دانلود مقاله تحلیل عناصر برنامه درسی کتاب فارسی اول ابتدایی

word قابل ویرایش
6 صفحه
9700 تومان

چکیده

شروع به کارگیری علمی و عملی اصول و معیارهای دانش برنامه ریزی درسی در سیری در یادگیری دانش آموزان محسوب می شود که یادگیری آنان را تسهیل می کند. طراحی ، اجرا ، ارزشیابی باعث تعمیق و توسعه منطقی محتوای مورد نظر می شود. علاوه بر موارد مذکور در یادگیری دروس دیگر از قبیل ریاضی،دینی،علوم و… نیز تأثیر بسزایی دارد. در این نوشتار به تحلیل عناصر برنامه درسی فارسی اول ابتدایی اشاره شده است تا در جهت به کارگیری معلمین در فرآیند آموزش تا یادگیری را عمق ببخشد. این مقاله به تحلیل عناصر برنامه درسی کتاب فارسی اول دبستان از دیدگاه فرانسیس کلاین پرداخته است که این عناصر عبارتند از : »هدف، محتوا، فعالیت های یاددهی-یادگیری، روش های تدریس،مواد و منابع آموزشی،گروهبندی فراگیران، فضا، زمان، ارزشیابی«

کلمات کلیدی: عناصر نه گانه ، کتاب فارسی ، اول ابتدایی

National Conference 27/8 /2015 Kome elmavaran danesh R.S. Institute

Article Code: 3239

۱

مقدمه

از آنجا که مهارت های زبانی دارای دو ماهیت شفاهی و کتبی است،لذا به منظور بهبود روند یاددهی یادگیری آموزش زبان فارسی ،برای اولین بار در تاریخ زبان آموزی ایران،کتاب های فارسی ابتدایی در دو نسخه تفکیک و تدوین شده است در تدوین و سازماندهی این کتاب ها هم به ماهیت درس و هم به شرایط سنی و نیازهای مخاطبان توجه گردیده است.زبان فارسی ،برای ما جایگاه و اهمیت بسیار ارجمندی دارد.چون از سویی هویت فرهنگی ما را سامان می دهد و از سوی دیگر ،درگاه رفتن به دنیای آموزش و یادگیری دیگر علوم و فضائل است.درس فارسی پیام آور شکوه و جلال فکر و فرهنگ ایران اسلامی در طول روزگاران است.مراد از کتاب های آموزشی فارسی(بخوانیم و بنویسیم)کتاب های غیر درسی هستند.این گونه کتاب ها معمولا در جهت براورده شدن هدف های کلی و جزیی کتاب های درسی فارسی و کمک به تقویت یادگیری و یاددهی آنها تهیه و تولید می شوند. هدف کتاب فارسی:تربیت شهروندی باصلاحیت های مشترک(مبتنی بربرنامه ی درسی ملی).

(۱ عنصر هدف:

اهداف کلی آموزش زبان فارسی در سال اول ابتدایی الف) اهداف شناختی

– آشنایی با نشانه های خط فارسی

– آشنایی اولیه با عناصر محورهای جانشینی و هم نشینی

– آشنایی با گونه ی گفتاری زبان معیار و نظم ونثر

– آشنایی اولیه با مسائل اعتقادی،ملی،فرهنگی- تربیتی،علمی،اجتماعی و هنری و پرورش حافظه و تفکر خلاق

ب) اهداف عاطفی

فراهم نمودن زمینه های ایجاد علاقه و نگرش مثبت نسبت به:

-مسائل اعتقادی،ملی،فرهنگی- تربیتی،علمی،هنری و اعتقادی تلطیف و احساسات و عواطف

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد