دانلود فایل پاورپوینت چارچوب حاکمیت سازمانی فاوا

PowerPoint قابل ویرایش
15 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت چارچوب حاکمیت سازمانی فاوا توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت چارچوب حاکمیت سازمانی فاوا قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

سازمان ها به یک رویکرد ساخت یافته برای مدیریت موارد نشان داده شده، نیاز دارند.
رقابت
حاکمیت فناوری اطلاعات، این اطمینان را بوجود می آورد که می توان به اهداف توافقی فاوا دست پیدا کرد.
دستاوردها
جلوگیری از دستاوردهای غیرمنتظره

اسلاید ۲ :

موضوع IT Governance یا حاکمیت فناوری اطلاعات در سازمان به تعریف و نحوه انجام فعالیت های مرتبط با فناوری اطلاعات در سازمان نمی پردازد، بلکه به هدایت فناوری اطلاعات در سازمان اشاره می کند.
حاکمیت سازمانی، از مهمترین بخشهایی است که در هر سازمانی وجود دارد. در واقع حاکمیت سازمانی، سیستمی است که چگونگی رهبری و کنترل سازمان را بیان می کند.

اسلاید ۳ :

حاکمیت فناوری اطلاعات فراهم آوردن نگرش شفاف و آگاهی از امور و پیشرفت سیستم کنترل داخلی سازمان که از هدفهای کلان حاکمیت سازمانی بهتر است را تامین می‌کند.

اسلاید ۴ :

تطبیق راهبردها
تمرکز بر تضمین ارتباط کسب و کار و طرح های فاوا؛ تطبیق عملیات فاوا با عملیات سازمانی.
ارائه و تحویل ارزش
تضمین اینکه فاوا، منافع توافق شده را در مقابل راهبرد، ارائه می دهد که تمرکز آن بر بهینه سازی هزینه می باشد.
مدیریت منابع
درباره مدیریت صحیح منابع فاوا می باشد که این منابع شامل برنامه های کاربردی، اطلاعات، زیرساخت و افراد می باشد.
مدیریت مخاطره
درک واضحی از تمایل سازمان به ریسک، شفاف سازی ریسک های مهم برای سازمان، مشخص نمودن مسئولیت های مدیریت مخاطره در سازمان
اندازه گیری کارایی
پایش اجرا و پیاده سازی راهبرد، تکمیل پروژه، مصرف منابع، کارایی فرایند و ارائه سرویس.

اسلاید ۵ :

فاوا، برای کسب و کار ارزش ایجاد می نماید.
مخاطره را مدیریت می نماید.

فرایندها شامل موارد زیر می باشد:
اندازه گیری کارایی ارائه ارزش به کسب و کار.
تطبیق با نیازمندی های قانونی و مقرراتی.

اسلاید ۶ :

کمیته راهبردی فاوا
تمرکز این کمیته بر هدایت می باشد. همچنین بر کمیته راهبری فاوا درباره راهبرد فاوا و تطبیق سفارشی سازی هزینه ها و مخاطرات فاوا تمرکز می نماید.

کمیته راهبری فاوا
تمرکز این کمیته بر پایش اجرای پروژه های کنونی می باشد. همچنین درباره مخارج و هزینه های فاوا تصمیم گیری می نماید.

اسلاید ۷ :

تطبیق فاوا با کسب و کار
همکاری فاوا با کسب وکار
در معرض مخاطره فاوا قرار گرفتن و مهار نمودن آن
بهینه سازی هزینه های فاوا
دست یابی اهداف راهبردی فاوا

اسلاید ۸ :

تصمیم گیری درباره متمرکز بودن فاوا در مقابل غیرمتمرکز بودن آن و تعیین نمودن مسئولیت ها
ایجاد پیشنهادات برای طرح های راهبردی
تصویب معماری فاوا
بازنگری و تصویب طرح های فاوا، بودجه ها، اولویت ها
پایش طرح ها و برنامه های اصلی پروژه و کارایی

اسلاید ۹ :

واکنش مناسب به نیازهای سازمان، همسو با راهبردهای سازمان
واکنش مناسب به نیازهای حاکمیتی در راستای مصوبات شورای معاونین
اطمینان از تامین نیازهای کاری و رضایت کاربر نهایی با سرویسهای ارائه شده و سطح توافق شده
بهسازی بهره برداری سازمان از اطلاعات
ایجاد چابکی در فناوری اطلاعات و ارتباطات
تشخیص و تعیین نحوه تامین نیازهای کنترلی و وظیفه ای سازمان با راه حل­های سیستمی
تهیه و نگهداری سامانه های کاربردی استاندارد و یکپارچه
تهیه و نگهداری زیرساخت استاندارد و یکپارچه

اسلاید ۱۰ :

جذب و بهره برداری از مهارتهای مورد نیاز راهبردهای فاوا
اطمینان از رابطه برد-برد و رضایت دوجانبه با مرتبطین
اطمینان از یکپارچگی مناسب سامانه های کاربردی با فرآیندهای سازمانی
اطمینان از شفافیت و درک هزینه ها، منافع، راهبردها، سیاستها و سطوح سرویس فاوا
اطمینان از استفاده مناسب و کارا از سامانه های کاربردی و راه حل های فنی
حسابرسی و محافظت از دارایی های فاوا
بهینه سازی زیرساخت ها، منابع و قابلیت های فاوا
کاهش دوباره کاری و کاستی های استقرار سرویس و راهکارهای فنی
حمایت و حراست از دستیابی به اهداف فاوا
مشخص کردن تاثیرات مخاطرات سازمانی بر منابع و اهداف فاوا

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 15 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد