بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :و سخر لکم فی السموات و ما فی الارض جمیعا منه ان فی ذالک لایات لقوم یتفکرون ( جاثیه – 13 )
و آنچه در آسمان ها و آن چه در زمین است به سود شما رام کرد ، همه از اوست قطعا در این امر برای مردمی که می اندیشند نشانه هایی است .

اسلاید 2 :

پيشگفتار

—چشم انداز آميزه اي از داوري هاي  مبتني بر ايدئولوژي نظام و واقعيت هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و زيست محيطي جامعه است كه تهيه و تنظيم چشم انداز آينده، از آن رو كه قادر به پيش بيني و ترسيم روندهاي ممكن و مطلوب آينده است مي تواند به اتخاذ موضع و تعيين شيوه هاي برخورد با حوادث و اتفاقات كمك شاياني نموده و بهره برداري درست و بهينه از منابع و فرصت ها را امكان پذير نمايد. چشم انداز توسعه كشور در افق 1404 كه تصويري از آينده مطلوب ايران را ترسيم نموده ، بستر مناسبي براي تهيه و تنظيم سند ملي توسعه در بخش هاي مختلف جامعه پديد آورده است.

—بدون شك اصلاح زيرساخت‌هاي فكري و نگرش برنامه‌ريزان نسبت به جايگاه و اهميت محيط زيست در روند توسعه پايدار كشورها، از اولويت بالايي برخوردار است و، لذا تحقق اين امر با ورود به نظام برنامه ريزي جامع و تعريف شاخص‌هاي ملي براي محيط زيست امكان پذير خواهد شد. بر اين اساس و از اين منظر، مقوله حفاظت محيط زيست همانطور كه به صراحت در اصل 50 قانون اساسي آمده است، مختص سازمان حفاظت محيط زيست نيست و كليه افراد و سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي در آن سهيم هستند تا به نداي وجدان بيدار بشري كه پيوسته در افقي بلند مدت به حيات پايدار انسان بر كره مسكون مي‌انديشد، پاسخ گويند .

—اميد است با عنايت مسئولين و آحاد مردم بستر مناسبي جهت بهينه سازي و احيا محيط زيست كشور به گونه اي فراهم آيد تا در سريعترين زمان ضمن دستيابي به مراحل پيشرفت علم و صنعت، بتوانيم در محيط زيستي سالم زندگي كرده و آن را به عنوان ميراثي جاودان به نسل هاي آتي واگذار نماييم.

اسلاید 3 :
مهم ترين تحول در زمينه تقويت مقررات و تضمين اقدامات زيست محيطي پس از انقلاب اسلامي، تصويب اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است .

—سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان يك دستگاه حاكميتي متولي حفاظت و بهسازي محيط زيست بوده و نظارت بر كليه فعاليت‌هاي مرتبط با آب، هوا، خاك، تنوع زيستي و منابع طبيعي را بر عهده دارد با توجه به نقش حاكميتي و نظارتي سازمان حفاظت محيط زيست، ‌اين دستگاه با هدف نظارت بر عملكرد ساير وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي تاثيرگذار بر محيط زيست در جايگاه سازماني مستقل به عنوان معاون رياست جمهور، بالاتر از ساير وزارتخانه‌ها قرار گرفته است. اين جايگاه امكان تحقق حاكميت دولت در حفظ محيط زيست را فراهم نموده است.

—در سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي ، اهميت محيط زيست در قالب عبارت "‌بهره‌مندي از محيط زيست مطلوب" براي جامعه ايراني درج شده است. با توجه به اهداف ديگر سند مانند توسعه اقتصادي، ارتقاء فرهنگ و اخلاق و..... مي‌توان رويكرد ايجاد تناسب، ميان نهادهاي اجتماعي، اقتصادي و تعادل بوم شناختي را از اين چشم‌انداز استنتاج كرد.

—متعاقبا در سیاست‌هاي كلي نظام نيز به طور مستقيم به محيط زيست پرداخته شده است.

—

اسلاید 4 :

مستندات سند

مباني ارزشي محیط زیست

—جامعه انساني جهت تداوم زندگي نيازمند بستر محيطي سالم مي‌باشد. محيط زيست سالم، سلامت جسمي و رواني فردي و اجتماعي انسان‌ها را فراهم مي‌سازد (امام صادق (ع) مي‌فرمايند: لا تَطيبُ السُّكْني اِلّا بِثَلاثٍ، اَلْهَواء الطَّيِّبِ وَ الْماءِ الْغَزيرِ الْعَذْبِ وَ الْاَرْضِ الْخَوّارَه زندگي بدون احراز سه عامل زيست محيطي حياتي (هوا، آب و زمين) گوارا نخواهد بود. انسان به عنوان خليفه خدا در زمين، مسئول آفريده شده است. از يك سو، نعمت‌هاي بسياري جهت رفع نيازمندي‌هايش در اختيار قرار گرفته و از سوي ديگر تكاليف و حقي بر او واقع شده است.

اسلاید 5 :

مستندات قانوني

—اصل پنجاهم قانون اساسي

— در جمهوري اسلامي حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي‌گردد. از اين رو فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.

—

اسلاید 6 :

بخشي از سیاست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران مرتبط با محيط زيست كشور

 

—1. سياست‌هاي كلي نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد "منابع طبیعی" مصوب مورخ 23/10/1377 که در تاریخ 3/11/1379 توسط مقام معظم رهبری تایید و طی شماره 1/76230 مورخ3/11/1379 ابلاغ گردیده است.

—ايجاد عزم ملي بر احياي منابع طبيعي تجديد‌شونده و توسعة پوشش گياهي براي حفاظت و افزايش بهره‎وري مناسب و سرعت بخشيدن به روند توليد اين منابع و ارتقاء بخشيدن به فرهنگ عمومي و جلب مشاركت مردم در اين زمينه.

—شناسايي و حفاظت منابع آب و خاك و ذخاير ژنتيكي گياهي- جانوري و بالا بردن غناي حياتي خاك‌ها و بهره‌برداري بهينه بر اساس استعداد منابع و حمايت مؤثر از سرمايه‌گذاري در آن.

—اصلاح نظام بهره‌برداري از منابع طبيعي و مهار عوامل ناپايداري اين منابع و تلاش براي حفظ و توسعة آن.

—گسترش تحقيقات كاربردي و فن‎آوري‌هاي زيست‌محيطي و ژنتيكي و اصلاح گونه‌هاي گياهي و حيواني متناسب با شرايط محيطي ايران و ايجاد پايگاه‌هاي اطلاعاتي و تقويت آموزش و نظام اطلاع‌رساني.

—

اسلاید 7 :

ادامه سیاست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران مرتبط با محيط زيست كشور

—. سياست‌هاي كلي نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد "منابع آب" مصوب مورخ 23/10/1377 که در تاریخ 3/11/1379 توسط مقام معظم رهبری تایید و طی شماره 1/76230 مورخ3/11/1379 ابلاغ گردیده است.

—ايجاد نظام جامع مديريت در كل چرخة آب بر اساس اصول توسعة پايدار و آمايش سرزمين در حوضه‌هاي آبريز كشور.

—ارتقاي بهره‎وري و توجه به ارزش اقتصادي و امنيتي و سياسي آب در استحصال و عرضه و نگهداري و مصرف آن.

—افزايش ميزان استحصال آب، به حداقل رساندن ضايعات طبيعي و غير طبيعي آب در كشور از هر طريق ممكن.

—تدوين برنامة جامع به منظور رعايت تناسب در اجراي طرح‌هاي سد و آبخيزداري و آبخوان‎داري و شبكه‌هاي آبياري و تجهيز و تسطيح اراضي و استفاده از آب‌هاي غيرمتعارف و ارتقاي دانش و فنون و تقويت نقش مردم در استحصال و بهره‎برداري.

—

اسلاید 8 :


 ادامه سیاست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران مرتبط با محيط زيست كشور

—بهينه‌سازي مصرف و كاهش شدت انرژي (سیاست‌هاي كلي نفت و گاز)

—ايجاد تنوع در منابع انرژي كشور و استفاده از آن با رعايت مسائل زيست محيطي و تلاش براي افزايش سهم انرژي‌هاي تجديدپذير با اولويت انرژي‌هاي آبي (‌سیاست‌هاي كلي ساير منابع انرژي)

—تلاش براي كسب فن‎آوري و دانش فني انرژي‌هاي نو و ايجاد نيروگاه‌ها از قبيل بادي و خورشيدي و پيل‌هاي سوختي و زمين گرمايي در كشور. (‌سیاست‌هاي كلي ساير منابع انرژي)

—سياست‌هاي كلي نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد "انرژی" مصوب مورخ 23/10/1377 که در تاریخ 3/11/1379 توسط مقام معظم رهبری تایید و طی شماره 1/76230 مورخ3/11/1379 ابلاغ گردیده است.

اسلاید 9 :

—بر اساس اين سند راهبردي، ايران كشوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل خواهد بود.

—بخشي از ويژگي‌هاي جامعه ايراني در افق اين چشم انداز عبارت است از:

—برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصت‌هاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره‌مند از محيط زيست مطلوب

—

اسلاید 10 :

—قوانين دايمي و خاص مرتبط با محيط زيست كشور

—قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع كشور (مصوب 27/10/1341)

—قانون شكار و صيد مصوب 1346 با اصلاحات بعدي آن

—قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل ها و مراتع كشور با اصلاحات بعدي (مصوب 30/5/1346)

—قانون حفظ نباتات (مصوب 18/2/1346)

—قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست (مصوب 28/3/1353 و اصلاحيه مصوب 24/8/1371)

— ‌قانون حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي (مصوب 4/11/1354)

— قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي (مصوب 8/12/1363هيأت وزيران)

—قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور (مصوب 5/7/1371)

—قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا (مصوب 3/2/1374)

— قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران (مصوب 14/6/1374)

— قانون مديريت پسماندها (مصوب 20/2/1383)‌

—قانون ايمني زيستي

— قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 16/12/1361و اصلاحیه مصوب 14/8/1364) 

—

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید