دانلود مقاله بررسی تطبیقی شاخص های معماری پایدار با معماری مسکونی بافت تاریخی شهر اردبیل

word قابل ویرایش
11 صفحه
5700 تومان

چکیده

از آنجائیکه ایران کشوری است با حوزه اقلیمی مختلف، برای کاهش انرژی مورد نیاز یک ساختمان باید طراحی آن مطابق با اقلیم باشد.در کلیه مناطق مختلف آب و هوایی ساختمانهایی که بر طبق اصول طراحی اقلیمی ساخته شده اند ضرورت گرمایش و سرمایش مکانیکی را به حداقل کاهش می دهند. پژوهش حاضر به بررسی شاخص های معماری و ساخت و ساز پایدار و تطبیق آن با بناهای مسکونی بافت تاریخی اردبیل می پردازد. هدف از آن بیان الگوهای مسکن همساز با اقلیم سرد و بررسی ویژگی های معماری سنتی از نظر پایداری و توجه به نکات مثبت و قابل تطبیق با شیوه زندگی امروزی با بهره گیری از مزایای تکنولوژی در طراحی محیط مسکونی است که می تواند به عنوان یک الگوی مناسب جهت پایداری معماری ایران با توجه به اقلیم خاص مطرح شود .روش تحقیق در این مقاله به دو صورت کتابخانه ای و میدانی خواهد بود و در نهایت با روش تطبیقی، شاخص های معماری پایدار و معماری سنتی شهر اردبیل را در ۶ شاخه، تاثیر پذیری از فرهنگ و سنت، تاثیر پذیری از اقلیم و هماهنگی و سازگاری با محیط زیست ، صرفه جویی و استفاده مجدد از انرژی ، سیرکلاسیون مناسب فضاها، استفاده درست از مصالح بوم آورد و خوانایی و دور از ابهام بودن بنا را مقایسه خواهیم نمود و نتیجه خواهیم گرفت که معماری سنتی ایران، نمونه یک معماری پایدار است و می توان از این طریق در طراحی بناهای آینده با رعایت برخی از این نکات در جهت نیل به اهداف توسعه پایدار گام برداشت.

واژه های کلیدی

اقلیم- انرژی- بافت – بنا- شاخص های پایداری- معماری سنتی

-۱ مقدمه

اصطلاح پایداری برای نخستین بار در سال ۱۹۸۶ توسط کمیته جهانی گسترش محیط زیست تحت عنوان (رویارویی با نیازهای عصر حاضر بدون به مخاطره انداختن منابع نسل آینده برای مقابله با نیازهایشان) مطرح شد و هر روز بر ابعاد و دامنه آن افزوده می شود تا استراتژی های مناسبی برای پیش روی جهانیان قرار گیرد.

توسعه پایدار ۲ یک ابزار یا بحث جدیدی نیست، بلکه جنبشی است برای انجام کلیه کارها به صورت درست و مناسب، که باعث ارتقای کیفیت زندگی نسل های حال و آینده می شود.

شش اصل مهم معماری پایداری به نقل از بارندا و روبرت وال :

١- دانشجوی رشته مرمت و احیای بناهای تارﳜی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ران مرکز
٢- صSustainable Developmen

ھمایش انرژی باد و خورشید ایران www.windconf.ir

مجموعه مقالات دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید، تهران، سوم اسفند ۱۳۹۱

ططحسغپط۲غطwحwww

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 11 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد