دانلود مقاله بررسی الگوی معماری خانه های ساری در دوره قاجار نمونه ی مورد مطالعه عمارت سردار جلیل

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان

چکیده
معماری قاجار بخش مهمی از تاریخ معماری ایران است و این اهمیت به واسطه شکل گیری جریان برجسته ی تحول و تغییر در فضای اجتماعی و همچنین در مفهوم کالبد فضاست. خانه های این دوران را می توان به لحاظ کمی و کیفی مهمترین دسته از ساخته های تاریخی ایران به حساب آورد . در نگاهی به معماری خانه های این دوران ،می توان حضور الگوهای سنتی و ریشه دار معماری ایران را در کنار نمونه های وارداتی از اروپا و عموما تقلیدی مشاهده کرد. این پژوهش به دنبال زنده نگه داشتن معماری مسکونی شهرستان ساری در دوره قاجاریه است. به دنبال این هستیم که اساساً معماری دوره قاجار این منطقه شامل چه نوع اصول طراحی است؟روش تحقیق در این پژوهش کتابخانه ای و میدانی است .یافته ها نشان می دهد خانه های مسکونی اعیان

با بناهای مردم عادی تفاوت های بسیاری داشته به طوری که در خانه های اعیانی بیشتر از اصول و الگوی معماری دوره قاجار و طراحی اقلیمی بافت معتدل و مرطوب استفاده می شد . نمونه مورد بررسی عمارت سردار جلیل واقع در بافت مرکزی و قدیمی شهر ساریدر محدوده بهرام اُتر که جز آثار به ثبت رسیده میراث فرهنگی کشور و از بناهای مرمت نشده ی این شهر بحساب می آید، است.
×

×کلید واژه: "الگوی معماری"،"خانه" ، "قاجار" ،" ساری"


×مقدمه

در بررسی سیر تحول معماری ایران از نخستین نمونه ها تا روزگار حاضر،معماری عهد قاجار بخشی مهم و بسیار حائز اهمیت به شمار می آید. این اهمیت از آنجا ناشی می شود که جریان تحول وتغییر در مفهوم
æ کالبد فضا که تا پیش از این دوران به صورت بطئی و آهسته در معماری ایران حضور داشته است ،در این دوران یکصدو سی ساله به دلایل و علل مختلف سرعت بسیار یابد . وفور ساخت و ساز بناها و فضاهای شهری نو ،تغییر ساختار شهرهای کهن ،تحول در برخی ویژگی های ابنیه سنتی، در آمیختن انواع الگو های معماری اروپایی با الگوهای ایرانی، افزایش سرعت ساخت وساز ابنیه و در نتیجه پایان آمدن کیفیت اجرا در بناها

æ نیز تغییر و عموما تنزل سلیقه ی کارفرمایان را به عنوان ویژگی های عمومی این دوران برشمرد. تغییر طعم و ذائقه ی فرهنگ ایرانیان در در اثر آشنایی با دنیایی جدید و در آمیختن فرهنگ اروپایی با داشته های ایرانی و اسلامی مردمان این سرزمین،از علل بسیار قوی در رخداد چنین

تحولاتی است. در این دوران اگر چه اهتمام عمده ی شاهان و تصمیم گیران حکومتی به تغییر سازمان فضایی شهرها ،ساخت بناهای عمومی و غالبا حکومتی و نیز احداث بناهای جدید و فاقد سابقه در تاریخ معماری ایران بوده است،اما در زمینه ی معماری خانه ها نیز که عموما توسط کارفرمایانی از مردم عادی جامعه به معماران سفارش داده شده،طیف وسیعی از فضاها و تحولات فضایی و ساختاری وجود داشته است.در نگاهی به معماری خانه ها در این دوران، می توان حضور الگوهای سنتی و ریشه دار معماری ایران را در کنار الگوی وارداتی از اروپا وعموما تقلیدی مشاهده کرد. [4] به لحاظ کمی ،تعداد خانه های تاریخی ارزشمند و باقی مانده در شهر ساری انگشت شمار هستند. در این مورد باید ذکر کرد که در شب شنبه دوازدهم شوال 1162 خورشیدی ، ساری آتش گرفت، و دو سوم شهر در کمتر از یک ساعت سوخت.[1@ و زلزله های متعدد که آخرین و مهمترینش در سال 1223 اتفاق افتاد. [3 ] وقوع حوادثی از این دست به همراه اقلیم پر باران و مرطوب منطقه و همچنین نوع تعامل مردم شهر با بناهای تاریخی را می توان به عنوان علل کم بودن خانه های تاریخی ساری برشمرد، ولی همین تعداد محدود از خانه ها به لحاظ کیفی، نوعی قابل تامل از معماری مسکونی را نمایش می دهند که پرداختن به آنها می تواند منجر به افزایش سطح شناخت از خانه های تاریخی ایران گردد. این پژوهش به بررسی الگوی معماری خانه های دوره قاجار بر اساس بهترین نمونه موردی (عمارت سردار جلیل)در شهر ساری می پردازد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 8 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی تطبیقی نقوش شمسه در تزئینات بناهای دوره قاجار ( نمونه های موردی حسنیه امینی ها ( یاخانه امینی ها ) و مسجد النبی در قزوین )

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته عمران
چکیده:تنها حسینیه موجود شهر قزوین حسینه امینی می باشد کدر دوره قاجار ساخته شده است. حسینیه ی امینی ها به سال 1226 قمری در دو طبقه به وسیله ی مرحوم محمد رضا امینی ساخته شده است آمیختگی حساب شده و زیبای تزیینات گچ بری،نقاشی روی چوب و آیینه کاری در سقف و... بسیار چشمگیر و در حد شاهکار است. مسجد النبی پس از انقرا ...

دانلود مقاله 2597 تاثیرتغییر و تحولات دوره ی گذار از قاجار به پهلوی بر سازه نمونه موردی : کارخانه های صنعتی تبریز در دوره ی پهلوی اول

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تاریخ
چکیده:در پی تعاملات فرهنگی با غرب و ورود اندیشه هاي نوین به ایران، سنت گرایان وتجدد گرایان درتقابل با یکدیگر قرارگرفنتد ونهایتا به موجب آن،ساختار کلی معماري تغییر پیدا کرد.دردوره ي پهلوي ورود تکنولوژي هاي ساخت وایجاد سازه هاي جدید و اندیشه هاي حاکم برآن، معماري اي بوجود آورد که سازه وساختارهاي تاریخی پاسخگوي ...

دانلود مقاله بررسی عناصر تزیینی خانه های مسکونی دوره قاجار آمل ( نمونه موردی : خانه درزی , قریشی , مدنی )

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
چکیدهدوره قاجار درتاریخ معماری و هنر ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است زیرا در این دوره به دلیل مراودات ایران با غرب نوآوری و تحولات چشمگیری در عرصه هنر و معماری و به ویژه تزیینات بنا به وجودآمدکه منجر به شکل گیری نوعی هنر تلفیقی (سنتی_غربی) در ایران گردید. شهر آمل نیز به دلیل نزدیکی به پایتخت (تهران) تحت تا ...

دانلود مقاله مطالعه و بررسی نسخه های خطی قرآن به کتابت بانوان دوره قاجار

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تاریخ
خوشنویسی از مهمترین شاخصههای هنر اسلامی است. این هنر در دوران قاجار دربین شاهان و شاهزادگان رواج داشت. خطی که اکثر هنرمندان این دوره به آن کتابت کردهاند نسخ است. در دوران قاجار، هنر خوشنویسی از اهمیت ویژهای برخوردار بود. در دربار فتحعلیشاه قاجار، هنرهای مختلفی شکوفا شد که خوشنویسی یکی از آنهاست. این مقاله به ...

دانلود مقاله بررسی تأثیرات شیوه های ساخت و تزیین ظروف سفالی و سرامیکی صفوی بر نمونه های ساخته شده در دوره قاجار

word قابل ویرایش
19 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تاریخ
مقدمهاگرچه هنر سفال و سرامیک قاجار از اوج درخشانش در عصر صفوی فاصله دارد، ولی در شیوه های ساخت و تزیین و طرح و نقش تأثیرات چشمگیری از آن پذیرفته است، بهنحویکه جزو شاخصه های اصلی آن به شمار میرود. به منظور شناخت این تأثیرات، ابتدا انواع سفالینههای صفوی را مطالعه و سپس به بررسی و طبقه بندی ظروف سفالی و سرامیکی ...

مقاله نقش اقلیم در معماری مسکونی مازندران - ساری »نمونه موردی خانه کلبادی ساری «

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نقش اقلیم در معماری مسکونی مازندران- ساری »نمونه موردی خانه کلبادی ساری « چکیده آب و هوا و اقلیم یکی از عوامل بسیار مهم در طراحی ساختمان است.بدین وسیله در این پژوهش سعی شده با معرفی اقلیم مازندران و خانه کلبادی به عنوان یکی از نمونه های بارز در رعایت اصول اقلیمی به اصول و روش های مناسب برای طراحی اقلیمی ...

مقاله بررسی تزئینات دوره قاجاریه و نقش آن در طراحی خانه ها نمونه موردی خانه های شیراز

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تزئینات دوره قاجاریه و نقش آن در طراحی خانه ها نمونه موردی خانه های شیراز   چکیده: یکی از ویژگیهای معماری اسلامی سادگی بیرون و توجه به زیبایی درون است که در خانه های شیراز نیز دیده می شود. نمای آجری ساده بدنه بیرونی و سردرها و ورودی های شکیل.این مقاله با هدف دستیابی به انواع تزئینات بکاررفته در خانه ...

مقاله بررسی عناصر اقلیمی در خانه های بومی دوره قاجار ( نمونه موردی : تهران )

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی عناصر اقلیمی در خانه های بومی دوره قاجار (نمونه موردی: تهران)   چکیده پیشینه معماری سرزمین ایران حاوی تجربیات گرانبهائی است، که چون میراثی جاودان در اختیار ما قرار گرفته است. معماری خانه های بومی تهران واجد ارزش های فراوان در شیوه های استفاده بهینه از انرژی و بهره برداری اکولوژیک از انواع انرژی ها خص ...