دانلود فایل پاورپوینت گیاه شناسی گل مریم

PowerPoint قابل ویرایش
14 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت گیاه شناسی گل مریم توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت گیاه شناسی گل مریم قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 • گل مریم ازمهمترین گلهای شاخه ای در مناطق گرمسیری ونیمه گرمسیری است . منشأ آن از مکزیک است وجزء ۱۰ گل شاخه بریده دنیاست.
 • در صادرات گل ایران مقام اول را دارد
 • در هند وفرانسه برای صنایع عطر سازی کشت می شود ودر ژاپن اهمیت زیادی دارد.
 • سطح زیر کشت در ایران:۲۵۰هکتاراست
 • در هر متر مربع ۲۰تا۳۰ شاخه تولید می شود

اسلاید ۲ :

مشخصات گیاه شناسی

 • گل مریم از زیر رده تک لپه ایهاواز خانواده آماریلیداسه است
 • گلهای آن تریمر هستند
 • پوشش گل لوله ای است واز بخش بالایی باز می شوند

اسلاید ۳ :

طول سنبله به ۹۰سانتی مترمی رسددر هر سنبله ۳۰تاگل وجود دارد     وطول گل آذین ۱۴تا ۳۸ سانتی متر است .
     

 • گل ها به صورت جفت جفت هستند

اسلاید ۴ :

تعداد پرچمها ۶ عدد است بساکها از بخش میانی به هم پیوسته اند وتخمدان حفره ای است .گرده افشانی آن توسط حشرات صورت میگیرد

 • برگها در قائده گل هستند که طول آنها ۶۰ سانتی متر است و
 • پهنا ی آ نها ۱تا ۲ سانتی متر است
 • تعداد کروموزمها برابر ۳۰ می باشد

اسلاید ۵ :

کاشت گل مریم

 • کاشت گل مریم به صورت کرتی یا ردیفی است
 • فاصله کشت ۲۰ در ۳۰ می باشد وعمق کاشت ۳تا ۱۰ سانتی متر می باشد

اسلاید ۶ :

زمان کاشت بسته به منطقه پاییز یا بهار می باشد

 • خاک موردنیازآن سبک ،شنی وبا حاصلخیزی مناسب می باشد
 • خاک باید ظرفیت نگهداری آب را به خوبی داشته باشد
 • آن باید برابر۵/۶ تا۷ باشدpH
 • مواد غذایی مورد نیاز :

به صورت سرک یا متناوب .NPK

۱۰۰ کیلو گرم کود ازت در هکتار .

اسلاید ۷ :

آبیاری

 • طی فصل رشد رطوبت باید حفظ شود
 • مقدار آب مورد نیاز ودوره آبیاری بر اساس نوع خاک محاسبه
 • می شود به طور کلی بین ۴۰۰تا ۷۰۰ متر مکعب در سال برای
 • یک هکتار مورد نیاز است
 • نور وفتو پریودیسم
 • برای تولید پیاز مریم غده ای باید در آفتاب کامل با درجه حرارت ۲۰ تا ۳۰ درجه کاشته شود مریم غدهای به فتو پریود غیر حساس است اما در روز های بلند(۱۶ ساعت) رشد رویشی تحریک وگلها ۱۰روز زودتر ظاهر می شوند

اسلاید ۸ :

درجه حرارت

 • درجه حرارت انبار بر تعداد پیازهای برداشت شده وکیفیت گل سنبله اثر دارد نگهداری پیازها در د مای حداقل ۱۸درجه به مد ت ۴ تا ۶ هفته عملکرد گلها را بهبود می دهد اما نگهداری بیشتر باعث کاهش عملکرد می شود .
 • برای بیشترین رشد ریشه ، درجه حرارت خاک باید ۲۰ درجه وبرای حداکثر تولید پیاز درجه حرارت هوا باید بین ۲۰ تا ۳۰ درجه باشد .

اسلاید ۹ :

روش های تکثیر

 • از نظر تولید تجاری ۳ سیستم تکثیری وجود دارد
 • ۱-استفاده از پاجوش
 • ۲-استفاده از بذر
 • ۳-سیستم آزمایشگاهی

اسلاید ۱۰ :

آفات وبیماریها

 • نماتدهای آفلند کوئیده وملویدوجین باعث لعابی شدن ریشه ها می شوند که برای کنترل از الدیکارب استفاده می کنند
 • – پوسیدگی ساقه که عامل آن قارچی است که برای کنترل آن از
 • ضدعفونی خاک باPCNBدر مرحله گلدهی استفاده می شود
 • کنه ها از آفات اصلی هستند که در تراکم های بالا اتفاق می افتند
 • کرمها وتریپسها از حشرات عمده هستند که به عنوان آفت برایمریم هستند
 • برای از بین بردن علف های هرز از سیمازین به میزان ۳ کیلو در هکتار استفاده می شود وهمچنین محلول پاشی آترازین به میزان ۳
 • کیلو در هکتار استفاده می شود
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 14 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد