بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

بنگاههای کوچک و متوسط هم به دلیل محدودیتهای منابع و هم به دلیل بی اعتقادی مدیران آنها به روشهای مرسوم بازاریابی در شرکتهای بزرگ ، نمی‌توانند اینگونه بازاریابی را انجام دهند .

اسلاید 2 :

بنگاههای کوچک و متوسط یکی از اجزای حیاتی رشد در اقتصاد جهانی بوده و اهمیت آنها در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بخوبی شناخته شده است. اینگونه بنگاهها به طور میانگین بیش از نیمی از نیروی انسانی شاغل در اقتصاد را به کار گمارده‌اند و نیمی از کل مشاغل جدید را فراهم می آورند.

اسلاید 3 :

 • تاسیس و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط به منابع اندکی نیاز دارد.
 • بنگاههای کوچک و متوسط از درجه اشتغال زایی بالایی برخوردار هستند.
 • بنگاههای کوچک و متوسط اغلب متکی بر منابع داخلی هستند.
 • بنگاههای کوچک و متوسط از انعطاف پذیری بالایی برخوردارند.
 • بنگاههای کوچک و متوسط دارای قدرت سازگاری با شرایط متغیر محیطی هستند

اسلاید 4 :

 • بنگاههای کوچک و متوسط رقابت پذیر و نوآورانه هستند.
 • بنگاههای کوچک و متوسط نیروهای متخصص بنگاههای بزرگ را پرورش می‌دهند.
 • مدیریت و کنترل بنگاههای کوچک و متوسط هزینه کمتری در بر دارد.
 • مکان یابی بنگاههای کوچک و متوسط به سهولت قابل انجام است.
 • توسعه بنگاههای کوچک و متوسط نحوه توزیع درآمد را به نفع افراد کم درآمد بهبود می بخشد.

اسلاید 5 :

 

 • میزان کارایی هر واحد اقتصادی متاثر از عوامل متعددی است.
 • کاربر بودن فعالیت بنگاههای کوچک و متوسط
 • عدم تخصص و آگاهی نیروی کار است
 • استفاده از مدیریت سنتی در بنگاههای کوچک و متوسط
 • پایین بودن استاندارد کیفی کالای تولید شده ، زمانبر بودن تولیدات در این بنگاهها و نامطمئن بودن وضعیت آتی آنها

اسلاید 6 :

 • پایین بودن سطح درآمد در بنگاههای کوچک
 • بنگاههای کوچک و متوسط غالبا قادر به استفاده از صرفه جوییهای ناشی از مقیاس چه در شکل استفاده از اندازه بنگاه و چه در نوع مدیریت نیستند.
 • معمولا بخش عمده سیاستهای حمایتی دولتها متوجه بنگاههای بزرگ است. موسسات مالی اعم از موسسات داخلی و خارجی تمایلی به تامین نیازهای سرمایه ای بنگاههای کوچک و متوسط از خود نشان نمی دهند

اسلاید 7 :

 • محدودیتهای منابع همچون منابع مالی ، زمان ، دانش بازاریابی.
 • کمبود کارشناسان متخصص.
 • تاثیر محدود در بازار.

اسلاید 8 :

شبکه سازی در فعالیتهای بازاریابی بنگاههای اقتصادی به معنای استفاده از شبکه‌های متنوعی است که پیرامون تعاملات و فعالیتهای عادی ساخته می شوند.

اسلاید 9 :

 • شبکه های ارتباط شخصی
 • شبکه های اجتماعی
 • شبکه های کسب و کار
 • شبکه‌های صنعتی
 • شبکه های بازاریابی

اسلاید 10 :

 • ترکیب مفاهیم بازاریابی بنگاههای کوچک و متوسط و تعاریف شبکه ها وشبکه سازی ، به ایجاد مفهوم بازاریابی توسط شبکه سازی منجر می شود.
 • شبکه سازی بنگاههای کوچک و متوسط کاملا هماهنگ با مشخصات بازاریابی این بنگاههاست و تمایل به غیررسمی و بدون ساختاربودن دارد. همچنین این شبکه سازی معمولا به صورت آنی و انفعالی صورت می‌گیرد.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید