مقاله در مورد اصول برنامه ریزی و ساخت مجتمع های فرهنگی

word قابل ویرایش
22 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

اصول برنامه ریزی و ساخت مجتمع های فرهنگی

– برنامه ریزی فیزیکی :
می توان گفت که برنامه ریزی دانشکده تنها نشان دهنده استخوان بندی اطلاعات است که برای جایگزین کردن فضاها در دانشکده لازم می باشد. به این ترتیب طرح با استفاده از گزارش توجیهی و برنامه ریزی فیزیکی فادر به شناخت و درک کامل از فضا و در نتیجه جایگزینی آن می باشد.
– نحوه تشکل فضایی یک دانشکده معماری و شهرسازی :
بخش آموزشی
بخش کمک آموزشی

بخش خدماتی
۴- بخش اداری
بخش آموزشی به دو قسمت آموزش نظری و عملی تقسیم می گردد که دانشجویان در آنها اصول مربوط به دروس مورد نظر را فرا می گیرند.
مکانهای آموزشی چند طبقه طرح با نقشه کشی گوشه‌ها و کرویدها آغاز می گردد.
هیچ نقطه ای از کلاسهای درس نباید بیشتر از ۳۰ متر از نزدیکترین پلکان فرار یا از دربهای پلکانهای داخلی فاصله داشته باشد.
لذا طول حداکثر یک بلوک با پلکان مرکزی تقریباً ۵۰ متر با سه پلکان ۱۲۰ متر بوده و فاصله بین پلکانها ۵۰ تا تقریباً کمتر از ۵۵ متر باشد.
پا پله‌های معمولی ۱۵۲میلیمترکف پله۲۹۷ میلیمترحداکثر تعداد پاپله در هر رشته پله۱۶ عدد می باشد.
ارتفاع طبقه مساوی یا بیش از ۳۵/۳ متر است.

طول رشته پله بدون پاگرد ۴۷/۴ متر می باشد. پلکان باید کمتر یا مساوی ۶۰ متر دورتر مثلاً در مرکز بلوک (۱) ساختمان در گوشه (۶) در توسعه به طرف بال ساختمان (۴) در گوشه بداخل آمده (۵) بلافاصله مجاور توالت و غیره قرار گیرد.کریدورهای یک جهتی (۳تا۵) بهتر بوده ولی گرانتر از کریدورهای دو جهتی است.
اینها را می توان از انتها با مزیت آنکه اگر از ۱۸ تا کمتر از ۲۵ متر عمق داشت. با حداکثر مساحت پنجره بدون دیده شدن تیر سر درگاه رنگ روشن نمودن دیوار و

سقف و کف ها روشن نمود.
– اتاق های کنفرانس و آمفی تاترها:
سالن سخنرانی بایستی طوری طراحی شود که دانشجویان از پشت وارد شوند . (با صندلیهای برجسته در آخرین ردیف یا در صورت خیلی بزرگ بودن تاتر در ارتفاع میانی) سخنرانان مستقیماً از آپارتمان یا قسمت خود به سمت میز خود می روند.
(۱-۴) برای اتاق سخنرانی کوچک با درب‌های به بیرون باز شو (۱۲) اندازه‌های زیر کافی است :
گذرگاه دیوار پنجره ۶/۰ تا ۷۵/۰ متر
گذرگاه دیوار داخلی ۸۵ تا ۰۰/۱ متر
گذرگاه عقبی ۷۵/۰ تا ۸۵/۰ متر
در تاترهای سخنرانی طویل گذرگاه بین صندلیهای قدری پهن تر بوده و تاترهای سخنرانی پهن تر ترجیحا باید یک گذرگاه مرکزی به پهنای ۷۵/۰ تا ۰۰/۱ متر داشته باشد که به سمت جلو نیز باریکتر شود. فاصله ردیف جلو از تخته سیاه ۵/۲ تا ۳ متر است.فضاهای لازم برای هر دانشجو در شرایط بسیار راحت ۷۰۰*۸۵۰ میلیمتر است با اندازه معمول ۶۱۰*۸۵۰ و مساوی یا بین ۵۵۰*۷۵۰ میلیمتر است. مساحت توصیه شده برای هر دانشجو با فضای سیرکلاسیون ۶/۰ متر مربع برای هالهای سخنرانی کوچک با نشیمن معمولی می باشد.
ارتفاع طبقه باید تقریباً ۵۰/۳ متر برای اطاق سخنرانی کوچک قدری بیشتر برای نوع بزرگتر آن (مخصوصاً با نشیمن های پاپله عمیق) می باشد.
با روشنایی از طرف زاویه روشنایی روز اندازه گذاری شده در سطح بالاترین و دورترین میز از پنجره باید ۲۵ سانتیمتر باشد. ارتفاع سکو معمولاً ۲۰۰ تا ۶۰۰ میلیمتر است.
– آتلیه‌های طراحی :
آتلیه ها باید مناظر شمال به شرق را داشته و پنجره ها با پرده که بتوان آن را عمدا حرکت داده مجهز باشند . دیوارها و سقف باید رنگ سفید داشته باشند. وسائل لازم است ساده ولی راحت و قابل شستشو (از پلی اتیلن) بوده و با دقت ترتیب یابند. میزها در امتداد دیوار خارجی روشنایی را از پنجره های بلند و آنها که در وسط قرار دارند از پنجره سقفی دریافت می دارند. (این حالت جابجایی محوطه کار را فراهم می سازد)

– اصول طراحی شهرکهای صنعتی:
شهرکهای صنعتی اجتماع سازمان یافته واحدهای صنعتی می باشد که متناسب با استعداد مناطق محل استقرار موجبات هم افزایی و بهره‌وری مطلوب از منابع را فراهم می سازد و علاوه بر ایجاد اشتغال مولد به رشد تولید داخلی و ارتقاء سطح فناوری می انجامد.
فرآیند طراحی و احداث یک شهرک صنعتی تفاوت‌های اساسی با طراحی و احداث یک شهرک مسکونی دارد که تنها به شیوه معماری آن محدود نمی شود، بلکه در مبانی شکل‌گیری آنان این تفاوت آشکار می گردد.
پس از انجام مراحل امکان سنجی مکان یابی

و تصویب مراجع ذیصلاح طراحی استقرار شهرک صنعتی در زمین مورد نظر به شرح زیر انجام می پذیرد :
– مراحل طراحی شهرک‌های صنعتی :
۱-تهیه نقشه‌های توپوگرافی
۲-مطالعات و طراحی فاز یک
۳-مطالعات و طراحی فاز دو
-تهیه نقشه توپوگرافی نقشه‌برداری و تهیه نقشه‌های توپوگرافی در انجام پروژه‌های مطالعاتی شهرک‌های صنعتی نقش زیربنایی داردکه پایه واساس مراحل متعددمطالعاتی وطراحی واجرایی هرشهرک می باشد که شامل:
۱)استقرار ایستگاه‌های نقشه برداری و
۲)میخکوبی و تثبیت مرز زمین باربرهای بتنی
در نقشه‌برداری زمین مورد نظر در صورت وجود جاده- خطوط انتقال نیرو- منبع آب و سایر عوارض پیرامون زمین که در طراحی و اجراء تأثیرگذار می باشد و نیز شیب‌بندی شهرک جهت دفع آب‌های سطحی و هدایت فاضلاب لازم است.
#مطالعات و طراحی فاز یک:در طراحی شهرک صنعتی، آشنایی با ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه اجرایی طرح لازم می باشد.
– قسمت اول (مطالعات مقدماتی) :
۱) شناخت عوامل تاثیرگذار بر شهرک
الف ـ بررسی وضعیت تأسیسات زیر بنایی در منطقه مورد مطالعه
ب ـ مطالعات هواشناسی و بررسی های اقلیمی
موقعیت جغرافیایی محل طرح و ایستگاه هواشناسی
مشخصات اقلیمی محل طرح
ج ـ بررسی و برآورد هزینه های انتقال تأسیسات زیربنایی
د ـ بررسی های زمین شناسی
ه ـ بررسی هیدرولوژی منطقه مورد نظر
و ـ مطالعات ارزیابی و زیست محیطی از شهرک های بیش از ۱۰۰ هکتار
ز ـ کسب اطلاع از طرح های آینده مربوط به گسترش شبکه های برق ، آب ، راه آهن ، گاز ، مخابرات و …
۲- مطالعه و شناخت جهت گیری صنعتی در منطقه
الف ـ مطالعه وضعیت موجود صنایع در منطقه
ب ـ مطالعه سیاست های توسعه صنعتی در منطقه
ج ـ جمع بندی
۳ – مطالعه و بررسی برنامه ریزی صنعتی در شهرک

برنامه ریزی صنعتی برای یک شهرک صنعتی مستلزم داشتن اطلاعات کافی از وضعیت موجود منابع در منطقه ، استراتژی توسعه صنعتی منطقه ، آمایش سرزمین و برنامه ریزی کلی کشور می باشد.
۴ ـ شناخت پتانسیل های منطقه احداث شهرک
الف- خصوصیات جغرافیایی منطقه
ب- خصوصیات جمعیت

ج- پتانسیل‌های اقتصادی
۵) شناخت خصوصیات زمین
الف- موقعیت استراتژیک شهرک در منطقه
ب- بررسی عوارض اطراف زمین و منطقه‌أی
ج- بررسی عوارض طبیعی ومصنوعی در زمین
د- ابعاد و مشخصات فیزیکی زمین
ه – شناخت امکانات و جهات توسعه شهرک
و- مطالعه مکانیک خاک اراضی شهرک
۶) شناخت ضوابط طراحی شهرک
الف- ضوابط طراحی شبکه معابر
ب- ضوابط توزیع زمین
کلیه اجزایی که در شهرک صنعتی وجود دارند، عناصر طرح هستند. این اجزا عبارتند از : شبکه معابر
زون های صنعتی – ساختمان‌های خدماتی تأسیسات زیربنایی و تجهیزات شهری- فضای سبز
به طور کلی زمین به دو نوع تقسیم می شود :
۱ ـ زمین های ساخته شده
۲- زمین های باز
ج- ضوابط تعیین کاربری زمین
د- ضوابط تفکیک زمین
ه- ضوابط استقرار و همجواری صنایع

قسمت دوم (تهیه طرح مقدماتی)
الف- خلاصه نتایج برنامه‌ریزی صنعتی
ب- خلاصه نتایج پتانسیل های منطقه
ج- استفاده از نتایج مطالعات ارزیابی زیست محیطی در شهرک‌های بیش از ۱۰۰ هکتار و بررسی و اثرات آن در طراحی شهرک .

د- جمع بندی مطالعات زهکشی اراضی (در صورت لزوم)
مطالعات طراحی سیویل :
الف- مطالعات طراحی
ب- مطالعات سیویل، که شامل‌موارد ذیل می شود :
مطالعات مربوط به توپوگرافی زمین
تعیین سلسله مراتب شبکه معابراز نظر وظیفه واهمیت :خیابان اصلی(درجه ۱)–خیابان جمع وپخش کننده(درجه ۲)–خیابان دسترسی یامحلی(درجه ۳)– خیابان کمربندی(درجه ۴).
عوامل موثر در طراحی شبکه معابر :
نوع وسیله نقلیه – سرعت طرح (سرعت وسایط نقلیه)- حجم ترافیک – ایمنی طرح
بررسی و مطالعه جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی و غیر سطحی
ج- تعیین عناصر هادی طرح
د- ارائه طرح‌های پیشنهادی فاز ۱
ه- ارائه نقشه‌های مقدماتی و گزارش فاز ۱
و – بررسی طرح فاز یک
# مطالعات و طراحی فاز دو (تهیه طرح اجرایی)
مطالعات این مرحله بر اساس مدارک و گزارش مصوب فاز یک به شرح زیر انجام خواهد شد :
انجام محاسبات کلی و تهیه نقشه‌های اجرایی
۲ – برآورد هزینه و برنامه زمان بندی طرح
ارائه مدارک و گزارش مرحله دوم (فاز ۲)
۴- بررسی طراح فاز دو (مرحله دوم)
اصول برنامه ریزی و ساخت در مراکز تجاری:
– معرفی سایت مرکز تجاری و گردشگری خیام

موقعیت اقتصادی- اجتماعی شهر مشهد و حوزه نفوذ آن به عنوان مرکز استان خراسان توانایی های توسعه اقتصادی-اجتماعی بسیاری را فرا راه آینده این شهر قرار میدهد.همین امر باعث شده
است که در طرح جامع شهر مشهد نیز روند توسعه فیزیکی شهر نه و جایگاه ویژه ای را برای استان خراسان خصوصا شهر مشهد فراهم نموده تا بتواند تاثیر و نقش منحصر به فردی را در اقتصاد و بازرگانی کشور داشته باشد.
شرکت سپاد خراسان با توجه به اهمیت و ویژگیهای استان خراسان و شهر مشهد پس از بررسی های کارشناسی به این نتیجه رسید که شهر مشهد نیاز به پایانه مبادلات بازرگانی بین المللی در خور و مناسب دارد لذا به همین منظور نسبت به تهیه طرح تفضیلی مرکز تجاری و گردشگری خیام در زمینی به مساحت حدود ۲۰۰ هکتار در حاشیه شمالی شهر مشهد و در محلی با دسترسی های شهری بسیار مناسب اقدام کرد.

– دلایل توجیهی انتخاب سایت:
با توجه به برنامه فیزیکی و پتانسیل های پیش بینی شده در این برنامه و با توجه به پتانسیل های موجود برای سایت مرکز تجاری و گردشگری خیام (سایت سپاد) این سایت نسبت به گزینه های دیگر در اولویت خواهد بود بنابراین در نقاط دیگرمحدوده مصوب شهر مشهد نیز زمین های دیگری برای کاربری های تجاری در مقیاس شهری واحدهای صنعتی در مقیاس منطقه و انبارهای کالاهای تجاری پیش بینی شده است و با توجه به این که اهم نارسایی های اظهار شده توسط صاحبان واحدهای فوق الذکر مشکل تخلیه و بارگیری در شهر و بالا بودن اجاره انبارها در شهر و مشکل دسترسی به کارگر به هنگام شب می باشد. اولویت زمین مورد مطالعه را نسبت به سایر نقاط (سایت اطراف حرم و مسکن سازان و سایت اطراف میدان غدیر و فرودگاه مشهدو…)به ویژه تا سال ۸۰ به شهر زیرمی توان بر شمرد :
-استقرار زمین مورد مطالعه در شمال کمربندی ۱۰۰ متری و ارتباط مستقیم آن به مرکز شهر از طریق خیابان دردست احداث خیام
-دسترسی به واحدهای صنعتی مستقر در حاشیه جاده های کلات و سیمان و شهرک های صنعتی چرم شهر- طوس و شهرک کلات
– مجاورت زمین با میدان میوه و تره بار به ویژه از نقطه نظر اختصاص آن به انبارها
– استقرار در حاشیه شمالی شهر و آزاد از محدودیت های ورود و خروج وسایل نقلیه سنگین
به منظور تخلیه و بارگیری کالا در انبارها و واحدهای تجاری عمده
-مناسب بودن نرخ انبارها و اجاره آنها
– کاربری زمین مورد مطالعه در وضع موجود:
زمین مورد مطالعه در حاشیه شمال شهر مشهد و در محدوده مصوب شهر واقع شده است این زمین در تقسیم بندی جدید شهر که در طرح توسعه و عمران شهر مشهد به عمل آمده است.بخشی از ناحیه ۱۵ از جمع۴۶ ناحیه شهری می باشد.مساحت زمین ۱۶۰ هکتار است و از شمال به ده اسماعیل آباد از جنوب و جنوب غربی به خیابان صد

متری کمر بندی شهر مشهد از غرب و جنوب غربی به خیابان صد متری کمربندی شهر مشهد از غرب به میدان جدید میوه و تره بار و از شرق و جنوب شرقی به گلاته بقعه محدود میشود.
علاوه بر جاده کمر بندی فوق الذکر که زمین مورد مطالعه را به کلیه خطوط ارتباطی ورودی و خروجی شهر مشهد و در نتیجه به کلیه قسمت های شهر نیز متصل می سازد. خیابان در دست اقدام خیام که در قسمت غربی زمین به جاده کمر بندی می پیوندد جاده ار

تباطی مستقیم زمین با بخش های مرکزی شهر به شمار می آید.
کاربری های پیشنهادی طرح توسعه و عمران در زمین مورد مطالعه به طور عمده کاربری های مقیاس شهری میباشد چنان که اشاره شد کاربری های مقیاس شهری عبارتند از :
تجاری شهری-فرهنگی-جهانگردی و پذیرایی-اردوگاههای زایران-استادیوم ورزشی-نمایشگاه دائمی-مراکزاداری و انتظامی-پارک های شهری-فضاهای سبز حفاظتی و جنگلی- میادین میوه و تره بار- ترمینال مسافر بری- ترمینال وسائل نقلیه سنگین و انبارها
با توجه به وضع مالکیت زمین مورد مطالعه در بررسی کاربری آن تنها آن دسته مد نظر قرار گرفته که علاوه بر ضرورت اقتصادی-اجتماعی شهر در احداث آنها جنبه انتفاعی نیز داشته و سرمایه گذاریهایی را که در آن خصوص به عمل می آید به نحوی مناسب بازگرداند که این دسته ها عبارتند از :
کاربری های تجاری در مقیاس شهری –جهانگردی و پذیرایی (هتل و مسافر خانه و اردوگاههای زائرین)- ترمینال وسائل نقلیه سنگین- ترمینال مسافربری- پارک تفریحی- میدان میوه و تره بار- انبارها و نمایشگاه در جدول سطح توسعه این از کاربری ها طی برنامه توسعه به ترتیب ۵۰۰ هکتار (۷۵-۱۳۷۰ )- ۴۲۱ هکتار (۹۵-۱۳۷۵)- ۹۹۰ هکتار (۶۵-۱۳۸۰) و روی هم ۱۹۱۲ هکتار تا افق توسعه ۱۳۹۵ پیش بینی شده است.
انتخاب کاربری های زمین مورد مطالعه:
با توجه به نکات فوق الذکر انواع کاربری های مناسب زمین مورد مطالعه که هم منطبق بر کاربری های پیشنهادی طرح جامع میباشد و هم با هدف های اقتصادی استفاده از زمین منطبق است عبارتند از :
کاربری تجاری در مقیاس شهری
انبارهای مواد غذایی و کالاهای تجاری
واحد های صنعتی در مقیاس منطقه و منطبق با ضوابط سازمان محیط زیست
عوامل مؤثر بر طرح:
از مجموع مطالعات فوق میتوان از نقطه نظر شهرسازی- معماری عوامل مؤثربرطرح را به ترتیب زیر دسته بندی نمود:
اقلیم
توپوگرافی
۳- عوامل مصنوع (الف: خطوط تاسیساتی- ب:ارتباطات )

الگوی شکل گیری طرح:
طرح مؤثر بررسی شده در قسمت پیشین هر یک میتوانند به نوعی در چگونگی خطوط اصلی طرح مجموعه و به ترتیب ذیل تاثیرگذارمیباشند
الف- نظام دسترسی و اتصال مجموعه به شهر
ب- استقرار ستون فقرات شهری
ج- مکان یابی عناصر مورد نیاز

از دیگر مطالعات و بررسی های انجام شده عبارتند از:
بررسی خصوصیات و ویژگیهای زمین پروژه
موقعیت زمین پروژه
درجه بندی معابر و دسترسیهای همجوار با زمین
ارتباطات و نحوه دسترسی مراجعین از پارکینگ عموم

ی
۵- درجه بندی ورودی های مجموعه
جمع بندی نتیجه گیری ازمطالعه شرایط اقلیمی
عرض جغرافیایی ۳۶٫۱۶ طول جغرافیایی ۵۹٫۳۸ ارتفاع از سطح دریا ۹۸۵ متر
الف- در نظر گرفتن شرایط آب و هوای محیط در طراحی ساختمان بخصوص پوسته خارجی آن.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 22 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد