دانلود مقاله درباره میزان علاقه دانش آموزان به کشور خارجی

word قابل ویرایش
14 صفحه
18700 تومان

خلاصه
موضوع اين پروژه درباره ميزان علاقه دانش آموزان به كشور خارجي است در اين بررسي 30 پرسشنامه در بين دانش آموزان دبيرستان امام رضا (جامعه آماري ) توزيع شد. كه يكي از آنها مخدوش بود. پس از بررسي پاسخ هاي پرسشنامه جداول و نمودارهاي علاقه دانش آموزان نسبت به كشورها و دلايل اين علاقه ، رفتن يانرفتن نظرخانواده ها در اين مورد استفاده از بورسيه، تأثيرابن سفر بر روي آينده دانش آموزان رسم شد.
بعد از گذشتن مقدمه نمره جمع آوري داده ها. ارزيابي مشكلات و نتايج و اين پروژه به پايان رسيد.


مقدمه
بيشتر دانش آموزان دوست دارند براي آنها شرايطي ايجاد شود كه به كشورهاي خارجي مسافرت كنند، امّا اين مسئله كه آيا آنها در صورت رفتن باز خواهند گشت يا خير و يا اينكه آنها به چه دليل به آن كشورها علاقه نشان مي دهند موضوع اين پروژه است. اكثر دانش آموزان فكرمي كنند كه اگربه اين كشورها سفري داشته باشند اثر زيادي در زندگي آنها مي گذارد و آن را زير و رو خواهد كرد. چرا چنين تفكري ممكن است در ذهن يك دانش آموز ايراني ، با فرهنگ ايراني ايجاد شود. چه جاذبه هايي در آن كشورها باعث علاقه آنها شده است؟

جمع آوري داده ها
به دليل مشكلات بسياري كه براي جمع آوري داده درمدارس كل شهر وجود دارد ما دبيرستان امام رضا به عنوان جامعه آماري در نظر گرفتيم. 30 نفر به طور تصادفي از اين دانش آموزان سال هاي اول ، دوم و سوم دبيرستان به عنوان نمونه انتخاب شدند البته جمع آوري داده ها ازدو راه مصاحبه و پرسش نامه امكان پذير بود. امّا به علّت محدوديت زمان و دقيق تر بودن پاسخ هاي پرسش نامه و همچين وقت گيربودن دسترسي به اعضاي نمونه روش دوم مناسب تربه نظر آمد. در پرسشنامه سوالات متعدّدي ارائه شده است.
كه ما را به هدف خود نزديك ترمي نمايد.

جدول مربوط به اعلاقه دانش آموزان نسبت به كشورها
كشور كد نمونه
انگلستان 1
آمريكا 2
كانادا 3
آمريكا 4
روسيه ـ ژاپن
5
آلمان ـ سوئد


6
كشورهاي اروپايي 7
فرانسه 8
ايتاليا 9
آمريكا 10
فرانسه 11
فرانسه ـ ايتاليا ـ ايرلند 12
دوبي 13
ايتاليا 14


فرانسه 15
آمريكا 16
انگلستان 17
آمريكا 18
كانادا 19
انگلستان 20


ايتاليا 21
ايتاليا 22
ايتاليا 23
ــــــــ 24
امريكا 25
كانادا 26
فرانسه 27
كانادا 28
كانادا 29

جدول مربوط به دليل علاقه دانش آموزان
جوابها كد
ج ـ د 1
ج 2
ج 3
ج 4
ج 5
ب ـ ج 6
الف ـ ج 7
الف ـ ب ـ ج 8
الف ـ ب ـ ج ـ د 9


الف ـ‌ب ـ ج ـ د 10
د ـ ج 11
د 12
الف 13
د 14
الف ـ د 15
الف ـ ب ـ ج ـ د 16
ب ـ د 17
الف ـ ب ـ‌ج ـ د 18
ج 19
الف ـ ب ـ ج 20
د 21


د ـ نوع صحبت كردن 22
ب ـ‌د 23
فرهنگ ـ ج 24
ج 25
الف ـ ب ـ ج ـ‌د 26
الف ـ‌ج 27
ب ـ ج 28
ج 29


(6) جدول مربوط به تاثير اين سفر بر روي آينده دانش آموزان

تاثير سفر كد نمونه
مثبت 1
علمي 2
علمي ـ مثبت ـ شغل 3
مثبت 4
علمي ـ شغل ـ امكانات 5
نامشخص 6
علمي ـ مثبت 8
مثبت 9
علمي ـ مثبت 10
نامشخص 11
علمي ـ فرهنگ 12
نا مشخص 13


نا مشخص 14
توريستي ـ فرهنگ 15
امكانات 16
علمي 17
امكانات رفاهي 18
علمي 19
تحصيل ـ امكانات ـ شغل 20
مثبت 21
زبان ـ فرهنگ 22
شغل ـ تحصيل 23
نامشخص 24


علمي ـ امكانات رفاهي 25
علمي 26
شغل ـ علمي ـ مثبت 27
شغل ـ پيشرفت علمي ـ درآمد 28
مثبت 29

ارزيابي مشكلات
ـ محدوديت زمان
ـ به دليل كيفي بودن نوع متغير نتوانستيم برخي از نمودارها ( مانند نمودار جعله اي ) را رسم كنيم.
نتايج


نتايج زير از بررسي اين نمونه بدست آمد:
1) از ميان دانش آموزاني كه به عنوان نمونه انتخاب شده بودند %52 آنها به كشورهاي اروپايي %41 به كشورهاي آمريكايي، %7 به كشورهاي آسيايي علاقه مند بودند، پس مي توان دريافت كه اكثر دانش آموزان به قارة اروپا كه بيشتر كشورهاي صنعتي و پيشرفته جهان در آنجا واقع است علاقه دارند.
2) از بررسي انجام شده دريافتيم كه جاذبه هاي كشور موردنظر كه باعث علاقه دانش آموزان به آنجا گرديد در %35 تسهيلات كاري و تحصيلات دانشگاهي %25 ديدنيهاي توريستي %25 امكانات رفاهي آن كشور %18 تكنولوژي و صنعتي بودن آن كشور و %2 فرهنگ آن كشور بوده است.
3) از ميان اعضاي نمونه علاقه 7%93 منجر به رفتن آنها مي شود ولي %7 از محصلين چنين تمايلي ندارند.


4) همچنين خانواده %81 از دانش آموزان با تصميم آنها ( رفتن به كشور مورد نظر ) موافق و %16 خانواده ها مخالف بودند . %3 نيز عقيده اي در اين مورد نداشت.
5) %88 از اعضاي اين نمونه در نظر داشتند با استفاده از بورسيه به كشور مورد علاقه شان بروند. اما بقيه دانش آموزان چنين تصميمي نداشتند ( %19 مايل به استفاده از بورسيه نبودند )
6) بديهي است كه سفر يا مهاجرت به كشور خارجي مورد علاقه دانش آموزان اثراتي در آينده آنان مي گذارد كه با توجه به بررسي هايي كه در اين مورد انجام شد از كل موارد : %33 به پيشرفت علمي ، %13 به امكانات رفاهي و شغلي ، %10 به آشنايي با فرهنگ و زبان آن كشورها ، %2 به كسب درآمد بهتر و بيشتر اختصاص يافت.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 14 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله برسی راههای مؤثر بر میزان افزایش رغبت و علاقه جهت مطالعه و تحقیق در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ( واحد رودهن )

word قابل ویرایش
53 صفحه
23700 تومان
مقدمه:ايجاد علاقه به مطالعه و تحقيق و تشويق آن مدت زمان طولاني است كه در سر لوحه برنامه هاي توسعه و پيشرفت كتاب قرار گرفته است. اگر چه دانستن آمار بي سوادان دنيا آسان است اما اطلاعاتي مناسب از بزرگسالان با سوادي است كه دست به مطالعه كتاب، مجله، روزنامه نمي توانند و از تعداد شاگردان مدارسي كه غير از كتابهاي در ...

مقاله در مورد بررسی پرسش های تدریجی در میزان موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقاطع راهنمایی

word قابل ویرایش
66 صفحه
27700 تومان
زندگي اجتماع موثر، مستلزم مشاركت فعال و مفيد تمامي اعضاي جامعه در زمينه هاي مختلف اجتماعي است در شرايط موجود با توجه به رشد سريع دانش و تكنولوژي، افراد بايد بصورت گسترده شرايط اجتماعي شدن و كسب دانش و مهارت ها و فنون را در دوران كودكي و نوجواني بياموزند و در بزرگسالي به پيگيري آموزشهاي قبلي توسعه و گسترش دانش ...

دانلود مقاله مقایسه میزان علاقه دانش آموزان دختر سال دوم به رشته ریاضی

word قابل ویرایش
49 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
مقايسه ميزان علاقه دانش آموزان دختر سال دوم به رشته رياضيمقدمه : اين تحقيق شامل پنج فصل مي باشد كه هر فصلي داراي بخشهاي است بطور كلي هدف من از اين تحقيق اين بوده كه بدانم خانواده ها تا چه حدي بر روي انتخاب رشته فرزندانشان تاثير دارند و جامعه ما تا چه حدي به بعضي از رشته ها و مشاغل بها مي دهد و برخي از آنها تا ...

دانلود مقاله بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دانش‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه

word قابل ویرایش
104 صفحه
34700 تومان
پژوهش حاضر به منظور بررسي و مقايسه ميزان افسردگي بين دانش‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه در شهرستان كوهدشت انجام گرفت. به اين صورت كه تعداد 40 نفر از دانش‎آموزان (20 نفر دختر و 20 نفر پسر) با روش نمونه‎گيري خوشه‎اي به طور تصادفي انتخاب و براساس آزمون افسردگي بك مورد آزمون واقع شدند. مطابق اغلب يافته‎هاي پيشين ...

تحقیق در مورد میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان غیرانتفاعی بردبار به درس ریاضی

word قابل ویرایش
24 صفحه
18700 تومان
ميزان علاقه مندي دانش آموزان سال اول دبيرستان غيرانتفاعي بردبار به درس رياضيمقدمهابتدا از جناب آقاي مهندس بهرنگ دبير محترم درس آمار جهت همكاري و همياري ما در تهيه و تكميل اين پروژه تشكر مي كنيم و اين پروژه كه هم اكنون در اختيار شماست حاصل تلاش و زحمات عده اي از دانش آموزان است كه اميدواريم مفيد و سودمند واقع ...

دانلود مقاله بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی و غیر انتفاعی

word قابل ویرایش
102 صفحه
34700 تومان
مقدمهامروز جامعه در حال پيشرفت، نيازمند افرادي مسئول و خودكفا است و آموزش مسئوليت پذيري به كودكان نيازمند جوي خاص در خانه و مدرسه است.بایستي شرايطي فراهم كرد تا كودكان و نوجوانان، ابزارهاي نگرش و ارزشيابي پيدا كنند تا به كمك آنها بتوانند بهتر تصميم گيري كنند. تصميماتي كه آنان را در اين دنياي پيچيده به سوي زند ...

دانلود مقاله بررسی دلایل و میزان علاقه دانش آموزان مدارس پسرانه متوسطه شهر یزد به شغلهای دولتی یا آزاد

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمههر انسانی در طول زندگی خود دست به انتخاب های فراوانی میزند انتخاب مدرسه، دوست، همسر، دانشگاه و غیره، اما امروزه در میـان تمـامی این انتخاب ها، انتخاب شغل مناسب بسیار حائز اهمیت است زیرا شغل مناسب ستون فقرات و قوام دهنده زنـدگی اسـت. بـا توجـه بـه اهمیـت انتخاب شغل در سرنوشت یک فرد و کمبود پژوهش در این زم ...

مقاله تأثیر مدارس هوشمند بر میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دورهی اول متوسطه

word قابل ویرایش
52 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تأثیر مدارس هوشمند بر میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دورهی اول متوسطه چکیده پژوهش حاضر بهمنظور بررسی تأثیر مدارس هوشمند بر میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دورهی اول متوسطه انجامشده است. در این پژوهش از روش تحقیق شبه آزمایشی و از نوع طرح پیشآزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه ...