹- ساب استریل (m2 20)
(تعداد تخت‌ها بین ۶ تا ۱۲ تخت بسته به بزرگی بیمارستان) 
 

اسلاید ۷ :

۱- انبار بخش ۱۵ متر مربع 
۲- پاوین پزشکی  خانم ها و آقایان ۳۶ متر مربع
۳- سرویس بهداشتی  
۴- استیشن پرستاری (۲/۵*۳ متر)
۵- اتاق استراحت خدمه  ۸ متر مربع
۶- اتاق استراحت پرسنل برای خانم ها و آقایان ۳۶ متر مربع
۷- اکو 
۸- حداقل یک اتاق دستیار پزشک و دو اتاق پزشک برای معاینات و درمانهای جزئی ۱۶تا ۲۰ متر مربع
۹- اتاق شستشو 
۱۰- اتاقک برق m2 8
۱۱- آشپزخانه m2 15
۱۲-اتاق های بخش (۱تخته  ۱۵ متر مربع  و به ازای هر تخت ۸ متر مربع)
حداقل پهنای اتاق۳/۲۰ متر
درب اتاق ۱/۲۶ * ۲/۱۳ متر
اتاق استراحت بیماران اتاقی به مساحت m2 25-22 جهت ملاقاتهای عادی بیماران با یکدیگر 
اندازه‌ی در اتاق  mm2130 × ۱۲۶۰ و عایق بندی صوتی آنها کابینت کاهش صدا تا ۳۲ دسی‌بل 
کاسه توالت ارتفاع mm490 
در هر بخش وجود توالت‌هایی برای کارکنان و ملاقات کنتدگان و معلولین ضروری است. 
در صورت امکان هر اتاق دوش و سرویس جداگانه اما وجود سین و توالت استاندارد بیمارستانهای امروزی
 سینک mm860 ارتفاع تا معلول که بر ویلچر سوار است به راحتی استفاده کنند.
 

اسلاید ۸ :

۱- اتاق مکانیکال:
وسیله‌‌های ورزشی و بازتوانی+ تخت معاینه (m 45-40 فضای کنونی **)
۲- اتقا رختکن ۸ متر مربع
۳- اتاق استراحت پرسنل  + سرویس ۳۶ متر مربع
۴- کلاس آموزش به بیمار ۱۵ متر مربع
۵- اتاق EECP
۶- اتاق بایگانی ۹ متر مربع
۷- سرویس بهداشتی + دوش
۸- سوله‌ی ورزشی
۹- آبدارخانه ۹ متر مربع
۱۰- اتاق پرسنل ۳۶ مترمربع
 

اسلاید ۹ :

۱- اکوکاردیوگرافی ۶۰ مترمربع
۲- اتاق پذیرش و آماری ۹ متر مربع
۳- اتاق کارشناسان بیمه (بیشتر از m20)
۴- بوفه و غذاخوری برای کارکنان 
 
۵- سرویس
 
۶- انبار وسایل و پرونده‌ها ۱۲ متر مربع
۷-اتاق بایگانی
۸-اتاق پزشکان
۹-اتاق تست ورزشی
 

 

اسلاید ۱۰ :

دفتر تدارکات ۱۲ متر مربع
بایگانی امور مالی ۱۵ متر مربع
مدارک پزشکی ۱۵ مترمربع
در آمد – ترخیص ۱۰متر مربع
پذیرش ۳۲مترمربع
خدمات و آمار ۹ متر مربع
مهندسی- پزشکی/ مددکاری ۱۲ مترمربع
رییس حسابداری + حسابداران ۸۰ مترمربع
داروخاته کلی بیمارستان ۱۰۰ مترمربع( دفتر کار نیرو+ انبار)
سرویس بهداشتی ۲۰ متر مربع برای ۴ چشمه
آبدارخانه ۹ مترمربع
کارشناس امور بیمارستان ها۱۰ متر مربع
کارگزینی ۹مترمربع
دبیرخانه ۶۵ مترمربع
چاپ و تکثیر ۹ متر مربع
دفتر ریاست + دفتر منشی ۲۲ متر مربع

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 26 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد