بخشی از مقاله

کارآموزی ساخت پروژه مسكوني

در حال حاضر پروژة كارآموزي موردنظر مربوط به پروژه مسكوني
مي‌باشد كه از لحاظ سازه‌اي اسكلت آن از نوع اسكلت بتني و سقف از جنس تيرچه بلوك مي‌باشد. در اين خصوص كنترل موارد اجرايي – تهيه صورت وضعيتها – تأييد اردهاي كارهاي انجام شده و متره و برآورد و تهيه صورت جلسات مختلف در راستاي كارهاي انجام شده ، جزء عملياتي است كه هر روز به انجام مي‌رسد كنترل موارد اجرايي مانند رفع نقصها و

خرابي‌هاي موارد اجرا شده اعم از رنگ‌كاري ، لكه‌گيري ، درزها و تركهاي رفع ايجاد شده در ديوارهاي داخلي و خارجي ، جوشكاري ، نازك‌كاري و بسياري موارد ديگر بايد به دقت صورت پذيرد . همچنين تهيه صورت وضعيتها و … عمليات متره و برآورد ساختمان مديريت نيز در اين مدت به انجام رسيد. ساختمان مديريت اين پروژه از نظر سازه‌اي اسلكت آن از نوع اسكلت

فلز و سقف از جنس تيرچه بلوك مي‌باشد در اين خصوص تعيين كدهاي ارتفاعي (ترازيابي) ، خاكبرداري و خاكريزي ، لاشه‌چيني، سنگ مالون جهت بالا آوردن سطح فنداسيون و اجراي تيپ‌بندي فونداسيون بر روي لاشه سنگ‌هائي كه قبلاً كار شده بود و همچنين اجراي بتن مگر آن از جمله كارهايي است كه در اجراي كار به انجام رسيده است.


لازم به ذكر است در مرحلة آكس‌بندي ساختمان مديريت ، در سه مرحله اصلاحيه از طرف مشاورين ابلاغ گرديد كه طبق اصلاحيه ، موقعيت و طرح اوليه داخلي بنا تغيير داده شد.
بعد از قالب‌بندي فنداسيون و اجراي آرماتورگذاري مطابق نقشه‌هاي اجرايي ارائه شده توسط مشاور و نصب بين پيلتها و سپس اجراي عمليات بتن‌ريزي و كنترل كليه مسائل ذكر شده از جمله كارهايي است كه طي روزهاي كارآمدهاي توسط اينجانب به انجام رسيده است.


لازم به ذكر است كه قبل از عمليات بتن‌ريزي كنترل سطح تراز كلية بين پيلتها و هم تراز كردن آنها از جمله عملياتي است كه بايد مدنظر قرار گيرد.


توضيح اينكه پيچ و بولتهايي كه در زير بين پليتها قرار دارد بايستي قبل از عمليات بتن‌ريزي توسط گريس اندود شي تا پس از عمليات بتن ريزي زنگ نزند. براحتي جهت رگلاژ باز شود. و ويبره كردن بتن جزء اعمالي است كه در مقاومت بتن نقش بسزايي دارد. پس از اينكه عمليات بتن‌ريزي انجام پذيرفت تمامي بين پليتها را باز كرده و اول سطح بين پليتها توسط گروت هم تراز مي‌گردد براي اين منظور بالاترين تراز بين پليت را انتخاب كرده و بقيه بين پليتها را هم تراز با آن بيس پليت هم تراز مي‌نماييم. اين ارتفاع توسط گروت هم تراز مي‌گردد. (گروت ملاتي

متشكل از ماسه با وي و سيمان مي‌باشد) پس از حصول اطمينان از هم تراز بودن بيس پليتها ، مي‌توان عمليات جوشكاري ستونها را شروع نمود. با توجه به نقشه‌هاي اجرايي ارائه شده از سوي مشاور تعيين سايز ستونها ، نوع اتصالات (ورقها ، نبشي‌ها ، براكت‌ها و …) و تعيين ساير عضوهاي سازه‌اي ساختمان بسيار مهم و حائز اهميت است . زيرا بر اساس برآوردهاي انجام شده حجم آهن‌آلات ما تعيين مي‌گردد.


محوطه سازي :
محوطه‌سازي و اجراي فضاي سبز پروژه‌هاي فوق نيز در حال اجرا مي‌باشد.
مهمترين نكته در اجراي عمليات محوطه‌سازي ، تعيين وضعيت آبهاي سطحي مي‌باشد كه اين مهم با ترازيابي انجام مي‌شود بدين صورت كه از محلهايي كه در ارتفاعي بالاتر قرار دارند شيب را به سمت مكانهايي كه از تراز پايين‌تر قرار دارند هدايت مي‌كنيم . براي اين كار مي‌توان متناسب با نوع كار از جوي يا كانيو استفاده نماييم . كانيو اگر در كنار باشد يكطرفه و اگر در وسط باشد به صورت كامنچي دو طرفه اجرا مي‌شود.


منظور از محوطه سازي تسطيح و آماده‌سازي محوطه ساختمان‌هاي پروژه ، سيستم‌هاي ارتباطي شامل خيابان سازي ، پياده‌رو سازي ، شبكه‌هاي جمع‌آوري آب و فاضلاب ، آبرساني ، شبكه‌هاي توزيع نيروي برق و گاز و بالاخره ايجاد فضاي سبز مي‌باشد. پيمانكار موظف است با توجه به نقشه‌هاي اجرائي و برنامه زمان‌بندي اجراي عمليات ، نسبت به اجراي مرحله به مرحله كار اقدام نمايد. تقدم و تأخر اجراي قسمت‌هاي مختلف كار و هماهنگي آن با ساير پيمانكاران پروژه كه زير نظر دستگاه نظارت صورت مي‌گيرد بايد توسط پيمانكار رعايت شود تا از دوباره‌كاري‌ها و بوجود آمدن اشكالات بعدي جلوگيري شود. در صورت عدم رعايت نكات لازم در اجراي مرحله‌اي كار ، پيمانكار مسئول بروز اشكالات بعدي خواهد بود و براي رفع اين مشكلات بايد بخرج خود و زير نظر دستگاه نظارت عمل نمايد. (قبل از شروع عمليات اجرايي رعايت نكات زير توصيه مي‌شود )


نقاط ، نشانه و مبدأ و كارهاي نقشه‌برداري
نقاط اصلي ، نشانه و مبدأ طرح از طريق كارفرما و دستگاه نظارت تحويل پيمانكار خواهد گرديد. پيمانكار موظف است كه نسبت به حفظ و حراست اين نقاط نهايت دقت را بعمل آورد. تغييرات احتمالي نقاط اصلي با نظر دستگاه نظارت انجام مي‌شود. با توجه به ماهيت پروژه پيمانكار بايد به تعداد لازم و كافي نقاط مرجع فرعي تعبيه نمايد نقاط فرعي بايد روي پايه‌هاي بتني به ابعاد حداقل 10 ، 10 سانتيمتر و مستقر در عمق حداقل 70 سانتيمتر علامتگذاري شوند. پايه‌هاي بتني بايد رنگ‌آميزي و شماره‌گذاري شده و حداقل 35 سانتيمتر بالاتر از سطح زمين قرار گيرند.


تخريب
ساختمان‌هاي موجود و قديمي و ساير مستحدثاتي كه در محل پروژه موجود بوده و تخريب آنها براي اجراي طرح ضروري است بايد قبل از تخريب اندازه‌گيري و صورت مجلس گردند ، عمليات تخريب بايد با نظر و تأييد دستگاه نظارت صورت گيرد. در مورد آثار باستاني قبل از انجام هر گونه عمليات تخريب بايد موافقت كتبي اداره حفاظت آثار باستاني توسط كارفرما كسب شود و عمليات تخريب بشرح فوق صورت مجلس و اجراء گردد. بهنگام تخريب ساختمان‌ها بايد اصول بهداشتي و ايمني كامل رعايت گردد.
دفع گياهان و كندن اشجار


تمامي سطوحي كه عمليات خاكي بر روي آنها صورت مي‌گيرد يا مناطقي كه بعنوان منابع قرضه مورد استفاده واقع مي‌شود بايد از وجود خاك‌هاي نباتي ، نباتات و درختان كاملاً پاك شود . قطع و ريشه‌كني درختان بايد بصورتي انجام شود كه به تأسيسات و ساختمان‌هاي مجاور حريم پروژه صدمه‌اي وارد نيايد.
چاهها و قنوات
چنانچه در محوطه و محل تأسيسات ، چاه‌هاي قديمي فاضلاب يا قنات‌هاي متروكه وجود داشته باشد كه پر كردن آنها ضروري باشد بايد اين كار با مصالح مناسب نظير خاك ، شفته و سنگ لاشه انجام شود. در صورتي كه پر كردن چاه مقرون بصرفه نباشد مي توان نسبت به طوقه‌چيني و مسدود نمودن آن اقدام نمود (در مورد قنات هاي متروكه اگر عمق قنات حداكثر تا 10 متر باشد بايد بطريق بالا آنرا پر و اصلح نمود ولي اگر عمق آن بيشتر از 10 متر باشد بايد طبق دستور دستگاه نظارت عمل شود ، در اين حالت توصيه مي‌شود قنات با خاك و مخلوط رودخانه‌اي پر شود) در صورت لزوم مي‌توان از شفته آهكي نيز استفاده نمود.
حفظ محوطه از نفوذ و ورود‌ آب
محوطه كارگاه بايد از نفوذ و ورود آب‌هاي سطحي محفوظ نگهداشته شود . اجراي كارهاي ساختماني نظير بندهاي خاكي ،‌ آبروها ، سنگ‌چين‌ها ، لوله‌گذاري‌ها و سازه‌هاي فني براي جلوگيري از ورود آب‌هاي سطحي يا زيرزميني و بالاخره ايجاد تأسيسات موقتي براي كنترل آب‌هاي زائد و آماده ساختن تأسيسات دائمي براي بهره‌برداري بايد طبق نقشه‌ها و دستورات دستگاه نظارت انجام شود.
تأمين آب كشاورزي و آبرساني شهري
طراحي و اجراي سيستم حفاظت كارگاه بايد چنان باشد كه در طول مدت اجراي كارهاي ساختماني هيچگونه وقفه‌اي در امر تأمين آب كشاورزي مزارع اطراف يا مصارف شهري پيش نيايد ، در صورت لزوم تغيير مسيرها و تأمين بدون وقفه آنها بايد زير نظر دستگاه نظارت صورت ‌پذيرد.
تسطيح محوطه
منظور از تسطيح محوطه رفع پستي ها ، بلندي‌ها و ناهمواريهاي موجود محوطه تا رسيدن به تراز موردنظر براي تنوع كارهاي ساختماني است پر كردن نقاط كود مسيل‌ها، ستومنو ، نظاير آنها بايد با خاك‌هاي حاصل از خاكبرداري نقاط بلند و تپه و ماهور صورت گيرد.حمل خاك از خارج كارگاه براي تسطيح محوطه مجاز نمي‌باشد مگر با تأييد دستگاه نظارت و عدم تكافو و نامناسب بودن خاك حاصل از خاكبرداري‌ها ، عمليات تسطيح بايد بر اساس نقشه‌هاي اجرايي و دستورات دستگاه نظارت صورت گيرد. پي‌ كني و گودبرداري محل سازه‌ها و ابنيه فني پس از تسطيح محوطه صورت خواهد گرفت.
زهكشي محوطه
به منظور انحراف و خارج نمودن آب‌هاي ناشي از بارندگي ، تثبيت و كنترل سطح آب زيرزميني تا عمق و تراز معين ، مهار سيلاب در حين اجراي عمليات ساختماني و پس از پايان كار بايد زهكشي محوطه بر اساس نقشه‌هاي اجرائي و دستورات دستگاه نظارت توسط پيمانكار انجام شود. در هر مورد مهندس مشاوره نحوه زهكشي در حين اجراي عمليات و نيز در طول عمر پروژه را مشخص نموده و پيمانكار بايد بر اساس نقشه‌ها و دستورات دستگاه نظارت عمل نمايد. پيمانكار مي‌تواند روش‌هاي موردنظر خود را كه باعث تسريع و سهولت در كار مي‌باشد بصورت گزينه‌اي بدستگاه نظارت ارائه نمايد تا پس از تصويب دستگاه نظارت مودرد عمل قرار گيرد.
زهكشي تحت الارضي
به منظور كنترل و تثبيت سطح آب زيرزميني در تراز و رقوم موردنظر زهكشي تحت الارضي صورت مي‌گيرد اين تراز با توجه به رقوم پي سازه‌ها ، تراز پي زيرزمين‌ها و نقاط زيرين ساختمان تعيين مي‌شود تا از نفوذ آب و ايجاد مشكلات ناشي از رطوبت براي ساختمان‌ها و سازه‌ها جلوگيري شود. اين زهكشي موجب كنترل و تثبيت دائمي سطح آب زيرزميني مي‌شود. جزئيات اجرائي و مصالح بكار گرفته شده بايد بر اساس نقشه‌هاي اجرايي و دستورات دستگاه نظارت باشد. زهكشي تحت الارضي و كنترل سطح آب زيرزميني ممكن است بصورت زير انجام شود :
روش ثقلي
در اين روش بسته به نوع زمين و توپوگرافي آن از شبكه‌بندي‌هاي مختلف استفاده مي‌شود. بدين منظور لوله‌هاي فرعي در فواصل معين از يكديگر قرار داده مي‌شوند ، اين لوله‌هاي فرعي بنوبه خود به يك سيستم جمع كننده متصل مي‌شوند. نحوه آرايش لوله‌هاي فرعي و لوله اصلي ممكن است بصورت شبكه‌اي (لوله‌هاي فرعي از يك طرف و عمود به لوله اصلي) يا شبكه استخوان ماهي (لوله اصلي در وسط محوطه ، و لوله‌هاي فرعي با زاويه در پلان اجرا شوند در مورد سازه كوچك مي‌توان با نصب لوله‌هاي زهكشي در طرفين سازه ، عمل زهكشي را انجام داد.
لوله‌هاي زهكشي از نوع لوله‌هاي آزبست سيماني سوراخ شده ، پي – وي – سي ، پلي اتيلن و سفالي مي‌باشد . عرض تراشه بين 35 تا 45 سانتيمتر اختيار مي‌شود و اطراف لوله‌ها بايد با مصالح داراي خاصيت زهكشي (فيلتر) پر و حفاظت شود (لوله اصلي زهكشي بايد به سيستم جمع‌آوري آب‌هاي سطحي ، فاضلاب محوطه يا در صورت امكان به رودخانه يا مسيل‌هاي خروجي منطقه متصل شود) مصالح فيلتر بسته به نوع خاك متفاوت بوده و در هر مورد بايد مشخصات و دانه‌بندي آنها در مشخصات فني خصوصي ذكر شود. در صورت نبود اين مشخصات رعايت نكات زير در مورد دانه‌بندي مصالح فيلتر اجباري است.
در روابط فوق Da نشان دهنده قطر ذراتي است كه از درصد ذرات ريزتر از آن باشد. علاوه بر شرايط فوق بايد شرايط زير نيز در مورد مصالح فيلتر صادق باشد :
الف – 100% مصالح فيلتر بايد از الك 5/37 ميليمتر ( اينچ ) بگذرد.
ب – 90% مصالح فيلتر از الك 19 ميليمتر ( اينچ ) بگذرد.
پ – حداكثر 10% از مصالح فيلتر از الك نمره 60 بگذرد.
ت – در نقاطي كه زهكشي شياردار (روزنه‌دار) بكار مي‌رود بايد Dn5 مصالح فيلتر بزرگتر از نصف قطر روزنه باشد.
ج – ضخامت قشر فيلتر بايد در نقشه‌ةاي اجرائي ذكر شود.
روش پمپاژ
به منظور كنترل و پائين انداختن سطح آب زيرزميني مي‌توان از روش پمپاژ از طريق چاه‌هاي با عمق زياد يا از طريق چاه‌هاي با عمق كمتر استفاده نمود. روش كار بدين ترتيب خواهد بود كه بسته به سطح آب زيرزميني ميزان پائين انداختن آب و نوع خاك ، چاه‌هاي با فواصل معين در سطح منطقه حفر و سيستم چاه‌ها بوسيله شبكه اي از لوله هاي جمع كننده بيكديگر متصل و آب تحت الارضي به نقاط مشخص پمپ مي‌شود جزئيات و روش اجراي كار بايد در نقشه‌هاي اجرائي و مشخصات فني خصوصي ذكر شود.
روش برده عايق
در اين روش ديوار با پرده عايق با عرض 50 يا 60 سانتيمتر و عمق مشخص تا رسيدن به لايه‌اي غير قابل نفوذ ادامه مي‌يابد. محل حفاري يا مخلوطي از سيمان و بنتونيت پر و تكميل مي‌شود ضريب آبگذري اين ديوار بسيار كم بوده و عملاً پرده‌اي غير قابل نفوذ در برابر نفوذ آب‌هاي زيرزميني ايجاد مي‌نمايد. در اين روش مي‌توان از سيرهاي فولادي نيز استفاده نمود. روش اجراي كار و جزئيات آن بايد قبل از شروع عمليات بتأييد دستگاه نظارت برسد.
جدول گذاري و آبروسازي
كليات
جدول گذاري و آبروسازي به منظور تقسيم محوطه به خيابان‌هاي اصلي و فرعي ، پياده‌روها ، فضاهاي سبز و بالاخره جمع‌آوري آب‌هاي سطحي صورت مي‌گيرد. در هر مورد جزئيات اجرائي و نحوه اجرائي عمليات بايد در نقشه‌هاي اجرائي و مشخصات فني خصوصي ذكر گردد. پيمانكار موظف است پس از تسطيح و رسيدن به رقوم‌هاي مورد نظر نسبت به جدول گذاري و آبروسازي اقدام نمايد.

مصالح
براي جدول‌گذاري عموماً از قطعات بتن پيش‌ساخته و در پاره‌اي موارد با توجه به شرايط كار از بتن درجا استفاده مي‌شود. با توجه به ارتفاع كم جداول بتني ، عموماً اين جداول بدون آرماتور بوده و چنانچه ارتفاع كارگذاري جدول زياد و رانش خاك قابل توجه باشد بايد از جداول بتن مسلح استفاده نمود. براي جمع‌آوري آبهاي سطحي راه‌هاي ارتباطي و خيابان‌ها مي‌توان از كانيو و با مقاطع (v) شكل يا نيم دايره از بتن پيش ساخته يا درجا استفاده نمود. چنانچه از جدول‌گذاري بصورت سرپوشيده به منظور جمع‌آوري آب‌هاي سطحي استفاده شود بايد در فواصل معين و بر اساس نقشه‌هاي اجرائي دريچه‌هاي تخليه و جمع‌آوري آبهاي حاصل از شستشوي خيابان‌ و آبهاي باران بصورت دريچه‌هاي افقي ، عمودي يا تركيبي از اين دو پيش‌بيني نمود .
روش اجراء
پس از انجام عمليات تسطيح محوطه ابتدا بايد محور خيابان‌ها و پياده‌روها را ميخ‌كوبي نموده و پس از ارزيابي و برداشت نيمرخ طولي با توجه به خط پروژه و رقوم ميخ‌هاي برداشت شده رقوم كف تمام شده جدول گذاري را مشخص و بر اساس رقوم‌هاي خواسته شده اقدام به خاكبرداري محل جداول نمايد. مسير دقيق جدول‌گذاري در خطوط مستقيم و قوس‌ها بايد با رنگ كاملاً مشخص گردد. جدول‌گذاري بايد روي پي مستحكم و يكنواخت صورت گيرد. در نقاطي كه بعلت تراز زمين و نامناسب بودن خاك زير پي خاكبرداي اجتناب‌ناپذير باشد پس از خاكبرداري بايد تا تراز موردنظر با مصالح مناسب نظير سنگ و ملات يا شفته زيرسازي انجام شود. در صورتيكه بدلايلي و بر اساس نقشه‌هاي اجرائي ارتفاع جدول‌گذاري يكنواخت نباشد و نتوان از جداول پيش‌ساخته استفاده نمود بايد جدول‌سازي با بتن در جا انجام شود جدول‌هاي پيش ساخته بايد پس از تراز و نصب بندكشي و كامل شود. چنانچه طول جدول‌گذاري زياد باشد بايد طبق نقشه‌هاي اجرايي درزهاي انبساط به عرض حداقل 10 الي 15 ميليمتر پيش‌بيني شود. فاصله درزهاي انبساط نبايد از 6 متر بيشتر باشد . درزهاي انبساط بايد با مواد مناسب نظير آسفالت پر شود.
چنانچه در كانالهاي جمع كننده آبهاي سطحي و باران از جداول پيش ساخته استفاده شود بايد ابتدا جداول طرفين در تراز مورد نظر نصب و سپس كف كانال با بتن به عيار 250 كيلو سيمان در متر مكعب كفسازي شود. ضخامت اين بتن در وسط حداقل 10 سانتيمتر است كه در طرفين با انحناء به جداول كناري بسته مي‌شود و سپس با ملات سيمان بعيار 3 به 1 اندود ليسه‌اي مي‌گردد چنانچه قرار باشد وسائل نقليه از روي آبروها عبور نمايند بايد روي جداول از دال‌هاي بتني به ضخامت حداقل 15 سانتيمتر يا از شبكه‌هاي آرماتور استفاده نمود. اين دال‌ها يا شبكه‌هاي فلزي بايد در محل خود چنان نصب و محكم شوند كه در اثر ضربه و حركت وسائط نقليه دچار لقي و شكستگي نگردند.
پياده‌رو سازي
كليات
به تمامي راه‌هاي ارتباطي كنار محوطه ساختمان‌ها و راه‌هاي ارتباطي دسترسي كه عبور ماشين‌آلات بر روي آن مجاز نباشد پياده‌رو گويند.
عمليات پياده‌روسازي شامل دو قسمت زيرسازي و روسازي مي‌باشد. جزئيات اجرايي هر قسمت از كار بايد مطابق نقشه‌هاي اجرايي مشخصات فني خصوصي و مندرجات آن مي‌باشد.
آماده‌سازي بستر و زيرسازي آن
براي زيرسازي ابتدا بايد عمليات خاكبرداري و خاكريزي بر اساس نقشه‌هاي اجرائي و رقوم‌هاي خواسته شده انجام شود ، و در صورتيكه براي رسيدن به تراز مورد نظر تنها به عمليات خاكبرداري نياز باشد بايد خاكبرداري محل تا رسيدن به زمين با مقاومت كافي ادامه يابد و خاكبرداري هاي اضافه بر نقشه‌ها صورت مجلس گردد. اضافه خاكبرداري تا رسيدن به تراز زيرپي با مصالح مناسب نظير شفته آهكي ، سنگ چين و ساير مصالح مورد تأييد ساخته و آماده مي‌شود در صورتيكه براي رسيدن به تراز موردنظر نياز به خاكريزي باشد ابتدا بايد خاكهاي نباتي تا عمق‌هاي لازم برداشته و سپس عملات خاكريزي صورت گيرد ضخامت قشرهاي خاكريز نبايد از 10 سانتيمتر تجاوز نمايد. كوبيدن خاك بايد با ويبراتورهاي دستي تا تراكم 90% اشتو اصلاح شده T-180 روش D كوبيده شود. شيب عرضي سطح تمام شده بستر پياده‌رو بايد بنحوي باشد كه آبهاي سطحي پياده‌روها براحتي در داخل جوي‌ها ، مجاري و لوله‌هاي جمع كننده تخليه شود. شيب عرضي مطابق نقشه‌هاي اجرائي خواهد بود در صورت نبود اين اطلاعات حداقل شيب عرضي 2% اختيار مي‌شود.
زيرسازي با شفته آهكي
از شفته آهكي بعنوان زيرسازي پياده‌روها با قشر زير اساس استفاده مي‌شود شفته آهكي از خاك محل و از مصالح موجود حاصل از خاكبرداري ساخته مي‌شود با توجه به نوع خاك محل ، دانه‌بندي و ميزان رس موجود در آن ، آهك بمقدار و كيفيت مناسب به مخلوط اضافه مي‌شود ، در نتيجه اين اختلاط يون‌هاي كلسيم موجود در آهك توسط ذرات رس جذب شده و اين ذرات به ذرات بزرگتر بدل مي شوند و در نتيجه ميزان حد خميري خاك رس افزايش مي‌يابد و در مرحله بعدي سخت شدن با تشكيل آلومينيومات و سيليكات كلسيم شفته آهكي حاصل مي‌شود. (هر چه درجه حرارت محيط بيشتر باشد سخت شدن شفته آهكي سريع‌تر صورت مي گيرد از اينرو توصيه مي‌شود شفته آهكي در مناطق گرم بكار گرفته شود).
خاك
خاك مورد مصرف در شفته آهكي مي‌تواند از خاك محل يا قرضه مناسب ، بسته به مورد و مشخصات ، با نظر و تأييد دستگاه نظارت تهيه شود. مصالح خاكي مورد مصرف بايد عاري از هر گونه مواد آلي ، لجن و ساير آلودگي‌ها بوده و اندازه بزرگترين دانه آن نبايد از 63 ميليمتر بيشتر باشد. نمونه‌برداري و طبقه‌بندي خاك مورد مصرف بايد به ترتيب طبق روشهاي T-87 و T-86 صورت گيرد مناسبترين خاك براي ساخت شفته آهكي خاك مخلوط رس و شن است.
آهك
آهك مورد مصرف مي‌تواند بصورت پودر يا آب آهك باشد . توصيه مي‌شود شفته آهكي با دوغاب آهك تهيه نشود. (زيرا رد اين حالت دوغاب آهك راحتتر دانه‌هاي خاك را اندود نموده و تركيب آهك و خاك و نهايتاً عمل گيرش شفته سريعتر صورت مي‌گيرد و شفته آهكي داراي تاب و مقاومت بيشتر خواهد بود) از آهك مصرفي بايد بروش T219 نمونه‌برداري شود مشخصات انواع آهك مورد مصرف بايد با استاندارد M216 اشتو مطابقت نمايد.
طرح اختلاط
ميزان آهك و رطوبت آن بايد بر اساس طرح اختلاط در آزمايشگاه تعيين شود بسته به نوع آهك و ميزان حل شدن آهك آزاد cao و مقدار رس موجود در خاك ميزان آهك متفاوت است . عيار توسط آهك 200 كيلوگرم در متر مكعب توصيه مي‌شود ميزان آهك بر اساس روش اشتو T-22 مشخص مي‌شود . مقاومت فشاري شفته نبايد از 5/3 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع كمتر باشد.
روش اجراء
براي اجراي كار بايد آهك شكفته با خاك مناسب مورد تأييد كاملاً مخلوط شود. اختلاط بايد فوراً پس از ريختن آهك صورت گيرد. عمل اختلاط بايد به طور كامل و با وسايل مناسب و مورد تذييد انجام شود. ضخامت شفته آهكي بايد بر اساس نقشه‌ها و مشخصات باشد ولي اين ضخامت نبايد از 20 سانتيمتر كمتر اختيار شود. در صورتيكه قشر زيرسازي با شفته از 30 سانتيمتر بيشتر باشد بايد شفته‌ريزي در قشرهاي حداكثر 30 سانتيمتري انجام شود. اجراي لايه بعدي بايد حداقل دو روز بعد از ريختن لايه زيرين باشد . وجود آهك نشكفته در مخلوط بهيچ وجه مجاز نبوده و بايد هنگام تهيه شفته در اين مورد نهايت دقت بعمل آيد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید