بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

پوستر چیست؟

 • یک رسانه و ابزار برای اطلاع‌رسانی
 • طبق تعریفی که در دیکشنری‌ها آمده، پوستر یک صفحه‌ ایست که بر روی دیوار نصب می‌شود ، ماموریتی برای اطلاع‌رسانی دارد ، آگاهی می‌دهد و مطلبی را می‌رساند.
 • نیازهای اجتماعی و فرهنگی در اوسط قرن نوزدهم
 • تبلیغات جنگ درفاصله جنگ اول و دوم جهانی
 • تاثیر گذاری در بخش‌های سازندگی و اقتصادی و . . .

اسلاید 2 :

پوستر علمی

 • یک متنی که نتایج تحقیقات را به طور موثر منتقل می کند.
 • اجزای تشکیل دهنده پوستر علمی:

–عنوان کوتاه

–مقدمه ای بر سوالات مهم

–نتایج متحیر کننده

–بحث روی نتایج

–لیستی از مقاله های موجود در زمینه تحقیق مورد نظر

–تشکر از همکاران

اسلاید 3 :

پوستر بهتر از سخنرانی

 • تاثیر بیشتر روی بازدید کنندگان
 • جذب افراد با تخصص نا مربوط به تحقیق
 • نداشتن فرصت سخنرانی
 • کلاس گذاشتن برای دوستان

اسلاید 4 :

ابزارهای طراحی پوستر

 • کنترل طرح بندی متن
 • تعیین طرح بندی (Layout) صفحه
 • بعضی ابزارهای مناسب

QuarkXPress

InDesign

LaTeX

illustrator

CorelDRAW

Freehand

Omnigraffle

اسلاید 5 :

طرح بندی (Layout)

 • طرح بندی با توجه به گراف ها و عکس ها
 • فضای خالی کافی
 • راهنمایی خواننده در مورد چگونگی حرکت بین قسمت های مختلف پوستر
 • مثال:

–قرار دادن قسمت ها ی کم اهمیت

     در پایین پوستر

–قرار دادن نتیجه گیری در سمت

     راست پوستر

اسلاید 6 :

طرح بندی (Layout) ...

 • تولید یک طرح سریع
 • صرفه جویی در وقت
 • گرفتن پیشنهادات دوستان

–تعداد کلمات

–سبک نثر نوشته شده

–وضوح تصاویر

–اندازه فونت ها

–...

اسلاید 7 :

 • قرار دادن پوستر در سایت Flickr.com
 • جمع آوری پیشنهادات به صورت الکترونیکی
 • ایجاد سطح دسترسی محدود برای

  پیشنهادات

اسلاید 8 :

بخش های تشکیل دهنده پوستر

 • عنوان

–در بردارنده پی آمد بحث

–حداکثر 2 خط

 • خلاصه (بهتر است نداشته باشیم)

–حداکثر 50 کلمه

 • مقدمه

–علاقه مند کردن خواننده به موضوع

–ادبیات ساده

–شرح صورت مسئله به صورت کلی

–قرار دادن عکس برای روشن کردن موضوع

–حداکثر 200 کلمه

اسلاید 9 :

بخش های تشکیل دهنده پوستر ...

 • شرح اصلی

–شرح وسایل و متد های استفاده شده

–استفاده از ابزارهایی چون فلوچارت برای توضیح متد ها

–استفاده از عکس

–حداکثر 200 کلمه

 • دست آورد

–نشان دادن موفق بودن تحقیق

–شرح نتایج کمی و کیفی

–ارائه تحلیل های آماری با گراف، عکس و جدول داده

–قراردادن جدول ها با شرح

–حداکثر 200 کلمه

اسلاید 10 :

 • نتیجه

–یادآوری موضوع تحقیق و نتایج

–متقاعد کردن خواننده در مورد اینکه نتایج قابل قبول و جالب است

–نشان دادن ارتباط این تحقیق با تحقیقات دیگر

–نشان دادن کاربرد نتایج این تحقیق در صنعت

–حداکثر 300 کلمه

 • منابع

–منابع اینترتی و مقالات

–استفاده از فرمت استاندارد

–اگر یک مقاله را کامل نخوانده اید، نام آن را ذکر نکنید

–حداکثر 10 منبع

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید