بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

  • معرفی مدل BSC
  • مراحل طراحی و پیاده سازی کارت امتیازی متوازن

– تهیه نقشه استراتژی

– تعیین سنجه ها ، اهداف کمی و اقدامات اجرایی

– تدوین برنامه های اجرایی

– تجزیه و تحلیل نتایج ، بازنگری و نهایی سازی برنامه پیاده سازی

  • ویژگیها ، فواید و عوامل کلیدی موفقیت BSC
  • مدلهای تلفیقی و کاربردی کارت امتیازی متوازن

اسلاید 2 :

در دهه 1990 ميلادی مدلکارت امتيازی متوازنابتدا بعنوان يک روش نوين ارزيابی عملکرد و سپس به عنوان ابزاری جهت کمک به تحقق استراتژی و يا به عبارتی بهتر سيستمی برای مديريت بر استراتژی، توسطرابرت کاپلاناستاد صاحب نام دانشگاه هاروارد وديويد نورتنمشاور برجسته مديريت در امريکا مطرح شد و از سوی صاحبنظران مديريت و مديران سازمانها به شدت مورد استقبال قرار گرفت.

اسلاید 3 :

کارت امتیازی متوازن چهارچوبی است برای تشریح فعالیتهای یک سازمان از چهار جنبه مختلف که اینکار از طریق تعدادی شاخص صورت می گیرد .

مدل ارزیابی متوازن تکنیکی جهت تبدیل استراتژی به عمل می باشد، به عبارتی دیگر مدل مزبورتکنیکی جهت عملیاتی ساختن آرمان، ماموریت، استراتژیهای سازمانها  بوده و بدنبال پاسخگوئی بدین موضوع است که اساسا چه کارهائی باید انجام شود و چه شاخصهایی میبایست مورد ارزیابی قرار گیرد.

اسلاید 4 :

  جنبه يادگيري و رشد : به منظور رسيدن به چشم انداز سازمان، چگونه توانايي هاي خود را در راستاي بهبود و تغيير تقويت كنيم؟

جنبه فرآيندهاي داخلي : براي جلب رضايت مشتريان ، كدام فرآيندها بايد بهبود يابند؟

 جنبه مشتري : مشتريان در مورد ما چه فكر مي كنند و ما براي رسيدن به چشم انداز سازمان چگونه بايد در مقابل آنها ظاهر شويم؟

جنبه مالي : براي موفقيت مالي چه كارهايي را بايد انجام دهيم و چگونه با صاحبان سهام برخورد و ارتباط داشته باشيم؟

اسلاید 5 :

چگونه می توان به اهداف بلند پروازانه ی جنبه فرایندهای داخلی، رضایت مشتری و نهایتاً جنبه مالی جامعه عمل پوشاند؟

در واقع این اهداف و سنجه ها توانمدسازهای اهداف سه جنبه دیگراند. آنها زیربنایی برای برپایی نظام ارزیابی متوازن اند.

سنجه هایی مانند رضایت کارکنان، فضای مناسب کاری، دسترسی به سیستم های اطلاعاتی لازم، برنامه های آموزش کارکنان، ارائه پیشنهاد و طرح های نو نمونه هایی از سنجه های این جنبه اند.

اسلاید 6 :

1- سرمایه سازمانی

رهبری : رهبری شایسته در تمامی سطوح برای هدایت منابع در راستای تحقق اهداف استراتژیک

هماهنگی :هماهنگ سازی چشم اندازها ، مأموریت و اهداف کوتاه و بلندمدت با اهداف  فردی در تمام سطوح سازمان

فرهنگ : عجین نمودن اهداف و استراتژیها در هنجارهای افراد سازمان

2-سرمایه انسانی

توانایی استفاده از قابلیتها و شایستگهای بالفعل و بالقوه کارکنان در راستای تحقق اهداف استراتژیک

3-سرمایه اطلاعاتی

استفاده از سیستمهای اطلاعاتی هماهنگ و مناسب با استراتژیهای سازمان

اسلاید 7 :

در جنبه فرایندهای داخلی سازمان ها می بایست فرایندهایی را مشخص کنند که با برتری یافتن در آنها بتوانند به ارزش آفرینی برای مشتریان و نهایتاً سهامداران خود ادامه دهند.

تحقق هر یک از اهدافی که در جنبه مشتری تعیین می شود مستلزم انجام یک یا چند فرایند عملیاتی به صورت کارا و اثربخش است.

توسعه محصولات و خدمات جدید، خدمات پس از فروش و مهندسی مجدد فرآیندهای تولیدی ، نمونه های از این قبیل فرایندهاست.

اسلاید 8 :

1-فرآیندهای مدیریت عملیاتی

شامل توسعه و حفظ روابط با تأمین کنندگان ، تولید کالا و خدمات ، توزیع و تحویل کالا ،

2-فرآیندهای مدیریت مشتری

شامل انتخاب مشتری و بازار هدف ، دستیابی به مشتری و بازار هدف ، حفظ مشتری ، رشد (توسعه کسب و کار با مشتریان)

3-فرآیندهای نوآوری

شامل درک و شناسایی فرصتها ، مدیریت طرحهای تحقیق و توسعه ، طراحی و توسعه محصولات و خدمات جدید و عرضه محصولات جدید

4-فرآیندهای قانونی و اجتماعی

توجه به قوانین و مقررات اجتماعی و ملی ، محیط زیست ، بهداشت و ایمنی کارکنان

اسلاید 9 :

1- بیانگر دیدگاه مشتریان به سازمان

2- بیانگر چگونگی عملکرد سازمان در خدمت رسانی به مشتریان هدف جهت دستیابی به اهداف مالی

برای انتخاب و سنجه های مربوط به جنبه مشتری، سازمان های         می بایست به دو سوال اساسی پاسخ دهند:

اول اینکه چه کسانی مشتری هدف هستند؟

 دوم اینکه ارزش های پیشنهادی ما برای آنها چیست؟

برای کسب موفقیت در این جنبه سنجه ها شامل  رضایت مشتری ، وفاداری مشتری ، حفظ مشتری و سهم بازار هستند .

اسلاید 10 :

سنجه های مالی از اجزاء مهم نظام ارزیابی متوازن اند. بویژه در سازمان های انتفاعی، سنجه های این جنبه به ما می گویند که :

1- اجرای موفقیت آمیز اهدافی که در سه جنبه دیگر تعیین شده اند نهایتاً به چه نتایج و دستاورد مالی منجر خواهد شد.

2- پیامدهای مالی قابل سنجش اقداماتی که تاکنون در سازمان انجام شده چیست؟

3- چه میزان بهبود در سطوح مختلف سازمان در نتیجه تعیین و اجرای استراتژی بوجود آمده است.

نمونه هایی از سنجه ها و سنجه های جنبه مالی عبارتنداز بازده سهام ، نرخ بازگشت سرمایه ، افزایش سهم بازار ، رشد درآمد ، کاهش هزینه و ...

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید