بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • نهاد آموزش و پرورش تحت تاثیر دو عامل بوده است:

 حکومت

 خاستگاه اجتمایی اقتدار طلبان جامعه

 • آموزش و پرورش شامل ماهیتی محافظه کارانه و خصلتی طبقاتی و مخصوص قشر مرفه و اشرافی جامعه بود .

اسلاید 2 :

 • هدف از دایر کردن نهاد آموزش عمومی در جوار مساجد از دوره صدر اسلام تا قرن چهارم هجری، اجتماعی کردن فرد و سازگار نمودن او با جامعه و انتقال میراث فرهنگی جامعه محلی بوده است.

مسجد و مدرسه آقا بزرگ کاشان

اسلاید 3 :

 • در دوران صفویه فرایند تعلیم و تربیت تحت الشعاع عقاید مذهبی که در آن عصر نیرومندترین عامل وحدت و یگانگی فرهنگ بود قرار گرفت .

مدرسه چهارباغ در اصفهان

اسلاید 4 :

 • هدف از تعلیم آن است که فرد به گونه ای تربیت شود تا توشه آخرت برگیرد.

اسلاید 5 :

 • در دوران سلطنت نادرشاه افشار، کریم خان زند و فتحعلی شاه قاجار، به واسطه انگیزه کشورگشایی و لشکرکشی نادر، به فرهنگ و تعلیم و تربیت عامه توجه خاصی نشد و روند فعالیتهای آموزش و پرورش همانند دوره های قبل دچار رکود شد.

اسلاید 6 :

 • برای کودکان و خردسالان مدارس در قالب مکتب خانه هایی دایر شد ولی باز هم برای عموم نبودند.

اسلاید 7 :

 • در زمان عباس میرزا و محمد شاه به خاطر تماس های مکرر دولت ایران با دولتهای خارجی مثل فرانسه باعث شد که ایرانیان اصلاح طلب از امکانات و کانونهای آموزشی و دانشگاهی آنها آگاهی یابند که این آگاهی سبب تشویق و ترغیب آنهایی را فراهم کند که به شدت به توسعه فرهنگ عمومی و صنایع جدید برای استقلال کشور اعتقاد دارند.
 • قابل به ذکر است که این آگاهی ها برای جبران عقب ماندگی فرهنگی کشور بسیار مؤثر بود.

اسلاید 8 :

 • با تأسیس دارالفنون که بانی آن امیرکبیر بود گام مؤثری در توسعه آموزش و پرورش ایران برداشته شد.
 • هیئت امنای دارالفنون با استخدام معلمان اروپایی در رشته های مختلف در شناساندن فرهنگ غرب مؤثر بودند.

اسلاید 9 :

 • برخی از اندیشمندان مثل میرزا آقای کرمانی، از نظام کهن و ناکارامد تعلیم و تربیت دوران خود انتقاد می کردند. از اینرو ضمینه برای تلاش های مشروطه خواهی و ظهور نهضت مشروطه فراهم شد.
 • با آغاز حکومت مشروطه و قوه مقننه

 قانون تحصیل اجباری برقرار شده

و بر تحصیل و آموزش عمومی شهر و روستا تأکید شد.

اسلاید 10 :

 • سال 1290 شمسی:

از جامع ترین آموزش و پرورش در دوران مشروطه بود که شامل 28 ماده بود.

 • ماده 1: مکتب و مدرسه به مؤسساتی اطلاق شده که به منظور تربیت علمی، اخلاقی و بدنی کودکان و نوجوانان ارائه می گردد.
 • ماده 2: آموزش ابتدایی برای عموم ایرانیان اجباری اعلام شد.
 • ماده 3: مکاتب دو گروه می باشد:

üرسمی: مدارسی که دولت تأسیس نموده

üغیر رسمی: مدارسی که بانی مخصوص دارد

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید