بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه

اسلاید 2 :

تارخچه:

 • کنوانسیون پاریس (1883)
 • کنوانسیون برن (1886)
 • پیمان عمومی تعرفه و تجارت (گات 1947)
 • موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت (1994)

اسلاید 3 :

کنوانسیون های بین المللی در رابطه با حمایت از حقوق مالکیتهای معنوی

 • معاهدات بین المللی دو جانبه و چند جانبه

                  (NAFTA(B20)، پیمان اتحادیه اروپا (ماده 170) )

 • کنوانسیون های بین المللی حمایت از حقوق مالکیت معنوی
 • موافقتنامه های بین المللی اقتصادی

(موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت مشهور به گات 1947)

اسلاید 4 :

روشهای حل و فصل بین المللی اختلافات حقوق مالکیت معنوی

 • روش کلاسیک
 • منشور سازمان ملل متحد (بند 1 ماده 33):

  مذاکره       تحقیق      میانجیگری       سازش       داوری      رسیدگی قضایی

ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری

اسلاید 5 :

روشهای حل و فصل بین المللی اختلافات حقوق مالکیت معنوی

 • روشهای خاص

                گات 1947

                گات 1994                 موافقتنامه تریپس

موافقتنامه تریپس

نظام دیپلماتیک

نظام قضایی

نظام داوری

اسلاید 6 :

نظام دیپلماتیک و شبه قضایی حل و فصل اختلافات

اسلاید 7 :

رایزنی

اسلاید 8 :

نظام قضایی حل و فصل اختلافات ...

اسلاید 9 :

نظام قضایی حل و فصل اختلافات ...

 • عدم رضایت یکی از طرفین از رای

اسلاید 10 :

نظام قضایی حل و فصل اختلافات...

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید