بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مبانی آموزش زبان

الف- معلم:

1-علم (روش شناسی): معلم باید دارای یک رشته از آگاهی ها و دانش های مربوط به آموزش زبان و ادبیات و زبان شناسی کاربردی باشد و روش های آموزش زبان دوم را بداند.

2- هنر: معلم باید عشق و هنر و تدریس داشته باشد و با سنجش شرایط و روحیات مخاطبان روش های گوناگون را استفاده کند و کلاس را هدایت کند.

ب- زبان آموز:

1- پشت کار و انگیزه

2- نظم و انضباط

3- توانایی های شناختی

پ- ابزار:

1- کتاب

2- وسایل آموزشی و کمک آموزشی

3- برنامه آموزشي

ت- فضا

1- فضاي طبيعي

2- فضاي مجازي

اسلاید 2 :

عوامل يادگيري زبان

  • برون زباني
  • انگيزه، فرصت كاربرد، استعداد، سن
  • درون زباني
  • تناسب با زبان مادري، سادگي زبان خارجي

اسلاید 3 :

عوامل يادگيري زبان

الف- برون زباني

—1- انگيزه

—2- فرصت و فضاي به كارگيري زبان

—3- استعداد زباني

—4- سن فارسي آموز

ب- درون زباني

1- تناسب و ارتباط با زبان مادري از ابعاد ژرف ساخت و رو ساخت

2- قاعده مند بودن زبان

اسلاید 4 :

عامل مهم برون زبانی در یادگیری زبان دوم

.1انگیزه ی یادگیری: شناسایی و ایجاد انگیزه

—انواع ایجاد انگیزه:

الف- درونی: افزایش حافظه و تمرکز، ایجاد نگرش نو، آشنایی با مفاهیم عمیق انسانی و معرفتی و زیبا شناسی، اعتقادی

ب- بیرونی: تحصیلی، علمی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، انقلابی، سیاحتی، باستانی و تاریخی

اسلاید 5 :

عوامل مهم برون زبانی در یادگیری زبان دوم

2- فرصت و فضای به کارگیری زبان:

الف- ایجاد فضاها و موقعیت های مجازی در کلاس: موقعیت فرودگاه، رستوران، هتل، قطار و ...

ب- خارج کلاس: تماشای فیلم های سینمایی ایرانی، تماشای شبکه های ایرانی، مطالعه ی داستان ها و ادبیات فارسی، برقراری ارتباط با زبان فارسی میان فارسی آموزان در خارج کلاس، نامه نگاري با زبان فارسی.

اسلاید 6 :

عوامل مهم برون زبانی در یادگیری زبان دوم

3- توانایی های یادگیری (استعداد یادگیری زبان)

الف- توانایی تشخیص و به خاطر نگه داشتن صداها و راه‌كارهاي بهبود آن

—مجزا و طبقه بندی کردن صامت ها و مصوت ها و تکرار آن ها

—تحلیل به هجا

—استفاده از صداهای متنوّع

—اصلاح از طریق شرطی کردن: با تلفظ اشتباه یک کلمه مانند تو، انجام یک حرکت بدنی یا بیان یک کلمه یا صوت

—تداعی سازی: قرینه: بَهرام: بَهمن؛ بَهرام بَحث می کند. دَست: يَد

اسلاید 7 :

3- توانایی های یادگیری (استعداد یادگیری زبان)

ب- توانایی به خاطر سپردن  و توسعه‌ي واژه ها و راه‌كارهاي بهبود آن

—حفظ واژه در جمله

—استفاده از تصوير واژه‌ها و فرهنگ‌هاي تصويري (تمركز موضوعي)

—استفاده از روش تصوير ذهني (فردي، تركيبي)

—استفاده از روش لایتنر یا فرهنگ نویسی (هم‌زباني و چند زباني)

—استفاده از نقاشي واژه: لاغر، چاق

—استفاده از آهنگ واژه: زشت، بهار

—استفاده از مترادفات، هم خانواده‌ها، مخالف‌هاي كلمه

—ارتباط با كلمات زبان مادري: پرگار، پرده

—استفاده از موسيقي

—استفاده از روش نمايش

—استفاده از وندها در واژه‌سازي خلاق

اسلاید 8 :

عوامل مهم برون زبانی در یادگیری زبان دوم

3- توانایی های یادگیری (استعداد یادگیری زبان)

پ- توانایی تشخیص نقش دستوری واژه ها در جمله و راه‌كارهاي بهبود آن

—استفاده از روش مثال به قاعده (استقراء)

—دستور تطبيقي (متمم در زبان فارسي و مجرور به حر ف جر در زبان عربي)

اسلاید 9 :

4- سن یادگیری زبان

  الف دوران کودکی:

—دوران حساس که ذهن انعطاف پذیری بیش تری دارد؛

—اندام های گویایی انعطاف بیش تری دارند؛ لذا تلفظ بهتر شکل می گیرد؛

—تداخل کم تر پیش می آید.

ب- دوران بزرگ سالی:

—مهم تلقی دانستن آموزش زبان و تمرکز و پشت کار بیش تر؛

—یادگیری تحلیلی و عمقی تر و در نتيجه ماندگاري بيش تر در ذهن.

اسلاید 10 :

انواع یادگیری زبان

—زبان مادری

—زبان غیر مادری:

.1زبان خارجی: آموزش زبان در محیطی که معمولاً در روابط اجتماعی روزانه به کار نمی رود و فضای زبان آموزی محدود به کلاس درس است.

.2زبان دوم: زبان به عنوان ابزاری در روابط روزانه به شمار می آید.

الف- هدایت شده: مبتنی بر مبانی آموزش زبان در محیط زبانی انجام می شود. (مطلوب ترین نوع آموزش زبان)       در محیط های غیر زبانی با ایجاد محیط مجازی زبان می توان محیط طبیعی را شبیه سازی کرد.

ب- غیر هدایت شده (طبیعی): زبان آموزی در جریان ارتباطات روزانه به دور از هر گونه آموزش نظام یافته صورت می گیرد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید