مقاله بررسی قابلیت ها و فرصت های گردشگری شهرستان خور و بیابانک جهت توسعه گردشگر ی پایدار

word قابل ویرایش
12 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
امروزه طیف وسیعی از انسانها به عنوان گردشگر تمایل و انگیزه زیادی جهت سفر به سرزمین هایی با ویژگی مناطق کویری، بوم گردی، طبیعت گردی و روستاهای گردشگری را دارند. شهرستان خور و بیابانک در شرق استان اصفهان دارای جاذبه های طبیعی بسیاری از جمله کویر،تپه های ماسه ای ، نخلستانها، روستاهای گردشگری، باغات انار و چشمه های آبگرم بوده که بستر مناسبی را جهت تورهای گردشگری، کویر پیمایی، شتر سواری، اتومبیلرانی، موتور سواری ATV، رصد ستاره گان ، صنایع دستی، غذاهای سنتی و موسیقی سنتی فراهم می نماید. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی قابلیت ها و فرصت های گردشگری منطقه با استفاده از مدل SWOT و شناسایی نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدیدها انجام گردید. درنتایج این پژوهش مشخص گردید استراتژی ما در توسعه گردشگری پایدار منطقه تهاجمی است و می توان با بهره گیری از منابع و فرصت های گردشگری شهرستان خوروبیابانک به بهبود درآمد و رونق اقتصادی منطقه ، کاهش مهاجرت ، اشتغالزایی، امنیت و حفاظت محیط زیست ، در راستای توسعه پایدار دست یافت .
کلید واژه ها: خورو بیابانک ،گردشگری، توسعه پایدار، فرصت و درآمد، مدل SWOT
١)مقدمه :
گردشگری به عنوان سومین صنعت پردرآمد یکی از بزرگترین صنایع جهان می باشد و بخش عمده اقتصاد جهانی را تشکیل می دهد. (WTO,١٩٩٩) پیش بینی میشودکه تا سال ٢٠٢٠ گردشگری بین المللی به ۶/۱ میلیارد نفر برسد و گردش مالی آن بیش از ٢ تریلیون دلار در سراسر دنیا باشد.(WTO,١٩٩٨ ) .در افق ١۴٠۴ سند چشم انداز ملی کشور، ایران باید به رقم ٢٠ میلیون نفر گردشگر خارجی دست یابد . و این فرصت مناسبی است تا با شناسایی مناطق مستعد گردشگر پذیر در راستای اهداف توسعه پایدار به این مهم دست یابیم .در مفهوم توسعه پایدار نظرات متنوعی وجود دارد اما می توان آنها را بطور کلی در دو دسته طبقه بندی نمود، دیدگاههای تکنولوژی محور و دیدگاههای طبیعت محور. دیدگاهای تکنولوژی محور بر این اساس قرار دارد که مشکلات را تا حدود زیادی می توان با استفاده از تکنولوژی کمی و کیفی حل نمود. طبیعت محوران تاکید زیادی بر کیفیت زندگی دارند تا استانداردهای زندگی و اندازه گیری رشد اقتصادی با استفاده از اعداد و ارقام از نظر آنها ارزش کمی دارد.( هولدن ،٢٠٠٠ ).
همانگونه که در خصوص توسعه پایدار طیفی از دیدگاهها وجود دارد، در زمینه گردشگری پایدار نیز نظرات گوناگونی مطرح است .
یک جنبه از معانی گردشگری پایدار اشاره به صنعت گردشگری دارد.( کوکوسیس و دیگران ،١٩٩۶ ). در این جنبه از گردشگری پایدار، توسعه گردشگری یک گزینه محسوب می شود که از سایر فعالیت هایی که به محیط زیست آسیب می رسانند مانند استخراج معدن و قطع درختان بسیار قابل قبول تر دیده می شود.( هولدن ، ٢٠٠٠ ) . اما در این دیدگاه توجه اندکی به اثرات کلی گردشگری بر محیط زیست شده است .( هانتر،١٩٩۶ ).
استان اصفهان با موقعیت خاص جغرافیایی در قلب ایران ، ضمن تعدد و تنوع در جاذبه های گردشگری طبیعی و فرهنگی از تنوع اقلیمی چهارفصل جهت گردشگری برخوردار است . شهرستان خور و بیابانک در شرق استان اصفهان دارای جاذبه های گردشگری بسیاری از جمله کویر،تپه های ماسه ای، نخلستانها، روستاهای گردشگری، باغات انار و چشمه های آبگرم بوده که بستر مناسبی را جهت تورهای گردشگری، کویر پیمایی، شتر سواری، اتومبیلرانی، موتور سواری ATV، رصد ستاره گان ، صنایع دستی، غذاهای سنتی،و موسیقی سنتی فراهم می نماید و در راستای توسعه پایدار گردشگری بستر و فرصت های سرمایه گذاری مناسبی را در منطقه ایجاد نموده است . روش پژوهش توصیفی تحلیلی و هدف از این پژوهش بررسی ظرفیت های گردشگری شهرستان خور و بیابانک با محوریت گردشگری طبیعی منطقه می باشد.
٢)پیشینه تحقیق :
(جعفری ودیگران ، ١٣٨١): به بررسی نقش کیفیت آب آبیاری در بیابانی شدن اراضی کشاورزی حاشیه کویر دامغان پرداختند.
(انصاری ودیگران ، ١٣٩٠): به مکانیابی محوطه های گردشگری طبیعی بر اساس اصول معماری منظر با مدل AHP پرداختند .
(رهنمایی، ١٣٨۶ ) : به بررسی ظرفیت تحمل حوزه مقصد گردشگری شهر کلاردشت پرداخت .
(حسن پور، ١٣٨٩):ظرفیت پذیرش گردشگری در مناطق کویری و بیابانی ایران را با استفاده از مدل TCC برآورده نموده است .
(افتخاری و دیگران ،١٣٨١):به نقد و تحلیل چارچوب های نظریه ای در نقش گردشگری روستایی در توسعه روستایی پرداخت .
(ازکیا و دیگران ، ١٣٨٠) : به بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در نواحی روستایی شهر کاشان پرداخت .
(قدیری معصوم و دیگران ، ١٣٨٣): به بررسی توسعه اشتغال در نواحی روستایی در شهرستان لاهیجان پرداخت
(بنجامین ، ١٩٩٢):در اندونزی به این نتیجه رسید که مولفه های سطح زیر کشت ، نهاده ها، اندازه خانوار، دستمزد، سطح آموزشی و آب و هوا در اشتغالزایی موثرند .
( Lee، ١٩٧٣)لیچفیلد: روشهای ارزیابی را که در برنامه ریزی شهری و منطقه ای بیشتر مورد توجه بود مورد بررسی قرار داد.
( فریبا ابرهیمی فینی، ١٣٨٧ ) : به بررسی مناطق مستعد گردشگری کاشان با استفاده از نرم افزار ( GIS ) پرداخت .
( افتخاری و دیگران ، ١٣٨٣ ) به رویکردی اقتصادی به نظریه برنامه ریزی ارتباطی در توسعه روستایی پرداخت

٣)موقعیت جغرافیایی
شهرستان خور وبیابانک .شکل شماره (١) در ۵۵ درجه ،۵ دقیقه ، ٧ ثانیه ، طول شرقی و ٣٣ درجه ، ۴۶ دقیقه ، ٣۴ ثانیه عرض شمالی در شرق استان اصفهان قرار دارد. شهرستان با مساحتی بالغ بر ١١ هزار کیلومتر مربع در شرقی ترین نقطه استان اصفهان در فاصله ۴٢٠ کیلومتری اصفهان قرار دارد خور مرکز شهرستان وسیع خور و بیابانک می باشد و در گویش آن واژه های اوستایی و کهن به فراوان یافت می شود. خور ( آفتاب ) است و فرشته نگهبان آفتاب و نماینده کارهایی که در روز خور ( روز یازدهم از هر ماه شمسی ) انجام می شود. تاریخ خور حداقل تا زمان صفویه روشن است . تصور بر این است که عامل ارتباط در پیدایش خور نقش مهمی داشته است و چشمه دریاشو در قله تین ( چشمه ای در نخلستان خور ) محل مناسبی برای اتراق کاروانها بوده و همین آب چشمه مردمی را به سکونت در این محل کشانده است .

شکل شماره (١) : نقشه استان اصفهان ، موقعیت خورو بیابانک
۴) خور و بیابانک
این شهرستان با جمعیت ١٧۵٠٠ نفر شامل شهرهای خور، جندق ، فرخی و روستاهای مهرجان ، بیاضه ، ایراج ، اردیب ، هفتومان ، عروسان ، چاه ملک ، آبگرم ، مصر،گرمه ، فرحزاد و خنج میباشد. که هر کدام دارای جاذبه های گردشگری زیبا ، چشمه های آب و نخلستانهای خرما بوده که بشرح ذیل تعدادی از روستاهای گردشگری که دارای چشم اندازهای طبیعی می باشد معرفی میگردد.
بیشترین جمعیت ساکن روستا، در روستای چاه ملک به تعداد ١۵٠٠ نفر به علت کشاورزی در این روستا میباشد . و بقیه روستاها در حدود ۵٠٠ الی ١٠٠٠ نفر جمعیت دارد. همچنین با تعداد ٣۵ اقامتگاه بوم گردی به عنوان بیشترین اقامتگاه و مرکز بوم گردی در کشور می باشد .(اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان ).
١- روستای مصر: دارای طبیعت زیبای کویر، رمل ها و تپه های ماسه ای میباشد که همه ساله میزبان گردشگران داخلی و خارجی جهت کویر نوردی، سافاری، شترسواری و موتورسواری است .
٢- روستای گرمه : دارای چشم انداز طبیعی، نخلستانها خرما، خانه های تاریخی، صنایع دستی حصیر بافی
٣- روستای بیاضه : دارای قلعه تاریخی بیاضه ، بافت تاریخی روستا، وجود ساباط ها، صنایع دستی حصیر بافی
۴- روستای مهرجان : دارای چشم اندازهای طبیعی، بقعه تاریخی، بافت تاریخی، وجود ساباط ،صنایع دستی، نخل های خرما
۵- روستای ایراج : دارای چشم انداز طبیعی، قلعه تاریخی، چشمه آب ، باغات انار، صنایع دستی، پوشش گیاهی با ارزش دارویی
۶- روستای اردیب : دارای چشم اندازهای طبیعی، خانه تاریخی، آب انبار، صنایع دستی حصیربافی، باغ انار
٧- روستای آبگرم : دارای چشمه آبگرم جهت آبدرمانی، صنایع دستی حصیر بافی
٨- روستای خنج : منطقه کوهستانی دارای آب و هوای خنک و فرح بخش ، چشمه آب و درختان گردو، پوشش گیاهی
٩-روستای فرحزاد در شمال روستای مصر دارای نخلستانهای زیبا میباشد که توسط شنهای روان محصور گشته است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 12 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد