دانلود پاورپوینت آموزش ریاضی ۲

PowerPoint قابل ویرایش
256 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت آموزش ریاضی ۲ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت آموزش ریاضی ۲ قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

محتوای آموزش ریاضیات بایستی با هدف رشد هر چه بیشتر قدرت استنتاج و یادگیری ، شناخت ساختارهای ریاضی و مبتنی بر تقویت قوای فراگیری شهودی دانش آموزان تدوین گردد.
بدین ترتیب هدفهای آموزشی ریاضیات در دبیرستان مبتنی بر چهار دسته ذیل می باشد :

اسلاید ۲ :

      نقش ریاضیات در شناخت طبیعت و جهان
     نقش ریاضیات در تربیت فکر
 
نقش ریاضیات در تامین آینده فرد و جامعه  .۳
  نقش ریاضیات در تربیت فرهنگی  .۴

اسلاید ۳ :

اکنون به اختصار هر یک از این اهداف را در قالب اهداف جزئی و واسطه تشریح می کنیم .
نقش ریاضیات در شناخت طبیعت و جهان
 ۱
                  آشنایی با ساختارهایی از جهان عینی که در تجربیات دانش آموزان ظاهر می شود و دسته بندی آنها

اسلاید ۴ :

آموزش تکنیکهای لازم برای مدلسازی ریاضی و مسائل روزمره زندگی و تجزیه و تحلیل این مدلها
آموزش ریاضی مورد نیاز برای مطالعه سایر موضوعات درسی
آشنایی با نقش ریاضیات در صنعت ، تکنولوژی ، کشاورزی ، و علوم انسانی و اجتماعی .

اسلاید ۵ :

نقش ریاضیات در تربیت فکر  .۲
۲-۱  : پرورش قوه تفکر ریاضی ( اندیشه ، استدلال ، تخمین و استنتاج )
۲-۲ : پرورش دقت (نظری و عملی )و عادت به نظم فکری و پرورش  قوه نقد و انتقاد .
۲-۳ : پرورش قوه ارائه دقیق یک فکر  ( شفاهی و کتبی )

اسلاید ۶ :

۲-۴ : پرورش اعتماد  به  نفس  در بکار  بردن دانسته های  ریاضی  برای  حل  مسائل . (شک در علم جایز نیست . اینکه “من این مسأ له را حل کرده ام ولی نمی دانم درست است یا خیر ”  یا حل نکردن آن چندان فرقی نمی کند  ).
۲-۵ : پرورش قوه خلاقیت و درک شهودی
۲-۶ : پرورش قوه تصمیم و تجرید

اسلاید ۷ :

نقش ریاضیات در تامین آینده افراد
۳-۱ : آماده سازی دانش آموزان برای تحصیلات  بعدی
۳-۲ : آماده سازی دانش آموزان برای ورود به بازار کار
۴-  نقش ریاضیات در ارتقا سطح فرهنگی جامعه

۴-۱ : آشنایی مقدماتی با تاریخ ریاضیات و شناخت شناسی .
 ۴-۲ : آشنایی مقدماتی با زیبا شناختی ریاضیات .

اسلاید ۸ :

برای آشنایی دانش جویان نمو نه ای از تدوین اهداف عینی را که برای وزارت آموزش و پرورش تهیه شده است درج می کنیم
قسمتی از ریز ماد ریاضی کاربردی
۱- دانش آموز مفاهیم مجموعه عضویت و جزئیت را بداند و با نمادهای آن آشنا شود . مجموعه های عددی   
Q   –   Z   –    N   معرفی می شوند .

اسلاید ۹ :

۲- دانش آموز اعمال بر مجمو عه ها ( اجتماع ، اشتراک ، متمم ، تفاضل ، ضرب ، دکارتی ) را بداند .
۳- قوانین دمورگان را بداند .
۴- بتواند با نمایش دیاگرام ون اعمال بر مجموعه ها را نمایش دهد .
۵- مفاهیم مجموعه های متناهی و نا متناهی و کراندار را بداند .

اسلاید ۱۰ :

۶- تعداد اعضای یک مجموعه متناهی  ( مرتبه یک مجموعه متناهی )  را بداند و قانون های
n(A -B)=n (A ) – n (A ) – n (B)
n (Ø ) = ۰
n ( A 
B)                          –  n (B)  ) + n (A =   B  ۷  A  n (

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 256 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد