دانلود فایل پاورپوینت دوره طراحی آزمون های پیشرفت تحصیلی

PowerPoint قابل ویرایش
36 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت دوره طراحی آزمون های پیشرفت تحصیلی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت دوره طراحی آزمون های پیشرفت تحصیلی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

۱- مرورآموخته های قبلی همکارن در باره ی سنجش و ارزشیابی آموزشی.
۲- ارائه تعریف دسته بندی جدید اهداف بر مبنای دانشی, مهارتی و نگرشی (با توجه به مطالبی که به طور عملی در جلسه به دست آمد).
۳- تهیه جدول دوبعدی برای یک مفهوم آموزشی مشخص مطابق با رویکرد برنامه.
۴- جدول اهداف با مشارکت همکاران جهت آموزش عملی
۵- بررسی چند نمونه سوال از سوال های آزمون های استاندارد
۶- طراحی و تولید سوال توسط همکارن
۷- بررسی سوال ها از چهار زاویه: ۱- میزان انطباق با جدول اهداف
۲- رعایت اصول طراحی از نظر سنجش
۳- بررسی بارم پیشنهادی سوال ها
۴- تصحیح سوال ها در یک فرآیند تعاملی

اسلاید ۲ :

۱- دانشی: هر هدفی که ساختار مفهومی از نگاه شیمیایی و آموزش شیمی دارد هدف دانشی است.
مفاهیم, تعاریف, اصول و… موجود در علم شیمی
بنابراین آشنا شدن با مفاهیم شیمیایی, بیان کردن دانسته های شیمیایی, توضیح دادن و بیان علت و مقایسه کردن و قضاوت کردن… همگی جز اهداف دانشی هستند. 
 
۲- مهارتی: هر هدفی که ساختار روشی داشته باشد و مهارت های ذهنی و عملی دانش آموزان رادربرگیرد, یک هدف مهارتی است. بنابراین: مشاهده کردن تصاویر, رسم نمودارها, نقطه یابی بر روی نموداره ها, محاسبه کردن و … همگی جز اهداف مهارتی هستند.
 
۳- نگرشی: ایجاد بارقه های ذهنی و باورهایی که یک فرد بتواند با کمک آن ها خلاقیت و نوآوری را در علم شیمی بروز دهد. برای مثال این که یک دانش آموز پس از خواندن هم چون دانشمندان مربوط به اسید های آلی به این نتیجه برسد که من میتوانم با تغییر ساختار یک اسید , قدرت اسیدی ان را تغییر دهم یک هدف نگرشی است و قابل اندازه گیری است.
یا این که پس از یادگیری این که پلیمرهای مبتنی بر مواد نفتی در طبیعت باقی می مانند نتیجه بگیرد و حتی قضاوت کند که بسته بندی مواد آموزشی با این پلیمرها انجام نشود و یا حتی المقدور از حجم و مقدار کم تری از این پلی مرها به کار ببرد یا این که در او این نگرش ایجاد شود با تغییر ساختار پلیمر من بنوانم پلیمر هایی بسازم که در طبیعت در زمان کم تری تجزیه شوند, نگرش ایجاد شده است.

اسلاید ۳ :

پ- چرا جرم ارلن  و محتویات آن با گذشت زمان کاهش می یابد؟
 
 
پ- واکنش در دقیقه چندم تمام شده است؟
 
 
ت- سرعت متوسط تولید کربن دی اکسید را بر حسب مول بر ثانیه حساب کنید.
 
 
 
 
اگر حجم گاز تولید شده در دقیقه اول و دوم را در دو بادکنک جداگانه جمع آوری کنیم. 
کدام بالن حجم گاز تولید شده را در یک دقیقه اول نشان میدهد؟ چرا؟

اسلاید ۴ :

چند دانش آموز اثر تغیر دما بر سرعت این واکنش را بررسی می کنند. برای این کار:
 – در یک ارلن ۵۰ میلی لیترمحلول هیدروکلریک اسید می ریزند.
ارلن و محلول اسید را تا دمای مورد نظر گرم می کنند.
ارلن را روی ترازو می گذارند.
۱۰ گرم کلسیم کربنات را داخل ارلن اضافه می کنند.
 زمان لازم برای کاهش جرم ارلن  و محتویات آن به میزان یک گرم را اندازه می گیرند.
آزمایش را در دماهای مختلف تکرار می کنند.
نتایج به دست آمده را در جدول زیر نوشته اند.
 

اسلاید ۵ :

پ- از روی نمودارزمان لازم برای کاهش جرم ارلن و محتویات آن به اندازه ی یک گرم در دماهای ۳۰ و ۵۲ درجه سانتی گراد را بر آورد کنید. زمان ها را در جدول زیر بنویسید.
 
 
 
 
 
ت- سرعت متوسط واکنش را در دمای ۶۵ درجه سانتی گراد بر حسب گرم بر دقیقه حساب کنید.
 
 
 
 
 
 

اسلاید ۶ :

ث- سرعت واکنش با افزایش دما چگونه تغییر کرده است؟
 
 
 
 
ج- این دانش آموزان هیچ نتیجه ای را در دماهای زیر ۲۲ درجه سانتی گراد گزارش نکردند. توضیح دهید چگونه می توان واکنش فوق را در دماهای زیر ۲۲ درجه سانتی گراد بررسی کرد.۳۶
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 36 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد