مقاله در مورد برنامه ریزی و نظارت در آموزشگاههای فنی و حرفه ای

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

برنامه ریزی و نظارت در آموزشگاههای فنی و حرفه ای

هدف از تأسیس آموزشگاه:
با استناد به جزوه مدیریت آموزشی که توسط جناب آقای احمد براقی تهیه و تدوین گردیده، هر نظام آموزشی، برای اینکه بتواند وظایف و مسئولیت های خود را به طور مفید و موثر انجام دهد، باید اهدافی را برگزینند و اینجانب نیز هدف هایی از تاسیس این آموزشگاه دارم که به شرح ذیل می باشد:
در درجه اول هدفم پرورشی استعدادهای کسانی است که خواهان و علاقه مند به این هنر می بشاند و سعی دارم با تمام توان آنچه که تا به حال آموخته ام در طبق اخلاص به این عزیزان تقدیم کنم.

و دیگر آنکه فراهم آوردن راهی برای شناختن نیازها و حل مشکلات فراگیران و خود تا بتوانم از این راه هم نیازیهای فراگیران و هم نیازهای معنوی و مالی خود را نیز تا حدودی بر طرف سازم.

«چارت سازمان آموزشگاه»

 

شرح وظایف پرسنل آموزشگاه (براساس چارت سازمانی)
موسس: مسئولیت تهیه و تعمیر تجهیزات آموزشی و رابط بین آموزشگاه و سازمان است.
مدیر آزمایشگاه: مسئولیت نظارت و اداره آموزشگاه بر عهده اوست.
موسس: مسئولیت تهیه و تعمیر تجهیزات آموزشی و رابط بین آموزشگاه و سازمان است.
منشی: وظیفه ثبت نام و امور داخلی آموزشگاه و راهنمایی جهت ثبت نام به عهده ایشان می باشد و رابطی بین دیگر پرسنل با مدیر است.
مربی: آموزشی کارآموزیان و هنرجویان براساس استاندارد های مورد تایید سازمان.
کمک مربی: همکاری با مربی و در صورت غیبت و بی جایگزین آن و رسیدگی به فراگیران.
حسابدار: مسئولیت بررسی امور مالی و اداری را دارد.
مشاور: مصاحبه با کارآموزان و فراگیران و راهنمایی آنان را بر عهده دارد.
خدمات: رسیدگی به امور خدماتی و نظافتی آموزشگاه
آئین نامه و آموزشی و انضباطی آموزشگاه
۱- فراگیران هر ساعت مقرر در آموزشگاه حاضر باشند بدون تاخیر و غیبت.
۲- رعایت قوانین و اصول آموزشگاه طبق برگه ثبت نام.
۳- رعایت اصول بهداشت در محیط کار.
۴- در مورد منصرف شدن پس از ثبت نام در صورتی که اولین جلسه آموزشی تشکیل گردیده باشد. هزینه های جانبی از شهریه کسور مابقی مسترد می گردد.
۵- در صورت منصرف شدن در اواسط دوره آموزشی به هیچ عنوان مبلغ شهریه مسترد نمی گردد.
۶- در صورت به وجود آمدن هرگونه مشکلی برای وسائل فراگیران آموزشگاه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
۷- به همراه داشتن کلیه وسائل لازم جهت آموزشی فراگیر الزامی است.
۸- ثبت ساعت ورود و خروج فراگیران توسط منشی و امضا به فراگیران.
۹- در صورت منصرف شدن در اواسط دوره آموزشی به هیچ عنوان مبلغ شهریه، مسترد نمی گردد.
۱۰-در صورت غیبت فراگیره آموزشگاه هیچ گونه تعهدی در قبال کلاس جبری ندارد.

لیست تجهیزات آموزشی
ردیف نام کالا نوع قیمت واحد به ریال تعداد قیمت کل توضیحات
۱ میز طراحی اصوالی ۰۰۰/۴۵۰ ۱ ۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰
۲ سه پایه ابزاری ۰۰۰/۴۰ ۱۵ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰
۳ میز و صندلی مدیریت اموالی ۰۰۰/۵۰۰ ۱ ۰۰۰/۵۰۰
۴ صندلی کارآموز اموالی ۰۰۰/۲۵۰ ۱ ۰۰۰/۳۷۵
۵ میز و صندلی منشی اموالی ۰۰۰/۵۰۰ ۱ ۰۰۰/۵۰۰
۶ وسائل برای مدل ابزاری ۰۰۰/۲۰۰ – ۰۰۰/۲۰۰ تعدادی
۷ کپسول آتشفانی مصرفی ۰۰۰/۱۵۰ ۱ ۰۰۰/۱۵۰
۸ جعبه کمکهای اولیه مصرفی ۰۰۰/۱۰۰ ۱ ۰۰۰/۱۰۰
۹ سطح آشغال مصرفی ۰۰۰/۲۰ ۴ ۰۰۰/۸۰
۱۰ کمدهای مربوط به انبار اموالی ۰۰۰/۱۵ ۱۵ ۰۰۰/۲۲۵
۱۱ چوب لباسی اموالی ۰۰۰۰/۳۰ ۲ ۰۰۰/۶۰
۱۲ تخته شاسی ابزاری ۰۰۰۰/۸ ۱۵ ۰۰۰/۱۲۰

۱۳ تخته وایت برد ابزاری ۰۰۰/۱۰۰ ۱ ۰۰۰/۱۰۰
۱۴ ماژیک مصرفی ۰۰۰/۸ ۳ ۰۰۰/۲۴
۱۵ اسلاید یا اورهد اموالی ۰۰۰/۶۰۰/۱ ۱ ۰۰۰/۶۰/۱
۱۶ فیلم های آموزشی اموالی ۰۰۰/۲۵ ۵ ۰۰۰/۱۲۵ تعدادی مرتبط باآموزش
۱۷ جزوات و کتاب آموزشی ابزاری ۰۰۰/۱۵۰ – ۰۰۰/۱۵۰ تعدادی مرتبط باآموزش
۱۸ پروژکتو اموالی ۰۰۰/۱۰۰ ۲ ۰۰۰/۲۰۰
۱۹ دستگاه اپک اموالی ۰۰۰/۵۰۰ ۱ ۰۰۰/۵۰۰
جمع کل قیمت کالا ۰۰۰/۰۵۹/۶ ریال

کنترل و بازرسی دوره از تجهیزات آموزشی
موضوع آموزشی: شخص مسئول:
تاریخ کنترل: مدیر:

موارد نظریه داوری وضعیت اندازه گیری تاریخ اندازه گیری
الف- ابزار
۱- میز طراحی کارکرده
۲- سه پایه کارکرده
۳- کعبه های انبار استفاده شده
۴- تخته وایت برد مستهلک
۵- صندلی کارآموز مستعمل
۶- اسلامیه یا اورهه کارکرده
۷- پروژکتور کار کرده
۸- دستگاه اپک کار کرده
ب- ماس کارگاه مطلوب
۱- روشنائی طبیعی و مصنوعی  مطلوب
۲- حجم هوا بر شخص و تهویه ( * مطلوب
۳- گرد و غبار  کامل
۴- نظم و ترتیب وسائل  مطلوب
۵- پنجره و روزنه ها  کامل
ج- دستشویی (شامل تجهیزات شستشوی کامل
۱- تمیزی کلی  مطلوب
۲- اتاق رختکن * کامل
۳- توالت‌ (شامل تسهیلات دستشویی) 
د- ایمنی در کار
۱- لباس نصب کار 
۲- استفاده از دستکش  مستعل

علائم کنترل:  روزانه
* هفتگی کامل
بدون علامت ماهانه امضاء مدیر:

آئین نامه آموزشی و انضباطی آموزشگاه
۱- فراگیران سر ساعت مقرر در آموزشگاه حاضر باشند و بدون تاخیر و غیبت.
۲- رعایت قوانین و اصول آموزشگاه برگه ثبت نام

 

۳- رعایت اصول بهداشت در محیط کار
۴- در مورد منصرف شدن پس از ثبت نام در صورتی که اولین جلسه آموزشی تشکیل گردیده باشد هزینه های جانبی از شهریه کسر و مابقی مسترد می گردد.
۵- در صورت منصرف شدن در اواسط دوره آموزشی به هیچ عنوان مبلغ شهریه مسترد نمی گردد.
۶- در صورت به وجود آمدن هرگونه مشکلی برای مسائل فراگیران آموزشگاه یا هیچ گونه مستولیتی ندارد.
۷- به همراه داشتن کلیه وسائل لازم جهت آموزش فراگیر الزامی است.
۸- ثبت ساعت ورود و خروج فراگیران توسط منشی و امضاء به فراگیران.
۹- در صورت منصرف شدن در اواسط دوره آموزشی به هیچ عنوان مبلغ شهریه مسترد نمی گردد.
۱۰-در صورت غیبت فراگیر آموزشگاه هیچ گونه تعهدی در قبال کلاس جبرانی ندارد.

ملاحظه زمان ایام هفته هفته استاندارد مهارت ردیف
عملی تئوری عنوان توانائی مطالب

۳
۳ ۲

– شنبه
دوشنبه
چهارشنبه اول توانایی تجربه نقطه در یک کادر مشخص ۱

۳
۳ ۲

– شنبه
دوشنبه
۴شنبه دوم توانایی تجربه خطوط در کادرهای محدود و ۲

۳
۳ ۲

– شنبه
دوشنبه
۴شنبه سوم مشخص در ترکیب آنها با نقطه

۳
۳ ۲

– شنبه
دوشنبه

۴شنبه چهارم توانایی ترسیم فرم (سطح) در ترکیب با خط و نقطه در کادر مشخص ۳

۳
۳ ۲

– شنبه
دوشنبه
۴شنبه پنجم توانایی ترسیم حجم و ترکب با نقطه و خط و فرم (سطح) در کادر مشخص ۴

۳
۳ ۲

– شنبه
دوشنبه
۴شنبه ششم توانایی ترکیب بندی (کمپوزسیون) در یک کادر معین ۵

۳
۳ ۵/۱

– شنبه
دوشنبه
۴شنبه هفتم توانایی رسم انواع پرسپکتیو ۶

ملاحظه زمان ایام هفته هفته استاندارد مهارت ردیف
عملی تئوری عنوان توانائی مطالب
۲
۳
۳ –

– شنبه
دوشنبه
چهارشنبه نهم توانایی طراحی با خط ۷
۲

۳
۳ –

– شنبه
دوشنبه
چهارشنبه دهم
۲
۳
۳ –

– شنبه
دوشنبه
چهارشنبه یازدهم
۲
۳
۳ –

– شنبه
دوشنبه
چهارشنبه دوازدهم
این هفته دقیقامانند ساعت بندی أموزش داده می شود ۳ ۲ شنبه
دوشنبه
چهارشنبه سیزدهم
چهاردهم
پانزدهم
شانزدهم توانایی طراحی اشکال احجام هندسی منظم و نامنظم ۸
سه هفته ۱۸ و ۱۹و۲۰ نیز مانند هفته ۱۰و۱۱و۱۲ بند ۷ اجرا می شود –
۳
۳ ۳

– شنبه
دوشنبه
چهارشنبه هفدهم
هجدهم
نوزدهم
بیستم توانایی طراحی طبیعت بی حال ۹
سه هفته ۲۲ و ۲۳و۲۴ نیز مانند هفته ۱۰و ۱۱ و ۱۲ بند ۷ –
۳
۳ ۲

– شنبه
دو شنبه
چهارشنبه بیست و یکم
بیست و دوم
بیست و سوم

بیست و چهارم توانایی طراحی از طبیعت ۱۰
هفت هفته بیست و ششم الی سی و دوم نیز مانند بند ۷ –
۳
۳ ۲

– شنبه
دو شنبه
چهارشنبه بیست و پنجم
بیست و ششم
الی
سی ودوم توانایی طراحی أناتومی عمومی بدن انسان ۱۱
۳
۵/۳
۵/۳ –

– شنبه
دوشنبه
چهارشنبه سی و سوم

ردیف
استاندارد مهارت هفته ایام هفته زمان
عنوان توانایی مطلب تئوری عملی

۱۲
توانایی طراحی دست و پا در حالتهای مختلف سی و چهارم شنبه
۲ شنبه
۴ شنبه ۲

– –
۴
۴
سی و پنجم شنبه
۲ شنبه
۴ شنبه ۲

– –
۴
۴

۱۳
توانایی طراحی و چهره در حالتها و چرخشهای مختلف سی و ششم شنبه
۲ شنبه
۴ شنبه ۳

– –
۳
۳

سی و هفتم شنبه
۲ شنبه
۴ شنبه –

– ۳
۲
۲
سی و هشتم شنبه
۲ شنبه
۴ شنبه –

– ۲
۲
۳

۱۴
توانایی طراحی آناتومی حیوانات سی و نهم شنبه
۲ شنبه
۴ شنبه –

– ۲
۳
۳
چهل شنبه
۲ شنبه
۴ شنبه –

– ۲
۳
۲

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 11 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد