دانلود فایل پاورپوینت مقایسه کتابخانه های عمومی

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مقایسه کتابخانه های عمومی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مقایسه کتابخانه های عمومی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید ۱ :

ویژگی های کتابخانه های عمومی  کشورهای دیگر:

انواع
حاکمیت و تشکیلات
دسترسی
عضویت
مجموعه سازی
تأمین نیروی انسانی و مدیریت آن
معماری
خدمات
سازماندهی مواد

اسلاید ۲ :

۱٫ انواع

  فقط یک نوع کتابخانه عمومی در این کشورها وجود دارد

  خدمت به همه گروه های اجتماعی (کودکان و نوجوانان، بزرگسالان، سالخوردگان، گروه های قومی) در یک نظام واحد صورت می گیرد

l

اسلاید ۳ :

انواع کتابخانه های عمومی در ایران

کتابخانه های نهاد کتابخانه های عمومی
کتابخانه های شهرداری ها
کتابخانه های سازمان اوقاف
کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
کتابخانه های مساجد
کتابخانه های روستائی
نهادهای دینی (مثال: آستان قدس رضوی)

اسلاید ۴ :

۲٫ حاکمیت و تشکیلات

دولت مرکزی بر کتابخانه های عمومی حکومت نمی کند: کتابخانه عمومی از آغاز تحت حاکمیت حکومت های محلی (= شوراهای های شهری و روستائی) بوده اند.

l

   کتابخانه های هر منطقه کاملاً مستقل و فقط تابع شهرداری منطقه خود هستند

دولت های مرکزی و ایالتی در مدیریت آنها دخالت ندارند. تنها از آنها پشتیبانی مالی می کنند!

اسلاید ۵ :

کتابخانه های عمومی متعلق و در کنترل دولت محلی
(شهرداری های مناطق شهری و روستائی) هستند

اسلاید ۶ :

حاکمیت دولت مرکزی و تشکیلات پیچیده در کشور ما: یک مثال

اسلاید ۷ :

نتیجه حاکمیت دولت مرکزی بر خدمات کتابخانه های عمومی:

مدیریت متمرکز

(افزایش هزینه های بالاسری- پیچیدگی جریان تصمیم گیری)

ß

کاهش توان عمل مدیران محلی در تصمیم گیری

(دشواری تأمین و مدیریت نیروی انسانی- تأمین مالی- سیاست های خدمتی- مجموعه سازی متمرکز)

ß

احتمال کاهش توان برای پاسخگوئی به نیازهای محلی

اسلاید ۸ :

۳٫ دسترسی

 سیستم قفسه باز در همه کتابخانه‌های عمومی بر قرار است!

مجموعه کتابخانه ها به روی همه مراجعه کنندگان، اعم از عضو و غیر عضو، باز است. استفاده از کتابخانه و خدمات آن در محل برای هر کس که به کتابخانه پا می گذارد،  آزاد است.

اسلاید ۹ :

۴٫ عضویت

عضویت  و استفاده از اکثر خدمات کتابخانه های عمومی رایگان  و بدون تشریفات است: به صفر نزدیک کردن هزینه خودآموزی و پرورش فکری!

تنها در برخی کتابخانه های اهالی مناطق دیگر حق عضویت می پردازند

اما استفاده از مجموعه و خدمات در محل کتابخانه بدون عضویت و هزینه است

پیامدهای غیر رایگان بودن عضویت درکتابخانه های عمومی؟

اسلاید ۱۰ :

۵٫ مجموعه سازی

مجموعه تماماً و به استقلال به وسیله کتابداران متخصص در هر کتابخانه ساخته و وجین می شود. حتی مقامات شهرداری محل نیز حق دخالت در این امور را ندارند.

مواد کتابخانه ”ثبت دفتر اموال“ نمی شود.

 

پیامد ثبت اموال کردن مواد کتابخانه؟!

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 18 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد