بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 تعريف هويت جنسي:

    هویت جنسی یک حالت روان شناختی بوده و بازتابی ازاحساس مرد بودن و زنبودن فرد است. در یک فرایند پیچیده و بسیار حیرت انگیز زندگی انسان شکلمیگیرد از نقطه ی کوچکتر از نقطه ی آخر این پاراگراف داستان زندگی من وشما و هزاران انسان دیگر شروع می شود.
 کودکان هماهنگ با تربیت جنسی خود، هویت جنسی پیدا می‌کنند.

 

اسلاید 2 :

                تعريف نقش جنسي:

نقش جنسی اعلام عمومی جنسیت بوده یعنی انتقال

تصویر مرد بودن درمقابلزن بودن به دیگران است و

بالعكس. به عبارت ديگر از نظر نقش جنسی ازپسرها

انتظار نمی‌رود دخترانه عمل کنند و از دختران نیز انتظار

نمی‌رودپسر وار باربیایند، همچنین در بین بازی‌ها تفکیک

وجود دارد.

  

 

 

اسلاید 3 :

تفاوت هويت و نقش جنسي:

    هویت جنسی به برداشت شخص از زن یا مرد بودن خود است که طبیعت و نهاد در انسان گذاشته و انسان در آن دخل و تصرفنداردولی نقش جنسی فراگیری آن دسته از خصوصیات و رفتارهایی است که فرهنگ هر جامعه برای زنان و مردان مناسب می داند.

 

 

 

اسلاید 4 :

طبقه بندی نقش های جنسیتی:

   ـ مردانه

 

   ـ زنانه

  

   ـ متمایز

 

   ـ آندروژنوس        

 

اسلاید 5 :

 

  واقعا چگونه ما به چنین درکی از جنسیت خود می رسیم ؟

     - مادر  در طی دوره كودكي به طور طبیعی کودک را از هویت جنسی خودآگاه

      می‌کند، همچنین در این دوران است که به کودک به عنوان دختر یا پسر بودن اهمیت داده می‌شود.

    - پدر برای دختران نمونه نخستین اشخاص محبوب آینده است و برایپسربچه‌ها نیز الگوی همانندسازی مردانه است.

    - بچه هايي كه نحوه كاركرد بدن خود را مي شناسند. درك بهتري از مفهوم جنسي دارندواز هويتي محكمتر برخوردارند.

 

اسلاید 6 :

درك جنسي وهويت جنسي درمراحل مختلف زندگي:

1- دو سال وقبل از آن: كودك تا قبل از دو سالگی هیچ برداشتی از دختر و پسر بودنندارد. وقتی به دوسالگی میرسد از وجود دخترها وپسرها آگاه می شود و تفاوتفیزیکی پدرومادر را درکمی کنندرفتهرفته می فهمند که لباسورفتار مردانه وزنانه کدام است.

 

 

اسلاید 7 :

2- سه تا پنج سال: کنجکاوی در زمینه مسائل جنسی در سنین پیش دبستانی 

( 3 – 5) امریکاملا عادی و طبیعی است. پرسشهای کودک ناشی از کنجکاوی اوست و منظورش کسب آگاهی به امور صرف جنسی نیست. بازيهاي كودك نيز با توجه به جنس سنخيت مي يابد.

3- در سن هفت سالگی به احساس ثبات جنسیتی دست می یابند یعنیاینکهبه کدام جنس تعلق دارند و جنس آنان در طول زندگی ثابت می مانددقیقا مثل ثباتشی در دوسالگی) ولی انعطاف پذیری در نقش جنسیتی را دارند

اسلاید 8 :

4- کودکان دوره دبستان: 

  

کودکان در سنین دبستان نیز به کنجکاویهای

 خود درباره امور جنسی ادامه می دهند.

 کودکان دراین دوره  نیز همچون  دوره 

پیش دبستانی با دوستان خود درباره امور جنسی صحبت می کنند.

 

 

 

 

اسلاید 9 :

5- بلوغ:

بلوغ بحرانی ترین دوره زندگی هر فردی است. سن بلوغ در دختران و پسران متفاوت است.

دختران معمولا در حدود ده تا یازده سالگی و پسران در حدود سیزده تا چهارده سالگی به سن بلوغ می رسند.

 

اسلاید 10 :

علائم بلوغ در دختران و پسران:

-بلوغ در دختران با پیدایش اولین عادت ماهانه، بزرگ شدن و برجستگی

   سينه، بزرگ شدن لگن، رویش مو در زیر بغل و اطراف دستگاه جنسی و پیدایش رفتارهای زنانه همراه است .

-در پسران با اولین انزالهای حاوی اسپرماتوزوئید، رویش مو در صورت وزیر بغل و اطراف آلت تناسلی، دورگه شدن صدا و پیدایش رفتارهای جدید همراه است.

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید