بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

 

nرفتار سازمانی Organizational Behaviour

طرز فکر ، رفتار و فعالیت های افراد داخل سازمان را در ارتباط با وظایفی که بر عهده دارند ، رفتار سازمانی گویند.

اسلاید 2 :

nجو اعتماد و اطمینان .

nدوست داشتن و ارزش قائل شدن برای کارکنان .

nایجاد فضای آزاد برای بیان  افکار ، عقاید ، نقطه نظرات و پیشنهادات .

nاحساس همبستگی بین مدیر و کارکنان .

nشرکت در تصمیم گیری ها و احساس وجود کردن .

nاحساس تعلق به سازمان .

nرازداری مدیریت .

nاغماض از بعضی خطاها .

nرعایت عدالت در رفتار ، تشویق و تنبیه .

nرعایت ادب و نزاکت .

n

 

اسلاید 3 :

nطرز سخن گفتن .

nاحترام به افکار و احساسات همکاران .

nحفظ خونسردی و متانت در مسائل بحرانی .

nپذیرش غیر شرطی انسان به عنوان فرد دارای ارزش .

nخوب گوش دادن .

nاز صمیم قلب دلسوزی کردن .

nکوشش برای برآوردن نیازها و رفع گرفتاری های کارکنان.

nاستفاده از مقررات به نفع کارکنان.

n خود را به جای دیگران قرار دادن و درک مشکلات آن ها .

n

 

اسلاید 4 :

 رهبري يك سازمان براي انطباق با تغييرات و به منظور رشد در محيط هاي جديد، ويژگيهاي خاصي را مي طلبد كه عموماً مديران براي پاسخ به آنها با مشكلات بسياري مواجه مي شوند. يكي از مهمترين خصيصه ها كه مي تواند به رهبران و مديران در پاسخ به اين تغييرات كمك كند، هوش هيجانی است.
هوش عاطفی موضوعي است كه سعي در تشريح و تفسير جايگاه هيجانات، احساسات و عواطف در توانمنديهاي انساني دارد. مديران برخوردار از هوش عاطفی، رهبران مؤثري هستند كه اهداف را با حداكثر بهره وري ، رضايتمندي و تعهد كاركنان محقق مي سازند. با توجه به اهميت هوش هيجاني درمديريت، اين سخنرانی به بررسي ابعاد هوش هيجاني درمديريت، رشد وتوسعه رهبري درمحيط کار و روش آموزش هوش هيجاني در سازمان می پردازد.

اسلاید 5 :

 
بررسي ها نشان داده است در آينده مديراني موفق خواهند برد که بتوانند به طور اثربخش ونتيجه بخش با منابع انساني خود ارتباط برقرارکنند. در اين زمينه هوش عاطفی یا همان هوش هیجانی یکي از مؤلفه هايي است که مي تواند به ميزان زيادي در روابط مديران با اعضاي سازمان نقش مهمي ايفا کند و به گفته گلمن (1998) شرط حتمي واجتناب ناپذير در سازمان به حساب مي آيد. اخيراً برخي از دانشمندان نيز دريافته‌ اند که هوش عاطفی بااهميت تراز بهره هوشي (IQ) براي يک مدیر و رهبر است. . 


اسلاید 6 :

üهوش شناختی قابل یادگیری نیست در حالیکه هوش هیجانی آموختنی است.

üهوش شناختی حدود 15 سالگی ثابت می شود ولی هوش هیجانی در طول زندگی قابل رشد است.

üهوش شناختی می تواند حدود 20 درصد در موفقیت نقش داشته باشد در حالیکه هوش هیجانی تا 80 درصد در موفقیت ها نقش دارد.

اسلاید 7 :

nمدیرانی که مسئولیت های بالای سازمانی دارند ، چنانچه از هوش هیجانی بالایی برخوردار باشند ، نه تنها قادر خواهند بود انسجام فردی خود را حفظ کنند بلکه به انسجام و بهره وری بیشتر سیستم های اجتماعی مانند سازمان شغلی و مدیریت بهتر زندگی خود کمک می کنند.

اسلاید 8 :

ü« گلمن » در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که مدیری که از هوش هیجانی بالا برخوردار نباشد ، فضای سازمان را از فضای خلاقانه و نوآوری دور کرده و به فضایی خشک و رسمی تبدیل خواهد کرد.

ü« مک بر » در آزمایشی که بیش از 100 مدیر را در 15 سازمان برجسته مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که هوش هیجانی در 75 درصد موارد عامل اصلی موفقیت این مدیران شده بود.

اسلاید 9 :

nبه جملات زیر با « بلی » ، « تا حدودی » و « خیر » پاسخ دهید :

(1با احساسات مثبت و منفی خودم آشنا هستم.

(2قادر به کنترل هیجانات منفی خود هستم.

(3برای خودم و همانگونه که هستم ارزش قائلم.

(4اعتماد به نفس خوبی دارم.

(5با کارکنان ، اعضای خانواده و مردم رابطه خوبی دارم.

(6به دیگران وابسته نیستم.

(7مسئولیت کارها و زندگی ام را می پذیرم.

(8بیشتر از آنکه صحبت کنم ،گوش می کنم و با دیگران همدلی می کنم.

(9انتقاد پذیر هستم.

(10از زندگی ام در مجموع رضایت دارم.

اسلاید 10 :

q تئوری هوش هیجانی :

دیدگاه جدیدی درباره پیش بینی عوامل موثر بر موفقیت و همچنین پیشگیری اولیه از اختلالات روانی فراهم می کند که تکمیل کننده علوم شناختی و علوم اعصاب است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید