بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعریف توسعه نیروی انسانی

 • تعریف مورد پذیرش همگان وجود ندارد
 • اولین تعریف، تعریف نادلر در 1970

–توسعه نیروی انسانی یعنی آموزش و توسعه یافتگی یعنی هم شاخص کمی و هم کیفی

 • تعریف در 2000یا 1995 یا 1994

–توسعه فردی، گروهی، سازمانی به منظور اثربخشی بیشتر سازمان

اسلاید 2 :

مفهوم توسعه منابع انسانی

 • شروع نگرش حرفه ای به مدیریت نیروی انسانی از سال 1980
 • اهمیت نقش نیروی انسانی و تبدیل آن به سرمایه و دارایی و سرمایه گذاری
 • انواع آموزش و پرورش در زندگی انسان

–در مدارس و دانشگاهها Education

–در محیط کار  TrainingوDevelopment

اسلاید 3 :

مفهوم توسعه منابع انسانی

 • وظیفه Education

–تبدیل انسانها به شهروند نیکو

 • وظیفه Trainingو Development

–تبدبل کارکنان به کارشناسان خبره

اسلاید 4 :

توسعه منابع انسانی وظیفه کیست؟

 • همه مدیران
 • به ویژه مدیران ارشد ومنابع انسانی

در صورت عدم ورود مدیران ارشد به این حوزه توسعه نا کارامد است0

اسلاید 5 :

دو مفهوم اصلی توسعه منابع انسانی

 • پرورش و توانمندسازی نیروی انسانی(HRD)
 • توسعه منابع انسانی فرایندی از مدیریت

اسلاید 6 :

جایگاه توسعه منابع انسانی در دستگاه دولتی

 • رویکرد راهبردی
 • رویکرد توانمندسازی
 • رویکرد تلفیقی

اسلاید 7 :

تنوع رویکرد در جهان

 • تمرکز بر مباحث بالابردن مشارکت و روحیه کار دسته جمعی در اروپا
 • تمرکز بر روانشناسی فردی برای بالابردن قدرت افراد و کارایی بیشتر آنها در آمریکا

اسلاید 8 :

جایگاه توسعه منابع انسانی در ایران

 • ساختار جداگانه ای برای توسعه منابع انسانی
 • تغییر ساختار سنتی به ساختار جدید با توجه به اینکه پاسخگو نبود
 • قانون برنامه محلی برای تعیین جایگاه توسعه منابع انسانی

اسلاید 9 :

اهداف عمده سندبرنامه چهارم

 • توسعه دانش پایه،عدالت محور و در تعامل با جهان
 • تامین امنیت ملی و بازدارندگی همه جانبه
 • صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی – ایرانی
 • حاکمیت موثر واستقرار دولت شایسته

نقش نیروی انسانی در نیل به  این اهداف انکار ناپذیر است

اسلاید 10 :

بررسی آماری سهم نیروی انسانی

 • مقایسه سهم نیروی انسانی در تولید ثروت
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید