دانلود مقاله بازشناخت الگوهای اقلیمی در معماری بومی ایران با نگاه به اقلیم گیلان

word قابل ویرایش
12 صفحه
21700 تومان


چکیده

معماری بومی گیلان همواره نمونه بسیار مناسبی از هماهنگی با ساختار اقلیمی خود بشمار آمده است. اما امروزه این معماری علیرغم این ساختار توانمند، در حال فراموشی است. ساختمانهایی با سازه های فلزی یا بتنی، پوشش آجری و سقف های شیبدار با فرمهای به اصطلاح هنرمندانه با پیروی کورکورانه از معماری غیر بومی، جایگزین ویژگی های بومی بناها گردیده است و این تغییرات سبب بوجود آمدن مشکلات مختلف بخصوص در زمینه ی آسایش اقلیمی ساکنان، شده است. نوشتار حاضر چگونگی استفاده ساکنان و طراحان بومی و سنتی منطقه گیلان، از ویژگی های اقلیمی منطقه و بهره گیری از آنها جهت ایجاد شرایط آسایش را مورد بررسی قرار داده است. به این منظور، الگوها و روش های استفاده شده در معماری منطقه ی گیلان از طریق مشاهده و مطالعه در معماری سنتی، مورد مطالعه قرارگرفته شده است و در انتها با به کارگیری این الگوها، راهکارهای مناسبی برای ایجاد ساختارهای اقلیمی در معماری مسکونی معاصر این منطقه، ارائه شده است.

کلمات کلیدی: الگوهای اقلیمی، معماری بومی، گیلان.

1 ،* سنندج، دانشگاهکردستان، دانشکده نره و معماری
2 سنندج، دانشگاهکردستان، دانشکده نره و معماری

×

-1 مقدمه

ایران کشوری است با وسعت نسبتا زیاد که به دلیل استقرار آن در یک شرایط جغرافیایی خاص(دریای خزر در شمال و خلیج فارس و دریای عمان درجنوب وحضور دو رشته کوه البرز و زاگرس) شرایط بوجود آمدن پهنه های اقلیمی مختلف را ایجاد کرده است و شرایط اقلیمی خاصی را در مناطق مختلف آن حکم فرما کرده است. یکی از تقسیم بندی های صورت گرفته در مورد اقلیم ایران؛ پهنه بندی اقلیمی قبادیان می باشد که اقلیم ایران را به چهار دسته اصلی تقسیم می نماید: -1 اقلیم گرم و مرطوب -2 اقلیم معتدل و مرطوب -3 اقلیم گرم و خشک -4 اقلیم سرد و کوهستانی.(قبادیان،(34:1387 اقلیم معتدل و مرطوب یکی از این چهار اقلیم اصلی می باشد که به دلیل قرار گرفتن رشته کوه البرز در جبهه جنوبی دریای خزر و همچنین رطوبت ناشی از بخار آب دریای خزر میزان رطوبت در این منطقه افزایش یافته و باعث بوجود آمدن یک کمربند اقلیمی معتدل و مرطوب در جبهه شمالی رشته کوه البرز گردیده است. در قسمت غربی این منطقه به دلیل نزدیک شدن دامنه کوه به ساحل دریا شرایط ویژه ای ایجاد گردیده است که با عناصر اقلیمی منطقه معتدل و مرطوب تطابق بیشتری دارد. در این مقاله این ناحیه از اقلیم معتدل و مرطوب مورد توجه قرار گرفته است و به بررسی الگوهای معماری که مطابق با ویژگی های اقلیمی این منطقه بوده است، پرداخته شده است. بدین منظور الگوهای معماری متناسب با اقلیم این منطقه در دو مقیاس مورد بررسی قرار گرفته است: -1 الگوهای اقلیمی در مقیاس شهری -2 الگوهای اقلیمی در مقیاس تک بنا.

-2 الگوهای اقلیمی در مقیاس شهری

شهر و اقلیم، دو سیستم انسان ساخت و طبیعی می باشند، که تأثیرگذاری تنگاتنگی بر یکدیگر دارند. شناخت دقیق اقلیم در مقیاس کلان و خرد منجر به شناخت توانمندی ها و محدودیت های اقلیمی مؤثر در طراحی و بهره برداری مناسب از فضاهای شهری می گردد. از آنجا که استفاده از اصول طراحی اقلیمی در مقیاس شهری، شرایط آسایش را برای شهروندان در فضاهای شهری، فراهم می آورد. لذا در این جا الگوهای شهری متناسب با اقلیم منطقه گیلان مورد شناسایی قرار گرفته است.

-1-2 انحراف کوچه ها از باد مطلوب تابستان: یکی از ویژگی های اقلیم گیلان رطوبت بسیار بالای آن می باشد که مشکلاتی را برای ساکنان آن ایجاد نموده است. مطالعات صورت گرفته در بافت شهری ناحیه گیلان نشان می دهد که معابر شهری در این منطقه از محور حرکت نسیم دریا به خشکی(محور شمالی- جنوبی)، دارای مقداری انحراف هستند. این امر باعث کوران بهتر هوا و تخلیه رطوبت از سطح معابر شهر می گردد . لذا با توجه به مطالب فوق و مطالعات تکمیلی در این مورد، میزان 30-20 درجه انحراف از محور شمالی- جنوبی می تواند الگوی مناسبی جهت محور بندی معابر در شهرهای معاصر این منطقه باشد.(تصویر شماره (1

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 12 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی عناصر اقلیمی در خانه های بومی دوره قاجار ( نمونه موردی : تهران )

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
چکیدهپیشینه معماری سرزمین ایران حاوی تجربیات گرانبهائی است، که چون میراثی جاودان در اختیار ما قرار گرفته است. معماری خانه های بومی تهران واجد ارزش های فراوان در شیوه های استفاده بهینه از انرژی و بهره برداری اکولوژیک از انواع انرژی ها خصوصاً کاربرد انرژی های پایدار و بی زیان است. امروزه اصول طراحی اقلیمی به فر ...

دانلود مقاله × تاثیر اقلیم بر حیاط مرکزی در خانه های سنتی ایران با رویکرد معماری پایدار

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
چکیدهمعماری پایدار یکی از بحث های مهم زمان معاصر می باشد که عکس العملی منطقی در برابر مسائل و مشکلات عصر صنعت به شمار می رود. یکی از نمونه های معماری پایدار، معماری سنتی ایرانی است که به موضوع های اقلیمی، مصالح، سازه و ترکیب و پایداری آنها می پردازد. وجود معماری پایدار در خانه های سنتی ایران که با توجه ویژه ب ...

مقاله بازشناسی اصول و الگوهای معماری بومی در طراحی مجتمع مسکونی رامسر

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بازشناسی اصول و الگوهای معماری بومی در طراحی مجتمع مسکونی رامسر چکیده در شکل گیری خانه های مسکونی بومی سواحل خزر، شرایط اقلیمی نقش مهمی را ایفا می کنند زیرا در آنها از انرژی های طبیعی و شرایط محیطی جهت گرمایش، سرمایش و تهویه استفاده می شده است. با مطالعه، شناخت و تحلیل اصول و الگوهای معماری بومی این منطقه، ...

مقاله طراحی اقلیمی متناسب با جریان باد و نقش حیاط مرکزی به عنوان بستر تهویه باد در معماری ایرانی

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
طراحی اقلیمی متناسب با جریان باد و نقش حیاط مرکزی به عنوان بستر تهویه باد در معماری ایرانی چکیده نیاز انسان به منابع انرژی و تلاش برای دستیابی و بکارگیری از یک منبع انرژی تمام نشدنی، همواره یکی از مسائل مهم اساسی زندگی بشر بوده است. در اقلیم معماری هماهنگ کردن ساختمان با شرایط اقلیمی از اهمیت خاصی برخور ...

مقاله بازشناخت اصول و الگوهای معماری بومی و سنتی ایران و ضرورت بهره گیری از آنها در ساختمان های نوین

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بازشناخت اصول و الگوهای معماری بومی و سنتی ایران و ضرورت بهره گیری از آنها در ساختمان های نوین چکیده در سال های اخیر به دلیل افزایش روز افزون جمعیت شهرها و نیاز به ایجاد مسکن و مشکلات ناشی از آن و با توجه به نقش انکار ناپذیر علم و تکنولوژی روز در تمام زمینه ها، دولت ها را بر آن داشته که برای سرعت بخشیدن د ...

مقاله تبیین نقش اقلیم در معماری بومی کرمان

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تبیین نقش اقلیم در معماری بومی کرمان   چکیده: بسیاری از اصول طراحی اقلیمی ساختمانها در معماری سنتی ایران به خوبی به کار برده شده است وآنچه امروزه حائز اهمیت است چگونگی عینیت بخشیدن به این مفاهیم و بازیابی آنها است برای رسیدن به این مقصود ابتدا به بررسی اقلیمی شهر کرمان پرداخته شده و نیازهای اقلیمی منطقه از ...

مقاله تاثیر اقلیم بر حیاط مرکزی در خانه های سنتی ایران با رویکرد معماری پایدار

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تاثیر اقلیم بر حیاط مرکزی در خانه های سنتی ایران با رویکرد معماری پایدار چکیده معماری پایدار یکی از بحث های مهم زمان معاصر می باشد که عکس العملی منطقی در برابر مسائل و مشکلات عصر صنعت به شمار می رود. یکی از نمونه های معماری پایدار، معماری سنتی ایرانی است که به موضوع های اقلیمی، مصالح، سازه و ترکیب و پ ...

مقاله بررسی ویژگی های معماری و اقلیمی شهرهای ساحلی دریای خزر با رویکرد اکولوژی نمونه موردی شهر نور

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی ویژگی های معماری و اقلیمی شهرهای ساحلی دریای خزر با رویکرد اکولوژی نمونه موردی شهر نور چکیده توسعه روستاهای سواحل دریای خزر از نظر کالبدی و جمعیتی و در پی آن تشکیل شهرهای مختلف و همچنین توان بالای جذب توریست ، حاصل آن رشد سریع این ش ...