دانلود فایل پاورپوینت نظریه های انگیزشی در سازمان

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نظریه های انگیزشی در سازمان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نظریه های انگیزشی در سازمان قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

هر کجا که موضوع تحقیق به انسان مرتبط باشد، لازم است تا قبل از هر چیز جهت به‌کارگیری عملی، تعریفی شفاف و مشخص از انسان ارائه نمود.
به دیگر سخن آنکه هر کس که مایل است تا با دیگر انسانها کاری را انجام دهد و امید دارد که بتواند توانایی‌های اورا به‌کار گرفته و توسعه دهد لازم است در قدم اول ویژگی‌ها و طبیعت انسان را بشناسد.

اسلاید ۲ :

در یک قرن اخیر در تعریف‌های مرتبط با انسان در علم سازمان تغییرات اساسی به وقوع پیوسته است.
در این تغییر به صورت تدریجی خواص و توانایی‌های مختلفی از انسان کشف گردیده است.
نگرش اول که به صورت سطحی و ساده به انسان می‌نگریست، تبدیل به یک تصویر پیچیده شده و او را به عنوان یک منبع با ارزش و غیر قابل جایگزین در سازمان معرفی نموده‌اند.

اسلاید ۳ :

ذات انسان مثبت و خوب است.
در درون او دو نیروی درونی متضاد وجود دارد که می‌تواند او را به دو جهت مخالف یکدیگر هدایت نماید.
او این قدرت را دارد و می تواند که با عقل، آگاهی، خواست و اراده در چار چوب ارزشهای مورد نظر خود و با توجه به امکاناتش جهت حرکت خود را مشخص نماید.
هدف زندگی انسان تحقق خویش و رشد با ایجاد تعادل است.
هر چه انسان به سمت رشد پیش می‌رود به همان نسبت بهره‌ورتر می شود.
انسان، وسیله، محور، روح و هدف بهره‌وری در سازمانهاست.

اسلاید ۴ :

انگیزش : علت رفتار است
تحقیقات کتابخانه‌ای نشان می‌دهند که هیچ نظریه انگیزشی وجود ندارد که تمامی ابعاد مرتبط با انگیزش را در برگیرد. از این رو لازم است تا این نظریه‌ها توأماً در نظر گرفته شده، یکپارچه شوند و مورد استفاده قرار گیرند.
برای یکپارچه سازی و استفاده از این نظریه‌ها در برنامه‌های انگیزشی لازم است تا فاکتورهای مهم مرتبط با هر یک شناخته شوند و تلفیق گردند.

اسلاید ۵ :

این نظریه ها که عمدتاً پایه های نظریه های دیگررا تشکیل می دهند، شامل سه نکته اساسی هستند.
منابعی درونی که انسان را تحریک می نمایند.
فروید: من – فرا من
یونگ: تز – آنتی تز
مسلمان: غریزه – فطرت
دو نیروی عمده در درون انسان فعال هستند.
این دو نیرو باعث بروز و به فعلیت در آوردن خواص انسان و رفتار او می شوند.
این امر موجب می شود تا انسان با توجه به سیستم ارزشی خود تصمیم‌گیری نموده و رفتاری را از خود بروز دهد.

اسلاید ۶ :

این نظریه ها می کوشند تا عوامل، نیازها و محرکهایی را که افراد را به کار بر می‌انگیزند، دقیقاً مشخص سازند و غالباً نحوه ارضای آنها در سازمان را بیان می‌کنند.
در نظریه‌های محتوایی نیازهای انسان در دو گروه تقسیم‌بندی شده‌اند:
نیازهای مادی ـ سطحی – اولیه مانند: عدم بلوغ از نظر ارجریس، نظریه xمک گریگور، نظریه ارگ الدفر و نیازهای سطحی مازلو
نیازهای عالی ـ رشد- ثانویه مانند: بلوغ از نظر ارجریس، نظریهY مک گریگور، رشد الدفر و نیاز به خودشکوفایی مازلو
انسانها در دو سطح زندگی می کنند: راحت گرا (در نیازهای اولیه) و یا تکامل‌گرا (نیازهای عالی)

اسلاید ۷ :

انفعال
وابستگی
رفتار در ابعاد محدود
علاقمندیهای سطحی و محدود
چشم انداز زمانی محدود
موقعیت زیر دستی
عدم آگاهی بخود
فعالیت
عدم وابستگی
رفتار در ابعاد مختلف
علایق قوی و عمیق
چشم انداز زمانی وسیع (همراه با دوراندیشی)
موقعیت مساوی یا برتر
آگاهی از خود و کنترل آن

اسلاید ۸ :

نتایج تحقیقات مختلف نشان می دهند انسانهایی که در سطح دوم از نیاز قرار دارند به صورت آشکار بهره‌ورتر هستند.
تحقیقات نشان می دهد که همکاران دارای نیازهای درونی در سازمان به عنوان فاکتورهای کلیدی موفقیت عمل می‌نمایند.
در دنیای واقعی انسانهای بسیار کمی در سطح بالایی از بلوغ و یا عدم بلوغ قرار دارند. از این رو در دنیای کار به عنوان اولین گام در این خصوص لازم است تا از طرق مناسب نیازهای کارکنان مشخص گردیده و متناسب با آن سیستم جبران خدمت (درونی ـ بیرونی) و برنامه های آموزش و پرورش مناسب طراحی و به اجرا گذاشته شوند.

اسلاید ۹ :

در نظریه های فرآیندی بیشتر بر جریان و فرآیند انگیزش افراد تاکید شده است. به عبارت دیگر در این نظریه ها قبل از آنکه به یک یا چند عامل خاص که موجب انگیزش می گردد تکیه شود، به چگونگی و نحوه انگیزش افراد از نظر ادراکی پرداخته شده است.
به تعبیر دیگر نظریه های محتوایی بر نیازها و انگیزشهایی تاکید دارند که علت رفتار هستند. در صورتی که نظریه های فرآیندی انگیزش به این سؤال پاسخ می دهند که رفتار چگونه قوت می گیرد، هدایت می‌شود، ابقا و یا متوقف می گردد.

اسلاید ۱۰ :

نظریه انتظار: شناخت تفاوت افراد، ایجاد رابطه بین عملکرد و پاداش و جاذبه هایی که پاداش و شغل برای فرد دارد
نظریه برابری: معیار سنجش افراد نسبت به برخورد عادلانه سازمان و مدیر با او و دیگران
برخورد عادلانه نقش مهمی در آرامش و ایجاد انگیزش ایفا می نماید.
تئوری تعیین هدف: تکیه بر اهداف قابل وصول اما نه چندان سهل، همسویی اهداف مدیر، فرد و سازمان به عنوان عامل مهم در اثربخشی
نظریه تقویت: تاکید بر تقویت، مثبت و منفی که باعث تداوم اعمال صحیح و جلوگیری از اعمال اشتباه شود، تکیه شده.
مدل اقتضایی انگیزش: خصوصیات شغل، شاغل و سازمان – هشت حالت برای انگیزش افراد

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 23 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد