دانلود پاورپوینت اصول آموزش و یادگیری

PowerPoint قابل ویرایش
31 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت اصول آموزش و یادگیری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت اصول آموزش و یادگیری قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

فهرست

 • یادگیری
 • نگرشهای مختلف یادگیری
 • نظریه سازنده نگری در یادگیری
 • اصول نظریه سازنده نگری
 • روشهای تدریس
 • انگیزش و تعلیم و تربیت
 • انواع انگیزه
 • الگویی برای افزایش انگیزه
 • ویژگی های معلم
 • ویژگی های جو کلاس
 • ویژگی های روش آموزش
  • هوش و خلاقیت
  • تعریف هوش
  • نگرشهای مختلف به هوش
  • تقسیم بندی هوش چندگانه
  • اصول آموزشی مرتبط با تقویت هوش
  • خلاقیت
  • انواع تفکر
  • خصوصیات افراد خلاق
  • آموزش و پرورش و خلاقیت
  • تغییرات اساسی نظام آموزشی جهت پرورش خلاقیت

اسلاید ۲ :

یادگیری

انسان تنها با تعدادی رفتار رفلکسی ساده متولد می شود و بیشتر آنچه که انجام می دهد حاصل یادگیری است

یادگیری: ایجاد تغییرات پایدار در رفتار موجود زنده که بر اثر تجربه حاصل شده است

اسلاید ۳ :

نگرشهای مختلف یادگیری

n

nنگرش رفتاری: یادگیری پیوندی (شرطی)           تقویت و تضعیف رابطه بین محرک و پاسخ

n

nنگرش شناختی: یادگیری شناختی            یادگیری به عنوان یک فرایند ذهنی فعال            مفهوم بینش در یادگیری

n

n

اسلاید ۴ :

نظریه سازنده نگری در یادگیری

n

nمعلمان نمی توانند به سادگی دانش خود را منتقل کنند

nدانش آموزان باید خود دانش را در ذهنشان بسازند

nنقش معلم معنی دار کردن مطالب درسی و ارائه راه حل است

nدانش آموزان باید شخصاً اطلاعات پیچیده را کشف و تعبیر و تفسیر کنند و آنها را تغییر دهند

اسلاید ۵ :

اصول نظریه سازنده نگری

nیادگیری اجتماعی

n

nمنطقه رشد طبیعی

n

nکارآموزی شناختی

n

nیادگیری با واسطه

n

اسلاید ۶ :

روشهای تدریس

n

n

nروشهای قدیمی               روش پایین به بالا

n

nروش سازنده نگر            روش بالا به پایین

اسلاید ۷ :

انگیزش و تعلیم و تربیت

nیک کلاس مطلوب کلاسی است که ….

n

nانگیزش موتور محرک تلاش و فعالیت برای یادگیری است

n

nدانش آموز با انگیزه خود به دنبال یادگیری می رود

اسلاید ۸ :

انواع انگیزه

n

nانگیزه عمومی        در درون فرد        ثابت در طول زمان

n

nانگیزه خاص       عوامل بیرونی (معلم و موضوع درس)      

       ناپایدار و وابسته به شرایط

اسلاید ۹ :

n

nانگیزش بیرونی          تحریک خارجی          پاداش و تقویت

n

nانگیزش درونی          پاسخ به نیازهای داخلی       

    کنجکاوی و نیاز به دانستن و رشد

n

n

اسلاید ۱۰ :

ویژگی های معلم

معلم مهمترین عامل ایجاد انگیزه در کلاس است

nالگودهی

nایجاد علاقه

nگرمی و هم حسی

nانتظارات مثبت

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 31 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد