بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه:
از مهمترین عواملی که پیشرفت در هر فعالیت تولیدی و اقتصادی را تضمین می کند، تلفیق دانسته های علمی با امکانات عملی است و این امر به ویژه در برخی از رشته های تولیدی مانند فعالیت های دامپروری و بخصوص گوسفند داری، حائز اهمیت است.

نکته حائز اهمیت در آستانه ورود به اقتصاد جهانی ﴿سال۲۰۰۶میلادی﴾ تنها پرورش آن دسته از دام و طیور توجیح پذیر است که در جیره غذایی آنها از اقلام وارداتی بهیچ عنوان استفاده نگردد.

اسلاید 2 :

Øگوسفند دم دار نژاد زل:
گوسفند زل نژاد مخصوص و منحصربفرد ایرانی است که بر خلاف سایر نژادهای دیگر گوسفندان ایرانی بجای کیسه چربی ﴿دنبه﴾ دارای زایده دمی شکلی میباشد.

مناطق پرورش: همانطوریکه از اسم گوسفند زل که به نژادهای ساحلی نیز معروف شده بر میآید مناطق پرورش دامهای نامبرده را اکثر نقاط ساحلی دریای خزر﴿استان گیلان- مازندران و قسمتی از دشت گرگان﴾ تشکیل میدهد. افراد پرورش دهنده گوسفندان نامبرده بخاطر وسعت محل دارای اختلافاتی از نظر طرز فکر – زبان – عادات و رسوم محلی و نظایر آن هستند و افرادی نظیر گالشهای گیلک – گالشهای مازندرانی – ایلات تراکمه و جعفربای گرگان به پرورش این گوسفندان اشتغال دارند.

اسلاید 3 :

Ø مشخصات و اندازه گوسفند زل:
(مشخصات نژادی و اندازه گیریها درسال ۱۳۴۵ توسط گروه تحقیقاتی دامپروری دانشکده دامپزشکی تعین و ثبت گردیده) گوسفندان زل در گروه راست بر – سبک وزن و کوتاه اندام قرار گرفته است.
سر ظریف و کوچک و پیشانی کوتاه – حدقه صاف بوده نیمرخ مستقیم است – برجستگی بر روی بینی یا پیشانی دیده نمیشود.
گوشها متوسط کوچک – نیمه افتاده و کم و بیش افقی میباشد. شانه - سینه - ران - لاغر و استخوانی و رشد عضلات ناچیز میباشد. شاخ در نرها طویل و کاﻣﻸ پیچیده و قوی میباشد ولی میشها فاقد شاخ میباشند.
اعضا در این حیوان باریک و کشیده – فاقد پشم – مفصل خرگوشی ظریف و در امتداد پاها قرار گرفته است. رنگ اکثراً سفید متمایل به نخودی تا شکری و گاهی حنائی میباشد، که در نواحی سر و اعضاء گاهی برنگ تیره تر تا خرمایی شفاف تغییر پیدا می کند.

اسلاید 4 :

Ø مشخصات و اندازه های گوسفند زل بطور متوسط عبارتست از :
 
اندازه ها قوچ میش
قد ﴿ سانتیمتر ﴾ ۶۰ تا ۶۴ ۵۶ تا ۵٨
طول تنه ﴿ سانتیمتر ﴾ ٨۵ تا ٨٧ ٨٢ تا ٨٤
وزن تولد ﴿ کیلوگرم ﴾ ٢۰/٢ ٢
وزن بلوغ ﴿ کیلوگرم ﴾ ٣٤ تا ٣۶ ٣٢ تا ٣٣
پشم سالیانه﴿ کیلوگرم ﴾ ٢ ٧۰/١
تولید شیر در ٧ ماه ﴿ لیتر﴾ – ٧۵
طول دم ﴿ سانتیمتر ﴾ ١۰تا ١۵ ١۰تا ١۵

اسلاید 5 :

خواص کلی گوسفند زل:


گوسفند زل را میتوان یکی از کم خوراک ترین دامهای ایران بشمار آورد. جثه این حیوان بخاطر عادت کردن بگرسنگی و کمبود مواد غذائی کوچک است، طعم گوسفند زل بدلیل وجود چربی در بین لایه های گوشت لذیذتر از گوشت گوسفندان دنبه دار است. کوچک بودن جثه و مرغوبیت نسبی گوشت سبب گردیده است که گوسفند زل در اصطلاح بازار جنسی جور و باری سبک باشد.
تنها اشکالی که به این گوسفند وارد است ارزان بودن قیمت پوست آن به نسبت گوسفندان دنبه دار است . که این نقیصه را میتوان با پرورش زل نیم دنبه دار مثل آتابای ویا جعفربای که گاهی در زبان محلی به ان تاب هم میگویند برطرف نمود.

اسلاید 6 :

مزایای پرواربندی:

۱- ازدیاد تولید گوشت بدون افزوده شدن تعداد دام ﴿افزایش تولید در واحد سطح﴾:
طبق محاسباتیکه بعمل آمده ثابت گردیده است که تراکم دام و بخصوص گوسفند نسبت به مراتع قابل استفاده کشور بسیار زیاد است و در اثر همین کثرت دام مراتع موجود روز بروز فقیرتر میشود و از نظر کیفیت بدرجات پست تر تنزل پیدا میکنند.

از تکثیر بدون حساب گوسفندان و دامهای دیگر جلوگیری بعمل آید و سعی شود حتی با کم کردن دامهای موجود و با پرورش صحیح حیوانات باقیمانده میزان تولید همچنان ثابت باقی بماند، بطوریکه یک بره ٦٠ کیلویی با تغذیه متعادل و ارزان قیمت جانشین دو بره ٣٠ کیلویی با تغذیه ناقص گردد. رسیدن به این هدف از نظر تولید گوشت، تنها از راه پرواربندی میسر میشود

اسلاید 7 :

بطوریکه در این میان گذشته از ثابت ماندن محصول، از نظر تامین جایگاه و همچنین پاره ای از مخارج زاید دیگر، صرفه جوئیهایی شده طی آن بتدریج به تعداد نژادهای پیش رس نیز افزوده میگردد .


۲- اضافه شدن مرغوبیت گوشت:

تغذیه مناسب و متعادل گوسفندان پرواری گذشته از اینکه بر سرعت رشد حیوان می افزاید سبب میگردد تا گوشت تولیدی با کیفیت ممتازتری ببازار عرضه شود.

اسلاید 8 :

بعنوان مثال در یک گوسفند پروار ۷٠ کیلوگرمی که با کسر آب ماده پروتئین در حدود ۴ کیلوگرم میباشد، در یک گوسفند لاغر ۳۵ کیلوئی که دارای ۸ کیلوگرم ماده خشک میباشد مقدار پروتئین از ٣/۱ الی ۵/۱ کیلوگرم تجاوز نمینماید که با مقایسه بوزن کل دو حیوان مقدار پروتئین در گوسفند پروار از دو برابر پروتئین موجود در گوسفندان لاغر بمراتب بیشتر است.

بعلاوه بسیاری از عضلات دامهای پرواری از الیاف ظریف تری ساخته شده و بخاطر متناسب بودن میزان چربی بافتها طعم گوشت لذیذتر و مطبوع تر میباشد.

اسلاید 9 :

3- برگشت اصل سرمایه و سود آن در مدت زمان محدود:
گذشته از واحدهای بزرگ دامپروری که در حال حاضر تعداد آنها در کشور چندان زیاد نیست فعالیتهای مربوط به پرواربندی با سرمایه های نسبتا" متوسط و یا کوچک توسط دامداران محلی انجام گرفته و حتی قسمت مهمی از تولیدات دامی در واحدهای خانوادگی صورت میگیرد. با توجه باین حقیقت و با در نظر گرفتن قدرت مالی محدود این نوع تولید کنندگان باید سعی شود سرمایه گذاری طوری انتخاب شود که طی آن ضمن بالا رفتن هرچه بیشتر میزان محصول اصل سرمایه و سود حاصله از سرمایه گذاری در فاصله کوتاهی به صاحبان اصلی برگشت داده شود تا دامدار که از ثروت فراوان بهره مند نیست ضمن تشویق بکار تولیدی و شرکت موثر در آن، بتواند بتدریج فعالیتهای دیگری را آغاز کرده و از سرمایه موجود بخوبی بهره برداری نماید.

اسلاید 10 :

فعالیت پرواربندی در زمره مهمترین فعالیت تولیدی قرار دارد که این جنبه را بخوبی حفظ کرده است بطوریکه با انجام آن طی مدت کوتاه و معلومی اصل سرمایه و سود حاصله از آن بسرعت بصا حب آن برگشت داده میشود. بدیهی است چنانچه سرمایه گذاری منحصرا" در زمینه پرواربندی صورت گیرد حداکثر بعد از پایان دوره پروار بندی که مدت آن از ۳ الی ۴ ماه تجاوز نمینماید، بعد از فروش بره های پروار در بازار، اصل سرمایه و سود عاید شده کلا" و در یک وعده عاید دامدار میگردد و اغلب همین امر موجبات دلگرمی و مداومت در کار را برای سرمایه گذاران محلی بوجود میآورد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید