مقاله بررسی ارزیابی توسعه پایدار گردشگری روستایی (مطالعه موردی: سیستان )

word قابل ویرایش
10 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
مفهوم پایداری در صنعت گردشگری، طی چند دهه گذشته یکی اصلی ترین و در عین حال مباحثه انگیزترین مفاهیم توسعه گردشگری و به عنوان چارچوبی برای فهم روندهای توسعه اقتصادی – اجتماعی و مدیریت منابع طبیعی و گردشگری در سراسر جهان مطرح شده است . از سوی دیگر در وضعیت کنونی، گردشگری روستایی کشور با توجه به جوان بودن بسیاری از مقاصد گردشگری روستایی و ضرورت در اختیار داشتن مجموعه ای مناسب از شاخص های توسعه پایدار گردشگری روستایی بومی شده ، برای ارزیابی وضعیت و ترسیم مسیر آینده ، امری بسیار حیاتی و راهبردی تلقی می شود. گردشگری روستایی انواع مختلفی دارد که به طور کلی می توان اثرات و پیامدهای اقتصادی، محیطی، اجتماعی – فرهنگی در نظر گرفت . اما اینطور که به نظرمی رسدگردشگری در منطقه آنطور که شایسته است پیشرفت چندانی نکرده است و اطلاعات اندکی در میان مردم ایران وجود دارد که یکی از راههای آگاهی را می توان تبلیغات در رسانه ها و مطبوعات دانست . سیستان با توجه به غنی بودن میراث فرهنگی و باستانی متنوع ، خیلی کم مورد توجه دولت و مسوؤلین ، همچنین خود مردم واقع شده است ، دهه گذشته مفاهیم پایداری و توسعه پایدار به طور چشمگیری افزایش یافته است . اما، مطالعات نشان می دهد که در خصوص توسعه گردشگری روستایی مشکلات و موانع زیادی وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده است ، توجه به نواحی روستایی که دارای قدمت طولانی بوده و میراث معنوی، تاریخی و فرهنگی کشور در آن حفظ شده است ، از اولویت خاصی برخوردار است . چرا که جنبه های کارکردی و زیبایی های طبیعی، اجتماعی و فرهنگی و هم چنین ماندگار تاریخی روستا های سیستان همانند بی بی دوست ، کوه خواجه شهر سوخته ، زاهدان کهنه ، دهانه ی غلامان ، رودخانه هیرمند، دریاچه هامون ، که از میراث های فرهنگی و تاریخی سیستان محسوب می شود، باید راهبردهایی برای توجه به این مزیت که میتواند باعث پیشرفت شود انجام داد.
این پژوهش از نوع مطالعه توصیفی- تحلیلی است . جهت گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و اسنادی و میدانی استفاده شده است ، در این تحقیق ایتدا به معرفی منطقه سیستان و مشکلات آن پرداخته ، و راهبردهای برای پیشرفت و توسعه گردشگری سیستان پیشنهاد شده است .
کلمات کلیدی: پایداری- صنعت گردشگری- گردشگری روستایی- سیستان
مقدمه
گردشگری یکی ازپرسودترین وعظیم ترین صنعت درجهان محسوب می شود،گردشگری صنعتی است که موجب می گردد تا افراد برای مدتی از خانه های خود خارج شده و جهت بازدید از دیگر نقاط جهان به سفر بپردازند. امروزه گرایش ساکنان شهرها برای گردشگری در روستاها افزایش چشمگیری یافته و ساکنان شهرها برای گریز از چالش ها و مشکلات شهری و صرف اوقات فراغت به روستا ها سفر می کنند. این گردشگران که به انها گردشگران روستایی گفته می شود، از محیط طبیعی و جاذبه های فرهنگی روستا استفاده می کنند. با وجود توجه گردشگران شهری به روستاها، اجرای برنامه های توسعه روستایی و توسعه گردشگری با مسائل متعددی روبه رو است . چنین به نظر میرسد که راهبردهای گذشته در زمینه ی توسعه روستایی موفقیت آمیز نبوده و در سالهای اخیر، توسعه روستایی مورد توجه برنامه ریزی قرار گرفته است . جریان گردشگری به روستاها، زمانی که عوامل زیرساختی و بنیادی، علاوه بر جاذبه های طبیعی و انسانی فراهم شود با تداوم و تقویت همراه است .
از این رو جریان گردشگری بع زیرساختارهای گردشگری و توسعه ی گردشگری به مشارکت افراد محلی، پشتیبانی بخش دولتی و سرمایه گذاری های خصوصی وابسته است (Wickens , ٢٠٠٣). توسعه سریع و عنان گسیخته گردشگری به عنوان مبنایی برای توسعه اقتصادی موجب شده که خطرات زیادی محیط زیست جوامع میزبان را تهدید کند. متاسفانه هر دو بخش خصوصی و عمومی در تخریب محیط زیست نقش داشته اند و عملکرد هردو بخش حاکی از این موضوع است که اگر چه گردشگری تا حدود زیادی طبیعت ، مبنا است اما به عنوان حافظ طبیعت عمل نمی کندو در حقیقت تیشه به ریشه خود می زند. به عبارت دیگر، گردشگری از منظر اکولوژیکی فعالیت سالمی نیست و ملت در برقراری موازنه اکولوژیکی و پایدار یعنی ایجاد تعادل بین استفاده از منابع طبیعی و محافظت از آن منابع موفق نبوده اند. پایداری زمانی محقق می شودکه بین ضرورت های زیست محیطی و نیازهای توسعه موازنه ایجاد شود(نصیری، ١٣٧٩).
معرفی منطقه مورد مطالعه سیستان
سیستان یا سجستان در شرق ایران و در شمال استان سیستان و بلوچستان در دشت پست و همواری در ٣٠درجه و ١٨دقیقه تا ٣١درجه و ٢٠دقیقه پهنای شمالی و۶١ درجه و۵٠دقیقه در ازای شرقی، نسبت به نیم روز گرینویچ قرار دارد. از شمال به استان خراسان جنوبی، از جنوب به دریای عمان و از شرق به کشور افغانستان و از غرب به کویر کرمان محدود است .
سیستان جلگه ای است که شاهرگ حیاتی آن رودخانه معروف هیرمند است که از کوههای بابا یغما در جنوب سلسله جبال هندوکش سر چشمه و بعد از طی صدها فرسنگ در محل جاریکه به مرز ایران می رسد و پس از مشروب کردن جلگه سیستان ، مازاد آن وارد دریاچه هامون شده و سرریز آن از طریق رودخانه شیله (شیلا،شلاق ) وارد گودزره در مرز پاکستان و پاکستان وافغانستان می شود.
رودخانه هیرمند در سیستان بارها تغییر مسیر داده و دلتای جدیدی ایجاد کرده است به همین دلیل هم درگوشه وکنار این منطقه آثار حیات انسانی و خرابه های باقی مانده دیده می شوند که توسط سیلاب با تغییر مسیر آب متروک شده اند و مردم آنجارا ترک گفته اند. قدیمی ترین مکان سکونتی انسان را در شهر سوخته و تعبیر دیگر کاخ گلشن زرنگار در جاده زابل – زاهدان مشاهده می کنیم .
– سیستان را به سه نوع سیستان می توان تقسیم کرد:
١. سیستان کهن و باستان : شامل مرکز تمام مناطق شرق فلات ایران ، نیمه ی جنوبی وشرقی افغانستان کنونی، مناطق شمال پاکستان ، کشمیر و هنچنین طبق متون تاریخی، در دوران باستان ، منطقه ی تبت در ادوار طولانی متعلق به فتوحات امیران و حکام سیستانی بوده است .
٢. سیستان اصلی و محدود: شامل نیمه جنوبی افغانستان ، منطقه چمان و ارتفاعات آن در پاکستان ، مثلث شمال غرب بلوچستان پاکستان و سیستان ایران – زاهدان ، زهک ، جزینک ، نهبندان ، شوسف ، زابل ، نصرت آباد، شوره گز، بنجار، محمدآبادو …
٣. سیستان رسمی:که بعد از عهد نامه ننگین پاریس به دو بخش سیستان ایران و سیستان افغانستان تقسیم شده است ، که ولایات هلمند، نیمروز و جنوب ولایت فراه جزو سیستان افغانستان و شهرستان های زاهدان ، زابل ، نهبندان وتوابعشان و شرق کویر کرمان جزو سیستان محسوب می شوند(حسین پور، ١٣٧٣).
گردشگری
گردشگری به عنوان یکی از عظیم ترین صنایع دنیا با بسیاری از بخش های اصلی اقتصاد جهانی ارتباط دارد. هر پدیده ای نظیر گردشگری که با ابعاد اقتصادی، فرهنگی_اجتماعی و زیست محیطی زندگی بشر به شکل پیچیده ای در ارتباط بوده و بر سه سطح تولید، ارائه و خدمات متکی باشد، به آسانی قابل تعریف نیست .
تاکنون در خصوص ساختارتشکیلاتی صنعت گردشگری هیچ نوع تعریف قابل قبولی ارائه نشده است . هرنوع تعریفی در این زمینه با خطر ارزش گذاری نادرست فعالیت های اقتصادی (کم ارزش یا خیلی با ارزش جلوه دادن فعالیت های اقتصادی) روبرو می باشد. بنابر ساده ترین تعریف ، گردشگری صنعتی است که موجب می گردد تا افراد برای مدتی ازخانه های خود خارج شده و جهت بازدید از دیگر نقاط جهان به سفر بپردازند ودر طول مدت سفر نیز نیاز های پذیرایی و اقامتی آنها را برطرف می نماید( ٢٣ ,٢٠٠۵ ,craige, smith).
امروزه گردشگری از مهمترین فعالیت های اقتصادی و در شمار سه صنعت عمده جهان محسوب می شود ( ,Anoka .(1999, 56-57

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 10 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد