مقاله در مورد مدیریت در جامعه آینده

word قابل ویرایش
13 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

مدیریت در جامعه آینده

پیتر اف. دراکر در پیشگفتار خـــــود می نویسد: جامعه دچار تحولی بنیانی و اساسی شده، انقلاب اطلاعات تنها یکی از عوامل این تحول بود و شاید بتوان گفت که حتی نیرومندترین عامل هم نبود. عــــوامل جمعیت شناسی، دست کم به اندازه انقلاب اطلاعات اهمیت دارد. در حالی که انقلاب اطلاعات تنها اوج یک روند جاری بیش از یکصد ساله بود، کاهش جمعیت جوان یک تغییر جهت

صددرصد و پدیده ای کاملاً پیش بینی نشده بود. ما با یک تغییر جهت صددرصد دیگر هم رو به رو هستیم، که عبارتست از کاهش مداوم موقعیت تولید کارخانه ای به عنوان فراهم کننده ثروت و شغل، تحــــول بی سابقه دیگر دگرگونی نیروی کار و تجزیه و ویرانی آن است.

این تغییرات، به همراه تاثیرات و پیامدهای اجتماعی انقلاب اطلاعات، محورهای اصلی بحث این کتاب است و تغییرات مذکور هم اینک روی داده اند. در واقع، جامعه آینده هم اکنون وجود دارد.

در واقع فرض و گزاره ای اصلی و زیربنایی همه فصول این کتاب این است که اهمیت تحولات اجتماعی در کامیابی و یا شکست یک سازمان و مدیریت آن، به احتمال زیاد بیشتر از رویدادهای اقتصادی خواهد بود.

جامعه اطلاعاتی
۱ – آثار و نتایج انقلابی و واقعی انقلاب اطلاعات تازه دارد احساس می شود. ولی این آثار ناشی ازاطلاعات نیستند. ناشی از هوش مصنــوعی، تاثیر رایانه ها و پردازشها بر تصمیم گیری، سیاستگذاری نیستند. همه این نتایج ناشی از تجارت الکترونیک – ظهور انفجارگونه اینترنت به عنوان یکی از کانال های اصلی و شاید مهمترین کانال توزیع جهان گستر کالاها، خدمات و با کمال شگفتی، مشاغل مدیریتی و حرفه ای – هستند.

این پدیده در حال تغییر و تحول بنیانی اقتصادها، بازارها و ساختار صنعت – کالاها، خ

 

دمات و جـــــریان آنها – طبقه بندی مصرف کننده، ارزشهای مصرف کننده و رفتار او و مشاغل و بازارهای نیروی کار شده است.

اما آثار و نتایج این پدیده بر جوامع و امور سیاسی و از همه آنها مهمتر بر چگونگی نگرش ما به جهان و جایگاه خود در آن، احتمالاً حتی بیشتر هم خواهد بود. (۲۱)
نقش تجارت الکترونیک برای انقلاب اطلاعات نظیر راه آهن برای انقلاب صنعتی – پدیده ای کاملاً جدید، کاملاً بدون نمونه قبلی، کاملاً غیرمنتظره – است. و باز هم همـــــانند راه آهن در حدود دوقرن پیش، تجارت الکترونیک نیز در حال ایجاد یک ترقی و رونق ممتاز جدید است که به سرعت اقتصاد، جامعه و امور سیاسی را دگرگون می کند.(۳۲)

در جغرافیای ذهنی ایجاد شده تـــوسط راه آهن، انسان بر فاصله چیره شد. در جغرافیای ذهنی تجارت الکترونیک، فاصله اصلاً محو و نابود شده است. در این جغرافیای ذهنی فقط با یک اقتصاد و یک بازار رو به رو هستیم. (۳۳)

آنچه را که انقلاب اطلاعات نامیده ایم در واقع یک انقلاب دانش مدار است. عامل کلیدی در این فرایند نه الکترونیک، بلکه دانش ادارکی است. این سخن به معنای این است که کلید حفظ رهبری در اقتصاد و فناوری در شرف ظهور آینده به احتمال زیاد در حفظ موقعیت اجتماعی حرفه ای های دانش مایه و پذیرش اجتماعی ارزشهای آنها قرار دارد. دانشگران کلیدی و اصلی این کسب و کارها به طور قطع کماکان انتظار مشارکت مالی در بهره برداری از میوه های ناشی از کار خود را خواهند داشت. (۴۹)

۲ – لابد این ضرب المثل دست اندرکاران منابع انسانــــــی را شنیده اید که می گویند شما نمی توانید یک دست را استخدام کنید، زیرا همیشه تمام بدن فرد استخدام شده به همراه دست او وارد مجموعه می شود. حالا این ضرب المثل را هم از من – دراکر – داشته باشید که شما نمی

توانید فقط یک فرد را استخدام کنید. زیرا همواره همسر او هم وارد میـــدان می شود.

چگـــــونه بهره برداری دانشگران را اندازه گیری کنیم. ما کار را با طرح سه پرسش از دانشگران شروع می کنیم. توانائیهای شما چیست و فعالیت خود را باید صرف چه کاری کنید؟ این سازمان باید توقع چه کاری را و در چه مدتی از شما داشته باشد؟ و برای انجام کار خود به چه اطلاعاتی نیاز دارید و چه اطلاعاتی به دیگران خواهید داد؟ (۵۵)

۳ – ما در حال نوسازی سازمانها بر گرد اطلاعات هستیم، زمانی که مدیران عامل در مورد ح

ذف سطوح مدیریتی و کاهش آنها به تعداد مطلوب صحبت می کنند، شروع به استفاده از اطلاعات به عنوان یک عنصر ساختاری می کنند. در بسیاری مواقع ما سریعاً به این واقعیت پی می بریم که بیشتر سطوح مدیریتی هیچ چیزی را مدیریت نمی کنند، بلکه تنها کار آنها تقویت علایم ضعیف صادره از بالا به پایین موسسه است. تصور می کنم بیشتر مدیران عامل نخستین قانون نظریه اطلاعات را در مورد اینکه هر رله ای صدای اضافی و زاید را دو برابر و پیام را نصف می کند» شنیده اند. (۸۱)

ما به اطلاعات بیرونی نیازمندیم و مجبور به یادگرفتن خواهیم بود. بیشتر کسب و کارها دارای دو نظام اطلاعاتی هستند: یکی بر گرد جریان داده ها سازماندهی شده و دیگری بر گرد نظام حسابداری قرار دارد. نظام حسابداری با قدمت پانصد ساله خود به عنوان یک نظام اطلاعاتی، در وضعیت وحشتناکی قرار دارد. ما دارای یک مدیر حسابداری و یک مدیر علوم رایانه ای هستیم، که هیچ یک با دیگری صحبت نمی کنند. هر دو واحد سازمانی توسط کسانی که چیز زیادی در مورد اطلاعات نمی دانند اداره می شوند. ما کار عظیمی در مقابل خود داریم. ما نیاز داریم تا خودمان و کسب و کارهای مان را از نظر اطلاعاتی با سواد کنیم. دومین کار بزرگ پیش روی ما استفاده از ظرفیت و توانایی داده پردازی مان برای فهمیدن ودرک کردن رویدادهای بیرونی است.

انتظار نداشته باشید اگر سواد رایانه ای ندارید کسی در سازمان تان به شما احترام بگذارد. افراد جوان مشغول به کار این امر را بدیهی می پندارند وانتظار دارند که دست کم رئیس شان از این نظر با سواد باشد. (۹۳) ۴ – تجارت الکترونیک نه تنها موجب چیرگی انسان بر فاصله ها می شود، بلکه آنها را از میان بر می دارد. هیچ دلیلی برای اینکه در تجارت الکترونیک فروشنده جای بخصوصی داشته باشد وجود ندارد. (۹۴)

۵ – هزینه منبع اصلی اقتصادی شما، یعنی نیروی ذهن تان، در حال افزایش سریع است. نکته تقریباً بدیهی و قطعی این است که تاثیر اینترنت بر آموزش و پرورش خیلی بیشتر از تاثیر آن بر هرگونه کسب و کاری خواهد بود.
دانشگران بیش از سازمانهای استخدام کننده عمر خواهند کرد. چنین پدیده ای در تاریخ انسانی بی نظیر است و تاکنون سابقه نداشته است. شما امروزه باید دانش بسیار زیادی داشته باشید و این دانش معمولاً باید به شدت متمرکز هم باشد. بنابراین، مرکز شغل آموزش عالی در حال انتقال از آموزش و پرورش جوانان به آموزش مداوم بزرگسالان است. دانش با سرعتی باورنکردنی از رده خارج می شود. آموزش پیوسته حرفه ای بزرگسالان رشد یابنده ترین صنعت سی سال آینده خواهد بود. (۱۰۶)

امروزه شما به سازمانی نیاز دارید که نه فقط مبتکر و نوآور، بلکه رهبر تغییر و تحول باشد. یکی

از چیزهایی که مدیران باید یاد بگیرند و تعــــداد بسیار اندکی از آنها یاد گرفته اند، برقراری تعادل بین امور کوتاه مدت و بلندمدت است. می توانیم بگوییم که دستاورد منحصر به فرد «جک ولش» در جنرال الکتریک تاکید جدی او بر پرورش بلندمدت کارکنان است.

او در حالی که به طور قطع گزارشهای ماهیانـه ای از تک تک کسب وکارهای ۱۶۷ گانه اش

می گرفت. ولی سرمایه گذاریهای انسانــــــی هفت سال آینده را امروز انجام می داد. (۱۱۵)

۶ – چنانچه نگاهی به موقعیت مدیرعامل در یک دوره حدوداً پانزده سال آینده بیندازیم، تصور می کنم با پنج وظیفه اصلی و کلیدی که همه آنها با هم مرتبط و در عین حال منفک هستند، روبرو خواهیم شد. این وظایف عبارتند از:
تحول حاکمیت؛
رویکردهای جدید به اطلاعات؛
فرمان دادن و کنترل کردن؛
افزایش کار دانش مایه؛
ترکیب عوامل با هم و نتیجه گیری.
رهبر فردا قادر به اداره سازمان خود به وسیله جذبه وگیرایی نیست. او باید در مورد اصول و مفاهیم اصلی و بنیادی، تفکر و اندیشه کند تا کارکنان بتوانند وظایف خود را به نحوی کارآمد انجام دهند. (۱۳۴)

فرصتهای کسب و کار
۱ – ما می دانیم که کارآفرینی یک انضباط، و در واقع یک انضباط نسبتاً جدی و شدید و نوآوری یک اصطلاح اقتصادی و نه فنی است. ژاپنی ها در حال سازماندهی نوآوری هستند. کره ای ها هم همین طور. آنها گروههای کوچکی از داناترین کارکنان خود را به منظور کاربرد نظام مند انضباط نوآوری به منظور شناسایی و توسعه کسب و کارهای جدید تشکیل داده اند. (۱۴۳)

شرکتهایی وجود دارند که در بهبودبخشی و بهترکردن آنچه که تاکنون انجام داده اند، خوب هستند. هر شرکت بزرگی باید بتواند هر سه مورد بهبوددهی، گسترش دهی و نوآوری را هم زمان انجام دهد. (۱۵۸) ۲ – امروزه توجه جدی به تندرستی و رفاه تمام کارکنان از اهمیت بیشتری نسبت به ۵۰ سال پیش برخوردار است. نیروی کار دانش مایه به سرعت به صورت بزرگ ترین و گروه یگانه نیروی کار در می آیند و هم اکنون به صورت گروه اصلی مولد ثروت درآمده اند.

اهمیت متمرکز بر بهره وری دانشگران چنان است که هرچه در مورد آن بگوییم کم است. زیرا مشخصه مهم و تعیین کننـده نیروی کار دانش مایه اینکه دانشگران نیروی کار نیستند، بلکه سرمایه اند و عامل مهم در عملکرد سرمایه هستند. راه کسب رهبـــــری در کسب و کار دانش مایه صرف وقت باافراد حرفه ای دانش مایه مستعد در زمینه شناسایی آنها و شناساندن خود به آنها، تربیت آنها و گوش دادن به ایشان و به چالش کشیدن و تشویق است. (۱۸۸)

۳ – تمام جنبه های وجودی انسان و نحوه برخورد با او در محاسبات اقتصادی ســـــرمایه داری

نمی گنجد. امروزه ۹۰ درصد جمعیت، شهرنشین هستند. کشور دارای نیروگاه های برق صنعتی است و جمعیت آن تحصیلات عالی دارندو همه اینها در مدت ۴۰ سال اتفاق افتاده است.

از جهات بسیاری در آسیا شاهد همان تنشهایی هستیم که در اثر آشفتگی بزرگ انقلاب صنعتی، شهرنشینی سریع همراه آن به وجود آمد. تنها تفــاوت این است که آشفتگی آسیا با سرعتی بسیـار زیادتر روی داده است. من در اثر تجربه شخصی خود می دانم که وقتی تنشهای اجتم

اقتصاد جهانی تحول یابنده
۱ – دانش به عنوان منبع اصلی اقتصادی جایگزین منابع اصلی مورد نظر اقتصاددانان شده است. اقتصاد یک کاسه شده جهانی به طور فزاینده ای به کسب و کارها فشار می آورد تا از حالت چندملیتی به صورت فراملیتی درآیند.

تحول به سوی شرکتهای فراملیتی شروع شده و به سرعت ادامه دارد. ممکن است که خدمات و محصولات آنها تغییری نکند، ولی ساختار آنها به طور اصولی و بنیانی متفاوت است. در یک شرکت فراملیتی تنها یک واحد اقتصادی، یعنی جهان، بــــه اهمیت شناخته می شود. اقدامات مربوط به قطعات، ماشین ها، برنامه ریزی، پژوهش، تامین مالی، بازاریابی، قیمت گذاری و مدیریت با توجه به بازار جهانی صورت می گیرد. (۲۷۳)

 

۲ – شهرنشین کردن شهر به نحو فزاینده ای به صورت اولویت اصلی همه کشورها در خواهد آمد. در کشورهای توسعه یافته، جمعیت روستایی به کمتر از پنج درصد کاهش یافته و هنوز در حال کاهش است. در کشورهای در حال توسعه هم شهرها در حال رشد هستند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 13 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد