بخشی از مقاله

چکیده


آموزش الکترونیکی به عنوان یک رویکرد نـوین آموزشـی نیازمنـد بررسـی موشـکافانه در همه ابعاد مدیریتی است. به دلیل نوظهور بودن این روش آموزشی، مدیریت دانش و علوم فراگیری شده نوین و به کارگیری اصولی آن در امور سازمانی می تواند بهترین اهداف را برای سازمان فراهم سازد. در این مقاله که به شیوه مروری تنظیم شده است، با کمک منابع کتابخانه ای و متون علمی ضمن مرور و بررسی بهترین شیوه های نوین آموزش الکترونیک به ویژه در سازمان های خبره محور و تخصصی، به ارائه بهترین راهکار جهت مدیریت دانش فردی و سازمانی اشاره می شود. همچنین به تبیین ماهیت یادگیری، مدیریت حل مسائل سازمانی، مدیریت یادگیری و خلاقیت در امر مدیریت دانش پرداخته می شود و در پایان پیشنهاد هایی برای مدیران ارشد سازمان های تخصصی و خبره محور که دارای منابع انسانی با بلوغ فکری بالا هستند ارائه خواهد شد.

کلمات کلیدی: آموزش الکترونیکی، مدیریت دانش، دانش سازمانی، مدیریت یادگیری، سازمان یادگیرنده


1


-1 مقدمه و هدف تحقیق


یکی از انواع سیستم های مدیریتی جدید در سازمان ها، بویژه سازمان های دانش محور، سیستم مدیریت دانشی است. سازمان هایی که بر محور دانش، اهداف سازمانی خود را تبیین و تعریف می کنند، عملکرد بهتری در بهسازی و رویکرد بهبود وظایف و عملکردهای سیستمی خود دارند. آشنایی با نحوه استفرار نظام های مدیریت دانش در سازمان های مشابه، می تواند راهکارهای بهتری درخصوص شناخت بهتر و موثرتر این نوع نظام ها، ارائه دهد و راه را برای رسیدن به اهداف سازمانی مبتنی بر عقل و دانش نوین، هموار سازد. اجرای طرح های موقت آموزش الکترونیکی درون سازمانی، با رویکرد درک بهتر انگیزه های شرکت کنندگان در این دوره ها و پرورش کارکنان و رهبران دانشی، جهت هدایت نسل های بعدی استخدامی در سازمان ها در راستای اهداف و چشم اندازهای دورتر چندین ساله و با کمک مدیریت دانشی منسجم، می توان شاهد بهترین نوع عملکرد سازمانی در تمامی سطوح سازمان بود. در برگزاری دوره های آموزش الکترونیکی سازمانی، درخصوص مقوله هزینه بر بودن دوره ها برای سازمان مربوطه و بحث محتوای آموزشی مختصر، مفید و کاربردی بودن با بازدهی معقولانه و سریع، باید دقت کافی لحاظ گردد.

-2 مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق


نتیجه یک پژوهش نشان داده است که تهیه و تولید محتوای آموزش مجازی دروس تخصصی، بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند. همچنین شایسته است که در بخش های مختلف نرم افزار چند رسانه ای آموزشی از تلفیق متون چاپی یا گفتاری و تصاویر استفاده شود، زیرا در بعضی قسمت ها مشاهده شد که متون چاپی و گفتاری همزمان ( صدای استاد مربوطه ) استفاده شده است و از تصاویر استفاده نشده است. در این حالت، فراگیر قادر به ساختن مدل های ذهنی- تصویری را ندارد و فقط یک کانال حسی فراگیر درگیر می باشد، که این امر به روند یادگیری، لطمه وارد می سازد و مانع یادگیری موثر میشود (مرتضوی اقدم, رحمانی نیشابور, زارعی زوارکی,

آتشک, ,1393 ص. .(10 پروفسور اندرسن1 و مککورفیک2 ده اصل پداگوژیکی "هماهنگی با دوره آموزشی"، "دربرگیری"،

1 Anderson

2


"دخالت و تعامل یادگیرنده"، "روشهای نوآورانه"، "آموزش اثربخش"، "ارزیابی سازنده"، "ارزیابی معتبر و قابل اعتماد"، "انسجام، هماهنگی و شفافیت"، "سهولت استفاده" و "مقرون به صرفه بودن" را برای دستیابی به اهداف آموزش الکترونیکی بیان کرد

.(Swanepoel, 2012) دکتر کلارک معتقد است با اضافه کردن گرافیک به کلمات و یا تشریح گرافیک با صدا قدرت یادگیری افزایش میابد. اگر چه وی معتقد است که استفاده از تصاویر، متن و صداهای اضافه و بیجهت و همچنین تشریح گرافیک به همراه هر دوی صدا و متن میتواند موجب صدمه به یادگیری شود .(Clark, 2002) اگرچه دوره های بسیاری در یک برنامه، به جای همدیگر توسط برخی استفاده می شود، اما هرگز برنامه های بسیاری در یک دوره بازگشت به عقب وجود دارد. برای نشان دادن بیشتر عدم قطعیت، محیط یادگیری را می توان به عنوان:

یک سیستم آموزش مدیریت (LMS)، یک سیستم مدیریت دوره (CMS)، یک محیط مجازی آموزش (VLE) و یا حتی سیستم مدیریت دانش (KMS) تا آنجا که شرایط در حال مترادف استفاده می شود، برخی از هر نظر زمانی متفاوت ببینید ( Moore, ,Galyen, 1393 ,Dickson-Deane ص. .(2

از مزایای عمده آموزش الکترونیکی، انعطاف پذیری، کاهش زمان و هزینه است. سایر مزایا شامل راحتی و دسترسی سریع هر زمان و در هر کجا، توزیع آسان تر از مواد دوره از طریق آموزش الکترونیکی، بازخورد فوری در هنگام استفاده از مشق شب آنلاین، مسابقه و تست، بررسی آسان و سریع، دسترسی آسان به منابع مختلف، ارائه سبک های مختلف و تسهیل یادگیری از طریق انواع فعالیت ها، امکان پیوستن آسان به بحث تابلو اعلانات در هر زمان، و یا بازدید از همکلاسی ها و مدرسان از راه دور در اتاق های چت است

.(Jamil & Itmazi, 1393, pp. 2-3)

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید