مقاله اقتصاد و معماری

word قابل ویرایش
11 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
دهه هفتاد را می توان دهه آگاهی یافتن از بحران های زیست محیطی نامید که عکس العمل هایی را در دنیا ایجاد کرد؛ از جمله می توان به اهمیت یافتن نقش اقتصاد در تمام زمینه ها از جمله معماری یاد کرد. در این مقاله به بررسی نقش اقتصاد در معماری پرداختیم . رویکردهای معماری در بهره وری اقتصادی را مورد بررسی قرار دادیم . از این رو به سمت ارائه درکی از صنعتی سازی که یکی از پاسخ های دوره مدرن به نیاز پاسخگویی اقتصادی ساختمانها است پیش رفتیم و مزایا و محدودیت های آن را عنوان کردیم ، از معماری پایدار سخن گفتیم ، که می توان آن را معماری دانست که نسبت به ویژگی ها و شرایط محیطی و مکانی پاسخگو است و از قابلیت های بستر خود در راستای ایجاد شرایط محیطی مطلوب استفاده بهینه می نماید.
راهکارهای این نوع معماری را در پیشبرد اقتصاد بیان کردیم و نقش معماران در پیشبرد اقتصاد در معماری پایدار را بررسی کردیم . و یافتیم که همانطور که اقتصاد یک جامعه بر معماری آن اثر می گذارد , معماری نیز متقابلا تاثیرات بسیاری روی اقتصاد جامعه دارد. پس باید با شناخت دقیق این روابط ، طراحی و معماری را در جهت مطلوب پیش ببریم .
واژه های کلیدی : اقتصاد در معماری ، معماری پایدار ، صنعتی سازی ، بهره وری ساختمان

١- مقدمه
جامعه انسانی برای بقا و پایداری باید بتواند نیازهای خود را از طریق استفاده از منابع انرژی برطرف نماید اما در دهه های اخیر با توجه به نقصان و کاهش منابع انرژی تجدید ناپذیر و پررنگ شدن نقش اقتصاد در برطرف کردن این نیازها باید سعی برآن شود که این عمل اقتصادی انجام شود و تا جایی که می توانیم با استفاده درست و به جا از منابع و حفاظت محیط زیست در ایجاد ۱ شرایط آرام تر و بهتر زندگی حرکت کنیم . معماری به عنوان یکی از اتفاقهای غیر قابل چشم پوشی در هر جامعه ای وظیفه ای سنگین در این روند حرکت دارد ، به خصوص که تاثیرات به سزایی بر روی اقتصاد , رفتار اجتماعی , نحوه زیست و … نیز دارد.

با انقلاب صنعتی ، جهان به سمت ساخت و ساز صنعتی پیش رفت که در آخر با مشکلاتی اجتماعی تنزل یافت .
معماری پایدار نیز یکی از روشهای رفتار اقتصادی معماری در جوامع است که باعث همگونی بیشتر انسان با محیط زیست خود نیز می شود و یک هماهنگی و تعادل را ایجاد می کند. بدیهی است که زندگی , کار , تفریح و استراحت و … همه و همه فعالیت هایی می باشند که در فضای طراحی شده توسط معماران صورت پذیرفته و از آنجا که نقاط قوت و ضعف یک ساختمان بر زیست بوم جهان تاثیر مستقیم خواهد داشت وظیفه ای بس حساس در این خصوص بر عهده معماران می باشد.
٢- اقتصاد و معماری
١-٢اقتصاد چیست ؟
اقتصاد دانشی است که با در نظر گرفتن کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات میپردازد. پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسانهاست .
انسان با توجه به تمایلی که به رفع نیاز های خود دارد، سعی می کند که با صرف حداقل تلاش یا هزینه ، حداکثر نتیجه را به دست آورد. این راه و روش ، اصل اقتصاد نامیده شده است . بنابرین ، اقتصاد علمی است که رفتار و رابطه انسان را با اشیای مادی مورد نیاز او که به رایگان در طبیعت نمی یابد ، مطالعه می کند. این مطالعه باید به [۱]
بهبود رفاه مادی فردی و اجتماعی بشر کمک کند.
٢-٢چرا اقتصاد در معماری اهمیت پیدا کرد؟
امروزه با توجه به رشد روز افرون جمعیت و اینکه منابع انرژی تجدیدناپذیر زمین رو به کاهش و نقصان است ، جهان به فکر راهکارهایی برای صرفه جویی در استفاده از این منابع یا برآوردن نیازهای خود از روش های دیگر افتاده است . می توان گفت ساخت و ساز هایی که بر پایه این است که در نهایت هزینه های کمتری ایجاد کند و باعث اقتصادی شدن معماری شود، یکی از این راهکارها است . از طرفی انسان همیشه سعی بر این داشته است که ۲ در هر زمینه ای هزینه های مصرفی را پایین آورده تا بتواند سرمایه اش را در زمینه های قابل استفاده دیگر نیز به کار برد. در زمینه معماری هم به همین ترتیب در تلاش است تا سرمایه خود را صرف هزینه های اصلی و غیر قابل چشم پوشی و یا هزینه های قابل برگشت کند[٢]. در ادامه به بررسی دو رویکرد در معماری برای رسیدن به هدف بهره وری اقتصادی می پردازیم . این دو رویکرد عبارتند از :١- صنعتی سازی و ٢-معماری پایدار
٣- رویکردهای بهره وری اقتصادی درمعماری
١-٣صنعتی سازی
سیستم ها و فرآیند صنعتی سازی ساختمان ناظر بر کلیه فعالیت های مرتبط با طراحی , فناوریها , روش های ساخت و ساز و تولید کارخا نه ای اجزا و قطعات ساختمانی است که با رعایت موازین علمی به طور انبوه و بر اساس استانداردهای مدولار و زنجیره ای و رعایت الزامات فرهنگی , اجتماعی و اقتصادی انجام می گیرد.
هدف از صنعتی سازی ساختمان بالا بردن سرعت تولید و افزایش سهم تولیدات کارخانه ای و کاهش سهم اجرا و تغییر آن به نصب و مونتاژ می باشد.[٣]
١- ١-٣مفاهیم و ابعاد صنعتی سازی
در یک تعریف جامع صنعتی سازی به معنای یک پارادایم تولید است که شامل روش هایی است که میزان استفاده منابع و نیروی کار را با بهینه سازی کاربرد تجهیزات و تکنولوژی در فرآیندها بهبود می دهد.
مفهوم صنعتی سازی ساختمان فقط به معنای پیش ساخته سازی نیست شامل پیش مونتاژ , مدولاریزاسیون و کاربرد فناوریهای نوین در فرآیند ساختمان سازی نیز می گردد .[٣]
٢- ١-٣مزایای صنعتی سازی
بهبود فرصت های سرمایه گذاری –صرفه جویی در منابع ملی -ارتقای بهره وری و کیفیت اشتغال –رویکرد آماده سازی قبل از اجرا –افزایش انبوه سازی در مدیریت ساخت –سرعت اجرای زیاد- افزایش قابلیت به کار گیری تکنیک های ویژه و نوین و کنترل کیفیت –کاهش رفت و آمد های ترافیکی در هنگام اجرای پروژه [٣]
٣-١-٣محدودیت های صنعتی سازی
نیاز به بازار متراکم و انبوه سازی ،
محدودیت در طراحی ( به علت نیاز به تولید انبوه و امکان تنوع در طراحی محدود می شود و بعضا به علت ضرورت تولید مدولار و تبعیت از مدول و قطعات خاص خلاقیت در معماری دشوار می شود و در صورت کم توجهی به اهمیت این مورد موجب ایجاد محیط های خشک و بی روح می شود.)
محدودیت های اجرایی ، محدودیت های لجستیکی ،
ضرورت به کار گیری روش های دقیق بسته بندی و ماشین آلات خاص برای جابه جایی قطعات محدودیت هایی در صنعتی سازی به وجود می آورد.
امکان آسیب رسیدن به قطعات در هنگام جابه جایی و نصب ، اشتغال در برخی از مهارت های سنتی که جزء هنر معماری محسوب می شود ممکن است آسب ببیند. [٣]
٢-٣پایداری
فعل Sustain از ریشه لاتین Sustinere و از دو جز
sus( به معنای از پایین به بالا ) و Tinere( به معنای نگه داشتن ، حفظ کردن ) تشکیل شده و از سال ١٢٩٠ میلادی در زبان انگلیسی به کار گرفته شده است . این فعل با مفاهیمی از قبیل “حمایت ، پشتیبانی و تداوم ”
آمیخته است و صفت sustainable در توصیف “شرایط
، حالت و یا چیزی به کار می رود که مورد پشتیبانی قرار گرفته یا به واسطه کمک یا تامین معاش ، همچنان تداوم یافته است .
بنابراین واژه پایداری که به عنوان معادل sustainability انتخاب شده است فاقد معنای امروزی آن است و بر حفظ و ثبات تکیه دارد.معنای واژه پایداری که امروزه مد نظر است عبارت است از آنچه که می تواند در آینده تداوم یابد.
برای انسان ، پایداری نگهداری دراز مدت از رفاه و شرایط مناسب است که ابعاد زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی را در بر می گیرد و متضمن مفهوم نظارت ، مسئول مدیریت استفاده از منابع است .[۴]
١-٢-٣چه شد که جهان به سمت پایداری پیش رفت ؟
در ٢٢ آوریل سال ١٩٧٠ میلادی جهان شروع به ابراز نگرانی های خود راجع به رشد جمعیت و بالا رفتن فعالیتهای صنعتی کرد. این توجه زمانی به اوج رسید که منابع سوختهای فسیلی در خاورمیانه تقلیل یافت و در دهه هفتاد قیمت انرژی افزایش یافت . مردم سعی بر پیدا کردن راهی برای حفاظت و استفاده از طبیعت و استفاده کمتر از انرژی در ساختمان سازی کردند. تاکید کلی بر استفاده از منابع طبیعی رایگان زمین و همچنین بازیافت منابعی که قبلا استفاده شده بوده ، است . مطالعات جدید شروع به نشان دادن تاثیرات آلودگی نمود و مهمتر اینکه هنوز وقتی برای جبران آن باقی مانده بود. نمایندگان قوانینی را برای کاهش آلودگی محیطی و منع استفاده از برخی محصولات صنعتی و شیمیایی مضر ارائه کردند.
جهان به سرعت متوجه شد که :” ذره ای پیشگیری بسیار با ارزش تر از درمان بسیار است .”
علاوه بر استفاده پایداری در مسائل آلودگی و سوخت یکی از مهمترین حوزه های پایداری در مناطق مسکونی و ساختمان سازی است . استفاده از مصالح طبیعی نظیر چوب و سنگ ، با محیط زیست ، بسیار پایدارتر و همگامتر از فلز و بتن است . ساختمان های با مصالح قابل بازیافت طبیعی از ایجاد تن ها زباله غیر قابل استفاده جلوگیری می کند. علاوه بر اینکه پایداری باعث کاهش هزینه ها می شود باعث ایجاد نوعی همگونی و سازگاری بیشتر ساختمان با محیط زیست می شود تا اینکه مانند عنصری جدا به محیط زیست تحمیل شود. [۵]
٢-٢-٣معماری پایدار
معماری پایدار، که در واقع زیر مجموعه طراحی پایدار است را شاید بتوان یکی از جریان های مهم معاصر به حساب آورد که عکس العملی منطقی در برابر مسایل و مشکلات عصر صنعت به شمار میرود. برای مثال ، ۵٠ درصد از ذخایر سوختی در ساختمان ها مصرف میشود، که این به نوبه خود منجر به بحران های زیست محیطی شده و خواهد شد. بنابراین ، ضرورت ایجاد و توسعه هرچه بیشتر مقوله پایداری در معماری بخوبی قابل مشاهده است .معماری پایدار، مانند سایر مقولات معماری، دارای اصول و قواعد خاص خود است و این سه مرحله را در برمیگیرد: صرفه جویی در منابع ، طراحی برای بازگشت به چرخه زندگی و طراحی برای انسان ، که هرکدام آنها استراتژیهای ویژه خود را دارند [۶]
١-٢-٢-٣مرحله صرفه جویی در منابع :
این اصل از یک سو به بهره برداری مناسب از منابع و انرژیهای تجدیدناپذیر مانندسوخت های فسیلی، در جهت کاهش مصرف میپردازد و از سوی دیگر به کنترل و به کارگیری هرچه بهتر منابع طبیعی به عنوان ذخایری تجدید پذیر و ماندگار توجه جدی دارد. به عنوان مثال ، یکی از منابع سرشارو نامیرا، انرژی حاصل از نور خورشید است که امروزه توسط تکنولوژی فتوولتاییک برای فراهم کردن آب و برق مصرفی در ساختمان ، از آن استفاده میشود. برای کنترل منابع ، سه نوع استراتژی میتواند مورد توجه قرارگیردکه شامل حفظ انرژی، حفظ آب و حفظ مواد است .همان گونه که مشاهده میشود، تمرکز براین سه منبع ، به دلیل اهمیت آنها در ساخت و اداره ساختمان است .
٢-٢-٢-٣مرحله طراحی برای بازگشت به چرخه
زندگی:
دومین اصل از معماری پایدار بر این فکر و یا نظریه استوار شده است که ماده از یک شکل قابل استفاده تبدیل به شکل دیگری میشود، بدون اینکه به مفید بودن آن آسیبی رسیده باشد. از سوی دیگر به واسطه این اصل ، یکی از وظایف طراح ، جلوگیری از آلودگی محیط است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 11 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد