بخشی از مقاله

چکیده 

منابع سازمانی مهمترین سرمایه و با ارزش ترین عامل تولید و منبع اصلی مزیت رقابتی در سازمان میباشد. سازمانها برای پایداری خود نیازمند منابع انسانی هستند که دارای دانش و مهارت کافی در زمینه فعالیتهای سازمانی باشند. در واقع مدیریت سازمان باید نهایت تلاش خویش را در جهت آموزش کارکنان برای بروز نگه داشتن دانش و قوای نیروی انسانی به عمل آورد. با توجه به تغییرات گسترده و پیشرفتهای به دست آمده در عرصه فناوری اطلاعات آموزش کارکنان نیز دچار تغییراتی شده است. آموزش الکترونیک یکی از روشهای نوینی است که برای آموزش کارکنان به کار میرود. در این مقاله سعی شده است تا نقش آموزش الکترونیک در توسعه و توانمند سازی منابع انسانی مشخص گردد.

واژههای کلیدی: توانمند سازی، منابع انسانی، آموزش الکترونیک

-1 مقدمه

برای اینکه نیروهای انسانی شاغل در سازمان روزآمد باشندباید به طور مداوم آموزش ببینند. این آموزش ها باید به گونه ای باشند که سطح دانش ومهارت های انسانی را به سرعت گسترش داده و ان ها را همراه با تغییرات علوم پیش ببرد. پیشرفت در فناوری هایی همچون رایانه راهی جدید برای ایجاد وافزایش روش های نوین آموزش گشوده است. با گسترش ارتباطات الکترونیکی، آموزش از راه دور1 موقعیتی جدید یافته و به رهیافتی آموزشی برای آموزش شاغلان وکسانی که نمی توانند برای یادگیری در مراکز آموزشی حاضر شوند تبدیل شده است . اموزش مجازی از قدرت شبکه های رایانه ای، اینترنت ، شبکه های ماهواره ای وعلوم جدید دیجیتالی بهره می برد .

این آموزش در اصل، هنر بهره گیری از فناوری شبکه ها به منظور طراحی ، انتخاب ، تحول واداره ی فرایند آموزش است . استفاده از آموزش الکترونیک باعث شده تا سازمان ها انعطاف پذیر شوند و نسبت به محیط سریعتر واکنش نشان دهند. کاربرد دیگر این آموزش غنی سازی مشاغل است به گونه ای که بر طراوت وشادابی سازمان افزوده است . به کارگیری این فناوری در سازمان باعث افزایش کارکنان متخصص شده است. - یزدان پناه،ص - 141

-2آموزش الکترونیکی

آموزش الکترونیکی مجموعه وسیعی از نرم افزارهای کاربردی و روشهای آموزشی شامل آموزش مبتنی بر رایانه، آموزش مبتنی بر وب، کلاسهای درس مجازی و غیره است. در واقع، آموزش الکترونیکی، آموزش از راه دور بر مبنای فناوری است. به عبارت دیگر، محتوای دوره آموزشی با استفاده از انتقال صدا، تصویر و متن ارائه میشود که با بهرهگیری از ارتباط دوسویه بین افراد فراگیر و استاد یا بین فراگیران، کیفیت ارائه دوره آموزشی به بالاترین سطح خود میرسد. - کریمی ،15، - 1389 آموزش الکترونیک دامنه ی گسترده ای دارد وبسته به نوع استفاده وامکانات به چند دسته تقسیم می شود

:اموزش بر پایه ی وب: در این روش آموزش از طریق اینترنت خواهد بود. در اکثر موارد آزمون ها و ارایه ی مدرک هم از طریق الکترونیکی و وب است. البته به علت انعطاف پذیری فوق العاده آموزش الکترونیکی، می توان نحوه ی آموزش را به طریق دلخواه، مناسب با فعالیت، شرایط موجود وامکانات طراحی و پیاده سازی می شود. آموزش مبتنی برکامپیوتر: در این روش نیازی به اتصال به اینترنت وحتی شبکه نیست، مگر در موارد خاص. دراین روش اطلاعات بر یک واسط الکترونیکی ذخیره می شود و کاربر با استفاده از یک کامپیوتر با ابزار خوان آن واسطه ی الکتریکی می تواند ا زآن استفاده کند. یک مثال متعارف آن استفاده از cd اموزشی است . آموزش از طریق وسایلابزارو دیجیتالی: آموزشی است که کاملاً جدید است و تقریباً می تواند در گروه بالا قرار بگیرد - کیا،1388،ص - 83

2-1 مزایای استفاده از آموزش الکترونیک در سازمان

هدف آموزش الکترونیکی ارتقای دانش و مهارتهای نیروی انسانی با بکارگیری برنامهای به روز و مقرون به صرفه است. حتی اگر کارمندان مؤسسهای وقت کافی برای حضور در کلاسهای سنتی داشته باشند، باز هم آموزشهای زنده مبتنی بر کلاس درس هزینه بالایی برای شرکت ایجاد خواهد کرد. علاوه بر این، کارمندان باید همزمان با پیشرفت فناوری، اطلاعات خود را به روز کنند. از مزایای دیگر آموزش الکترونیک می توان به این موارد اشاره کرد:

الف- آموزش همیشگی برای همه کس و در همه جا

در این نوع آموزش، دسترسی فراگیران به مطالب و محتوای دوره وابسته به زمان ومکان نیست. اینترنت میتواند راه حلی منطقی برای سازمانها باشد و دستیابی به اهداف آموزشی آنها را محقق سازد. از طریق شبکههای رایانه ای دسترسی به آموزش الکترونیک دائمی بوده و محدودیتی از لحاظ استفاده از آن برای کارمندان، دانشجویان و نیز بقیه افراد جامعه وجود ندارد. تنها نیاز اصلی برای استفاده از آموزش مبتنی بر رایانه و آموزشهای Online، داشتن یک رایانه است. همچنین، در آموزش الکترونیکی افراد قادرند در هر ساعت از شبانه روز و در تمام هفته به فراگیری اطلاعات مورد نیازشان بپردازند.

ب- صرفهجویی در هزینهها

درآموزش الکترونیکی از هزینههای رفت و آمد و هزینههای مربوط به اساتید و مشاوران کاسته و از اتلاف وقت جلوگیری میشود. در این آموزش، دورههای آموزشی میتوانند به جلسات کوتاهتری تقسیم شده و در عوض در روزها و هفتههای بیشتری ارائه شوند. درآموزش الکترونیکی، مؤسسات کارمندان خود را از دست نمیدهند و بازدهی کارکنان افزایش مییابد، زیرا به رفت و آمد در ساعات پر ترافیک نیاز نیست.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید